Dold

      ZWS  7SL 1,0K-OHM  7W DC60V
      ZWS  8SL  100 OHM  8W DC30V
      ZWS  8SL  180 OHM  8W DC38V
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC36V
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC42V
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC42V
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC42V
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC42V
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  470 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC42V
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  640 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC48V
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC75V
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC80V
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC110V
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC5V
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL 1,2K-OHM  8W DC60V
      ZWS  8SL 2,4K-OHM  8W DC110V
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC110V
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC125V
      ZWS  8SL 3,0K-OHM  8W DC110V
      ZWS  8SL 3,3K 8W DC110-127V
      ZWS 20SL  10K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL  12K-OHM 20W DC400V
      ZWS 20SL  560 OHM 20W DC65V
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC60V
      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC70V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC100V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC60V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC70V
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC80V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC136V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC60V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC80V
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC90V
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC127V
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC80V
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC127V
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC130V
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC60V
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC148V
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 2,2K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC127V
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC180V
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC110V
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC125V
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC365V
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC127V
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC60V
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC240V
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC265V
      ZWS 20SL 6,8K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC220V
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC500V
      ZWS 35SL 2,0K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC125V
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC140V
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC145V
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC240V
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC240V
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC190V
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC240V
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC110V
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC240V
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC250V
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC365V
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC220V
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC240V
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC250V
      ZWS 35SL 5,1K-OHM 35W DC220V
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-30S
AA7512.32 AC50HZ 125V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-30S
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-30S
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-30S
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-180S
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-30S
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-180S
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-30S
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-180S
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-30S
AA7512.32 AC60HZ 127V 0,2-180S
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-180S
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-30S
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-180S
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC110V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC110V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC12V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC12V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC125V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC125V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC220V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC220V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC230V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC24V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC24V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC240V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC42V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC42V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC48V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC48V 0,2-30S
AA7512.32/001 DC60V 0,2-180S
AA7512.32/001 DC60V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 115V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-30S
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-180S
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-180S
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 115V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-180S
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-180S
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-180S
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 24V 0,2-30S
AA7562.32 AC60HZ 48V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC110V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC110V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC12V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC12V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC125V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC125V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC220V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC220V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC24V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC24V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC240V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC28V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC42V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC42V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC48V 0,2-30S
AA7562.32/001 DC60V 0,2-180S
AA7562.32/001 DC60V 0,2-30S
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6H
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 0,2-6M
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 2-60M
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 0,2-6H
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60H
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60M
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60S
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6S
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60H
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60S
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6S
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60H
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60M
AA7610.21/004 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6H
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6M
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60M
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60S
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 0,2-6M
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 2-60M
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60H
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60S
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 0,2-6M
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60M
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60S
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6H
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6S
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 2-60S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 26H/2H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 6H/30M
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60H/5H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60M/5M
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60S/5S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6M/30S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60H/5H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60S/5S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 120M/6M
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 26H/2H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 6M/30S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 26H/2H
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 6M/30S
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 60M/5M
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 120M/6M
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 6M/30S
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 120M/6M
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 6S/0,5S
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 120M/6M
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 6S/0,5S
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 60S/5S
AA7610.24/002 AC50/60HZ 110V 2-60H
AA7610.24/002 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
AA7616.24 AC50/60HZ120V 0,15S-1000S
AA7616.24/005 50/60HZ230V 0,15S-30H
AA7616.24/007 50/60HZ230V ,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 110V 0,2-60H
AA7616.24/100 50/60HZ 110V0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 115V0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 127V,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 127V0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.24/100 50/60HZ 230V,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 230V0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7616.24/100 50/60HZ 240V ,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.24/100 50/60HZ 240V,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 42V ,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,2S-60H
AA7616.24/100 50/60HZ 48V ,15-1000S
AA7616.24/100 50/60HZ110V ,15-1000S
AA7616.24/101 50/60HZ 115V0,15S-30H
AA7616.24/101 50/60HZ 230V0,15S-30H
AA7616.24/102 50/60HZ 110V 0,2-60H
AA7616.24/102 50/60HZ 230V ,15S-30H
AA7616.24/102 50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.24/102 50/60HZ 230V,15-1000S
AA7616.24/102 50/60HZ 240V ,15S-30H
AA7616.24/102 50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.24/102 50/60HZ 400V0,15S-30H
AA7616.24/102 50/60HZ110V ,15-1000S
AA7616.24/103 50/60HZ 230V ,15S-30H
AA7616.24/103 50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.24/103 50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 380V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
AA7616.32/003 DC24V 0,15S-30H
AA7616.32/008 AC50/60HZ230V ,2S-60H
AA7616.32/100 AC50/60HZ42V ,15S-60H
AA7616.32/100 50/60HZ 110V ,15S-60H
AA7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S
AA7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H
AA7616.32/100 50/60HZ 127V0,15S-30H
AA7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S
AA7616.32/100 50/60HZ 230V0,15S-30H
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7616.32/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.32/100 50/60HZ 240V,15-1000S
AA7616.32/100 50/60HZ 240V0,15S-30H
AA7616.32/100 50/60HZ 42V ,15-1000S
AA7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7616.32/102 50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.32/102 50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7616.32/102 50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7616.32/102 50/60HZ 42V 0,2S-60H
AA7616.32/102 50/60HZ230V ,15-1000S
AA7616.32/102 50/60HZ230V ,15S-30H
AA7616.82 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H
AA7616.82 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7616.82 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616.82 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
AA7616.82 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S
AA7616.82 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S
AA7616.82/007 50/60HZ230V 0,2S-60H
AA7616/105 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7616/105 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60hz 415v 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 12V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-1000S
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H
AA7666.21 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
AA7666.21/003 DC24V 0,15S-30H
AA7666.21/003 DC24V 0,2S-60H
AA7666.21/004 50/60HZ 110V,15-1000S
AA7666.21/004 50/60HZ 230V,15-1000S
AA7666.21/004 50/60HZ 24V ,15-1000S
AA7666.21/004 50/60HZ 240V,15-1000S
AA7666.21/004 50/60HZ 48V ,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7666.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7666.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
AA7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
AA7666.32 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-1000S
AA7666.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
AA7666.82 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
AA7666.82 AC50/60HZ 380V 0,15-1000S
AA7666.82 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
AA9050 AC110V 0,05-0,5IPM 10S
AA9050 AC110V 10-100IPM 10S
AA9050 AC110V 100-1000IPM 10S
AA9050 AC110V 1000-10000IPM 10S
AA9050 AC110V 5-50IPM 10S
AA9050 AC110V 5-50IPM 20S
AA9050 AC110V 50-500IPM 10S
AA9050 AC127V 0,5-5IPM 10S
AA9050 AC127V 500-5000IPM 10S
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 10S
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 180S
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 20M
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 10S
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 180S
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 20S
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 300S
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 90S
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 10S
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 60S
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 90S
AA9050 AC230V 1-10IPM 10S
AA9050 AC230V 1-10IPM 20S
AA9050 AC230V 1-10IPM 30S
AA9050 AC230V 1-10IPM 300S
AA9050 AC230V 1-10IPM 60S
AA9050 AC230V 10-100IPM 10S
AA9050 AC230V 10-100IPM 30S
AA9050 AC230V 10-100IPM 60S
AA9050 AC230V 100-1000IPM 10S
AA9050 AC230V 1000-10000IPM 10S
AA9050 AC230V 1000-10000IPM 30S
AA9050 AC230V 20-200IPM 10S
AA9050 AC230V 200-2000IPM 10S
AA9050 AC230V 2000-20000IPM 10S
AA9050 AC230V 5-50IPM 10S
AA9050 AC230V 5-50IPM 20S
AA9050 AC230V 5-50IPM 30S
AA9050 AC230V 5-50IPM 60S
AA9050 AC230V 50-500IPM 10S
AA9050 AC230V 50-500IPM 20S
AA9050 AC230V 50-500IPM 60S
AA9050 AC230V 500-5000IPM 10M
AA9050 AC230V 500-5000IPM 10S
AA9050 AC230V 500-5000IPM 180S
AA9050 AC230V 500-5000IPM 30S
AA9050 AC24V 0,5-5IPM 10S
AA9050 AC24V 1-10IPM 10S
AA9050 AC24V 10-100IPM 10S
AA9050 AC24V 100-1000IPM 10S
AA9050 AC24V 5-50IPM 10S
AA9050 AC24V 50-500IPM 10S
AA9050 AC24V 500-5000IPM 10S
AA9050 AC240V 0,05-0,5IPM 10S
AA9050 AC240V 10-100IPM 10S
AA9050 AC240V 100-1000IPM 10S
AA9050 AC240V 50-500IPM 10S
AA9050 AC380V 1-10IPM 10S
AA9050 AC42V 100-1000IPM 10S
AA9050 AC42V 5-50IPM 10S
AA9050 DC24V 0,1-1IPM 10S
AA9050 DC24V 0,5-5IPM 10S
AA9050 DC24V 1-10IPM 10S
AA9050 DC24V 10-100IPM 10S
AA9050 DC24V 100-1000IPM 10S
AA9050 DC24V 1000-10000IPM 10S
AA9050 DC24V 5-50IPM 10S
AA9050 DC24V 50-500IPM 10S
AA9050/100 AC110V 10-100IPM
AA9050/100 AC110V 100-1000IPM
AA9050/100 AC110V 50-500IPM
AA9050/100 AC110V 500-5000IPM
AA9050/100 AC127V 500-5000IPM
AA9050/100 AC230V 1-10IPM
AA9050/100 AC230V 10-100IPM
AA9050/100 AC230V 100-1000IPM
AA9050/100 AC230V 1000-10000IPM
AA9050/100 AC230V 200-2000IPM
AA9050/100 AC230V 5-50IPM
AA9050/100 AC230V 50-500IPM
AA9050/100 AC230V 500-5000IPM
AA9050/100 AC24V 10-100IPM
AA9050/100 AC24V 5-50IPM
AA9050/100 AC240V 500-5000IPM
AA9050/100 DC24V 0,1-1IPM
AA9050/100 DC24V 10-100IPM
AA9050/100 DC24V 100-1000IPM
AA9050/100 DC24V 500-5000IPM
AA9050/110 AC110V 1-10IPM
AA9050/110 AC110V 100-1000IPM
AA9050/110 AC110V 5-50IPM
AA9050/110 AC110V 500-5000IPM
AA9050/110 AC230V 1-10IPM
AA9050/110 AC230V 10-100IPM
AA9050/110 AC230V 100-1000IPM
AA9050/110 AC230V 1000-10000IPM
AA9050/110 AC230V 200-2000IPM
AA9050/110 AC230V 5-50IPM
AA9050/110 AC230V 50-500IPM
AA9050/110 AC230V 500-5000IPM
AA9050/110 AC240V 50-500IPM
AA9050/110 DC24V 1-10IPM
AA9050/110 DC24V 10-100IPM
AA9050/110 DC24V 1000-10000IPM
AA9050/110 DC24V 5-50IPM
AA9050/110 DC24V 50-500IPM
AA9050/110 DC24V 500-5000IPM
AA9050/120 AC110V 0,05-0,5IPM 20S
AA9050/120 AC110V 1-10IPM 20S
AA9050/120 AC230V 10-100IPM 20S
AA9050/120 AC230V 5-50IPM 20S
AA9050/120 AC240V 5-50IPM 20S
AA9050/130 AC230V 10-100IPM 6S
AA9050/130 AC230V 50-500IPM 6S
AA9050/130 AC24V 1000-10000IPM 6S
AA9050/150 DC24V 1000-10000IPM
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 110V
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 230V
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 240V
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 42V
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 48V
AA9837.11 100-300HZ UH 50/60HZ 230V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 110V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 115V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 127V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 230V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 24V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 240V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 380V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 400V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 415V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 42V
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 48V
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 110V
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 230V
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 24V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 110V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 127V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 230V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 24V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 240V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 400V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 415V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 42V
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 48V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ 24V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ 42V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ110V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ127V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ230V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ240V
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ400V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 110V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 127V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 230V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 24V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 240V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 400V
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 42V
AA9837.11/040 20-60HZ UH AC230V
AA9837.11/040 30-90HZ UH AC230V
AA9837.11/080 10-30HZ UH AC230V
AA9837.11/080 20-60HZ UH AC230V
AA9837.11/080 30-90HZ UH AC110V
AA9837.11/080 30-90HZ UH AC230V
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC230V
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC42V
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC48V
AA9837.11/100 30-90HZ UH AC110V
AA9837.11/110 20-60HZ UH AC230V
AA9837.11/110 40-120HZ UH AC230V
AA9837.11"A"30-90HZ UHAC50/60HZ230V
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC110V
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC240V
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC42V
AA9837.12/010 100-300HZ UH AC230V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC24V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC415V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC48V
AA9837.12/010 200-600HZ UH AC110V
AA9837.12/010 200-600HZ UH AC230V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC24V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC415V
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC42V
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC110V
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC240V
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC110V
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC240V
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC42V
AA9837.12/020 10-30HZ UH AC110V
AA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V
AA9837.12/020 100-300HZ UH AC230V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC127V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC24V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC415V
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC48V
AA9837.12/020 200-600HZ UH AC230V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC115V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC127V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC415V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC42V
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC440V
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC240V
AA9837.12/020 5-15HZ UH AC110V
AA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V
AA9837.12/040 30-90HZ UH AC230V
AA9837.12/051 49HZ 230V 50/60HZ
AA9837.12/110 20-60HZ UH AC110V
AA9837.12/110 20-60HZ UH AC230V
AA9837.12/110 30-90HZ UH AC110V
AA9837.12/110 30-90HZ UH AC230V
AA9837.12/110 40-120HZ UH AC230V
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 110V
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 230V
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 48V
AA9906.82/200 AC/DC24-240V ,01-0,2S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,05-1S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,15-3H
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,15-3S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10H
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10M
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30H
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30M
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 15-300S
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 3-60M
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100H
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100M
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100S
AA9943.11 3AC50-400HZ  63/110V
AA9943.11 3AC50-400HZ 110/190V
AA9943.11 3AC50-400HZ 127/220V
AA9943.11 3AC50-400HZ 220/380V
AA9943.11 3AC50-400HZ 230/400V
AA9943.11 3AC50-400HZ 240/415V
AA9943.11 3AC50-400HZ 254/440V
AA9943.11 3AC50-400HZ 277/480V
AA9943.11 3AC50-400HZ 290/500V
AA9943.11 3AC50-400HZ 57/100V
AA9943.11 3AC50-400HZ69,3/120V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 100V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 110V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 120V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 127V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 160V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 220V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 240V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 400V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 415V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 440V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 480V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 500V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 525V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 550V
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 60V
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 220V
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 400V
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 500V
AA9943.12 3AC50-400HZ  57/100V
AA9943.12 3AC50-400HZ  63/110V
AA9943.12 3AC50-400HZ 110/190V
AA9943.12 3AC50-400HZ 127/220V
AA9943.12 3AC50-400HZ 220/380V
AA9943.12 3AC50-400HZ 230/400V
AA9943.12 3AC50-400HZ 240/415V
AA9943.12 3AC50-400HZ 290/500V
AA9943.12 3AC50-400HZ 69,3/120V
AA9943.12 3AC50/60HZ 254/440V
AA9943.12/001 3AC50-400Hz 400V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ  82V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 100V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 110V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 120V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 220V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 230V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 240V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 380V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 415V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 440V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 460V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 480V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 500V
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 525V
AA9943.12/010 3AC50-400HZ 230/400V
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 100V
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 400V
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 440V
AA9943.12/120 3AC50-400HZ 230/400V
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 220V
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 230V
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 400V
AA9943.12/301 3AC50/60HZ 500V
AA9946 AC50/60HZ 110V
AA9946 AC50/60HZ 230V
AA9946 AC50/60HZ 24V
AA9946 AC50/60HZ 240V
AA9946 DC24V
AA9946.10 AC50/60HZ 110V
AA9946.10 AC50/60HZ 230V
AA9946.10 AC50/60HZ 24V
AA9947 AC50/60HZ 110V E30S/A30S
AA9947 AC50/60HZ 110V E300S/A300S
AA9947 AC50/60HZ 110V E60M/A60M
AA9947 AC50/60HZ 127V E10M/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E10H/A10H
AA9947 AC50/60HZ 230V E10M/A10M
AA9947 AC50/60HZ 230V E10M/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E3H/A3H
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A10M
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A30M
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A10M
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A30S
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A30M
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A30S
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A60M
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A10M
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A30M
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A300S
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A60M
AA9947 AC50/60HZ 24V E30M/A30M
AA9947 AC50/60HZ 24V E30S/A30S
AA9947 AC50/60HZ 240V E10H/A60M
AA9947 AC50/60HZ 240V E300S/A300S
AA9947 AC50/60HZ 42V E300S/A300S
AA9947 DC24V E3H/A3H
AA9947 DC24V E300S/A300S
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10M
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 3-60M
AA9962.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S
AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M
AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100H
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3H
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30M
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30M
AA9962.82 DC110-127V 0,05-1S
AA9962.82 DC110-127V 0,15-3S
AA9962.82 DC110-127V 0,5-10S
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30M
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30S
AA9962.82 DC110-127V 15-300S
AA9962.82 DC110-127V 5-100S
AA9962.82 DC220V 0,15-3S
AA9962.82 DC220V 0,5-10M
AA9962.82 DC220V 0,5-10S
AA9962.82 DC220V 1,5-30M
AA9962.82 DC220V 1,5-30S
AA9962.82 DC220V 15-300S
AA9962.82 DC220V 3-60M
AA9962.82 DC220V 5-100S
AA9962.82 DC24V 0,05-1S
AA9962.82 DC24V 0,15-3H
AA9962.82 DC24V 0,15-3S
AA9962.82 DC24V 0,5-10H
AA9962.82 DC24V 0,5-10M
AA9962.82 DC24V 0,5-10S
AA9962.82 DC24V 1,5-30H
AA9962.82 DC24V 1,5-30M
AA9962.82 DC24V 1,5-30S
AA9962.82 DC24V 15-300S
AA9962.82 DC24V 3-60M
AA9962.82 DC24V 5-100H
AA9962.82 DC24V 5-100S
AA9962.82 DC240V 0,05-1S
AA9962.82 DC240V 0,15-3S
AA9962.82 DC240V 0,5-10S
AA9962.82 DC240V 1,5-30M
AA9962.82 DC240V 3-60M
AA9962.82 DC48V 1,5-30S
AA9962.82 DC48V 3-60M
AA9962.82 DC60V 0,05-1S
AA9962.82 DC60V 0,15-3H
AA9962.82 DC60V 0,15-3S
AA9962.82 DC60V 0,5-10M
AA9962.82 DC60V 0,5-10S
AA9962.82 DC60V 1,5-30M
AA9962.82 DC60V 15-300S
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10M
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10S
AA9962.82/010 DC110-127V 15-300S
AA9962.82/010 DC110-127V 5-100S
AA9962.82/010 DC220V 0,5-10S
AA9962.82/010 DC220V 1,5-30S
AA9962.82/010 DC220V 15-300S
AA9962.82/010 DC220V 5-100S
AA9962.82/010 DC250V 15-300S
AA9962.82/010 DC250V 5-100S
AA9962.82/015 DC220V 0,5-10S
AA9962.82/070 AC50/60HZ 110V 30M
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30M
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30S
AA9962.82/070 AC50/60HZ110V 0,5-10S
AA9962.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S
AD   3  10K-OHM              22,5MM
AD   3  10M-OHM              22,5MM
AD   3 1M-OHM                22,5MM
AD   3 10K-OHM               22,5MM
AD   3 10M-OHM               22,5MM
AD   3 100K-OHM              22,5MM
AD   3 2,2M-OHM              22,5MM
AD   3 20M-OHM               22,5MM
AD   3 22K-OHM               22,5MM
AD   3 4,7K-OHM              22,5MM
AD   3 4,7K-OHM              22,5MM
AD   3 4,7M-OHM              22,5MM
AD   3 47K-OHM               22,5MM
AD   3 470K-OHM              22,5MM
AD   3 470K-OHM              22,5MM
AD 866.12 AC50/60HZ 110V
AD 866.12 AC50/60HZ 230V
AD 866.12 AC50/60HZ 24V
AD 866.12 AC50/60HZ 240V
AD 866.12 AC50/60HZ 42V
AD 866.12 AC50/60HZ 6V
AD 866.12 AC50/60HZ 60V
AD 866.12 DC110V
AD 866.12 DC12V
AD 866.12 DC220V
AD 866.12 DC24V
AD 866.12 DC48V
AD 866.12 DC60V
AD 866.12/05 AC50/60HZ 110V
AD 866.12/05 AC50/60HZ 230V
AD 866.12/05 AC50/60HZ 24V
AD 866.12/05 AC50/60HZ 240V
AD 866.12/05 DC12V
AD 866.12/05 DC24V
AD 866.13 DC12V
AD 866.13 DC220V
AD 866.13 DC24V
AD 866.13/05 AC50/60HZ 230V
AD 866.14  DC220V
AD 866.14  DC60V
AD 866.14 AC16 2/3HZ 220V
AD 866.14 AC16 2/3HZ 440V
AD 866.14 AC50/60HZ 110V
AD 866.14 AC50/60HZ 12V
AD 866.14 AC50/60HZ 230V
AD 866.14 AC50/60HZ 24V
AD 866.14 AC50/60HZ 240V
AD 866.14 AC50/60HZ 400V
AD 866.14 AC50/60HZ 42V
AD 866.14 AC50/60HZ 60V
AD 866.14 DC110V
AD 866.14 DC12V
AD 866.14 DC24V
AD 866.14 DC250V
AD 866.14 DC48V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 110V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 230V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 24V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 240V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 380V
AD 866.14/05 AC50/60HZ 42V
AD 866.14/05 DC110V
AD 866.14/05 DC12V
AD 866.14/05 DC220V
AD 866.14/05 DC24V
AD 866.14/05 DC60V
AD 866.17 AC50/60HZ 240V
AD 866.17 DC110V
AD 866.17 DC24V
AD 866.18 AC50/60HZ 230V
AD 866.18 DC12V
AD 866.18/05 DC12V
AD 866.19 AC50/60HZ 110V
AD 866.19 AC50/60HZ 12V
AD 866.19 AC50/60HZ 220V
AD 866.19 AC50/60HZ 24V
AD 866.19 AC50/60HZ 240V
AD 866.19 AC50/60HZ 60V
AD 866.19 DC110V
AD 866.19 DC12V
AD 866.19 DC220V
AD 866.19 DC24V
AD 866.19 DC240V
AD 866.19 DC48V
AD 866.19 DC60V
AD 866.19/05 AC50/60HZ 230V
AD 866.19/05 AC50/60HZ 24V
AD 866.19/05 DC12V
AD 866.19/05 DC125V
AD 866.19/05 DC24V
AD5960 AC/DC110V US110V
AD5960 AC/DC127V US127V
AD5960 AC/DC230V US230V
AD5960 AC/DC24V US24V
AD5960 AC/DC240V US240V
AD5960 AC/DC42V US42V
AD5960 AC/DC48V US48V
AD5960 AC/DC60V US60V
AD5960/200 AC230V 50/60Hz US230V
AD5992 AC50/60HZ 115V
AD5992 AC50/60HZ 127V
AD5992 AC50/60HZ 230V
AD5992 AC50/60HZ 24V
AD5992 AC50/60HZ 240V
AD5992 AC50/60HZ 42V
AD5992 DC110V + RV D.FOLG.POS.
AD5992 DC125V + RV D.FOLG.POS.
AD5992 DC230V + RV D.FOLG.POS.
AD5992 DC24V
AD5992 DC28-30V
AD5992 DC48V + RV D.FOLG.POS.
AD5992 DC60V + RV D.FOLG.POS.
AD5993 AC50/60HZ 110V
AD5993 AC50/60HZ 230V
AD5993 AC50/60HZ 24V
AD5993 AC50/60HZ 240V
AD5993 DC24V
AD5998 AC50/60HZ 115V
AD5998 AC50/60HZ 127V
AD5998 AC50/60HZ 230V
AD5998 AC50/60HZ 24V
AD5998 AC50/60HZ 240V
AD5998 AC50/60HZ 42V
AD5998 DC110V + RV D.FOLG.POS.
AD5998 DC125V + RV D.FOLG.POS.
AD5998 DC230V + RV D.FOLG.POS.
AD5998 DC24V
AD5998 DC28-30V
AD5998 DC48V + RV D.FOLG.POS.
AD5998 DC60V + RV D.FOLG.POS.
AD5999 AC50/60HZ 110V
AD5999 AC50/60HZ 230V
AD5999 AC50/60HZ 24V
AD5999 AC50/60HZ 240V
AD5999 DC220V + RV D. FOLG. POS.
AD5999 DC24V
AD8851.12 AC50/60HZ 110V
AD8851.12 AC50/60HZ 115V
AD8851.12 AC50/60HZ 12V
AD8851.12 AC50/60HZ 127V
AD8851.12 AC50/60HZ 230V
AD8851.12 AC50/60HZ 24V
AD8851.12 AC50/60HZ 240V
AD8851.12 AC50/60HZ 42V
AD8851.12 AC50/60HZ 60V
AD8851.12 DC110V
AD8851.12 DC12V
AD8851.12 DC125V
AD8851.12 DC220V
AD8851.12 DC24V
AD8851.12 DC240V
AD8851.12 DC48V
AD8851.12 DC60V
AD8851.12 DC80V
AD8851.12 SP.A DC200V / SP.B DC80V
AD8851.12/024 DC125V
AD8851.13 AC50/60HZ 110V
AD8851.13 AC50/60HZ 230V
AD8851.13 AC50/60HZ 24V
AD8851.13 AC50/60HZ 240V
AD8851.13 DC110V
AD8851.13 DC125V
AD8851.13 DC220V
AD8851.13 DC24V
AD8851.13 DC240V
AD8851.13 DC48V
AD8851.13 DC60V
AD8851.13/012 DC220V
AD8851.13/012 DC24V
AD8851.13/012 DC60V
AD8851.14 AC50/60HZ 110V
AD8851.14 AC50/60HZ 230V
AD8851.14 AC50/60HZ 24V
AD8851.14 AC50/60HZ 240V
AD8851.14 AC50/60HZ 36V
AD8851.14 AC50/60HZ 42V
AD8851.14 AC50/60HZ 48V
AD8851.14 DC110V
AD8851.14 DC12V
AD8851.14 DC125V
AD8851.14 DC220V
AD8851.14 DC24V
AD8851.14 DC240V
AD8851.14 DC48V
AD8851.14 DC60V
AD8851.14 SP.A DC220V/SP.B DC24V
AD8851.14 SP.A DC48V/SP.B DC24V
AD8851.14/007 DC220V
AD8851.14/007 DC240V
AD8851.14/007 DC60V
AD8851.14/012 AC50/60HZ 230V
AD8851.14/012 DC24V
AD8851.14/025 AC50/60HZ 230V
AD8851.14/025 DC110V
AD8851.14/025 DC220V
AD8851.14/025 DC24V
AD8851.14/025 DC60V
AD8851.14/027 AC50/60HZ 230V
AD8851.17 AC50/60HZ 110V
AD8851.17 AC50/60HZ 127V
AD8851.17 AC50/60HZ 230V
AD8851.17 AC50/60HZ 24V
AD8851.17 AC50/60HZ 240V
AD8851.17 AC50/60HZ 42V
AD8851.17 DC110V
AD8851.17 DC125V
AD8851.17 DC220V
AD8851.17 DC24V
AD8851.17 DC240V
AD8851.17 DC48V
AD8851.17 DC60V
AD8851.17/007 DC110V
AD8851.18 AC50/60HZ 110V
AD8851.18 AC50/60HZ 115V
AD8851.18 AC50/60HZ 127V
AD8851.18 AC50/60HZ 230V
AD8851.18 AC50/60HZ 24V
AD8851.18 AC50/60HZ 240V
AD8851.18 AC50/60HZ 42V
AD8851.18 AC50/60HZ 48V
AD8851.18 DC110V
AD8851.18 DC125V
AD8851.18 DC220V
AD8851.18 DC24V
AD8851.18 DC48V
AD8851.18 DC60V
AD8851.19 AC50/60HZ 110V
AD8851.19 AC50/60HZ 115V
AD8851.19 AC50/60HZ 127V
AD8851.19 AC50/60HZ 220V
AD8851.19 AC50/60HZ 230V
AD8851.19 AC50/60HZ 230V
AD8851.19 AC50/60HZ 24V
AD8851.19 AC50/60HZ 240V
AD8851.19 AC50/60HZ 42V
AD8851.19 AC50/60HZ 48V
AD8851.19 DC110V
AD8851.19 DC125V
AD8851.19 DC220V
AD8851.19 DC24V
AD8851.19 DC240V
AD8851.19 DC30V
AD8851.19 DC48V
AD8851.19 DC48V
AD8851.19 DC60V
AD8851.19/012 DC110V
AD8851.19/012 DC24V
AG5870.11 UH AC40-400HZ 110V
AG5870.11 UH AC40-400HZ 230V
AG5870.11 UH AC40-400HZ 24V
AG5870.11 UH AC40-400HZ 400V
AG5870.11 UH AC40-400HZ 42V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 115V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 120V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 230V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 24V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 240V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 400V
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 42V
AG5870.11/101 UH AC40-400HZ 230V
AG5876.11 AC40-400HZ 110V 50K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 10K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 130K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 20K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 23K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 40K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 400K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 50K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 500K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 60K
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 80K
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 5K
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 50K
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 80K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 2K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 20K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 200K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 40K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 50K
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 80K
AG5876.11 AC40-400HZ 42V 5K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 110V 100K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 100K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 22K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 50K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 70K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 80K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 50K
AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 500K
AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 110K
AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 200K
AG5876.11/031 AC40-400HZ 110V 150K
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 100K
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 5K
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 50K
AG5876.11/031 AC40-400HZ 400V 10K
AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 1M
AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 500K
AG5876.11/300 AC40-400HZ 400V 500K
AI 621.82 AC50/60HZ 110V 0,1-999,9S
AI 621.82 AC50/60HZ 110V 1-99S
AI 621.82 AC50/60HZ 127V 0,01-0,99S
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-99M
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-99S
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-9999M
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99S
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S
AI 621.82 AC50/60HZ 240V 1-99S
AI 621.82 AC50/60HZ 42V 0,01-0,99S
AI 621.82 AC50/60HZ 42V 0,1-9,9S
AI 621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S
AI 621.82 AC50/60HZ240V 0,01-99,99S
AI 621.82 DC24V 0,01-0,99S
AI 621.82 DC24V 0,01-99,99S
AI 621.82 DC24V 0,1-9,9S
AI 621.82 DC24V 0,1-999,9M
AI 621.82 DC24V 0,1-999,9S
AI 621.82 DC24V 1-99S
AI 832.206 AC50/60HZ 220V
AI 837 AC50/60HZ 0,25-0,5A
AI 837 AC50/60HZ 0,5-1A
AI 837 AC50/60HZ 0,8-1,6A
AI 837 AC50/60HZ 1,5-3A
AI 837 AC50/60HZ 12-25A
AI 837 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 837 AC50/60HZ 4-8A
AI 837 AC50/60HZ 6-12A
AI 837 AC50/60HZ 8-16A
AI 837 DC0,25-0,5A RW48%
AI 837 DC0,3-0,6A RW48%
AI 837 DC0,5-1A RW48%
AI 837 DC0,5-1A RW5%
AI 837 DC0,8-1,6A RW48%
AI 837 DC0,8-1,6A RW5%
AI 837 DC1,5-3A RW48%
AI 837 DC1,5-3A RW5%
AI 837 DC12-25A RW48%
AI 837 DC12-25A RW5%
AI 837 DC2,5-5A RW48%
AI 837 DC2,5-5A RW5%
AI 837 DC3-6A RW48%
AI 837 DC4-8A RW48%
AI 837 DC4-8A RW5%
AI 837 DC6-12A RW48%
AI 837 DC6-12A RW5%
AI 837 DC8-16A RW48%
AI 837 DC8-16A RW5%
AI 837/10 AC50/60HZ 12-25A
AI 837'A' AC50/60HZ 1,5-3A
AI 837'A' AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 0,5-1A
AI 838 AC50/60HZ 0,8-1,6A
AI 838 AC50/60HZ 1,5-3A
AI 838 AC50/60HZ 12-25A
AI 838 AC50/60HZ 15-30A
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
AI 838 AC50/60HZ 3-6A
AI 838 AC50/60HZ 4-8A
AI 838 AC50/60HZ 6-12A
AI 838 AC50/60HZ 8-16A
AI 838 DC0,3-0,6A RW48%
AI 838 DC0,3-0,6A RW5%
AI 838 DC0,5-1A RW48%
AI 838 DC0,5-1A RW5%
AI 838 DC0,8-1,6A RW 5%
AI 838 DC0,8-1,6A RW48%
AI 838 DC1,5-3A RW48%
AI 838 DC1,5-3A RW5%
AI 838 DC12-25A RW48%
AI 838 DC12-25A RW5%
AI 838 DC2,5-5A RW48%
AI 838 DC2,5-5A RW5%
AI 838 DC3-6A RW48%
AI 838 DC4-8A RW48%
AI 838 DC4-8A RW5%
AI 838 DC6-12A RW48%
AI 838 DC6-12A RW5%
AI 838 DC8-16A RW48%
AI 838 DC8-16A RW5%
AI 838.004 DC1,5A RW5% FEST
AI 861.81 AC50/60HZ 110V
AI 861.81 AC50/60HZ 127V
AI 861.81 AC50/60HZ 230V
AI 861.81 AC50/60HZ 24V
AI 861.81 AC50/60HZ 240V
AI 861.81 AC50/60HZ 42V
AI 861.81 AC50/60HZ 48V
AI 861.81/02 AC50/60HZ 230V
AI 861.81/03 AC50/60HZ 110V
AI 861.81/03 AC50/60HZ 230V
AI 861.81/03 AC50/60HZ 240V
AI 861.81/03 AC50/60HZ 42V
AI 861.82 AC50/60HZ 110V
AI 861.82 AC50/60HZ 230V
AI 861.82 AC50/60HZ 24V
AI 861.82 AC50/60HZ 240V
AI 861.82 AC50/60HZ 42V
AI 864 AC50/60HZ 110V
AI 864 AC50/60HZ 127V
AI 864 AC50/60HZ 230V
AI 864 AC50/60HZ 24V
AI 864 AC50/60HZ 240V
AI 864 AC50/60HZ 42V
AI 864.006 AC50/60HZ 110V
AI 864.006 AC50/60HZ 230V
AI 864.006 AC50/60HZ 24V
AI 864.05 AC50/60HZ 230V
AI 864.05 AC50/60HZ 240V
AI 895 AC45-400HZ 110V
AI 895 AC45-400HZ 230V
AI 895 AC45-400HZ 24V
AI 895 AC45-400HZ 240V
AI 895 AC45-400HZ 42V
AI 895.05 AC45-400HZ 230V 80K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 10K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 11K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 15K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 20K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 30K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 5K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 50K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 60K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 80K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 5K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 50K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 60K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 10K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 11K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 15K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 20K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 30K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 40K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 5K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 50K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 60K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 70K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 80K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 10K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 15K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 20K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 30K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 40K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 5K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 50K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 60K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 10K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 15K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 20K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 30K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 5K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 50K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 60K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 80K-OHM
AI 895.07 AC45-400HZ 440V 50K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 110V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 115V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 127V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 167V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 230V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 24V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 240V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 380V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 400V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 415V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 42V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 440V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 48V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 500V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 550V 10-80K-OHM
AI 897 AC45-400HZ 60V 10-80K-OHM
AI 897.03 AC45-400HZ 42V 10-80K-OHM
AI 897.03 AC45-400HZ115V 10-80K-OHM
AI 897.03 AC45-400HZ230V 10-80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 10K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 20K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 30K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 60K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ  42V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 10K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 20K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 127V 15K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 127V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 10K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 15K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 20K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 23K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 30K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 40K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 5K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 60K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 23K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 5K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 240V 20K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 240V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 30K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 400V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 400V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 415V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 42V 5K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 42V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 48V 5K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 500V 50K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 500V 80K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 60V 15K-OHM
AI 897.07 AC45-400HZ 60V 6K-OHM
AI 897/001 AC45-400HZ 127V 2-9KOHM
AI 897/001 AC45-400HZ 140V 2-9KOHM
AI 897/001 AC45-400HZ 24V 2-9KOHM
AI 897/001 AC45-400HZ 42V 2-9KOHM
AI 897/070 AC45-400HZ230V 10-80KOHM
AI 897/070 AC45-400HZ415V 10-80KOHM
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 10K-OHM
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 2K-OHM
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 50K-OHM
AI 897/100 AC45-400HZ 380V 50K-OHM
AI 897/200 AC45-400HZ 230V 20-160K
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 127V
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 240V
AI 898 DC110V 15K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 20K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 22K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 27K UH AC45-400HZ 60V
AI 898 DC110V 28K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC110V 3K UH AC45-400HZ 127V
AI 898 DC110V 40K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 50K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC110V 50K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC110V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC110V 80K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC12V  6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC12V 22K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 127V
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 127V
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC125V 22K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC125V 22K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC125V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC127V 11K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC127V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC200V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 11K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 15K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC220V 15K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 22K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC220V 22K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 30K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 50K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC220V 50K UHAC45-400HZ 110V
AI 898 DC220V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC220V 6K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC220V 80K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 10K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 100K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC24V 15K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC24V 15K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 20K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 22K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 22K UH AC45-400HZ 240V
AI 898 DC24V 3K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC24V 3K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 40K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 5K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 5K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 127V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 240V
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 115V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 240V
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC24V 65K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 127V
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC240V 22K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC240V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC250V 50K UHAC45-400HZ 127V
AI 898 DC250V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC260V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC32V 100K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC32V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC320V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC365V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC400V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC42V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC460V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 11K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 15K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 15K UH AC45-400HZ 48V
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 48V
AI 898 DC48V 22K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 22K UH AC45-400HZ 48V
AI 898 DC48V 50K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 127V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 240V
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 42V
AI 898 DC500V 50K UHAC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 11K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 15K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 3K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 30K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 50K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 110V
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 24V
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 48V
AI 898 DC60V 60K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC660V 200K UHAC45-400HZ240V
AI 898 DC80V 11K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC80V 8K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC96V 11K UH AC45-400HZ 230V
AI 898 DC96V 11K UH AC45-400HZ 24V
AI 898.04 DC110V 11K UH45-400HZ230V
AI 898.04 DC220V 22K UH45-400HZ230V
AI 898.04 DC24V 6K UHAC45-400HZ230V
AI 898.04 DC60V 6K UHAC45-400HZ230V
AI 898/030 DC110V 11K UH DC24V
AI 898/030 DC24V 11K-OHM UHDC24V
AI 898/030 DC24V 6K UH DC24V
AI 898/07 DC24V 10K AC45-400HZ230V
AI 898/07 DC24V 6K UHAC45-400HZ230V
AI 898/20 DC110V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 20K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 22K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 3K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC110V 80K UH DC24V
AI 898/20 DC12V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC125V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC125V 15K UH DC24V
AI 898/20 DC125V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC125V 80K UH DC24V
AI 898/20 DC127V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC127V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 15K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 22K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 3K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 30K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC220V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 15K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 2,4K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 20K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 22K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 24K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 3K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 30K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 5K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 50K UH DC28V
AI 898/20 DC24V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC24V 6K UH DC28V
AI 898/20 DC24V 80K UH DC24V
AI 898/20 DC240V 10K UH DC28V
AI 898/20 DC240V 50K UH DC28V
AI 898/20 DC240V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC250V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC32V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC365V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC400V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC48V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC48V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC48V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC500V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC560V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC60V 11K UH DC24V
AI 898/20 DC60V 15K UH DC24V
AI 898/20 DC60V 3K UH DC24V
AI 898/20 DC60V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC60V 6K UH DC24V
AI 898/20 DC660V 100K UH DC24V
AI 898/20 DC660V 200K UH DC24V
AI 898/20 DC660V 50K UH DC24V
AI 898/20 DC96V 80K UH DC24V
AI 902N.0081/04  A  DC24V 5-100S
AI 902N.0081/04 AC110V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC110V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 AC110V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC110V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 AC110V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC110V 5-100S
AI 902N.0081/04 AC115V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC127V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 AC127V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC127V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 AC127V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC230V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC230V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 AC230V 0,3-6S
AI 902N.0081/04 AC230V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC230V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 AC230V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC230V 5-100S
AI 902N.0081/04 AC24V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC24V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC24V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 AC24V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC24V 5-100S
AI 902N.0081/04 AC240V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC240V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 AC240V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC240V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC240V 5-100S
AI 902N.0081/04 AC400V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC42V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC42V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 AC42V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 AC42V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 AC42V 15-300S
AI 902N.0081/04 AC48V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 AC48V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 DC24V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 DC24V 0,15-3S
AI 902N.0081/04 DC24V 0,3-6S
AI 902N.0081/04 DC24V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 DC24V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 DC24V 15-300S
AI 902N.0081/04 DC24V 5-100S
AI 902N.0081/04 DC48V 0,05-1S
AI 902N.0081/04 DC48V 0,5-10S
AI 902N.0081/04 DC48V 1,5-30S
AI 902N.0081/04 DC48V 15-300S
AI 902N.0081/070 AC440V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 A  DC48V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC110V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC110V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC110V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC110V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 AC110V 15-300S
AI 902N.0082/04 AC110V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC115V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC127V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC127V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC127V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC230V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC230V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC230V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC230V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 AC230V 15-300S
AI 902N.0082/04 AC230V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC24V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC24V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC24V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC24V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 AC24V 15-300S
AI 902N.0082/04 AC24V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC240V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC240V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC240V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC240V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 AC240V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC400V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC400V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC400V 5-100S
AI 902N.0082/04 AC42V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 AC42V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 AC42V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 AC42V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 AC42V 15-300S
AI 902N.0082/04 AC42V 5-100S
AI 902N.0082/04 DC24V 0,05-1S
AI 902N.0082/04 DC24V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 DC24V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 DC24V 1,5-30S
AI 902N.0082/04 DC24V 15-300S
AI 902N.0082/04 DC24V 5-100S
AI 902N.0082/04 DC30V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 DC42V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 DC48V 0,15-3S
AI 902N.0082/04 DC48V 0,5-10S
AI 902N.0082/04 DC48V 1,5-30S
AI 902N.0082/070 AC400V 5-100S
AI 902N.0082/070 AC440V 0,5-10S
AI 902N.0082/070 AC440V 1,5-30S
AI 902N.0082/070 AC440V 5-100S
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-1S
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-10S
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-3S
AI 902N.0082/14 AC42V 0,02-10S
AI 902N.0082/14 AC42V 0,02-3S
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-1S
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-10S
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-3S
AI 902N.0082/214 AC230V 0,02-10S
AI 902N.0082/214 AC230V 0,02-3S
AI 902N.0082/214 AC42V 0,02-10S
AI 902N.0082/214 AC42V 0,02-3S
AI 902N.0082/214 DC24V 0,02-3S
AI 902N.8181/04 AC110V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 AC110V 0,15-3S
AI 902N.8181/04 AC110V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 AC110V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 AC110V 15-300S
AI 902N.8181/04 AC110V 5-100S
AI 902N.8181/04 AC230V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 AC230V 0,15-3S
AI 902N.8181/04 AC230V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 AC230V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 AC230V 15-300S
AI 902N.8181/04 AC230V 5-100S
AI 902N.8181/04 AC24V 0,15-3S
AI 902N.8181/04 AC24V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 AC24V 15-300S
AI 902N.8181/04 AC24V 5-100S
AI 902N.8181/04 AC240V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 AC240V 0,15-3S
AI 902N.8181/04 AC240V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 AC240V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 AC42V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 AC42V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 AC42V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 AC42V 5-100S
AI 902N.8181/04 DC24V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 DC24V 0,15-3S
AI 902N.8181/04 DC24V 0,5-10S
AI 902N.8181/04 DC24V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 DC24V 15-300S
AI 902N.8181/04 DC24V 5-100S
AI 902N.8181/04 DC48V 0,05-1S
AI 902N.8181/04 DC48V 1,5-30S
AI 902N.8181/04 DC48V 5-100S
AI 902N.8181/070 DC28V 1,5-30S
AI 902N.8181/13 DC24V 0,5-10S
AI 902N.8181/214 AC42V 0,02-3S
AI 905.81 AC50/60HZ 110-127V 3-60S
AI 905.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 0,3-6S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 3-60S
AI 905.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 15-300S
AI 905.81 AC50/60HZ 24V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
AI 905.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 15-300S
AI 905.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ 48V 5-100S
AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
AI 905.81 DC110-127V 0,05-1S
AI 905.81 DC110-127V 0,15-3S
AI 905.81 DC110-127V 0,5-10S
AI 905.81 DC110-127V 1,5-30S
AI 905.81 DC110-127V 15-300S
AI 905.81 DC110-127V 3-60S
AI 905.81 DC110-127V 5-100S
AI 905.81 DC220V 0,05-1S
AI 905.81 DC220V 0,15-3S
AI 905.81 DC220V 0,5-10S
AI 905.81 DC220V 1,5-30S
AI 905.81 DC220V 15-300S
AI 905.81 DC220V 5-100S
AI 905.81 DC24V 0,05-1S
AI 905.81 DC24V 0,15-3S
AI 905.81 DC24V 0,5-10S
AI 905.81 DC24V 1,5-30S
AI 905.81 DC24V 15-300S
AI 905.81 DC24V 5-100S
AI 905.81 DC28V 0,5-10S
AI 905.81 DC30V 0,1-3S
AI 905.81 DC48V 15-300S
AI 905.81 DC48V 5-100S
AI 905.81 DC60V 0,05-1S
AI 905.81 DC60V 0,15-3S
AI 905.81 DC60V 0,5-10S
AI 905.81 DC60V 1,5-30S
AI 905.81 DC60V 15-300S
AI 905.81 DC60V 5-100S
AI 905.81/04 AC/DC110V 0,15-3S
AI 905.81/04 AC/DC110V 5-100S
AI 905.81/04 AC/DC230V 0,15-3S
AI 905.81/04 AC/DC230V 5-100S
AI 905.81/04 AC/DC24V 5-100S
AI 905.81/04 AC/DC48V 5-100S
AI 905.81/04 AC/DC60V 5-100S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 110-127V 3S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 110-127V 30S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 0,3-6S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 15-300S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 230V 5-100S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 24V 5-100S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 240V 5-100S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
AI 905.81/04 AC50/60HZ 42V 5-100S
AI 905.81/04 AC50/60HZ110-127V 300S
AI 905.81/04 DC110-127V 0,15-3S
AI 905.81/04 DC110-127V 15-300S
AI 905.81/04 DC110-127V 5-100S
AI 905.81/04 DC220V 0,5-10S
AI 905.81/04 DC220V 1,5-30S
AI 905.81/04 DC220V 15-300S
AI 905.81/04 DC24V 0,05-1S
AI 905.81/04 DC24V 0,15-3S
AI 905.81/04 DC24V 0,5-10S
AI 905.81/04 DC24V 1,5-30S
AI 905.81/04 DC24V 15-300S
AI 905.81/04 DC48V 0,15-3S
AI 905.81/04 DC48V 5-100S
AI 905.81/04 DC60V 0,15-3S
AI 905.81/04 DC60V 1,5-30S
AI 905.81/04 50/60HZ110-127V ,5-10S
AI 905.81/04 50/60HZ110-127V 5-100S
AI 905.81/05 DC24V 0,05-1S
AI 905.81/05 DC24V 0,5-10S
AI 905.81/070 DC220V 1,5-30S
AI 905.81/070 DC24V 1,5-30S
AI 905.81'A' AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 905.81'A' AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 110-127V 0,3-6S
AI 905.82 AC50/60HZ 110-127V 5-100S
AI 905.82 AC50/60HZ 110-127V0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ 110-127V1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
AI 905.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 0,3-6S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
AI 905.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
AI 905.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
AI 905.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 240V 15-300S
AI 905.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 15-300S
AI 905.82 AC50/60HZ 42V 5-100S
AI 905.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
AI 905.82 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
AI 905.82 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
AI 905.82 AC50/60HZ110-127V 15-300S
AI 905.82 DC110-127V 0,05-1S
AI 905.82 DC110-127V 0,15-3S
AI 905.82 DC110-127V 0,3-6S
AI 905.82 DC110-127V 0,5-10S
AI 905.82 DC110-127V 1,5-30S
AI 905.82 DC110-127V 15-300S
AI 905.82 DC110-127V 3-60S
AI 905.82 DC110-127V 5-100S
AI 905.82 DC220V 0,05-1S
AI 905.82 DC220V 0,15-3S
AI 905.82 DC220V 0,5-10S
AI 905.82 DC220V 1,5-30S
AI 905.82 DC220V 15-300S
AI 905.82 DC220V 5-100S
AI 905.82 DC24V 0,05-1S
AI 905.82 DC24V 0,15-3S
AI 905.82 DC24V 0,5-10S
AI 905.82 DC24V 1,5-30S
AI 905.82 DC24V 15-300S
AI 905.82 DC24V 5-100S
AI 905.82 DC240V 0,05-1S
AI 905.82 DC240V 0,15-3S
AI 905.82 DC240V 0,5-10S
AI 905.82 DC240V 1,5-30S
AI 905.82 DC240V 5-100S
AI 905.82 DC30V 0,5-10S
AI 905.82 DC42V 0,05-1S
AI 905.82 DC48V 0,05-1S
AI 905.82 DC48V 0,5-10S
AI 905.82 DC48V 1,5-30S
AI 905.82 DC48V 5-100S
AI 905.82 DC60V 0,05-1S
AI 905.82 DC60V 0,15-3S
AI 905.82 DC60V 0,5-10S
AI 905.82 DC60V 1,5-30S
AI 905.82 DC60V 15-300S
AI 905.82 DC60V 5-100S
AI 905.82/04 A  DC220V 0,15-3S
AI 905.82/04 AC110-127V 0,5-10S
AI 905.82/04 AC110-127V 15-300S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 15-300S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 230V 5-100S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 240V 15-300S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
AI 905.82/04 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
AI 905.82/04 DC110-127V 0,05-1S
AI 905.82/04 DC110-127V 0,15-3S
AI 905.82/04 DC110-127V 1,5-30S
AI 905.82/04 DC110-127V 5-100S
AI 905.82/04 DC125V 0,5-10S
AI 905.82/04 DC220V 0,05-1S
AI 905.82/04 DC220V 0,15-3S
AI 905.82/04 DC220V 0,5-10S
AI 905.82/04 DC220V 1,5-30S
AI 905.82/04 DC220V 15-300S
AI 905.82/04 DC220V 5-100S
AI 905.82/04 DC24V 0,05-1S
AI 905.82/04 DC24V 0,15-3S
AI 905.82/04 DC24V 0,5-10S
AI 905.82/04 DC24V 1,5-30S
AI 905.82/04 DC24V 15-300S
AI 905.82/04 DC24V 5-100S
AI 905.82/04 DC42V 1,5-30S
AI 905.82/04 DC48V 0,05-1S
AI 905.82/04 DC60V 5-100S
AI 905.82/05 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 905.82/070 DC24V 1,5-30S
AI 938.001 AC50/60HZ 110V
AI 938.001 AC50/60HZ 127V
AI 938.001 AC50/60HZ 230V
AI 938.001 AC50/60HZ 24V
AI 938.001 AC50/60HZ 240V
AI 938.001 AC50/60HZ 42V
AI 938.001 AC50/60HZ 48V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 110V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 127V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 230V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 24V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 240V
AI 938.001/03 AC50/60HZ 42V
AI 938.002 AC50/60HZ 110V
AI 938.002 AC50/60HZ 127V
AI 938.002 AC50/60HZ 230V
AI 938.002 AC50/60HZ 24V
AI 938.002 AC50/60HZ 240V
AI 938.002 AC50/60HZ 42V
AI 938.002 AC50/60HZ 48V
AI 938.002/03 AC50/60HZ 110V
AI 938.002/03 AC50/60HZ 230V
AI 938.002/03 AC50/60HZ 24V
AI 938.002/03 AC50/60HZ 240V
AI 938.002/03 AC50/60HZ 48V
AI 938.16/04 AC50/60HZ 230V
AI 938.20/104 AC50/60HZ 230V
AI 940 3AC50/60HZ 190V
AI 940 3AC50/60HZ 230V
AI 940 3AC50/60HZ 380V
AI 940 3AC50/60HZ 400V
AI 940 3AC50/60HZ 415V
AI 940 3AC50/60HZ 440V
AI 940 3AC50/60HZ 500V
AI 940 3AC50/60HZ 660V
AI 940/010 3AC50/60HZ 230V
AI 940/010 3AC50/60HZ 400V
AI 940/02 3AC50/60HZ 230V
AI 940/02 3AC50/60HZ 400V
AI 940/020 3AC50/60HZ 400V
AI 940/04 3AC50/60HZ 230V
AI 940/04 3AC50/60HZ 380V
AI 940/04 3AC50/60HZ 400V
AI 940/04 3AC50/60HZ 415V
AI 940/04 3AC50/60HZ 500V
AI 940/04 3AC50/60HZ 660V
AI 940/05 3AC50/60HZ 230V
AI 941N.001 3AC50HZ 190V
AI 941N.001 3AC50HZ 220V
AI 941N.001 3AC50HZ 230V
AI 941N.001 3AC50HZ 380V
AI 941N.001 3AC50HZ 400V
AI 941N.001 3AC50HZ 415V
AI 941N.001 3AC50HZ 440V
AI 941N.001 3AC50HZ 500V
AI 941N.001 3AC50HZ 550V
AI 941N.001 3AC60HZ 220V
AI 941N.001 3AC60HZ 230V
AI 941N.001 3AC60HZ 240V
AI 941N.001 3AC60HZ 380V
AI 941N.001 3AC60HZ 400V
AI 941N.001 3AC60HZ 415V
AI 941N.001 3AC60HZ 440V
AI 941N.001 3AC60HZ 500V
AI 941N.001 3AC60HZ 550V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 220V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 380V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 400V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 415V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 440V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 500V
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 550V
AI 941N.002 AC50HZ 190V
AI 941N.002 3AC50HZ 220V
AI 941N.002 3AC50HZ 240V
AI 941N.002 3AC50HZ 380V
AI 941N.002 3AC50HZ 400V
AI 941N.002 3AC50HZ 415V
AI 941N.002 3AC50HZ 440V
AI 941N.002 3AC50HZ 500V
AI 941N.002 3AC50HZ 550V
AI 941N.002 3AC60HZ 220V
AI 941N.002 3AC60HZ 400V
AI 941N.002 3AC60HZ 415V
AI 941N.002 3AC60HZ 440V
AI 941N.002 3AC60HZ 500V
AI 941N.002 3AC60HZ 550V
AI 941N.002/010 3AC50HZ 400V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 220V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 380V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 400V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 415V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 440V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 500V
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 550V
AI 941N.002/08 3AC50/60HZ 400V
AI 941N.06 3AC50HZ 220V
AI 941N.06 3AC50HZ 380V
AI 941N.06 3AC50HZ 400V
AI 941N.06 3AC50HZ 415V
AI 941N.06 3AC50HZ 440V
AI 941N.06 3AC50HZ 500V
AI 941N.06 3AC60HZ 400V
AI 941N.06 3AC60HZ 440V
AI 941N.06 3AC60HZ 500V
AI 942.001 3AC50HZ 220V
AI 942.001 3AC50HZ 380V
AI 942.001 3AC50HZ 400V
AI 942.001 3AC50HZ 415V
AI 942.001 3AC50HZ 440V
AI 942.001 3AC50HZ 500V
AI 942.001 3AC60HZ 220V
AI 942.001 3AC60HZ 240V
AI 942.001 3AC60HZ 380V
AI 942.001 3AC60HZ 400V
AI 942.001 3AC60HZ 415V
AI 942.001 3AC60HZ 440V
AI 942.001 3AC60HZ 500V
AI 942.001/300 3AC50HZ 380V
AI 942.002 3AC50HZ 220V
AI 942.002 3AC50HZ 240V
AI 942.002 3AC50HZ 380V
AI 942.002 3AC50HZ 400V
AI 942.002 3AC50HZ 415V
AI 942.002 3AC50HZ 500V
AI 942.002 3AC60HZ 220V
AI 942.002 3AC60HZ 380V
AI 942.002 3AC60HZ 415V
AI 942.002 3AC60HZ 440V
AI 942.06 3AC50HZ 220V
AI 942.06 3AC50HZ 380V
AI 942.06 3AC50HZ 400V
AI 942.06 3AC50HZ 415V
AI 942.07 3AC50HZ 220V
AI 942.07 3AC50HZ 380V
AI 942.07 3AC60HZ 440V
AI 953N.0082 A  AC50/60HZ 230V 6S
AI 953N.0082 A  DC24V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,3-6S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,05-1S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC110V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC110V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC110V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC125V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC125V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC125V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC127V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC220V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC220V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC220V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC24V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC24V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC24V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC30V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC48V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC48V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC48V 0,3-6S
AI 953N.0082 DC60V 0,05-1S
AI 953N.0082 DC60V 0,15-3S
AI 953N.0082 DC60V 0,3-6S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 110V 0,5S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 115V 0,5S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,1S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,5S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 24V 0,5S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,06S
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,26S
AI 953N.0082/03 DC24V 0,5S
AI 953N.0082/03 DC60V 0,5S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,3-6S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 15-300S
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 5-100S
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,5-10S
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 1,5-30S
AI 954N.82 AC50/60HZ 60V 0,5-10S
AI 954N.82 DC24V 0,05-1S
AI 954N.82 DC24V 0,15-3S
AI 954N.82 DC24V 0,3-6S
AI 954N.82 DC24V 0,5-10S
AI 954N.82 DC24V 1,5-30S
AI 954N.82 DC24V 15-300S
AI 954N.82 DC24V 5-100S
AI 954N.82 DC30V 15-300S
AI 954N.82/004 AC50/60HZ 230V 100S
AI 954N.82/004 DC24V 0,15-3S
AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 0,15-3S
AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 954N.82/004 50/60HZ230V 1,5-10S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 110V 0,05S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,05S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,25S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,26S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 30S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 240V 30S
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 42V 0,05S
AI 954N.82/05 DC24V 0,1S
AI 954N.82/070 DC24V 0,05-1S
AI 954N.82/070 DC24V 1,5-30S
AI 954N.82/070 DC24V 15-300S
AI 954N.82/070 50/60HZ 115V 1,5-30S
AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 0,5-10S
AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 1,5-30S
AI 954N.82/070 50/60HZ 24V 0,5-10S
AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S
AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 1,5-30S
AI 954N.82/200 AC50/60HZ 230V 10S
AI 954N.82/200 AC50/60HZ 42V 10S
AI 954N.82'A' AC50/60HZ 24V 0,5-10S
AI 954N.82'A' DC24V 1.5-30S
AI 983N.0051 AC50/60HZ 110V
AI 983N.0051 AC50/60HZ 127V
AI 983N.0051 AC50/60HZ 230V
AI 983N.0051 AC50/60HZ 24V
AI 983N.0051 AC50/60HZ 240V
AI 983N.0051 AC50/60HZ 42V
AI 983N.0051 DC110V
AI 983N.0051 DC220V
AI 983N.0051 DC24V
AI 983N.0051 DC60V
AI 983N.0051/14 AC50/60HZ 24V 0,2S
AI 983N.0071 AC50/60HZ 110V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 127V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 230V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 24V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 240V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 42V
AI 983N.0071 AC50/60HZ 60V
AI 983N.0071 DC110V
AI 983N.0071 DC127V
AI 983N.0071 DC220V
AI 983N.0071 DC24V
AI 983N.0071 DC48V
AI 983N.0071 DC60V
AI 983N.0071/13 AC110V 1-1,5S
AI 983N.0071/13 AC230V 1-1,5S
AI 983N.0071/13 DC220V 1-1,5S
AI 983N.0072 AC50/60HZ 110V
AI 983N.0072 AC50/60HZ 127V
AI 983N.0072 AC50/60HZ 230V
AI 983N.0072 AC50/60HZ 24V
AI 983N.0072 AC50/60HZ 240V
AI 983N.0072 DC110V
AI 983N.0072 DC220V
AI 983N.0072 DC24V
AI 983N.0072 DC60V
AI 983N.11 AC50/60HZ 110V
AI 983N.11 AC50/60HZ 115V
AI 983N.11 AC50/60HZ 127V
AI 983N.11 AC50/60HZ 230V
AI 983N.11 AC50/60HZ 24V
AI 983N.11 AC50/60HZ 240V
AI 983N.11 AC50/60HZ 42V
AI 983N.11 AC50/60HZ 48V
AI 983N.11 DC110V
AI 983N.11 DC127V
AI 983N.11 DC220V
AI 983N.11 DC24V
AI 983N.11 DC48V
AI 983N.11 DC60V
AI 983N.12 AC50/60HZ 230V
AI 983N.22 AC50/60HZ 230V
AI 983N.22 AC50/60HZ 24V
AI 983N.22 AC50/60HZ 240V
AI 983N.22 DC110V
AI 983N.22 DC127
AI 983N.22 DC220V
AI 983N.22 DC24V
AI 983N.22 DC240V
AI 983N.22 DC48V
AI 983N.22 DC60V
AI 983N.5100 AC50/60HZ 110V
AI 983N.5100 AC50/60HZ 230V
AI 983N.5100 AC50/60V 42V
AI 983N.5100 DC110V
AI 983N.5100 DC125V
AI 983N.5100 DC220V
AI 983N.5100 DC24V
AI 983N.5100 DC60V
AI 983N.5100/05 AC50/60HZ 230V
AI 983N.5100/05 AC50/60HZ 240V
AI 983N.5100/07 AC50/60HZ 240V
AI 983N.5100/13 DC110V 1-1,5S
AI 983N.7100 AC50/60HZ 110V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 115V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 127V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 230V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 24V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 240V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 42V
AI 983N.7100 AC50/60HZ 48V
AI 983N.7100 DC110V
AI 983N.7100 DC125V
AI 983N.7100 DC127V
AI 983N.7100 DC220V
AI 983N.7100 DC24V
AI 983N.7100 DC48V
AI 983N.7100 DC60V
AI 983N.7100/06 AC50/60HZ 230V 0,2S
AI 983N.7100/13 DC60V 1-1,5S
AI 983N.7100/14 DC220V 0,2S
AI 983N.7200 AC50/60HZ 110V
AI 983N.7200 AC50/60HZ 115V
AI 983N.7200 AC50/60HZ 230V
AI 983N.7200 AC50/60HZ 24V
AI 983N.7200 AC50/60HZ 240V
AI 983N.7200 AC50/60HZ 42V
AI 983N.7200 DC110V
AI 983N.7200 DC125V
AI 983N.7200 DC24V
AI 983N.7200 DC240V
AI 983N.7200 DC48V
AI 983N.7200 DC60V
AI 983N.7200/06 AC50/60HZ 230V 0,2S
AI 983N.7200/100 AC230V 3S
AI 983N.7200/100 AC50/60HZ 230V
AI 983N.7200/100 DC24V
AI 983N.7200/100 DC24V 3S
AI 990
AI 990  A
AI 990.04
AI 990.06
AI 990.10
AI 990.10 'A'
AI 990.11
AI 990.12
AI 990.13
AI 990.14
AI 992 A  DC60V + RV ZWS8SL 430 OHM
AI 992 AC50/60HZ 110V
AI 992 AC50/60HZ 115V
AI 992 AC50/60HZ 127V
AI 992 AC50/60HZ 230V
AI 992 AC50/60HZ 24V
AI 992 AC50/60HZ 240V
AI 992 AC50/60HZ 42V
AI 992 AC50/60HZ 48V
AI 992 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM
AI 992 DC125V + RV ZWS20SL 1K-OHM
AI 992 DC220V + RV ZWS35SL 2K-OHM
AI 992 DC24V
AI 992 DC240V + RV ZWS35SL 2,4K-OHM
AI 992 DC28V
AI 992 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM
AI 992 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM
AI 992 DC70V + RV ZWS20SL 560 OHM
AI 992/004 DC24V
AI 992/100 DC24V
AI 992/101 AC50/60HZ 230V
AI 992'A' AC50/60HZ 24V
AI 993 AC50/60HZ 110V
AI 993 AC50/60HZ 115V
AI 993 AC50/60HZ 127V
AI 993 AC50/60HZ 230V
AI 993 AC50/60HZ 24V
AI 993 AC50/60HZ 240V
AI 993 AC50/60HZ 42V
AI 993 AC50/60HZ 48V
AI 993 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM
AI 993 DC220V + RV ZWS35SL 2K OHM
AI 993 DC24V
AI 993 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM
AI 993 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM
AI 998 AC50/60HZ 110V
AI 998 AC50/60HZ 115V
AI 998 AC50/60HZ 127V
AI 998 AC50/60HZ 230V
AI 998 AC50/60HZ 24V
AI 998 AC50/60HZ 240V
AI 998 AC50/60HZ 42V
AI 998 AC50/60HZ 48V
AI 998 DC24V
AI 998 DC28V
AK9840.82 3AC50/60HZ 110V
AK9840.82 3AC50/60HZ 127V
AK9840.82 3AC50/60HZ 190V
AK9840.82 3AC50/60HZ 208V
AK9840.82 3AC50/60HZ 220V
AK9840.82 3AC50/60HZ 240V
AK9840.82 3AC50/60HZ 380V
AK9840.82 3AC50/60HZ 400V
AK9840.82 3AC50/60HZ 415V
AK9840.82 3AC50/60HZ 440V
AK9840.82 3AC50/60HZ 460V
AK9840.82 3AC50/60HZ 480V
AK9840.82 3AC50/60HZ 500V
AK9840.82 3AC50/60HZ 550V
AK9840.82 3AC50/60HZ 600V
AK9840.82 3AC50/60HZ 660V
AK9840.82 3AC50/60HZ 690V
AN5872.05/107 AC24-400V 50K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 2K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 20K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 280K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 50K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 60K
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 80K
AN5872.11 AC24,42,230,400,440V 50K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 10K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 100K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 220K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 25K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 50K
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 500K
AN5872.11/300 AC24,42,110,230,400V
AN5872.11/301 AC24,42,230,400,500V
AN5873.11/101 UH AC110V 20K-OHM
AN5873.11/101 UH AC110V 50K-OHM
AN5873.11/101 UH AC115V 50K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 10K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 12,5K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 15K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 20K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 400K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 50K-OHM
AN5873.11/101 UH AC230V 80K-OHM
AN5873.11/101 UH AC240V 50K-OHM
AN5873.11/101 UH AC400V 30K-OHM
AN5873.11/101 UH AC400V 50K-OHM
AN5873.11/101 UH AC450V 50K-OHM
AN5873.11/102 UH AC110V 20K-OHM
AN5873.11/102 UH AC110V 50K-OHM
AN5873.11/102 UH AC115V 10K-OHM
AN5873.11/102 UH AC115V 20K-OHM
AN5873.11/102 UH AC115V 80K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 10K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 120K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 150K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 20K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 22K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 25K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 30K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 440K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 5K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 50K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 6K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 70K-OHM
AN5873.11/102 UH AC230V 80K-OHM
AN5873.11/102 UH AC240V 50K-OHM
AN5873.11/102 UH AC400V 40K-OHM
AN5873.11/102 UH AC400V 50K-OHM
AN5873.11/102 UH AC450V 50K-OHM
AN5892.11/101 UH AC110V 50K
AN5892.11/101 UH AC230V 400K
AN5892.11/101 UH AC230V 50K
AN5892.11/101 UH AC230V 800K
AN5892.11/102 UH AC230V 100K
AN5892.11/102 UH AC230V 50K
AN5892.11/102 UH AC230V 6K
AN5892.11/102 UH AC230V 800K
AN5892.11/800 UH AC230V 30K
AN5892.11/800 UH AC230V 50K
AN5892.11/800 UH AC230V 80K
AN5969 AC50/60HZ 110V
AN5969 AC50/60HZ 127V
AN5969 AC50/60HZ 230V
AN5969 AC50/60HZ 24V
AN5969 AC50/60HZ 240V
AN5969 DC110V + RV D.FOLG.POS
AN5969 DC220V + RV D.FOLG.POS
AN5969 DC24V
AN5969 DC48V
AN5969 DC60V
AN5969/001 AC50/60HZ 230V
AN5969/100 DC60V
AN5970 AC50/60HZ 110V 1S
AN5970 AC50/60HZ 110V 20MS
AN5970 AC50/60HZ 110V 3S
AN5970 AC50/60HZ 230V 1S
AN5970 AC50/60HZ 230V 10S
AN5970 AC50/60HZ 230V 20MS
AN5970 AC50/60HZ 230V 3S
AN5970 AC50/60HZ 24V 10S
AN5970 AC50/60HZ 24V 20MS
AN5970 DC125V 1S + RV D.FOLG.POS.
AN5970 DC125V 10S + RV D.FOLG.POS.
AN5970 DC24V 1S
AN5970 DC24V 10S
AN5970 DC24V 20MS
AN5970 DC24V 3S
AN5970 DC60V 10S
AN5971 AC50/60HZ 110V 1S
AN5971 AC50/60HZ 110V 20MS
AN5971 AC50/60HZ 110V 3S
AN5971 AC50/60HZ 127V 1S
AN5971 AC50/60HZ 127V 20MS
AN5971 AC50/60HZ 230V 1S
AN5971 AC50/60HZ 230V 10S
AN5971 AC50/60HZ 230V 20MS
AN5971 AC50/60HZ 230V 3S
AN5971 AC50/60HZ 24V 1S
AN5971 AC50/60HZ 24V 10S
AN5971 AC50/60HZ 24V 20MS
AN5971 AC50/60HZ 24V 3S
AN5971 AC50/60HZ 240V 1S
AN5971 AC50/60HZ 240V 3S
AN5971 AC50/60HZ 48V 1S
AN5971 DC110V 10S + RV D.FOLG.POS.
AN5971 DC110V 20MS + RV D.FOLG.POS
AN5971 DC220V 10S + RV D.FOLG.POS.
AN5971 DC220V 20MS + RV D.FOLG.POS
AN5971 DC220V 3S + RV D.FOLG.POS.
AN5971 DC24V 1S
AN5971 DC24V 10S
AN5971 DC24V 20MS
AN5971 DC24V 20S
AN5971 DC24V 3S
AN5971 DC48V 1S
AN5971 DC48V 20MS
AN5971 DC60V 1S
AN5971 DC60V 10S
AN5971 DC60V 20MS
AN5971 DC60V 3S
AN9022 30A AC50/60HZ 110V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 127V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 230V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 24V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 240V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 400V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 415V 0,3-6S
AN9022 30A AC50/60HZ 42V 0,3-6S
AN9022 30A DC24V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ 24V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ 42V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ110V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ127V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ230V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ240V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ400V 0,3-6S
AN9022/100 30A AC50/60HZ500V 0,3-6S
AN9022/100 30A DC24V 0,3-6S
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ 42V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ110V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ127V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ230V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ240V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ380V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ400V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ415V
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ440V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 110V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 127V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 230V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 24V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 240V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 380V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 400V
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 415V
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC110V
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC127V
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC230V
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC240V
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC127V
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC230V
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC400V
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC110V
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC230V
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC240V
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC400V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC110V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC115V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC230V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC24V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC240V
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC400V
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC127V
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC230V
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC240V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC110V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC127V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC230V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC24V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC240V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC380V
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC400V
AN9842.82/014 AC0,5-5A UH AC230V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC127V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC230V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC240V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC380V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC400V
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC415V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC110V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC230V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC24V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC380V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC400V
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC415V
AN9842.82/015 AC1-10A UH AC230V
AN9842.82/015 AC1-10A UH AC380V
AN9842.82/100 AC1-10A UH AC230V
AN9843.82 3AC50/60HZ  60V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 120V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 240V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 380V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 415V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 660V 1-20S
AN9843.82 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 127V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 415V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 660V 1-20S
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ  82V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 120V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 415V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 480V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 660V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/012 3AC50/60HZ690V ,5-10S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 120V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 600V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 660V 1-20S
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 127V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 380V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 415V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 100V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 110V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 230V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 240V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 380V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 400V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 415V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 600V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 660V 1-20S
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 690V 1-20S
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 100V
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 690V
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 500V
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 660V
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 690V
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 100V
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 690V
AN9843.82/114 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/114 3AC50/60HZ 500V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 100V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 110V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 127V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 230V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 415V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 480V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 500V
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 600V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 127/220V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 63,5/110V
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 127/220V
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 63,5/110V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 220/380V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 254/440V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 63,5/110V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 127/220V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 63,5/110V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 127/220V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 220/380V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 254/440V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 63,5/110V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 127/220V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 220/380V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 254/440V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 57/100V
AN9843.82/232 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/232 3AC50/60HZ 400/690V
AN9843.82/300 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/311 3AC50/60HZ 260/450V
AN9843.82/313 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/315 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/315 3AC50/60HZ 290/500V
AN9843.82/520 3AC50/60HZ100V 0,1-2S
AN9843.82/530 3AC400HZ190V UH DC24V
AN9843.82/530 3AC400HZ230V UH DC24V
AN9843.82/533 3AC400HZ100V UH DC24V
AN9843.82/613 3AC50/60HZ 400V
AN9843.82/614 3AC400HZ 127/220V
AN9843.82/615 3AC50/60HZ 230/400V
AN9843.82/615 3AC50/60HZ 240/415V
AN9843.82/825 UN400V UH240V Tv=2S
AN9843.82/900 3AC50/60HZ 500V 1-20S
AN9843.82/914 3AC50/60HZ 440V 1-20S
AN9843.82/915 3AC50/60HZ 400/690V
AR9021 16A AC50/60HZ 110V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 110V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 60S
AR9021 16A AC50/60HZ 24V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 240V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 3S
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 60S
AR9021 16A AC50/60HZ 440V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 440V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 10S
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 20S
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 3S
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 60S
AR9021/100 16A AC480-500V 10S
AR9021/100 16A AC480-500V 20S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 20S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 60S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 24V 20S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 380V 10S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V  3S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 415V 10S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 440V 10S
AR9021/100 16A AC50/60HZ 440V 20S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 230V 20S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 24V 20S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021/110 16A AC50/60HZ 440V 10S
AR9021/120 16A AC480-500V 20S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 230V 20S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021/120 16A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021/140 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/140 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/140 16A AC50/60HZ 400V 3S
AR9021/145 16A AC50/60HZ 400V 3S
AR9021/150 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 3S
AR9021/160 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/170 16A AC50/60HZ 230V 10S
AR9021/170 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/200 26A AC480-500V 10S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 230V 60S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 3S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 30S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 10S
AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 20S
AR9021/201 26A AC50/60HZ 110V 10S
AR9021/201 26A AC50/60HZ 230V 20S
AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 60S
AR9021/201 26A AC50/60HZ 415V 20S
AR9021/202 26A AC50/60HZ 400V 20S
AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 30S
AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 10S
AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 60S
BA7632.001 AC50/60HZ 230V
BA7632.001 AC50/60HZ 24V
BA7632.001 AC50/60HZ 42V
BA7632.001 AC50/60HZ 48V
BA7632.002 AC50/60HZ 230V
BA7632.002 DC24V
BA7632.003 AC50/60HZ 230V
BA7632.004 AC50/60HZ 230V
BA7632.005 AC50/60HZ 230V
BA7632.006 AC50/60HZ 230V
BA7632.007 AC50/60HZ 230V
BA7632.007 AC50/60HZ 24V
BA7632.007 DC24V
BA7632.008 DC24V
BA7632.01 AC50/60HZ 110V
BA7632.01 AC50/60HZ 230V
BA7632.01 AC50/60HZ 24V
BA7632.01 AC50/60HZ 240V
BA7632.01 AC50/60HZ 42V
BA7632.01 DC24V
BA7632.01 DC60V
BA7632.010 AC50/60HZ 24V
BA7632.011 AC50/60HZ 110V
BA7632.011 AC50/60HZ 127V
BA7632.011 AC50/60HZ 230V
BA7632.011 AC50/60HZ 240V
BA7632.012 AC50/60HZ 110V
BA7632.012 AC50/60HZ 230V
BA7632.012 AC50/60HZ 240V
BA7632.012 DC24V
BA7632.013 AC50/60HZ 240V
BA7632.014 AC50/60HZ 230V
BA7632.015 AC50/60HZ 230V
BA7632.015 AC50/60HZ 24V
BA7632.016 AC50/60HZ 230V
BA7632.017 AC50/60HZ 110V
BA7632.017 AC50/60HZ 230V
BA7632.018 DC24V
BA7632.019 AC50/60HZ 230V
BA7632.019 DC24V
BA7632.020 AC50/60HZ 230V
BA7632.021 AC50/60HZ 230V
BA7632.021 AC50/60HZ 24V
BA7632.022 AC50/60HZ 230V
BA7632.023 AC50/60HZ 230V
BA7632.024 AC50/60HZ 230V
BA7632.025 AC50/60HZ 230V
BA7632.026 AC50/60HZ 230V
BA7632.027 AC50/60HZ 230V
BA7632.028 AC50/60HZ 230V
BA7632.029 AC50/60HZ 230V
BA7632.030 AC50/60HZ 230V
BA7632.032 AC50/60HZ 24V
BA7632.033 AC50/60HZ 230V
BA7632.034 AC50/60HZ 230V
BA7632.035 AC50/60HZ 230V
BA7632.036 AC50/60HZ 230V
BA7632.037 AC50/60HZ 230V
BA7632.038 AC50/60HZ 230V
BA7632.039/001 DC24V
BA7632.042 AC50/60HZ 230V
BA7632.11 AC50/60HZ 110V
BA7632.11 AC50/60HZ 127V
BA7632.11 AC50/60HZ 230V
BA7632.11 AC50/60HZ 24V
BA7632.11 AC50/60HZ 240V
BA7632.11 AC50/60HZ 42V
BA7632.11 DC110V
BA7632.11 DC220V
BA7632.11 DC24V
BA7632.11 DC60V
BA7632.17 AC50/60HZ 110V
BA7632.17 AC50/60HZ 230V
BA7632.17 AC50/60HZ 24V
BA7632.17 AC50/60HZ 240V
BA7632.17 AC50/60HZ 42V
BA7632.17 DC24V
BA7632.19 AC50/60HZ 230V
BA7632.19 DC60V
BA7632.20 AC50/60HZ 230V
BA7632.20 AC50/60HZ 240V
BA7632.20 AC50/60HZ 48V
BA7632.20 DC24V
BA7632.31 AC50/60HZ 110V
BA7632.31 AC50/60HZ 12V
BA7632.31 AC50/60HZ 127V
BA7632.31 AC50/60HZ 230V
BA7632.31 AC50/60HZ 24V
BA7632.31 AC50/60HZ 240V
BA7632.31 AC50/60HZ 42V
BA7632.31 AC50/60HZ 48V
BA7632.31 DC220V
BA7632.31 DC24V
BA7632.42/51 AC50/60HZ 110V
BA7632.42/51 AC50/60HZ 230V
BA7811.81 AC/DC24-60V+AC110-230V
BA7811.81 AC/DC24-60V+AC110-230V
BA7811.82 AC/DC24-60V 1000M
BA7811.82 AC/DC24-60V 1000S
BA7811.82 AC50/60HZ 110-230V 1000M
BA7811.82 AC50/60HZ 110-230V 1000S
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81 AC/DC42V
BA7864.81 AC/DC42V
BA7864.81 AC/DC42V
BA7864.81 AC/DC42V
BA7864.81/001 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/010 AC/DC42V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.81/100 AC/DC42V
BA7864.82 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.82 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82 AC/DC42V
BA7864.82 AC/DC42V
BA7864.82 AC/DC42V
BA7864.82 AC/DC42V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC110-127V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V
BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30M
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 3-60M
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,15-3S
BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 3-60M
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3H
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10M
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30H
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30M
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 3-60M
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,15-3H
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7901.32 DC24V 0,05-1S
BA7901.32 DC24V 0,15-3S
BA7901.32 DC24V 0,5-10H
BA7901.32 DC24V 0,5-10M
BA7901.32 DC24V 0,5-10S
BA7901.32 DC24V 1,5-30H
BA7901.32 DC24V 1,5-30M
BA7901.32 DC24V 1,5-30S
BA7901.32 DC24V 15-300S
BA7901.32 DC24V 3-60M
BA7901.32 DC24V 5-100H
BA7901.32 DC24V 5-100S
BA7901.32/100 AC50/60HZ 230V 5-100H
BA7901.32/100 AC50/60HZ110V 1,5-30S
BA7901.32/100 AC50/60HZ230V 0,5-10H
BA7901.32/101 AC50/60HZ230V 1,5-30S
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3H
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10H
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10M
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 1,5-30M
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 5-100H
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7901.81 AC50/60HZ 127V 0,5-10M
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100H
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3H
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10H
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30M
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 3-60M
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100H
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30M
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10H
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10M
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 3-60M
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7901.81 DC24V 0,05-1S
BA7901.81 DC24V 0,15-3H
BA7901.81 DC24V 0,15-3S
BA7901.81 DC24V 0,5-10H
BA7901.81 DC24V 0,5-10M
BA7901.81 DC24V 0,5-10S
BA7901.81 DC24V 1,5-30M
BA7901.81 DC24V 1,5-30S
BA7901.81 DC24V 15-300S
BA7901.81 DC24V 3-60M
BA7901.81 DC24V 5-100H
BA7901.81 DC24V 5-100S
BA7901.81/100 AC50/60HZ230V 0,15-3S
BA7901.81/100 AC50/60HZ230V 1,5-30S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3H
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30H
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 15-300S
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 3-60M
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7901.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M
BA7901.82 AC50/60HZ 127V 5-100H
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 5-100H
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 3-60M
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 5-100H
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10M
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 3-60M
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10H
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7901.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
BA7901.82 DC24V 0,05-1S
BA7901.82 DC24V 0,15-3H
BA7901.82 DC24V 0,15-3S
BA7901.82 DC24V 0,5-10H
BA7901.82 DC24V 0,5-10M
BA7901.82 DC24V 0,5-10S
BA7901.82 DC24V 1,5-30H
BA7901.82 DC24V 1,5-30M
BA7901.82 DC24V 1,5-30S
BA7901.82 DC24V 15-300S
BA7901.82 DC24V 3-60M
BA7901.82 DC24V 5-100H
BA7901.82 DC24V 5-100S
BA7901.82/100 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7901.82/100 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7901.82/100 AC50/60HZ230V 0,15-3S
BA7901.82/100 AC50/60HZ230V 0,5-10S
BA7901.82/101 AC50/60HZ230V 0,5-10M
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7901.82/13 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7903.81 DC24V 0,05-1S
BA7903.81 DC24V 0,15-3S
BA7903.81 DC24V 0,5-10S
BA7903.81 DC24V 1,5-30S
BA7903.81 DC24V 5-100S
BA7903.81 DC48V 0,05-1S
BA7903.81 DC48V 0,5-10S
BA7903.81 DC60V 0,05-1S
BA7903.81 DC60V 0,5-10S
BA7903.81 DC60V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 15-300S
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7903.82 AC50/60HZ 48V 0,05-1S
BA7903.82 DC24V 0,05-1S
BA7903.82 DC24V 0,5-10S
BA7903.82 DC24V 5-100S
BA7903.82 DC48V 0,5-10S
BA7903.82 DC48V 5-100S
BA7903.82 DC60V 0,05-1S
BA7903.82 DC60V 0,5-10S
BA7903.82 DC60V 1,5-30S
BA7903.82 DC60V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 15-300S
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
BA7905.81 DC110-127V 0,05-1S
BA7905.81 DC110-127V 0,15-3S
BA7905.81 DC110-127V 0,5-10S
BA7905.81 DC110-127V 1,5-30S
BA7905.81 DC110-127V 15-300S
BA7905.81 DC110-127V 5-100S
BA7905.81 DC220V 0,05-1S
BA7905.81 DC220V 0,15-3S
BA7905.81 DC220V 0,5-10S
BA7905.81 DC220V 1,5-30S
BA7905.81 DC220V 15-300S
BA7905.81 DC220V 5-100S
BA7905.81 DC24V 0,05-1S
BA7905.81 DC24V 0,15-3S
BA7905.81 DC24V 0,5-10S
BA7905.81 DC24V 1,5-30S
BA7905.81 DC24V 15-300S
BA7905.81 DC24V 5-100S
BA7905.81 DC60V 0,05-1S
BA7905.81 DC60V 0,15-3S
BA7905.81 DC60V 0,5-10S
BA7905.81 DC60V 1,5-30S
BA7905.81 DC60V 15-300S
BA7905.81 DC60V 5-100S
BA7905.81/010 AC50/60HZ230V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 5-100S
BA7905.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 60V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ 60V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 15-300S
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 5-100S
BA7905.82 DC110-127V 0,05-1S
BA7905.82 DC110-127V 0,15-3S
BA7905.82 DC110-127V 0,5-10S
BA7905.82 DC110-127V 1,5-30S
BA7905.82 DC110-127V 15-300S
BA7905.82 DC110-127V 5-100S
BA7905.82 DC220V 0,05-1S
BA7905.82 DC220V 0,15-3S
BA7905.82 DC220V 0,5-10S
BA7905.82 DC220V 1,5-30S
BA7905.82 DC220V 15-300S
BA7905.82 DC220V 5-100S
BA7905.82 DC24V 0,05-1S
BA7905.82 DC24V 0,15-3S
BA7905.82 DC24V 0,5-10S
BA7905.82 DC24V 1,5-30S
BA7905.82 DC24V 15-300S
BA7905.82 DC24V 5-100S
BA7905.82 DC240V 0,05-1S
BA7905.82 DC240V 0,5-10S
BA7905.82 DC42V 0,5-10S
BA7905.82 DC42V 15-300S
BA7905.82 DC42V 5-100S
BA7905.82 DC48V 0,15-3S
BA7905.82 DC48V 0,5-10S
BA7905.82 DC48V 1,5-30S
BA7905.82 DC48V 15-300S
BA7905.82 DC60V 0,05-1S
BA7905.82 DC60V 0,15-3S
BA7905.82 DC60V 0,5-10S
BA7905.82 DC60V 1,5-30S
BA7905.82 DC60V 15-300S
BA7905.82 DC60V 5-100S
BA7905.82/020 AC110-127V 0,05-1S
BA7905.82/020 AC110-127V 0,5-10S
BA7905.82/020 AC230V 0,05-1S
BA7905.82/020 AC230V 3-60S
BA7905.82/020 AC230V 5-100S
BA7905.82/020 DC110-127V 0,05-1S
BA7905.82/020 DC24V 0,15-3S
BA7905.82/020 DC24V 1,5-30S
BA7905.82/020 DC24V 15-300S
BA7924.21 AC110V 0,1-1S
BA7924.21 AC110V 0,3-3S
BA7924.21 AC110V 0,5-5S
BA7924.21 AC110V 1-10S
BA7924.21 AC110V 3-30S
BA7924.21 AC127V 0,5-5S
BA7924.21 AC230V 0,1-1S
BA7924.21 AC230V 0,3-3S
BA7924.21 AC230V 0,5-5S
BA7924.21 AC230V 1-10S
BA7924.21 AC230V 2-20S
BA7924.21 AC230V 3-30S
BA7924.21 AC24V 0,3-3S
BA7924.21 AC24V 0,5-5S
BA7924.21 AC24V 1-10S
BA7924.21 AC24V 3-30S
BA7924.21 AC48V 0,1-1S
BA7924.21 AC48V 0,3-3S
BA7924.21 DC24V 0,1-1S
BA7924.21 DC24V 0,3-3S
BA7924.21 DC24V 0,5-5S
BA7924.21 DC24V 1-10S
BA7924.21 DC24V 3-30S
BA7924.21/001 AC230V 1S
BA7924.21/001 AC230V 10S
BA7924.21/001 AC230V 3S
BA7924.21/001 AC230V 30S
BA7924.21/001 AC230V 5S
BA7924.21/001 AC24V 10S
BA7924.21/001 DC24V 1S
BA7924.21/001 DC24V 10S
BA7924.21/001 DC24V 3S
BA7924.21/001 DC24V 30S
BA7924.21/001 DC24V 5S
BA7924.21/001/61 AC230V 10S
BA7924.21/001/61 DC24V 1S
BA7924.21/001/61 DC24V 30S
BA7924.21/002 DC24V 1,5S
BA7924.21/002 DC24V 1S
BA7924.21/002 DC24V 10S
BA7924.21/002 DC24V 2S
BA7924.21/002 DC24V 3S
BA7924.21/002 DC24V 5S
BA7924.21/002/61 DC24V 1S
BA7924.21/002/61 DC24V 2S
BA7924.21/002/61 DC24V 4S
BA7924.21/002/61 DC24V 5S
BA7924.21/003 DC24V 0,1-1S
BA7924.21/003 DC24V 0,3-3S
BA7924.21/003 DC24V 0,5-5S
BA7924.21/003 DC24V 1-10S
BA7924.21/003/61 DC24V 0,3-3S
BA7924.21/003/61 DC24V 0,5-5S
BA7924.21/003/61 DC24V 1-10S
BA7924.21/112 AC230V 12S
BA7924.21/112 AC230V 13S
BA7924.21/112 DC24V 12S
BA7924.21/200 AC230V 0,5-5S
BA7924.21/200 AC230V 1-10S
BA7924.21/200 DC24V 0,5-5S
BA7924.21/200 DC24V 3-30S
BA7924.21/61 AC110V 1-10S
BA7924.21/61 AC115V 0,3-3S
BA7924.21/61 AC115V 10-30S
BA7924.21/61 AC120V 1-10S
BA7924.21/61 AC230V 1-10S
BA7924.21/61 AC24V 1-10S
BA7924.21/61 AC48V 0,1-1S
BA7924.21/61 DC24V 0,1-1S
BA7924.21/61 DC24V 0,3-3S
BA7924.21/61 DC24V 0,5-5S
BA7924.21/61 DC24V 1-10S
BA7924.21/61 DC24V 3-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 115V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 0,05-1S
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 15-300S
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 5-100S
BA7954.82 AC50/60HZ 60V 0,15-3S
BA7954.82 DC24V 0,05-1S
BA7954.82 DC24V 0,15-3S
BA7954.82 DC24V 0,5-10S
BA7954.82 DC24V 1,5-30S
BA7954.82 DC24V 15-300S
BA7954.82 DC24V 5-100S
BA7954.82/110 AC50/60HZ 230V 0,5S
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 5-100S
BA7962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 5-100S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10M
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 15-300S
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 5-100S
BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
BA7962.82 DC110-127V 0,05-1S
BA7962.82 DC110-127V 0,15-3S
BA7962.82 DC110-127V 0,5-10M
BA7962.82 DC110-127V 0,5-10S
BA7962.82 DC110-127V 1,5-30M
BA7962.82 DC110-127V 1,5-30S
BA7962.82 DC110-127V 15-300S
BA7962.82 DC110-127V 3-60M
BA7962.82 DC110-127V 5-100S
BA7962.82 DC220V 0,05-1S
BA7962.82 DC220V 0,15-3S
BA7962.82 DC220V 0,5-10M
BA7962.82 DC220V 0,5-10S
BA7962.82 DC220V 1,5-30M
BA7962.82 DC220V 1,5-30S
BA7962.82 DC220V 3-60M
BA7962.82 DC220V 5-100S
BA7962.82 DC24V 0,05-1S
BA7962.82 DC24V 0,15-3H
BA7962.82 DC24V 0,15-3S
BA7962.82 DC24V 0,5-10H
BA7962.82 DC24V 0,5-10M
BA7962.82 DC24V 0,5-10S
BA7962.82 DC24V 1,5-30H
BA7962.82 DC24V 1,5-30M
BA7962.82 DC24V 1,5-30S
BA7962.82 DC24V 15-300S
BA7962.82 DC24V 3-60M
BA7962.82 DC24V 5-100H
BA7962.82 DC24V 5-100S
BA7962.82 DC240V 0,05-1S
BA7962.82 DC240V 5-100S
BA7962.82 DC48V 0,15-3H
BA7962.82 DC48V 1,5-30M
BA7962.82 DC48V 1,5-30S
BA7962.82 DC48V 15-300S
BA7962.82 DC48V 5-100S
BA7962.82 DC60V 0,05-1S
BA7962.82 DC60V 0,15-3H
BA7962.82 DC60V 0,15-3S
BA7962.82 DC60V 0,5-10M
BA7962.82 DC60V 0,5-10S
BA7962.82 DC60V 1,5-30M
BA7962.82 DC60V 1,5-30S
BA7962.82 DC60V 15-300S
BA7962.82 DC60V 3-60M
BA7962.82 DC60V 5-100S
BA7962.82/200 AC50/60HZ 230V 3-60M
BA7962.82/200 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 1,5-30S
BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 15-300S
BA7962.82/200 DC24V 0,05-1S
BA7962.82/200 DC24V 0,15-3S
BA7962.82/200 DC24V 0,5-10S
BA7962.82/200 DC24V 15-300S
BA7962.82/201 AC50/60HZ 42V 0,5S
BA7981.81 AC50/60HZ 110V 0,3-3S
BA7981.81 AC50/60HZ 127V 0,3-3S
BA7981.81 AC50/60HZ 230V 0,3-3S
BA7981.81 AC50/60HZ 24V 0,3-3S
BA7981.81 AC50/60HZ 240V 0,3-3S
BA7981.81 AC50/60HZ 42V 0,3-3S
BA7981.81 DC24V 0,3-3S
BA7981.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S
BA7981.82 AC50/60HZ 230V 0,3-3S
BA7981.82 AC50/60HZ 24V 0,3-3S
BA7981.82 AC50/60HZ 240V 0,3-3S
BA7981.82 DC24V 0,3-3S
BA7981.82/100 AC50/60HZ42V 0,5/0,5S
BA7981.82/100 50/60HZ 230V 0,5/0,5S
BA7981.82/100 50/60HZ 240V 0,5/0,5S
BA7981.91 4A AC50/60HZ 230V 0,3-3S
BA7981.91 4A AC50/60HZ 24V 0,3-3S
BA7981.91 4A DC24V 0,3-3S
BA7981.95 5A AC24V 0,3-3S
BA7981.95 5A AC50/60HZ 110V 0,3-3S
BA7981.95 5A AC50/60HZ 230V 0,3-3S
BA7981.95 5A DC24V 0,3-3S
BA9010 3AC110V 1,5KW
BA9010 3AC230/400V 1,5/3KW
BA9010 3AC230/400V 3/5,5KW
BA9018 3AC50/60HZ 230V 1,5KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 230V 3KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 3S
BA9018 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 400V 5,5KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 480V 3KW 12S
BA9018 3AC50/60HZ 480V 5,5KW 12S
BA9018/010 3AC50/60HZ400V   3KW 12S
BA9018/010 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S
BA9018/010 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S
BA9018/010 3AC50/60HZ480V 5,5KW 12S
BA9018/100 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S
BA9018/100 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S
BA9018/100 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S
BA9018/101 3AC50/60HZ 400V  3KW 12S
BA9018/101 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S
BA9018/110 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S
BA9018/110 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S
BA9018/111 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S
BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 3KW
BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 5,5KW
BA9019/100 3AC50/60HZ 200-480V 3KW
BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 3KW
BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 5,5KW
BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-11S
BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-31S
BA9034N 10A AC50/60HZ 480V 2-11S
BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-11S
BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-31S
BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-11S
BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-31S
BA9034N 32A AC50/60HZ 230V 2-11S
BA9034N 32A AC50/60HZ 400V 2-11S
BA9034N/100 10A AC50/60HZ230V 1-15S
BA9034N/100 10A AC50/60HZ400V 1-15S
BA9034N/100 25A AC50/60HZ230V 1-15S
BA9034N/100 25A AC50/60HZ400V 1-15S
BA9034N/100 32A AC50/60HZ230V 1-15S
BA9034N/100 32A AC50/60HZ400V 1-15S
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 208V
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 230V
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 400V
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 230V
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 400V
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 480V
BA9036 AC50HZ 100V
BA9036 AC50HZ 110V
BA9036 AC50HZ 127V
BA9036 AC50HZ 220V
BA9036 AC50HZ 230V
BA9036 AC50HZ 24V
BA9036 AC50HZ 240V
BA9036 AC50HZ 290V
BA9036 AC50HZ 380V
BA9036 AC50HZ 400V
BA9036 AC50HZ 415V
BA9036 AC50HZ 42V
BA9036 AC50HZ 48V
BA9036 AC50HZ 60V
BA9036 AC50HZ 63,5V
BA9036 AC60HZ 110V
BA9036 AC60HZ 120V
BA9036 AC60HZ 127V
BA9036 AC60HZ 220V
BA9036 AC60HZ 230V
BA9036 AC60HZ 240V
BA9036 AC60HZ 290V
BA9036 AC60HZ 380V
BA9036 AC60HZ 400V
BA9036 AC60HZ 42V
BA9036 AC60HZ 440V
BA9036 AC60HZ 48V
BA9036 AC60HZ 480V
BA9036 DC110V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC127V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC145V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC220V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC24V
BA9036 DC240V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC250V + RV D.FOLG.POS.
BA9036 DC32V
BA9036 DC36V
BA9036 DC42V
BA9036 DC48V
BA9036 DC60V
BA9036 DC75V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 AC50HZ 100V
BA9036/001 AC50HZ 110V
BA9036/001 AC50HZ 230V
BA9036/001 AC50HZ 24V
BA9036/001 AC50HZ 240V
BA9036/001 AC50HZ 380V
BA9036/001 AC50HZ 400V
BA9036/001 AC50HZ 60V
BA9036/001 AC50HZ 660V
BA9036/001 AC60HZ 110V
BA9036/001 AC60HZ 127V
BA9036/001 AC60HZ 230V
BA9036/001 AC60HZ 240V
BA9036/001 DC110V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC127V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC220V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC24V
BA9036/001 DC240V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC250V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC265V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/001 DC32V
BA9036/001 DC42V
BA9036/001 DC48V
BA9036/001 DC60V
BA9036/001 DC75V + RV D.FOLG.POS.
BA9036/010 AC50HZ 100V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 127V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 230V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 24V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 240V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 290V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 400V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 415V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 42V 0,5-10S
BA9036/010 AC50HZ 63,5V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 100V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 110V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 120V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 127V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 230V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 240V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 400V 0,5-10S
BA9036/010 AC60HZ 42V 0,5-10S
BA9036/010 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/010 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/010 DC140V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/010 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/010 DC24V 0,5-10S
BA9036/010 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/010 DC28V 0,5-10S
BA9036/010 DC32V 0,5-10S
BA9036/010 DC48V 0,5-10S
BA9036/010 DC60V 0,5-10S
BA9036/011 AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9036/011 AC50HZ 230V 0,5-10S
BA9036/011 AC50HZ 240V 0,5-10S
BA9036/011 AC50HZ 400V 0,5-10S
BA9036/011 AC50HZ 415V 0,5-10S
BA9036/011 AC60HZ 110V 0,5-10S
BA9036/011 AC60HZ 120V 0,5-10S
BA9036/011 AC60HZ 127V 0,5-10S
BA9036/011 AC60HZ 230V 0,5-10S
BA9036/011 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/011 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/011 DC148V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/011 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/011 DC24V 0,5-10S
BA9036/011 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/011 DC48V 0,5-10S
BA9036/011 DC60V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 100V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 127V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 180V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 230V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 24V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 240V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 290V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 400V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 415V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 440V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 48V 0,5-10S
BA9036/012 AC50HZ 63,5V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 110V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 120V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 127V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 230V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 240V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 400V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 440V 0,5-10S
BA9036/012 AC60HZ 66V 0,5-10S
BA9036/012 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/012 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/012 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/012 DC24V 0,5-10S
BA9036/012 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/012 DC250V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/012 DC32V 0,5-10S
BA9036/012 DC48V 0,5-10S
BA9036/012 DC60V 0,5-10S
BA9036/012 DC70V 10S+RV D.FOLG.POS.
BA9036/013 AC50HZ 100V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 127V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 230V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 24V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 240V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 380V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 400V 0,5-10S
BA9036/013 AC50HZ 60V 0,5-10S
BA9036/013 AC60HZ 110V 0,5-10S
BA9036/013 AC60HZ 127V 0,5-10S
BA9036/013 AC60HZ 230V 0,5-10S
BA9036/013 AC60HZ 42V 0,5-10S
BA9036/013 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/013 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/013 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/013 DC24V 0,5-10S
BA9036/013 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/013 DC48V 0,5-10S
BA9036/013 DC60V 0,5-10S
BA9036/100 DC24V
BA9036/110 DC24V 0,5-10S
BA9036/110 DC32V 0,5-10S
BA9036/112 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/112 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS
BA9036/112 DC24V 0,5-10S
BA9036/112 DC48V 0,5-10S
BA9036/112 DC60V 10S INCL. RV
BA9036/113 DC24V 0,5-10S
BA9036/350 DC12V
BA9036/61 AC60HZ 120V
BA9036/800 AC50HZ 220V  Uan=AC200V
BA9036/800 AC60HZ 220V  Uan=AC200V
BA9037.12/001 AC/DC24V
BA9037.12/001 AC/DC42V
BA9037.12/001 AC/DC48V
BA9037.12/001 AC/DC60V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 110V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 127V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 230V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 240V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 380V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 400V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 415V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 440V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 500V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 660V
BA9037.12/001 AC50/60HZ 690V
BA9037.12/001 DC110V
BA9037.12/011 AC/DC24V 1-20S
BA9037.12/011 AC/DC28V 1-20S
BA9037.12/011 AC/DC34V 1-20S
BA9037.12/011 AC/DC42V 1-20S
BA9037.12/011 AC/DC48V 1-20S
BA9037.12/011 AC/DC60V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 110V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 127V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 230V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 240V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 380V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 400V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 415V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 440V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 480V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 500V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 660V 1-20S
BA9037.12/011 AC50/60HZ 690V 1-20S
BA9037.12/011 DC110V 1-20S
BA9038.11 AC50/60HZ 110V
BA9038.11 AC50/60HZ 230V
BA9038.11 AC50/60HZ 24V
BA9038.11 AC50/60HZ 240V
BA9038.11 AC50/60HZ 42V
BA9038.11 AC50/60HZ 48V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 110V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 230V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 24V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 240V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 42V
BA9038.11/003 AC50/60HZ 48V
BA9038.11/100 AC50/60HZ 110V
BA9038.11/100 AC50/60HZ 230V
BA9038.11/100 AC50/60HZ 24V
BA9038.11/503 AC50/60HZ 230V
BA9038.12 AC/DC110-230V
BA9038.12 AC50/60HZ 110V
BA9038.12 AC50/60HZ 127V
BA9038.12 AC50/60HZ 230V
BA9038.12 AC50/60HZ 24V
BA9038.12 AC50/60HZ 240V
BA9038.12 AC50/60HZ 42V
BA9038.12 AC50/60HZ 48V
BA9038.12/100 AC50/60HZ 110V
BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V
BA9038.12/100 AC50/60HZ 24V
BA9038.12/100 AC50/60HZ 240V
BA9038.12/104 AC50/60HZ 24V
BA9038.12/300 AC50/60HZ 240V 2K-OHM
BA9039.12 AC50/60HZ 110-127V
BA9039.12 AC50/60HZ 220-240V
BA9039.12 AC50/60HZ 24V
BA9039.12 AC50/60HZ 48V
BA9039.12 DC24V
BA9039.12/100 AC50/60HZ 110-127V
BA9039.12/100 AC50/60HZ 230V
BA9039.12/100 AC50/60HZ 24V
BA9039.12/100 AC50/60HZ 42V
BA9039.12/100 DC24V
BA9039.12/100/61 AC50/60HZ 110-127V
BA9039.12/61 AC50/60HZ 110-127V
BA9039.12/61 AC50/60HZ 24V
BA9040.11/301/60 3AC50/60HZ400V
BA9040.11/302 3AC50/60HZ400/440V
BA9040.12 3AC50/60HZ 100V
BA9040.12 3AC50/60HZ 230V
BA9040.12 3AC50/60HZ 240V
BA9040.12 3AC50/60HZ 400V
BA9040.12 3AC50/60HZ 415V
BA9040.12 3AC50/60HZ 440V
BA9040.12 3AC50/60HZ 500V
BA9040.12 3AC50/60HZ 550V
BA9040.12 3AC50/60HZ 600V
BA9040.12 3AC50/60HZ 660V
BA9040.12 3AC50/60HZ 690V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 100V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 110V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 208V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 230V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 400V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 415V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 440V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 500V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 600V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 660V
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V
BA9040.12/001/60 3AC50/60HZ 400V
BA9040.12/001/60 3AC50/60HZ 460V
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 110V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 220V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 380V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 400V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 415V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 440V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 500V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 660V ,5-5S
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 690V ,5-5S
BA9040.12/010/60 3AC50/60HZ 400V
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 100V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 110V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 120V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 230V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 400V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 415V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 440V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 460V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 500V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 550V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 660V ,5-5S
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 690V ,5-5S
BA9040.12/210 3AC50/60HZ 500V 1-10S
BA9040.12/60 3AC50/60HZ 400V
BA9040.12/60 3AC50/60HZ 460V
BA9041 3AC50HZ 110V
BA9041 3AC50HZ 190V
BA9041 3AC50HZ 220V
BA9041 3AC50HZ 380V
BA9041 3AC50HZ 400V
BA9041 3AC50HZ 415V
BA9041 3AC50HZ 440V
BA9041 3AC50HZ 500V
BA9041 3AC50HZ 525V
BA9041 3AC60HZ 190V
BA9041 3AC60HZ 220V
BA9041 3AC60HZ 400V
BA9041 3AC60HZ 415V
BA9041 3AC60HZ 440V
BA9041 3AC60HZ 500V
BA9041/300 3AC50HZ 400V
BA9042 3AC50HZ 100V
BA9042 3AC50HZ 110V
BA9042 3AC50HZ 127V
BA9042 3AC50HZ 220V
BA9042 3AC50HZ 240V
BA9042 3AC50HZ 380V
BA9042 3AC50HZ 400V
BA9042 3AC50HZ 415V
BA9042 3AC50HZ 440V
BA9042 3AC50HZ 460V
BA9042 3AC50HZ 500V
BA9042 3AC50HZ 525V
BA9042 3AC60HZ 127V
BA9042 3AC60HZ 220V
BA9042 3AC60HZ 240V
BA9042 3AC60HZ 400V
BA9042 3AC60HZ 415V
BA9042 3AC60HZ 440V
BA9042 3AC60HZ 460V
BA9042 3AC60HZ 480V
BA9042 3AC60HZ 500V
BA9042/002 3AC50HZ 100V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 127V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 220V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 240V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 380V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 400V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 415V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 440V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 460V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 500V 0,5-10S
BA9042/002 3AC50HZ 525V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 100V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 110V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 127V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 220V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 240V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 400V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 440V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 460V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 480V 0,5-10S
BA9042/002 3AC60HZ 500V 0,5-10S
BA9042/300 3AC50HZ 400V
BA9043 3/N AC50-400HZ 120/208V
BA9043 3/N AC50-400HZ 127/220V
BA9043 3/N AC50-400HZ 220/380V
BA9043 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043 3/N AC50-400HZ 240/415V
BA9043 3/N AC50-400HZ 254/440V
BA9043 3/N AC50-400HZ 265/460V
BA9043 3/N AC50-400HZ 277/480V
BA9043 3/N AC50-400HZ 290/500V
BA9043 3/N AC50-400HZ 400/690V
BA9043 3/N AC50-400HZ 57/100V
BA9043 3/N AC50-400HZ 63,5/110V
BA9043 3/N AC50-400HZ 69/120V
BA9043/001 3AC50-400HZ 100V
BA9043/001 3AC50-400HZ 110V
BA9043/001 3AC50-400HZ 120V
BA9043/001 3AC50-400HZ 150V
BA9043/001 3AC50-400HZ 208V
BA9043/001 3AC50-400HZ 220V
BA9043/001 3AC50-400HZ 240V
BA9043/001 3AC50-400HZ 290V
BA9043/001 3AC50-400HZ 380V
BA9043/001 3AC50-400HZ 400V
BA9043/001 3AC50-400HZ 415V
BA9043/001 3AC50-400HZ 440V
BA9043/001 3AC50-400HZ 460V
BA9043/001 3AC50-400HZ 480V
BA9043/001 3AC50-400HZ 500V
BA9043/001 3AC50-400HZ 525V
BA9043/001 3AC50-400HZ 550V
BA9043/001 3AC50-400HZ 690V
BA9043/001 3AC50-400HZ 82V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ  69/120V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 120/208V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 127/220V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 220/380V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 240/415V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 254/440V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 265/460V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 277/480V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 290/500V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 400/690V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 57/100V
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 63,5/110V
BA9043/003 3AC50-400Hz 100V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 110V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 120V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 163V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 208V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 220V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 240V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 265V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 380V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 415V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 440V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 460V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 480V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 500V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 525V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 550V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 63,5V ,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 690V 0,5-10S
BA9043/003 3AC50-400HZ 82V 0,5-10S
BA9043/100 3/N AC50-400HZ  Uan=220V
BA9043/101 3AC50-400HZ 100V
BA9043/101 3AC50-400HZ 400V
BA9043/101 3AC50-400HZ 690V
BA9043/102 3/N AC50-400HZ 220/380V
BA9043/102 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/103 3AC50-400HZ 100V 0,5-10S
BA9043/103 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S
BA9043/300 3/N AC50-400HZ  57/100V
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 127/220V
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 220/380V
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 230/400V
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 240/415V
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 400/690V
BA9043/301 3AC50-400HZ 690V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-250V
BA9053/010 AC0,1-1A AC110V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC115V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC127V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-100S
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-60S
BA9053/010 AC0,1-1A AC24V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC240V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC400V 0-20S
BA9053/010 AC0,1-1A AC42V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC0,5-5A AC110V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC115V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC127V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-100S
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-30S
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-60S
BA9053/010 AC0,5-5A AC24V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-60S
BA9053/010 AC0,5-5A AC42V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A AC48V 0-20S
BA9053/010 AC0,5-5A DC12V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC1-10A AC110V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC115V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC127V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-100S
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-30S
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-60S
BA9053/010 AC1-10A AC24V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC240V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC400V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A AC42V 0-20S
BA9053/010 AC1-10A DC12V 0-20S
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-100S
BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC1,5-15A AC24V 0-20S
BA9053/010 AC10HZ 1-10A AC230V
BA9053/010 AC10HZ 1,5-15A AC230V
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A AC230V
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V
BA9053/010 AC16 2/3HZ 2-20A AC230V
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/010 AC2-20mA AC110V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC115V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC127V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC230V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-30S
BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-20S
BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-30S
BA9053/010 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC2-20A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-30S
BA9053/010 AC2-20A AC24V Tv=0-20S
BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/010 AC2,5-25A AC110V 0-20S
BA9053/010 AC2,5-25A AC230V 0-20S
BA9053/010 AC2,5-25A AC400V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC20-200mA AC/DC80-230V
BA9053/010 AC20-200mA AC110V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC115V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC24V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC240V 0-20S
BA9053/010 AC20-200mA AC42V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC30-300mA AC/DC80-230V
BA9053/010 AC30-300mA AC110V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC115V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC127V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC230V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC24V 0-20S
BA9053/010 AC30-300mA AC240V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC50-500mA AC/DC80-230V
BA9053/010 AC50-500mA AC110V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC127V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC230V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC24V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC240V 0-20S
BA9053/010 AC50-500mA AC48V 0-20S
BA9053/010 AC80-800mA AC/DC24-80V
BA9053/010 AC80-800mA AC/DC80-230V
BA9053/010 AC80-800mA AC230V 0-20S
BA9053/010/070 AC0,1-1A AC110V
BA9053/010/61 AC0,1-1A UH AC120V 5S
BA9053/010/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S
BA9053/010/61 AC1-10A UH AC120V 5S
BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/011 AC0,1-1A AC110V 0-20S
BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-100S
BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC0,1-1A AC24V 0-20S
BA9053/011 AC0,1-1A AC240V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/011 AC0,5-5A AC110V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC127V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-30S
BA9053/011 AC0,5-5A AC24V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC240V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC400V 0-20S
BA9053/011 AC0,5-5A AC42V 0-20S
BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/011 AC1-10A AC110V 0-20S
BA9053/011 AC1-10A AC127V 0-20S
BA9053/011 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC1-10A AC24V 0-20S
BA9053/011 AC1-10A AC240V 0-20S
BA9053/011 AC1,5-15A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/011 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/011 AC2-20mA AC110V 0-20S
BA9053/011 AC2-20mA AC115V 0-20S
BA9053/011 AC2-20mA AC230V 0-20S
BA9053/011 AC2-20mA AC24V 0-20S
BA9053/011 AC2-20mA AC240V 0-20S
BA9053/011 AC2-20A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-100S
BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-20S
BA9053/011 AC20-200mA AC/DC24-80V
BA9053/011 AC20-200mA AC/DC80-230V
BA9053/011 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/011 AC20-200mA AC240V 0-20S
BA9053/011 AC30-300mA AC/DC24-80V
BA9053/011 AC30-300mA AC/DC80-230V
BA9053/011 AC30-300mA AC110V 0-20S
BA9053/011 AC30-300mA AC127V 0-20S
BA9053/011 AC30-300mA AC230V 0-20S
BA9053/011 AC50-500mA AC/DC24-80V
BA9053/011 AC50-500mA AC230V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC0,1-1A AC110V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC127V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-100S
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-30S
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-60S
BA9053/012 AC0,1-1A AC24V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC240V 0-20S
BA9053/012 AC0,1-1A AC42V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC0,5-5A AC110V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC127V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-100S
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-60S
BA9053/012 AC0,5-5A AC24V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC240V 0-20S
BA9053/012 AC0,5-5A AC42V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC1-10A AC110V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC127V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-100S
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-30S
BA9053/012 AC1-10A AC24V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC240V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC42V 0-20S
BA9053/012 AC1-10A AC500V 0-20S
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC1,5-15A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC1,5-15A AC240V 0-20S
BA9053/012 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/012 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/012 AC2-20mA AC110V 0-20S
BA9053/012 AC2-20mA AC230V 0-20S
BA9053/012 AC2-20mA AC240V 0-20S
BA9053/012 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC2-20A AC/DC80-230V
BA9053/012 AC2-20A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-100S
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-20S
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-30S
BA9053/012 AC2,5-25A AC400V 0-20S
BA9053/012 AC20-200mA AC/DC24-80V
BA9053/012 AC20-200mA AC/DC80-230V
BA9053/012 AC20-200mA AC110V 0-20S
BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-60S
BA9053/012 AC20-200mA AC24V 0-20S
BA9053/012 AC20-200mA AC42V 0-20S
BA9053/012 AC30-300mA AC/DC24-80V
BA9053/012 AC30-300mA AC230V 0-20S
BA9053/012 AC30-300mA AC240V 0-20S
BA9053/012 AC50-500mA AC/DC24-80V
BA9053/012 AC50-500mA AC/DC80-230V
BA9053/012 AC50-500mA AC110V 0-20S
BA9053/012 AC50-500mA AC127V 0-20S
BA9053/012 AC50-500mA AC230V 0-20S
BA9053/012 AC50-500mA AC24V 0-20S
BA9053/012 AC50-500mA AC42V 0-20S
BA9053/012 AC80-800mA AC230V 0-20S
BA9053/012/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S
BA9053/013 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC0,1-1A AC110V 0-20S
BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-30S
BA9053/013 AC0,1-1A AC24V 0-20S
BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-20S
BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-30S
BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/013 AC0,5-5A AC110V 0-20S
BA9053/013 AC0,5-5A AC127V 0-20S
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-100S
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-30S
BA9053/013 AC0,5-5A AC24V 0-20S
BA9053/013 AC0,5-5A AC240V 0-20S
BA9053/013 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/013 AC1-10A AC110V 0-20S
BA9053/013 AC1-10A AC127V 0-20S
BA9053/013 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/013 AC1-10A AC240V 0-20S
BA9053/013 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC1,5-15A AC230V 0-20S
BA9053/013 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/013 AC2-20mA AC230V 0-20S
BA9053/013 AC2-20mA AC240V 0-20S
BA9053/013 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC2-20A AC230V 0-20S
BA9053/013 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/013 AC2,5-25A AC230V
BA9053/013 AC20-200mA AC/DC24-80V
BA9053/013 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/013 AC20-200mA DC12V 0-20S
BA9053/013 AC50-500mA AC/DC24-80V
BA9053/013 AC50-500mA AC230V 0-20S
BA9053/013 AC50-500mA DC12V 0-20S
BA9053/013/070 AC0,1-1A AC110V
BA9053/022 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/030 AC0,1-1A AC230V 0-30S
BA9053/030 AC0,1-1A AC24V 0-30S
BA9053/030 AC0,1-1A AC240V 0-30S
BA9053/030 AC0,5-5A AC230V 0-30S
BA9053/030 AC0,5-5A AC240V 0-30S
BA9053/032 DC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/033 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S
BA9053/033 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S
BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC0,6A
BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC1,6A
BA9053/034 AC/DC80-230V IanDC8,75A
BA9053/034 AC50/60HZ230V IanAC1,6A
BA9053/035 AC0,5-5A AC230V 0-60S
BA9053/035 AC1-10A AC230V 0-60S
BA9053/036 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/036 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/036 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S
BA9053/036 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S
BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/037 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/037 AC16 2/3Hz 0,1-1A
BA9053/037 AC16 2/3Hz 1-10A
BA9053/037 AC16 2/3Hz 30-300mA
BA9053/037 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/037 AC2-20A AC/DC80-230V
BA9053/037 AC30-300mA AC/DC24-80V
BA9053/038 AC/DC24-80V  m.ext.Shunt
BA9053/044 Ian=AC125mA,IabAC122,5mA
BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V
BA9053/110 AC0,1-1A AC400V
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC0,5-5A AC24V
BA9053/110 AC0,5-5A AC400V
BA9053/110 AC0,5-5A AC400V
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC1-10A AC127V
BA9053/110 AC1-10A AC230V
BA9053/110 AC1-10A AC230V
BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC1,5-15A AC230V
BA9053/110 AC1,5-15A AC230V
BA9053/110 AC10-150HZ 0,1-1A AC230V
BA9053/110 AC10-150HZ 0,5-5A AC230V
BA9053/110 AC10HZ 1-10A AC230V
BA9053/110 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC2-20A AC/DC80-230V
BA9053/110 AC2-20A AC110V
BA9053/110 AC2-20A AC230V
BA9053/110 AC2-20A AC230V
BA9053/110 AC2-20A AC230V
BA9053/110 AC2-20A AC230V
BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V
BA9053/110 AC50-500mA AC/DC24-80V
BA9053/110 AC50-500mA AC400V
BA9053/111 AC0,1-1A AC230V
BA9053/111 AC0,1-1A AC24V 0-20S
BA9053/111 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V
BA9053/111 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/111 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/111 AC1-10A AC16 2/3HZ 230V
BA9053/111 AC1-10A AC230V
BA9053/111 AC1-10A AC230V
BA9053/111 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/111 AC2,5-25A AC/DC24-80V
BA9053/111 AC2,5-25A AC230V
BA9053/112 AC 2-20A AC230V
BA9053/112 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/112 AC0,1-1A AC230V
BA9053/112 AC0,1-1A AC230V
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/112 AC0,5-5A AC110V
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V
BA9053/112 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/112 AC1-10A AC230V
BA9053/112 AC1-10A AC230V
BA9053/112 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V
BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/112 AC2,5-25A AC110V
BA9053/112 AC2,5-25A AC230V
BA9053/112 AC2,5-25A AC230V
BA9053/112 AC2,5-25A AC400V
BA9053/112 AC2,5-25A AC400V
BA9053/112 AC20-200mA AC230V
BA9053/112 AC30-300mA AC230V
BA9053/112 AC50-500mA AC230V
BA9053/112 AC80-800mA AC230V
BA9053/113 AC0,1-1A AC230V
BA9053/113 AC0,1-1A AC240V
BA9053/113 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/113 AC0,5-5A AC110V
BA9053/113 AC0,5-5A AC230V
BA9053/113 AC0,5-5A AC230V
BA9053/113 AC1-10A AC230V
BA9053/113 AC1,5-15A AC/DC24-80V
BA9053/113 AC1,5-15A AC230V
BA9053/113 AC2-20mA AC/DC80-230V
BA9053/113 AC2-20A AC/DC24-80V
BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V
BA9053/113 AC2,5-25A AC230V
BA9053/113 AC20-200mA AC/DC24-80V
BA9053/113 AC20-200mA AC/DC80-230V
BA9053/113 AC20-200mA AC230V
BA9053/113 AC50-500mA AC/DC80-230V
BA9053/130 AC0,1-1A AC230V Tv=0-20S
BA9053/130 AC0,5-5A AC230V Tv=0-20S
BA9053/131 AC0,5-5A AC230V
BA9053/131 AC2,5-25A AC230V
BA9053/132 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V
BA9053/132 AC1A/5A/10A AC230V
BA9053/133 AC0,1-1A AC230V
BA9053/140 AC1A/5A/10A UH AC400V
BA9053/210 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/210 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V
BA9053/210 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V
BA9053/210 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/210 AC2-20mA AC230V 0-20S
BA9053/211 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/211 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/212 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/212 AC20-200mA AC24V 0-20S
BA9053/310 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/310 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/310 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/310 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/310 AC2-20A  AC/DC24-80V
BA9053/310 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/310 AC30-300mA AC230V 0-20S
BA9053/311 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/313 AC30-300mA AC230V 0-20S
BA9053/340 AC1-10A AC/DC80-230V
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC80-230V
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC110V 0-20S
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC42V 0-20S
BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC24-80V
BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC80-230V
BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V
BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V
BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC24-80V
BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC80-230V
BA9053/411 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S
BA9053/411 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S
BA9053/411 AC5/10/25A AC/DC24-80V
BA9053/411 AC5/10/25A AC230V 0-20S
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC110V
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC230V
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC400V
BA9053/412 AC5/10/25A AC/DC80-230V
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC230V
BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V
BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V
BA9053/413 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V
BA9053/413 AC5A/10A/25A AC230V
BA9053/430 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S
BA9053/430 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S
BA9053/432 AC5A/10A AC110V
BA9053/510 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/510 AC1,5-15A AC230V 0-20S
BA9053/512 AC0,1-1A AC230V 0-20S
BA9053/512 AC0,5-5A AC24V 0-20S
BA9053/512 AC80-800mA AC/DC24-80V
BA9053/512 AC80-800mA AC24V 0-20S
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC110V
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC120V
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC24V
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC110V
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC120V
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC24V
BA9053/61 AC1-10A UH AC110V
BA9053/61 AC1-10A UH AC115V
BA9053/61 AC1-10A UH AC120V
BA9053/61 AC2,5-25A UH AC120V
BA9053/61 DC0,1-1A UH AC110V
BA9053/61 DC0,5-5A UH AC110V
BA9053/61 DC0,5-5A UH AC120V
BA9053/61 DC1-10A UH AC110V
BA9053/61 DC1-10A UH AC120V
BA9053/61 DC2-20mA UH AC120V
BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V
BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/610 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/610 AC0,5-5A AC230V 0-20S
BA9053/610 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/610 AC1-10A AC230V 0-20S
BA9053/610 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/610 AC2,5-25A AC230V 0-20S
BA9053/610 AC20-200mA AC230V 0-20S
BA9053/611 AC0,1-1A AC/DC80-230V
BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC24-80V
BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC80-230V
BA9053/611 AC1-10A AC/DC24-80V
BA9053/611 AC1-10A AC230V Tv=0-20S
BA9053/612 AC2-20mA AC/DC24-80V
BA9053/612 AC80-800mA AC230V 0-20S
BA9053/613 AC1-10A AC110V Tv=0-100S
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC110V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC115V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC127V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC24V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC240V
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC42V
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V
BA9054/010 AC1-10V UH AC110V
BA9054/010 AC1-10V UH AC230V
BA9054/010 AC1-10V UH AC24V
BA9054/010 AC1-10V UH AC240V
BA9054/010 AC1-10V UH AC42V
BA9054/010 AC10-150HZ25-250V AC230V
BA9054/010 AC10Hz 50-500V Tv=0-20S
BA9054/010 AC15-150MV AC/DC80-230V
BA9054/010 AC15-150MV UH AC110V
BA9054/010 AC15-150MV UH AC127V
BA9054/010 AC15-150MV UH AC230V
BA9054/010 AC15-150MV UH AC24V
BA9054/010 AC15-150MV UH AC240V
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V
BA9054/010 AC16 2/3HZ 0,5-5V 0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S
BA9054/010 AC16 2/3HZ25-250V AC230V
BA9054/010 AC16 2/3HZ50-500V AC230V
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC25-250V UH AC110V
BA9054/010 AC25-250V UH AC127V
BA9054/010 AC25-250V UH AC230V
BA9054/010 AC25-250V UH AC24V
BA9054/010 AC25-250V UH AC240V
BA9054/010 AC25-250V UH AC400V
BA9054/010 AC25-250V UH AC42V
BA9054/010 AC25-250V UH DC12V
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/010 AC5-50V UH AC110V
BA9054/010 AC5-50V UH AC127V
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V
BA9054/010 AC5-50V UH AC24V
BA9054/010 AC5-50V UH AC240V
BA9054/010 AC5-50V UH AC42V
BA9054/010 AC5-50V UH AC48V
BA9054/010 AC50-500MV AC/DC80-230V
BA9054/010 AC50-500MV UH AC110V
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V
BA9054/010 AC50-500MV UH AC240V
BA9054/010 AC50-500MV UHAC/DC24-80V
BA9054/010 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/010 AC50-500V UH AC110V
BA9054/010 AC50-500V UH AC127V
BA9054/010 AC50-500V UH AC230V
BA9054/010 AC50-500V UH AC24V
BA9054/010 AC50-500V UH AC240V
BA9054/010 AC50-500V UH AC48V
BA9054/010 DC1-10V AC/DC24-80V
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC110V
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC240V
BA9054/011 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC80-230V
BA9054/011 AC1-10V UH AC110V
BA9054/011 AC1-10V UH AC230V
BA9054/011 AC1-10V UH AC24V
BA9054/011 AC1-10V UH=DC12V
BA9054/011 AC15-150MV AC/DC80-230V
BA9054/011 AC15-150MV UH AC110V
BA9054/011 AC15-150MV UH AC230V
BA9054/011 AC15-150MV UH AC240V
BA9054/011 AC15-150MV UHAC/DC24-80V
BA9054/011 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S
BA9054/011 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC25-250V UH AC110V
BA9054/011 AC25-250V UH AC127V
BA9054/011 AC25-250V UH AC230V
BA9054/011 AC25-250V UH AC240V
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/011 AC5-50V UH AC110V
BA9054/011 AC5-50V UH AC127V
BA9054/011 AC5-50V UH AC230V
BA9054/011 AC5-50V UH AC240V
BA9054/011 AC50-500mV UHAC/DC24-80V
BA9054/011 AC50-500MV UH AC110V
BA9054/011 AC50-500MV UH AC230V
BA9054/011 AC50-500MV UH AC240V
BA9054/011 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/011 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/011 AC50-500V UH AC110V
BA9054/011 AC50-500V UH AC230V
BA9054/011 AC50-500V UH AC240V
BA9054/012 AC0,5-5V AC/DC24-80V
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC110V
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC24V
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC240V
BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC80-230V
BA9054/012 AC1-10V UH AC110V
BA9054/012 AC1-10V UH AC230V
BA9054/012 AC1-10V UH AC240V
BA9054/012 AC10HZ 50-500V UH AC400V
BA9054/012 AC15-150mV UHAC/DC24-80V
BA9054/012 AC15-150MV UH AC110V
BA9054/012 AC15-150MV UH AC127V
BA9054/012 AC15-150MV UH AC230V
BA9054/012 AC15-150MV UH AC24V
BA9054/012 AC15-150MV UH AC240V
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S
BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S
BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S
BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/012 AC25-250V AC110V
BA9054/012 AC25-250V AC230V
BA9054/012 AC25-250V AC230V
BA9054/012 AC25-250V AC240V
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/012 AC5-50V UH AC110V
BA9054/012 AC5-50V UH AC127V
BA9054/012 AC5-50V UH AC230V
BA9054/012 AC5-50V UH AC230V
BA9054/012 AC5-50V UH AC24V
BA9054/012 AC5-50V UH AC240V
BA9054/012 AC50-500mV AC/DC80-230V
BA9054/012 AC50-500mV UH AC110V
BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V
BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V
BA9054/012 AC50-500MV UH AC230V
BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/012 AC50-500V UH AC110V
BA9054/012 AC50-500V UH AC230V
BA9054/012 AC50-500V UH AC230V
BA9054/012 AC50-500V UH AC24V
BA9054/012 AC50-500V UH AC240V
BA9054/012 AC50-500V UH AC400V
BA9054/012 AC50-500V UH AC42V
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC110V
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC127V
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC240V
BA9054/013 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V
BA9054/013 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/013 AC1-10V UH AC230V
BA9054/013 AC1-10V UH AC230V
BA9054/013 AC1-10V UHAC/DC80-230V
BA9054/013 AC15-150MV AC/DC24-80V
BA9054/013 AC15-150MV AC/DC80-230V
BA9054/013 AC15-150MV UH AC230V
BA9054/013 AC15-150MV UH AC240V
BA9054/013 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S
BA9054/013 AC16 2/3HZ 5-50V AC230V
BA9054/013 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S
BA9054/013 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/013 AC25-250V UH AC110V
BA9054/013 AC25-250V UH AC127V
BA9054/013 AC25-250V UH AC230V
BA9054/013 AC25-250V UH DC12V
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V
BA9054/013 AC5-50V UH AC110V
BA9054/013 AC5-50V UH AC230V
BA9054/013 AC5-50V UH DC12V
BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V
BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V
BA9054/013 AC50-500MV UH AC110V
BA9054/013 AC50-500MV UH AC230V
BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V
BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V
BA9054/013 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/013 AC50-500V UH AC230V
BA9054/013 AC50-500V UH AC240V
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/020 AC100-1000V AC230V
BA9054/020 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/020 AC25-250V UHAC/DC80-230V
BA9054/020 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/020 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/020 AC70-700V AC/DC24-80V
BA9054/020 AC70-700V AC/DC80-230V
BA9054/020 AC70-700V AC230V
BA9054/020 AC70-700V DC12V
BA9054/021 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/021 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/021 AC70-700V UH AC/DC24-80V
BA9054/021 AC70-700V UH AC110V
BA9054/021 AC70-700V UH AC230V
BA9054/021 AC70-700V UH AC240V
BA9054/021 AC70-700V UHAC/DC80-230V
BA9054/022 AC1-10V AC/DC24-80V
BA9054/022 AC100-1000V  AC/DC24-80V
BA9054/022 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/022 AC100-1000V UH AC230V
BA9054/022 AC70-700V UH AC230V
BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC24-80V
BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC80-230V
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/023 AC100-1000V UH AC230V
BA9054/023 AC70-700V AC/DC24-80V
BA9054/023 AC70-700V AC/DC80-230V
BA9054/023 AC70-700V UH AC110V
BA9054/023 AC70-700V UH AC127V
BA9054/023 AC70-700V UH AC230V
BA9054/024 AC100-1000V  AC/DC24-80V
BA9054/024 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/024 AC100-1000V UH AC230V
BA9054/024 AC70-700V  AC/DC80-230V
BA9054/024 AC70-700V UH AC/DC24-80V
BA9054/024 AC70-700V UH AC230V
BA9054/024 AC70-700V UH AC240V
BA9054/026 DC50-500MV AC/DC24-80V
BA9054/026 DC50-500MV AC/DC80-230V
BA9054/026 DC50-500MV UH AC110V
BA9054/026 DC50-500MV UH AC230V
BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC95V
BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC99V
BA9054/031 UHAC/DC80-230V UanDC82V
BA9054/033 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/033 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/034 UHAC/DC80-230V UanDC99V
BA9054/048 DC70-110V AC/DC80-230V
BA9054/049 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/080 DC6-60mV UH=AC/DC80-230V
BA9054/080 DC6-60mV UH=AC400V
BA9054/081 AC6-60mV UH=AC/DC24-80V
BA9054/083 AC6-60mV UH=AC/DC80-230V
BA9054/110 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/110 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/110 AC1-10V UH AC230V
BA9054/110 AC15-150mV AC/DC24-80V
BA9054/110 AC15-150mV UH AC230V
BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/110 AC25-250V UH AC110V
BA9054/110 AC25-250V UH AC230V
BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V
BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V
BA9054/110 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/110 AC5-50V UH AC230V
BA9054/110 AC5-50V UH=AC/DC80-230V
BA9054/110 AC50-500mV AC/DC24-80V
BA9054/110 AC50-500mV UH AC230V
BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/110 AC50-500V AC230V
BA9054/111 AC25-250V  AC/DC80-230V
BA9054/111 AC25-250V UH AC230V
BA9054/111 AC25-250V UH AC24V
BA9054/111 AC50-500V  UH AC230V
BA9054/112 AC0,5-5V AC230V
BA9054/112 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/112 AC15-150mA AC230V
BA9054/112 AC16 2/3HZ25-250V Tv=20S
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/112 AC25-250V AC127V
BA9054/112 AC25-250V AC230V
BA9054/112 AC25-250V AC230V
BA9054/112 AC25-250V AC230V
BA9054/112 AC5-50V UH AC230V
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC80-230V
BA9054/112 AC50-500V AC127V
BA9054/112 AC50-500V AC230V
BA9054/112 AC50-500V AC230V
BA9054/112 AC50-500V UH=AC/DC24-80V
BA9054/112 AC50-500V UH=ACDC80-230V
BA9054/113 AC0,5-5V AC230V
BA9054/113 AC1-10V AC/DC24-80V
BA9054/113 AC1-10V AC230V
BA9054/113 AC15-150mV AC230V
BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V
BA9054/113 AC50-500mV AC/DC24-80V
BA9054/113 AC50-500V AC/DC80-230V
BA9054/113 AC50-500V AC230V
BA9054/121 AC100-1000V AC230V
BA9054/122 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/122 AC100-1000V AC230V
BA9054/122 AC70-700V AC/DC80-230V
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC80-230V
BA9054/123 AC70-700V AC230V
BA9054/124 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/134 AC5-50V AC/DC24-80V
BA9054/210 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/210 AC5-50V UH AC230V
BA9054/210 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/211 AC25-250V UH AC230V
BA9054/310 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/310 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/310 AC15-150MV UH AC230V
BA9054/310 AC25-250V UH AC230V
BA9054/310 AC50-500V UH AC230V
BA9054/324 AC70-700V UH AC230V
BA9054/331 DC0,12-1,2V UH DC24-60V
BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V
BA9054/331 DC0,2-2V UH DC110-220V
BA9054/331 DC0,2-2V UH DC24-60V
BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC10-60V
BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC200-500V
BA9054/332 DC0,2-2V UBDC200-500V
BA9054/510 AC25-250V UH AC230V
BA9054/511 AC0,5-5V UH AC110V
BA9054/511 AC16 2/3Hz25-250V AC230V
BA9054/511 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/511 AC25-250V UH AC230V
BA9054/511 AC5-50V UH AC24V
BA9054/512 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/512 AC25-250V UH AC230V
BA9054/513 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/513 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/61 AC50-500V UH AC110V
BA9054/61 AC50-500V UH AC120V
BA9054/61 DC0,5-5V UH AC110V
BA9054/61 DC25-250V UH AC110V
BA9054/61 DC25-250V UH AC120V
BA9054/61 DC5-50V UH AC110V
BA9054/61 DC5-50V UH AC120V
BA9054/61 DC50-500V UH AC110V
BA9054/610 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V
BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC24-80V
BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC80-230V
BA9054/610 AC15-150mV UH AC230V
BA9054/610 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/610 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/610 AC5-50V UH AC230V
BA9054/610 AC50-500mV UHAC/DC24-80V
BA9054/610 AC50-500V UHAC/DC80-230V
BA9054/611 AC0,5-5V UH AC230V
BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V
BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V
BA9054/611 AC25-250V UH AC230V
BA9054/611 AC5-50V UH AC/DC24-80V
BA9054/611 AC5-50V UH AC230V
BA9054/611 AC50-500V UH AC/DC24-80V
BA9054/612 AC25-250V UH AC/DC24-80V
BA9054/612 AC25-250V UHAC/DC80-230V
BA9054/620 AC100-1000V AC/DC24-80V
BA9054/621 AC100-1000V UHACDC24-80V
BA9054/621 AC70-700V UH AC/DC24-80V
BA9054/624 AC70-700V UH AC230V
BA9055 AC110V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055 AC110V 1-10IPM 1-20S
BA9055 AC110V 10-100IPM 1-20S
BA9055 AC110V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 AC110V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 AC110V 5-50IPM 1-20S
BA9055 AC110V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC110V 500-5000IPM 1-20S
BA9055 AC127V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 AC127V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 AC127V 5-50IPM 1-20S
BA9055 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S
BA9055 AC230V 0,1-1IPM 1-20S
BA9055 AC230V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055 AC230V 1-10IPM 1-20S
BA9055 AC230V 10-100IPM 1-20S
BA9055 AC230V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 AC230V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 AC230V 5-50IPM 1-20S
BA9055 AC230V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC230V 500-5000IPM 1-20S
BA9055 AC230V 500-5000IPM 6-120S
BA9055 AC24V 10-100IPM 1-20S
BA9055 AC24V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 AC24V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 AC24V 5-50IPM 1-20S
BA9055 AC24V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC24V 500-5000IPM 1-20S
BA9055 AC240V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055 AC240V 1-10IPM 1-20S
BA9055 AC240V 10-100IPM 1-20S
BA9055 AC240V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 AC240V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 AC240V 5-50IPM 1-20S
BA9055 AC240V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC240V 500-5000IPM 1-20S
BA9055 AC400V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC400V 500-5000IPM 1-20S
BA9055 AC415V 50-500IPM 1-20S
BA9055 AC42V 10-100IPM 1-20S
BA9055 DC24V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055 DC24V 1-10IPM 1-20S
BA9055 DC24V 10-100IPM 1-20S
BA9055 DC24V 100-1000IPM 1-20S
BA9055 DC24V 1000-10000IPM 1-20S
BA9055 DC24V 5-50IPM 1-20S
BA9055 DC24V 50-500IPM 1-20S
BA9055 DC24V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/005 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S
BA9055/005 AC230V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055/005 AC230V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/100 AC110V 1000-10000IPM
BA9055/100 AC110V 5-50IPM
BA9055/100 AC110V 50-500IPM
BA9055/100 AC127V 50-500IPM
BA9055/100 AC230V 0,05-0,5IPM
BA9055/100 AC230V 1-10IPM
BA9055/100 AC230V 10-100IPM
BA9055/100 AC230V 100-1000IPM
BA9055/100 AC230V 1000-10000IPM
BA9055/100 AC230V 5-50IPM
BA9055/100 AC230V 50-500IPM
BA9055/100 AC230V 500-5000IPM
BA9055/100 AC24V 10-100IPM
BA9055/100 AC24V 1000-10000IPM
BA9055/100 AC24V 5-50IPM
BA9055/100 AC24V 50-500IPM
BA9055/100 DC24V 1-10IPM
BA9055/100 DC24V 10-100IPM
BA9055/100 DC24V 100-1000IPM
BA9055/100 DC24V 1000-10000IPM
BA9055/100 DC24V 5-50IPM
BA9055/100 DC24V 50-500IPM
BA9055/100 DC24V 500-5000IPM
BA9055/110 AC110V 10-100IPM
BA9055/110 AC110V 100-1000IPM
BA9055/110 AC110V 5-50IPM
BA9055/110 AC110V 50-500IPM
BA9055/110 AC110V 500-5000IPM
BA9055/110 AC230V 0,05-0,5IPM
BA9055/110 AC230V 1-10IPM
BA9055/110 AC230V 10-100IPM
BA9055/110 AC230V 100-1000IPM
BA9055/110 AC230V 1000-10000IPM
BA9055/110 AC230V 5-50IPM
BA9055/110 AC230V 50-500IPM
BA9055/110 AC230V 500-5000IPM
BA9055/110 AC42V 50-500IPM
BA9055/110 DC24V 1-10IPM
BA9055/110 DC24V 10-100IPM
BA9055/110 DC24V 100-1000IPM
BA9055/110 DC24V 1000-10000IPM
BA9055/110 DC24V 5-50IPM
BA9055/110 DC24V 50-500IPM
BA9055/110 DC24V 500-5000IPM
BA9055/115 AC230V 500-5000IPM
BA9055/115 DC24V 2000-20000IPM
BA9055/115 DC24V 5-50IPM
BA9055/115 DC24V 50-500IPM
BA9055/116 DC24V 0,5-5IPM
BA9055/131 AC230V 20-200IPM 6S
BA9055/140 AC110V 10-100IPM 1-20S
BA9055/140 AC110V 1000-10000IPM 20S
BA9055/140 AC127V 1000-10000IPM 20S
BA9055/140 AC127V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 0,1-1IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 0,5-5IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 1-10IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 10-100IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 100-1000IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 1000-10000IPM 20S
BA9055/140 AC230V 5-50 IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 50-500IPM 1-20S
BA9055/140 AC230V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/140 AC24V 0,1-1IPM 1-20S
BA9055/140 AC24V 100-1000IPM 1-20S
BA9055/140 AC24V 1000-10000IPM 20S
BA9055/140 AC24V 50-500IPM 1-20S
BA9055/140 AC24V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/140 AC240V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 0,1-1IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 1-10IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 10-100IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 100-1000IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 1000-10000IPM 20S
BA9055/140 DC24V 5-50IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 50-500IPM 1-20S
BA9055/140 DC24V 500-5000IPM 1-20S
BA9055/200 DC24V 100-1000IPM 1-20S
BA9055/210 AC110V 10-100IPM
BA9055/210 AC127V 10-100IPM
BA9055/210 DC24V 10-100IPM
BA9055/210 DC24V 5-50IPM
BA9055/61 AC110V 10-100IPM 1-20S
BA9055/61 AC110V 100-1000IPM 1-20S
BA9055/61 AC110V 5-50IPM 1-20S
BA9065.11/001  AC110-127V 0,5-10A
BA9065.11/001 AC220-254V 0,1-2A
BA9065.11/001 AC220-254V 0,5-10A
BA9065.11/001 AC380-440V 0,1-2A
BA9065.11/001 AC380-440V 0,5-10A
BA9065.11/001 AC480-550V 0,1-2A
BA9065.11/001 AC480-550V 0,5-10A
BA9065.11/001 AC600-690V 0,5-10A
BA9065.20 3AC220-254V 0,1-2A
BA9065.20 3AC220-254V 0,5-10A
BA9065.20 3AC380-440V 0,1-2A
BA9065.20 3AC380-440V 0,5-10A
BA9065.20 3AC480-550V 0,1-2A
BA9065.20 3AC480-550V 0,5-10A
BA9065.20 3AC600-690V 0,1-2A
BA9065.20 3AC600-690V 0,5-10A
BA9067.38 AC50/60HZ 400V 5A
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 10A
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 5A
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 500V 5A
BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=20-100C
BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=60-150C
BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=20-100C
BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=60-150C
BA9094.20 AC50/60HZ 24V  P1=60-150C
BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=20-100C
BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=60-150C
BA9094.20 AC50/60HZ230V P1=100-200C
BA9094.20 DC24V    P1=20-100C
BA9094.20 DC24V    P1=60-150C
BA9094.20/001 AC/DC110-230V
BA9094.20/001 AC110V P1=90C/80C
BA9094.20/001 AC230V P1=100C/70C
BA9094.20/001 AC230V P1=105C/95C
BA9094.20/001 AC230V P1=135C/125C
BA9094.20/001 AC230V P1=155C/145C
BA9094.20/001 DC24V P1=160C/150C
BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=20-100C
BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=60-150C
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=20-100C
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C
BA9094.28 AC50/60HZ 42V  P1=20-100C
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=100-200C
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=140-250C
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=220-350C
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=420-600C
BA9094.28 DC24V    P1=100-200C
BA9094.28 DC24V    P1=20-100C
BA9094.28 DC24V    P1=220-350C
BA9094.28 DC24V    P1=420-600C
BA9094.28 DC24V    P1=60-150C
BA9094.28/001 AC230V P1=100C/75C
BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C
BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C
BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C
BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C
BA9094.28/001 DC24V  P1=8C/5C
BA9094.28/100 AC110V P1=20-100C
BA9094.28/100 AC110V P1=60-150C
BA9094.28/100 AC230V P1=100-200C
BA9094.28/100 AC230V P1=20-100C
BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C
BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C
BA9094.28/100 AC24V  P1=20-100C
BA9094.28/100 AC24V  P1=60-150C
BA9094.28/100 AC240V P1=20-100C
BA9094.28/100 DC24V  P1=100-200C
BA9094.28/100 DC24V  P1=20-100C
BA9094.28/100 DC24V  P1=60-150C
BA9094.28/110 AC/DC110-230V
BA9094.28/110 AC/DC24-60V
BA9837.11 10-30HZ UH AC230V 50/60HZ
BA9837.11 100-300HZ UH 230V 50/60HZ
BA9837.11 20-60HZ UH AC110V 50/60HZ
BA9837.11 20-60HZ UH AC230V 50/60HZ
BA9837.11 20-60HZ UH AC42V 50/60HZ
BA9837.11 200-600HZ UH 230V 50/60HZ
BA9837.11 30-90HZ UH AC110V 50/60HZ
BA9837.11 30-90HZ UH AC127V 50/60HZ
BA9837.11 30-90HZ UH AC230V 50/60HZ
BA9837.11 30-90HZ UH AC240V 50/60HZ
BA9837.11 30-90HZ UH AC42V 50/60HZ
BA9837.11 40-120HZ UH AC230V50/60HZ
BA9837.11 5-15HZ UH AC230V 50/60HZ
BA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V
BA9837.12/010 10-30HZ UH AC24V
BA9837.12/010 100-300HZ UH AC110V
BA9837.12/010 100-300HZ UH AC240V
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V
BA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V
BA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V
BA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V
BA9837.12/020 100-300HZ UH AC110V
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC120V
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V
BA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V
BA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V
BA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V
BC7930N.81 AC/DC12V 0,15-3S
BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10H
BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10S
BC7930N.81 AC/DC12V 1,5-30S
BC7930N.81 AC/DC12V 5-100S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3H
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6H
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6M
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10H
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10M
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30M
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 15-300S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60M
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 9-180S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05-1S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,15-3S
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/200 AC/DC24V+AC110-127V
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V
BC7930N.81/500 AC/DC24V+AC230V 30M
BC7931N.71 AC/DC24V+AC110-127V
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 15-300S
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 5-100S
BC7931N.71 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S
BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,05-1S
BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,5-10S
BC7932N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S
BC7932N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S
BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V
BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V
BC7933N.81 AC/DC24V 0,05-1S
BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3H
BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3S
BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10M
BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10S
BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30M
BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30S
BC7933N.81 AC/DC24V 15-300S
BC7933N.81 AC/DC24V 3-60M
BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S
BC7933N.81 AC110-240V ,15-3S
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10H
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10M
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10S
BC7933N.81 AC110-240V 0,05-1S
BC7933N.81 AC110-240V 0,15-3H
BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30M
BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30S
BC7933N.81 AC110-240V 15-300S
BC7933N.81 AC110-240V 3-60M
BC7933N.81 AC110-240V 3-60S
BC7933N.81 AC110-240V 5-100S
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,15-3S
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10M
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10S
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 1,5-30S
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 15-300S
BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30M
BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30S
BC7933N.81/200 AC/DC24V 0,5-10S
BC7933N.81/501 AC/DC24V,15-3S LS1,1
BC7934N.81 AC/DC24V+AC110-127V
BC7934N.81 AC/DC24V+AC230V ,05S-16H
BC7934N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05S-16H
BC7935N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H
BC7935N.81 DC12V 0,05S-300H
BC7935N.81/090 AC/DC24-240V
BC7936N.38 AC/DC24V+AC110-127V  30S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 100S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S
BC7936N.38 DC110V  30S  35MS
BC7937N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H
BC7937N.81 DC12V 0,05S-300H
BC7937N.81/090 AC/DC24-240V
BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,15-3S
BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
BC7938N.81 AC/DC110-240V 1,5-30S
BC7938N.81 AC/DC110-240V 15-300S
BC7938N.81 AC/DC110-240V 5-100S
BC7938N.81 AC/DC24V 0,05-1S
BC7938N.81 AC/DC24V 0,5-10S
BC7938N.81 AC/DC24V 1,5-30S
BC7938N.81 AC/DC24V 15-300S
BC7938N.81 AC/DC24V 5-100S
BC7938N.81 AC/DC42-60V 0,15-3S
BC7939N.81 AC/DC24V 0,05S-16H
BC7939N.81 AC110-240V 0,05S-16H
BC9190N.11 AC50HZ 110V 0,5-10S
BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M
BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,05-1S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,15-3S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,5-10S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30M
BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 15-300S
BC9190N.11 AC50HZ 230V 3-60S
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,05-1S
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,5-10S
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 3-60S
BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,05-1S
BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,5-10S
BC9190N.11/001 AC60HZ 110V 0,15-3S
BD3083.60 DC24V
BD3083.60/100 DC24V
BD5877.01/241 AC115V 200K...2MOhm
BD5877.01/241 AC230V 200K...2MOhm
BD5877.01/241 AC400V 200K...2MOhm
BD5935.16 AC50/60HZ 230V
BD5935.16 AC50/60HZ 240V
BD5935.16 DC24V
BD5935.16/200 AC50/60HZ 230V
BD5935.16/61 AC50/60HZ 230V
BD5935.16/61 DC24V
BD5935.48 AC50/60HZ 110V
BD5935.48 AC50/60HZ 127V
BD5935.48 AC50/60HZ 230V
BD5935.48 AC50/60HZ 24V
BD5935.48 AC50/60HZ 240V
BD5935.48 AC50/60HZ 48V
BD5935.48 DC24V
BD5935.48/200 AC50/60HZ 110V
BD5935.48/200 AC50/60HZ 230V
BD5935.48/200 AC50/60HZ 24V
BD5935.48/200 DC24V
BD5935.48/200/61 AC50/60HZ 24V
BD5935.48/200/61 DC24V
BD5935.48/324 DC24V
BD5935.48/61 AC50/60HZ 110V
BD5935.48/61 AC50/60HZ 115V
BD5935.48/61 AC50/60HZ 230V
BD5935.48/61 AC50/60HZ 24V
BD5935.48/61 AC50/60HZ 48V
BD5935.48/61 DC24V
BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V
BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V
BD5935.48/824 DC24V
BD5935.48/824/61 DC24V
BD5935.52/61 DC24V
BD5936.17 AC/DC110-230V
BD5936.17 AC/DC24-60V
BD5936.17 AC50/60HZ 110V
BD5936.17 AC50/60HZ 230V
BD5936.17 AC50/60HZ 24V
BD5936.17 AC50/60HZ 240V
BD5936.17 AC50/60HZ 260V
BD5936.17 AC50/60HZ 48V
BD5936.17/001 AC/DC110-230V
BD5936.17/001 AC/DC24-60V
BD5936.17/001 AC50/60HZ 110V
BD5936.17/001 AC50/60HZ 230V
BD5936.17/001/61 AC/DC24-60V
BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 110V
BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 230V
BD5936.17/002 AC50/60HZ 230V
BD5936.17/003 AC/DC24-60V 0,2S
BD5936.17/009 AC/DC24-60V
BD5936.17/010 AC/DC24-60V
BD5936.17/010 AC50/60HZ 230V
BD5936.17/61 AC/DC110-230V
BD5936.17/61 AC/DC24-60V
BD5936.17/61 AC50/60HZ 110V
BD5936.17/61 AC50/60HZ 230V
BD5936.17/61 AC50/60HZ 24V
BD5936.17/61 AC50/60HZ 48V
BD5980N.02 AC50/60HZ 110V
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02 AC50/60HZ 24V
BD5980N.02 AC50/60HZ 240V
BD5980N.02 AC50/60HZ 42V
BD5980N.02 AC50/60HZ 48V
BD5980N.02 DC24V
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 110V
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 24V
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 240V
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 42V
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 24V
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 42V
BD5980N.02/61 DC24V
BD5987.02 AC50/60HZ 110V
BD5987.02 AC50/60HZ 127V
BD5987.02 AC50/60HZ 230V
BD5987.02 AC50/60HZ 24V
BD5987.02 AC50/60HZ 240V
BD5987.02 AC50/60HZ 42V
BD5987.02 AC50/60HZ 48V
BD5987.02 DC24V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 110V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 127V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 230V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 24V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 240V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 42V
BD5987.02/001 AC50/60HZ 48V
BD5987.02/001 DC24V
BD5987.02/001/61 AC50/60HZ 110V
BD5987.02/001/61 DC24V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 110V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 230V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 24V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 240V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 42V
BD5987.02/301 AC50/60HZ 48V
BD5987.02/301 DC24V
BD5987.02/61 AC50/60HZ 110V
BD5987.02/61 AC50/60HZ 127V
BD5987.02/61 AC50/60HZ 230V
BD5987.03/001 AC50/60HZ 110V
BD5987.03/001 AC50/60HZ 127V
BD5987.03/001 AC50/60HZ 230V
BD5987.03/001 AC50/60HZ 24V
BD5987.03/001 AC50/60HZ 240V
BD5987.03/001 DC24V
BD5987.03/001/61 AC50/60HZ 127V
BD5987.03/201 AC230V
BD5987.03/201 DC24V
BD5987.03/201/61 DC24V
BD9080.12 3AC100V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC100V UH AC100V
BD9080.12 3AC110V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC110V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC110V UH AC110V
BD9080.12 3AC110V UH AC230V
BD9080.12 3AC120V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC120V UH AC120V
BD9080.12 3AC190V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC190V UH AC190V
BD9080.12 3AC208V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC230V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC230V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC230V UH AC110V
BD9080.12 3AC230V UH AC120V
BD9080.12 3AC230V UH AC230V
BD9080.12 3AC230V UH AC400V
BD9080.12 3AC380V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC380V UH AC220V
BD9080.12 3AC380V UH AC230V
BD9080.12 3AC380V UH AC380V
BD9080.12 3AC400V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC400V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC400V UH AC110V
BD9080.12 3AC400V UH AC230V
BD9080.12 3AC400V UH AC260V
BD9080.12 3AC400V UH AC400V
BD9080.12 3AC400V UH AC42V
BD9080.12 3AC415V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC415V UH AC110V
BD9080.12 3AC415V UH AC230V
BD9080.12 3AC415V UH AC240V
BD9080.12 3AC415V UH AC415V
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC440V UH AC110V
BD9080.12 3AC440V UH AC230V
BD9080.12 3AC440V UH AC260V
BD9080.12 3AC440V UH AC440V
BD9080.12 3AC460V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC460V UH AC110V
BD9080.12 3AC460V UH AC120V
BD9080.12 3AC460V UH AC230V
BD9080.12 3AC460V UH AC265V
BD9080.12 3AC480V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC480V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC480V UH AC120V
BD9080.12 3AC500V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC500V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC500V UH AC110V
BD9080.12 3AC500V UH AC230V
BD9080.12 3AC500V UH AC240V
BD9080.12 3AC500V UH AC42V
BD9080.12 3AC500V UH AC500V
BD9080.12 3AC550V UH AC230V
BD9080.12 3AC690V UH AC/DC24-80V
BD9080.12 3AC690V UH AC/DC80-230V
BD9080.12 3AC690V UH AC110V
BD9080.12 3AC690V UH AC230V
BD9080.12 3AC690V UH AC400V
BD9080.12 3AC690V UH AC690V
BD9080.12 3AC750V UH AC/DC24-80V
BD9080.12/001 3AC110V AC/DC24-80V
BD9080.12/001 3AC110V AC/DC80-230V
BD9080.12/001 3AC110V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC230V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC400V AC/DC24-80V
BD9080.12/001 3AC400V AC/DC80-230V
BD9080.12/001 3AC400V UH AC110V
BD9080.12/001 3AC400V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC400V UH AC400V
BD9080.12/001 3AC415V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC415V UH AC415V
BD9080.12/001 3AC440V UH AC120V
BD9080.12/001 3AC440V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC460V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC480V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC500V AC/DC24-80V
BD9080.12/001 3AC500V AC/DC80-230V
BD9080.12/001 3AC500V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC500V UH AC500V
BD9080.12/001 3AC690V AC/DC24-80V
BD9080.12/001 3AC690V UH AC230V
BD9080.12/001 3AC690V UH AC400V
BD9080.12/001 3AC690V UH AC690V
BD9080.12/020 3AC100V AC/DC80-230V
BD9080.12/020 3AC190V AC/DC80-230V
BD9080.12/020 3AC230V UH AC230V
BD9080.12/020 3AC400V AC/DC80-230V
BD9080.12/020 3AC400V UH AC230V
BD9080.12/020 3AC400V UH AC400V
BD9080.12/020 3AC400V UHAC/DC24-80V
BD9080.12/070 3AC110V UH AC110V
BD9080.12/200 3AC480V UH AC480V
BD9080.12/300 3AC230V UH AC110V
BD9080.12/300 3AC400V UH AC230V
BD9080.12/320 3AC400V UH AC230V
BD9080.12/400 3AC400V UH AC400V
BD9080.12/600 3AC110V UH AC110V
BD9080.12/600 3AC120V UH AC120V
BD9080.12/600 3AC120V UH AC220V
BD9080.12/600 3AC380V UH AC220V
BD9080.12/61 3AC400V UH AC400V
BD9080.12/61 3AC480V UH AC480V
BD9080.12/700 3AC400V UH AC230V
BD9080.12/700 3AC400V UHAC/DC24-80V
BD9080.12/920 3AC400V AC/DC24-80V
BD9080.12/920 3AC400V AC/DC80-230V
BD9080.12/920 3AC690V AC/DC24-80V
BD9080.12/920 3AC690V AC/DC80-230V
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC10A
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC25A
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC50A
BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC10A
BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC25A
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC10A
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC25A
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC50A
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 15A
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 25A
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC6,5A
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 15A
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC6,5A
BF9250.02/004 UH=DC24V     2xAC6,5A
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC  5A
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 10A
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 15A
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC  5A
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 10A
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 15A
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 10A
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 15A
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC  5A
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 10A
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 15A
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V 10K
BF9250.91/108 UH=DC4-32V      AC25A
BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC 15A
BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC6,5A
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC25A
BF9250.92/008 UH=DC7-32V   2xAC6,5A
BF9250.92/108 UH=DC7-32V    2xAC25A
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC  5A
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 10A
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 15A
BF9250.93/008 UH=DC9-32V     3xAC5A
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A
BF9250.93/018 UH=DC9-32V     3xAC5A
BF9250.93/108 UH=DC9-32V    3xAC25A
BG5551
BG5595 UH AC/DC110-230V US DC10V 1A
BG5595 UH AC/DC110-230V US DC24V 1A
BG5912.04/00000 DC24V
BG5912.48/00000 DC24V
BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-20S
BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
BG5912.95/00000 DC24V Tv=0-3S
BG5913.08/00MF0 DC24V
BG5913.08/01MF0 DC24V
BG5913.08/02MF0 DC24V
BG5913.08/03MF0 DC24V
BG5914.08/00MF0 DC24V
BG5914.08/01MF0 DC24V
BG5915.08/01MF0 DC24V
BG5924.02 AC/DC24V
BG5924.02 AC/DC48V
BG5924.02 AC110V 50/60HZ
BG5924.02 AC230V 50/60HZ
BG5924.02/110 DC24V
BG5924.02/60 AC/DC24V
BG5924.02/60 AC230V 50/60HZ
BG5924.02/61 AC/DC24V
BG5924.04 AC/DC24V
BG5924.04 AC/DC48V
BG5924.04 AC110V 50/60HZ
BG5924.04 AC230V 50/60HZ
BG5924.04/100 AC/DC24V
BG5924.04/60 AC/DC24V
BG5924.04/60 AC230V 50/60HZ
BG5924.04/61 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC24V
BG5924.48 AC/DC48V
BG5924.48 AC110V 50/60HZ
BG5924.48 AC230V 50/60HZ
BG5924.48/60 AC/DC24V
BG5924.48/60 AC115V 50/60HZ
BG5924.48/60 AC230V 50/60HZ
BG5924.48/61 AC/DC24V
BG5925.02/101/60 DC24V
BG5925.02/101/61 DC24V
BG5925.02/103/61 DC24V
BG5925.02/104/61 DC24V
BG5925.02/113/60 DC24V
BG5925.02/114/60 DC24V
BG5925.02/60 DC24V
BG5925.02/61 AC/DC24V
BG5925.02/61 DC24V
BG5925.02/900/61 DC24V
BG5925.02/910/61 DC24V
BG5925.02/920/60 DC24V
BG5925.03/101/61 DC24V
BG5925.03/60 DC24V
BG5925.03/61 AC/DC24V
BG5925.03/61 DC24V
BG5925.03/900/61 DC24V
BG5925.03/901/61 DC24V
BG5925.03/910/61 DC24V
BG5925.03/917 DC24V
BG5925.03/920/60 DC24V
BG5925.16/61 AC/DC24V
BG5925.16/61 DC24V
BG5925.16/920/60 DC24V
BG5925.22/101/61 DC24V
BG5925.22/102/61 AC/DC24V
BG5925.22/114/60 DC24V
BG5925.22/60 AC/DC24V
BG5925.22/60 DC24V
BG5925.22/61 AC/DC24V
BG5925.22/61 DC24V
BG5925.22/900/60 DC24V
BG5925.22/900/61 DC24V
BG5925.22/901/61 DC24V
BG5925.22/910/61 DC24V
BG5925.22/920/60 DC24V
BG5929.04/100 AC/DC24V
BG5929.04/100/61 AC/DC24V
BG5929.48/100 AC/DC24V
BG5929.54 AC/DC24V
BG5929.60 AC/DC24V
BG5929.60/61 AC/DC24V
BG5933.22 AC24V
BG5933.22 DC24V
BG5933.22/61 AC24V
BG5933.22/61 DC24V
BG7925.21 AC/DC24V 0,1-1S
BG7925.21 AC/DC24V 0,3-3S
BG7925.21 AC/DC24V 0,5-5S
BG7925.21 AC/DC24V 1-10S
BG7925.21 AC/DC24V 10-100S
BG7925.21 AC/DC24V 3-30M
BG7925.21 AC/DC24V 3-30S
BG7925.21 AC/DC24V 30-300S
BG7925.21 DC24V 1-10S
BG7925.21/001 DC24V 3S
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,1-1S
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,3-3S
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,5-5S
BG7925.21/002 AC/DC24V 1-10S
BG7925.21/002 AC/DC24V 10-100S
BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30M
BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30S
BG7925.21/002 AC/DC24V 30-300S
BG7925.21/002 DC24V 0,1-1S
BG7925.21/002 DC24V 0,3-3S
BG7925.21/002 DC24V 0,5-5S
BG7925.21/002 DC24V 1-10S
BG7925.21/002 DC24V 3-30S
BG7925.21/003 AC/DC24V 1S
BG7925.21/003 AC/DC24V 5S
BG7925.21/003 DC24V 10S
BG7925.21/003 DC24V 30S
BG7925.21/003/61 AC/DC24V 1S
BG7925.21/400 AC/DC24V 0,5-5S
BG7925.21/402 DC24V 1-10S
BG7925.21/403 AC/DC24V 1S
BG7925.21/61 AC/DC24V 1-10S
BG7925.96 AC/DC24V 0,1-1S
BG7925.96 AC/DC24V 0,3-3S
BG7925.96 AC/DC24V 0,5-5S
BG7925.96 AC/DC24V 1-10S
BG7925.96 AC/DC24V 3-30S
BG7925.96 AC/DC24V 30-300S
BG7925.96 DC24V 0,5-5S
BG7925.96/001 AC/DC24V 1S
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,1-1S
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,3-3S
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,5-5S
BG7925.96/002 AC/DC24V 1-10S
BG7925.96/002 AC/DC24V 10-100S
BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30M
BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30S
BG7925.96/002 AC/DC24V 30-300S
BG7925.96/002 DC24V 0,5-5S
BG7925.96/002 DC24V 1-10S
BG7925.96/002 DC24V 10-100S
BG7925.96/002 DC24V 3-30S
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 0,1-1S
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 0,3-3S
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 1-10S
BG7925.96/003 AC/DC24V 1S
BG7925.96/003 AC/DC24V 3S
BG7926.54 AC/DC24V Tv=1S
BG7926.54 AC/DC24V Tv=2S
BG7926.54 AC/DC24V TV=3S
BG7926.60 AC/DC24V Tv=1S
BG7926.60 AC/DC24V Tv=2S
BG7926.60 AC/DC24V Tv=3S
BG7926.60/61 AC/DC24V Tv=1S
BH5552
BH5902.03/01MF2/61 DC24V
BH5902.22/01MF2/61 DC24V
BH5903.03/00000 DC24V
BH5903.03/00020 DC24V
BH5903.22/00000 DC24V
BH5903.22/00020 DC24V
BH5904.02/00MF2/61 DC24V
BH5910.03/00MF2/61 DC24V
BH5910.22/00MF2/61 DC24V
BH5911.03/00MF0 DC24V
BH5911.22/00MF0 DC24V
BH5913.08/00MF0 DC24V
BH5914.08/00MF0 DC24V
BH5915.08/01MF0 DC24V
BH5922.04/011 DC24V
BH5922.04/012 DC24V
BH5922.08 DC24V
BH5922.08/001 DC24V
BH5922.08/002 DC24V
BH5922.08/003 DC24V
BH5928.47 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.47 AC/DC24V 0,3-3S
BH5928.47 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.47 AC/DC24V 1-10S
BH5928.47 AC/DC24V 30-300S
BH5928.47 AC/DC24V 6-60S
BH5928.47 DC24V 0,1-1S
BH5928.47 DC24V 0,3-3S
BH5928.47 DC24V 0,5-5S
BH5928.47 DC24V 1-10S
BH5928.47 DC24V 3-30S
BH5928.47 DC24V 30-300S
BH5928.47/001 DC24V 1S
BH5928.47/001 DC24V 3S
BH5928.47/001/61 DC24V 1S
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,3-3S
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.47/61 AC/DC24V 1-10S
BH5928.47/61 AC/DC24V 3-30S
BH5928.47/61 AC/DC24V 30-300S
BH5928.47/61 AC/DC24V 6-60S
BH5928.47/61 AC/DC24V 60-600S
BH5928.91 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.91 AC/DC24V 0,3-3S
BH5928.91 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.91 AC/DC24V 1-10S
BH5928.91 AC/DC24V 3-30S
BH5928.91 AC/DC24V 30-300S
BH5928.91 AC/DC24V 6-60S
BH5928.91/001 DC24V 0,5S
BH5928.91/001 DC24V 3S
BH5928.91/900 DC24V 0,3-3S
BH5928.92 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.92 AC/DC24V 0,3-3S
BH5928.92 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.92 AC/DC24V 1-10S
BH5928.92 AC/DC24V 3-30S
BH5928.92 AC/DC24V 30-300S
BH5928.92 AC/DC24V 6-60S
BH5928.92 DC24V 0,1-1S
BH5928.92 DC24V 0,3-3S
BH5928.92 DC24V 0,5-5S
BH5928.92 DC24V 1-10S
BH5928.92 DC24V 30-300S
BH5928.92 DC24V 6-60S
BH5928.92/001 AC/DC24V 3S
BH5928.92/001 AC/DC24V 60S
BH5928.92/001 DC24V 1S
BH5928.92/001 DC24V 3S
BH5928.92/001 DC24V 5S
BH5928.92/61 DC24V 0,1-1S
BH5928.92/61 DC24V 0,3-3S
BH5928.92/61 DC24V 0,5-5S
BH5928.92/61 DC24V 1-10S
BH5928.92/61 DC24V 3-30S
BH5928.92/900 DC24V 0,3-3S
BH5928.92/900 DC24V 0,5-5S
BH5928.93 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.93 AC/DC24V 0,3-3S
BH5928.93 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.93 AC/DC24V 1-10S
BH5928.93 AC/DC24V 3-30S
BH5928.93 AC/DC24V 30-300S
BH5928.93 DC24V 0,1-1S
BH5928.93 DC24V 0,3-3S
BH5928.93 DC24V 0,5-5S
BH5928.93 DC24V 1-10S
BH5928.93 DC24V 3-30S
BH5928.93 DC24V 30-300S
BH5928.93 DC24V 6-60S
BH5928.93/001 AC/DC24V 1S
BH5928.93/001 AC/DC24V 10S
BH5928.93/001 AC/DC24V 3S
BH5928.93/001 DC24V 30S
BH5928.93/110 DC24V 3S
BH5928.93/61 AC/DC24V 0,1-1S
BH5928.93/61 AC/DC24V 0,5-5S
BH5928.93/61 AC/DC24V 1-10S
BH5928.93/61 AC/DC24V 3-30S
BH5928.93/61 AC/DC24V 60-600S
BH5928.93/61 DC24V 0,3-3S
BH5928.93/900 DC24V 0,3-3S
BH5932.22 AC50/60HZ 230V 30IPM
BH5932.22/001/61 ACDC24V 7-21000IPM
BH5932.22/001/61 AC110V 7-21000IPM
BH5932.22/001/61 AC230V 7-21000IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V   60IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V  300IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 120IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 15IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 240IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 2840IPM
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 3000IPM
BH5932.22/010/61 AC230V   30IPM
BH5932.22/010/61 AC230V 15IPM
BH5932.22/010/61 AC230V 240IPM
BH5932.22/011/61 ACDC24V 7-21000IPM
BH5932.22/011/61 AC110V 7-21000IPM
BH5932.22/011/61 AC230V 7-21000IPM
BH5932.22/012/61 AC/DC24V
BH5932.22/012/61 ACDC24V 8-14000IPM
BH5932.22/013/61 ACDC24V
BH5932.22/013/61 ACDC24V 5-10500IPM
BH5932.22/013/61 AC230V 10-20000IPM
BH5932.22/100/61 AC/DC24V 15IPM
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 110V
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 230V
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 230V
BH5932.22/101/61 ACDC24V 7-21000IPM
BH5932.22/102/61 AC/DC24V
BH5932.22/102/61 ACDC24V 8-14000IPM
BH5932.22/103/61 ACDC24V 5-10500IPM
BH5932.22/110/61 AC/DC24V 15IPM
BH5932.22/110/61 AC/DC24V 5IPM
BH5932.22/110/61 AC230V 15IPM
BH5932.22/111/61 ACDC24V 7-21000IPM
BH5932.22/111/61 ACDC24V 8-14000IPM
BH5932.22/112/61 AC/DC24V
BH5932.22/112/61 ACDC24V 8-14000IPM
BH5932.22/112/61 AC230V 20-26000IPM
BH5932.22/112/61 AC230V 8-14000IPM
BH5932.22/113/61 ACDC24V 5-10500IPM
BH5932.22/113/61 ACDC24V10-20000IPM
BH5932.22/113/61 AC110V 5-10500IPM
BH5932.22/113/61 AC120V 10-20000IPM
BH5932.22/113/61 AC230V 10-20000IPM
BH5932.22/61 AC/DC24V 15IPM
BH5932.22/61 AC/DC24V 240IPM
BH5932.22/61 AC/DC24V 30IPM
BH5932.22/61 AC/DC24V 60IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 15IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 240IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 500IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 120IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 15IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 240IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 5IPM
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 60IPM
BH5932.22/900 AC/DC24V 10-20000IPM
BH5933.48 AC110V 50/60HZ
BH5933.48 AC120V 50/60HZ
BH5933.48 AC230V 50/60HZ
BH5933.48 AC24V 50/60HZ
BH5933.48 AC42V 50/60HZ
BH5933.48 AC48V 50/60HZ
BH5933.48 DC24V
BH5933.48/61 AC110V
BH5933.48/61 AC230V
BH7925.21 AC/DC24V+AC110V 30-300S
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30M
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30S
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S
BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 10-100S
BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 30-300S
BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 150ms
BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 300ms
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S
BH7925.21/101 AC/DC24V+AC230V 3S
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC110V ,1-1S
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC115V ,5-5S
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 1-10S
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 10-100S
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30M
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30S
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 30-300S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC115V 1-10S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,1-1S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S
BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 30-300S
BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 5-100S
BH7925.96/003 AC/DC24V+AC230V 30S
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,1-1S
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S
BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 1S
BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 5S
BH7925.96/102 AC/DC24V 0,1-1S
BH7925.96/102 AC/DC24V 0,5-5S
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC110V ,7-7S
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,1-1S
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S
BH9097.38 AC230V AC2,4A
BH9097.38 AC230V AC24A
BH9097.38 AC230V AC240mA
BH9097.38 AC400V AC12A
BH9097.38/001 3AC400V AC40A
BH9097.38/001 3AC400V AC8A
BH9097.38/001 3AC400V AC800mA
BH9097.38/001 3AC500V AC40A
BH9097.38/001 3AC500V AC6A
BH9097.38/010 AC35-250V AC2,4A
BH9097.38/010 AC35-250V AC2,4A
BH9097.38/010 AC35-250V AC24A
BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A
BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC800mA
BH9097.38/101 3AC400V AC8A
BH9097.38/301 3AC400V AC20A
BH9097.38/301 3AC400V AC40A
BH9097.38/311 3AC100-760V AC40A
BH9097.38/311 3AC60-440V  AC8A
BH9097.38/501 3AC400V AC2,4A
BH9097.38/801 3AC400V AC20A
BH9097.38/801 3AC400V AC40A
BH9097.38/801 3AC400V AC8A
BH9098.90 AC230V AC2,4A
BH9098.90 AC230V AC24A
BH9098.90/001 3AC400V AC40A
BH9098.90/001 3AC400V AC8A
BH9098.90/001 3AC400V AC800mA
BH9098.90/010 AC35-250V AC24A
BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A
BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A
BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A
BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A
BH9098.90/011 3AC60-440V AC800mA
BH9140.12 UNAC230V  5A UHAC230V
BH9140.12 UNAC230V 40A UHAC230V
BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UH DC24V
BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UHAC230V
BH9140.12/001 UN3AC400V40A UHAC230V
BH9140.12/011 UN3AC400V 5A UHAC230V
BH9140.12/011 UN3AC500V 5A UHAC230V
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC10A
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC25A
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC50A
BH9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A
BH9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A
BH9250.03/001 UH=DC24V     3XAC 15A
BH9251.11 AC110V 50/60HZ 10A
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 10A
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 20A
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 40A
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 10A
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 20A
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 40A
BH9251.11 AC48V 50/60HZ 10A
BH9251.11 AC48V 50/60HZ 20A
BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 10A
BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 20A
BH9253.11 AC400V 12A 100MS
BH9253.11 AC400V 20A 100MS
BH9253.11 AC400V 4A 100MS
BH9253.11/61 AC/DC24V 12A 100MS
BH9253.11/61 AC/DC24V 20A 100MS
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 1S
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 100MS
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 20MS
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 50MS
BH9253.11/61 AC220-240V 12A 100MS
BH9253.11/61 AC220-240V 20A 100MS
BH9253.11/61 AC220-240V 4A 100MS
BH9253.11/61 AC220-240V 4A 20MS
BH9253.11/61 DC24V 12A 20MS
BH9253.11/61 DC24V 4A 20MS
BH9255.11 UH AC/DC24V 12A
BH9255.11 UH AC/DC24V 20A
BH9255.11 UH AC/DC24V 4A
BH9255.11 UH AC230V 4A
BH9255.11 UH AC230V 4A
BH9255.11 UH AC400V 4A
BH9255.11/100 UH AC/DC24V 4A
BH9255.11/61 UH AC/DC24V 4A
BH9255.11/61 UH AC230V 12A
BH9255.11/61 UH AC230V 4A
BI5910.03/00MF9 DC24V
BI5910.03/00MF9007 DC24V
BI5910.03/00MF9022 DC24V
BI5910.03/01MF9 DC24V
BI5910.03/01MF9014 DC24V
BI5910.22/00MF9 DC24V
BI5910.22/00MF9007 DC24V
BI5910.22/00MF9014 DC24V
BI5910.22/00MF9023 DC24V
BI5910.22/01MF9 DC24V
BI5928.47/100 DC24V 1-10S
BI6910.03/00MF9 DC24V
BI6910.03/00MF901 DC24V
BI6910.03/00MF910 DC24V
BI6910.03/01MF9 DC24V
BI6910.03/01MF901 DC24V
BI6910.22/00MF9 DC24V
BI6910.22/00MF901 DC24V
BI6910.22/00MF910 DC24V
BI6910.22/00MF911 DC24V
BI6910.22/01MF9 DC24V
BI6910.22/01MF910 DC24V
BI9023 UH AC115V+AC230V+DC24V 60A
BI9023 UH AC400V 60A
BI9023/100 UH AC115V+230V+DC24V 60A
BI9023/100 UH AC400V 60A
BI9023/200 UH AC400V 60A
BI9023/300 AC400V 60A
BI9025 3AC200-480V 50/60HZ 15KW
BI9028.38 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/111 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/200 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/201 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/210 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/300 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/300 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/310 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/400 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/511 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/511 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/600 3AC200-480V UH AC400V
BI9028.38/710 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/801 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V
BI9028.38/812 3AC400V UH=intern
BI9028.38/812 3AC400V UH=intern
BI9028.38/900 AC100-480V UH AC230V
BI9034 60A AC50/60HZ 230V 2-11S
BI9034 60A AC50/60HZ 400V 2-11S
BI9034 60A AC50/60HZ 400V 2-31S
BI9254.38     3AC400V 50/60Hz 12A
BI9254.38/61  3AC400V 50/60Hz 12A
BL5903.03/00000 AC110V
BL5903.03/00000 AC230V
BL5903.03/00020 AC230V
BL5903.22/00000 AC110V
BL5903.22/00000 AC230V
BL5903.22/00020 AC230V
BL5922.08/010 DC24V
BL5922.08/011 DC24V
BL5922.08/012 DC24V
BL5922.08/013 DC24V
BL5922.08/024 DC24V
BL5922.08/031 DC24V
BL5922.08/032 DC24V
BL5922.08/034 DC24V
BL5922.08/234 DC24V
BL5922.16/001 DC24V
BL9025 3AC200-480V 50/60HZ 11KW
BL9228.03/010 3AC200-480V UH AC230V
BN3081.63 AC/DC24V
BN3081.63 AC/DC48V
BN3081.63 AC50/60HZ 110V
BN3081.63 AC50/60HZ 230V
BN3081.63 DC110V
BN3081.63/61 AC/DC24V
BN3081.63/61 AC50/60HZ 110V
BN3081.63/61 AC50/60HZ 115V
BN3081.63/61 AC50/60HZ 120V
BN3081.63/61 AC50/60HZ 230V
BN5930.48 AC50/60HZ 110V
BN5930.48 AC50/60HZ 127V
BN5930.48 AC50/60HZ 230V
BN5930.48 AC50/60HZ 24V
BN5930.48 AC50/60HZ 240V
BN5930.48 AC50/60HZ 48V
BN5930.48 DC24V
BN5930.48/203 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/203 AC50/60HZ 120V
BN5930.48/203 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/203 AC50/60HZ 240V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 115V/ DC60V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 120V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V
BN5930.48/204 AC50/60HZ 48V
BN5930.48/204 DC220V
BN5930.48/204 DC24V
BN5930.48/204 DC48V
BN5983.53 AC50/60HZ 110V
BN5983.53 AC50/60HZ 127V
BN5983.53 AC50/60HZ 230V
BN5983.53 AC50/60HZ 24V
BN5983.53 AC50/60HZ 240V
BN5983.53 AC50/60HZ 42V
BN5983.53 AC50/60HZ 48V
BN5983.53 DC110V
BN5983.53 DC24V
BN5983.53 DC48V
BN5983.53/104 AC50/60HZ 110V
BN5983.53/104 AC50/60HZ 230V
BN5983.53/104 DC110V
BN5983.53/104 DC24V
BN5983.53/110 AC50/60HZ 230V
BN5983.53/110 DC24V
BN5983.53/200 AC50/60HZ 110V
BN5983.53/200 AC50/60HZ 127V
BN5983.53/200 AC50/60HZ 230V
BN5983.53/200 AC50/60HZ 48V
BN5983.53/200 DC24V
BN5983.53/61 AC50/60HZ 110V
BN5983.53/61 AC50/60HZ 127V
BN5983.53/61 AC50/60HZ 230V
BN5983.53/61 DC24V
BN9011 3AC230/400V 4/7,5KW
BN9011 3AC230/400V 5,5/11KW
BN9011 3AC480V 7,5KW
BN9011 3AC500V 3,3KW
BN9011 3AC500V 7,5KW
BN9011 3AC550V 3,3KW
BN9011 3AC550V 5,5KW
BN9011 3AC575V 3,3KW
BN9011 3AC600V 4KW
BN9011 3AC600V 5,5KW
BN9011 3AC690V 5,5KW
BN9011 3AC690V 7,5KW
BN9034 25A AC50/60HZ 400V 15S
BN9034 36A AC50/60HZ 400V 15S
BN9034/0010 25A AC50/60HZ 400V 15S
BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 15S
BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 60S
BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC230V
BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC24V
BN9034/1100 25A UN=AC575V UH=AC230V
BO5988.47/100 DC24V 0,1-1S
BO5988.47/100 DC24V 0,3-3S
BO5988.47/100 DC24V 0,5-5S
BO5988.47/100 DC24V 1-10S

BO5988.47/100/61 DC24V 0,3-3S
BO5988.47/100/61 DC24V 1-10S
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,1-1S
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,3-3S
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,5-5S
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 1-10S
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,1-1S
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,3-3S
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,5-5S
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 1-10S
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,3-3S
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,5-5S
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 1-10S
BO5988.47/124 DC24V+AC42V 1-10S
BO5988.47/124 DC24V+AC48V 0,5-5S
BO5988.47/124 DC24V+AC48V 1-10S
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,3-3S
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,5-5S
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V 1-10S
BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,1-1S
BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,5-5S
BO5988.47/200 DC24V 1S
BO5988.47/200 DC24V 10S
BO5988.47/200 DC24V 3S
BO5988.47/205 DC24V 3S
BO5988.47/224 DC24V+AC110V 10S
BO5988.47/224 DC24V+AC110V 3S
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 1S
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 10S
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 3S
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 5S
BO5988.47/224 DC24V+AC240V 1S
BO5988.47/400 DC24V 0,1-1S
BO5988.47/400 DC24V 0,3-3M
BO5988.47/400 DC24V 0,3-3S
BO5988.47/400 DC24V 0,5-5M
BO5988.47/400 DC24V 1-10M
BO5988.47/400 DC24V 1-10S
BO5988.47/400 DC24V 3-30S
BO5988.47/400 DC24V 6-60S
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 0,3-3M
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10M
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10S
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 3-30S
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 6-60S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,1-1S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3M
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,5-5M
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10M
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-30S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 3-30S
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 6-60S
BO5988.47/424 DC24V+AC24V 0,5-5M
BO5988.47/424 DC24V+AC24V 6-60S
BO5988.47/424 DC24V+AC240V 3-30S
BO5988.47/524 DC24V+AC230V 3M
BO5988.61 DC24V
BO5988.61/024 DC24V+AC110V
BO5988.61/024 DC24V+AC127V
BO5988.61/024 DC24V+AC230V
BO5988.61/024 DC24V+AC24V
BO5988.61/024 DC24V+AC240V
BO5988.61/024 DC24V+AC48V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC120V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC127V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC230V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC24V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC240V
BO5988.61/024/61 DC24V+AC48V
BO5988.61/324 DC24V+AC110V
BO5988.61/324 DC24V+AC230V
BO5988.61/324/61 DC24V+AC127V
BO5988.62 DC24V
BO5988.62/024 DC24V+AC230V
BO5988.62/024 DC24V+AC240V
BO5988.62/024/61 DC24V+AC230V
BO5988.62/61 DC24V
CA3056.01 AC/DC110V
CA3056.01 AC/DC12V
CA3056.01 AC/DC24V
CA3056.01 AC/DC48V
CA3056.01 AC50/60HZ 110-130V
CA3056.01 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.01/001 AC/DC24V
CA3056.01/001 AC/DC48V
CA3056.01/001 AC50/60HZ 110-130V
CA3056.01/001 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.01/074 AC180-254V
CA3056.01/075 AC/DC24V
CA3056.01/100 AC/DC24V
CA3056.01/100 AC/DC48V
CA3056.01/100 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.01/101 AC/DC24V
CA3056.01/101 AC50/60HZ 110-130V
CA3056.01/101 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.05 AC/DC12V
CA3056.05 AC/DC24V
CA3056.05 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.05/001 AC/DC24V
CA3056.05/001 AC50/60HZ 220-240V
CA3056.05/100 AC/DC24V
CA3056.05/101 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.02 AC/DC110V
CB3056.02 AC/DC24V
CB3056.02 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.02/001 AC/DC24V
CB3056.02/001 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.02/100 AC/DC24V
CB3056.02/100 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.02/101 AC/DC24V
CB3056.02/101 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.11 AC/DC24V
CB3056.11 AC50/60HZ 110-130V
CB3056.11 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.11/001 AC/DC24V
CB3056.11/001 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.11/100 AC/DC24V
CB3056.11/100 AC/DC60V
CB3056.11/100 AC220-240V
CB3056.11/101 AC/DC110V
CB3056.11/101 AC/DC24V
CB3056.11/101 AC50/60HZ 220-240V
CB3056.11/201 AC50/60HZ 220-240V
CB3057.11 AC/DC24V
CB3057.11 AC220-240V
CC3056.12/010 AC/DC24V
CC3056.12/010 AC110-130V
CC3056.12/010 AC220-240V
CC3056.12/011 AC/DC24V
CC3056.12/011 AC220-240V
CC3056.12/110 AC/DC24V
CC3056.12/110 AC110-130V
CC3056.12/110 AC220-240V
CC3056.12/111 AC/DC24V
CC3056.12/111 AC110-130V
CC3056.12/111 AC220-240V
CC3056.12/211 AC220-240V
CD7839.65/100 AC115V 0,5-5S
CD7839.65/100 AC220-240V 0,5-5S
CD7839.65/100 AC220-240V 1-10S
CD7839.65/100 AC220-240V 3-30S
CD7839.71 AC220-240V 1-10S
CD7839.71 AC220-240V 15-300S
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6H
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,4-12H
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S
EC7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M
EC7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6H
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6S
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60S
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 0,2-6M
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60M
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60S
EC7610.21/60 AC50/60HZ 240V 2-60M
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-60S
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,4-12H
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,8-24H
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M
EC7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60S
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 12H/36M
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 120M/6M
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 60H/5H
EC7610.32 AC50/60HZ 110V 0,2-6M
EC7610.32 AC50/60HZ 110V 2-60S
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60H
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60M
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60S
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 0,2-6M
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 2-60M
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 2-60S
EC7610.32 AC50/60HZ 240V 0,2-6M
EC7610.32 AC50/60HZ 240V 0,2-6S
EC7610.32/010 AC50/60HZ 220V 16M
EC7616.21/012 50/60HZ 110V,15-1000S
EC7616.21/012 50/60HZ 115V,15-1000S
EC7616.21/012 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.21/012 50/60HZ 230V,15-1000S
EC7616.21/012 50/60HZ230V 0,15S-30H
EC7616.21/042 M220V50HZKM48VG 30H
EC7616.22/011 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.22/011 50/60HZ 230V,15-1000S
EC7616.22/035 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.22/035 50/60HZ 230V0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
EC7616.32 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EC7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,2S-60H
EC7616.32/002 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EC7616.32/007 AC50/60HZ230V ,2S-60H
EC7616.32/030 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.32/030 50/60HZ 230V0,15S-30H
EC7616.32/041 50/60HZ 230V0,15S-30H
EC7616.32/044 50/60HZ 230V,15-1000S
EC7616.32/044 50/60HZ 230V0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EC7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 230V0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EC7616.32/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EC7616.32/100 50/60HZ 240V,15-1000S
EC7616.32/100 50/60HZ 240V0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H
EC7616.32/100 50/60HZ 48V 0,15S-30H
EC7616.32/101 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EC7616.32/101 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616.32/101 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EC7616.32/60 AC50/60HZ 110V 60M
EC7616.32/60 50/60HZ 110V 0,15S-30H
EC7616.32/60 50/60HZ 115V ,15-1000S
EC7616.32/60 50/60HZ 230V ,15-1000S
EC7616.32/60 50/60HZ 230V 0,15S-30H
EC7616.32/60 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616/002 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7616/043 M 24V KM 220V ,15-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EC7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EC7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
EC7666.21 AC50/60HZ 60V 0,15S-30H
EC7666.21/026 AC M110V/KM220V 1000S
EC7666.21/031 50/60HZ 110V ,15S-30H
EC7666.21/031 50/60HZ 230V ,15S-30H
EC7666.21/031 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7666.21/031 50/60HZ 240V ,15S-30H
EC7666.21/033 50/60HZ 230V 3-60H
EC7666.21/036 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EC7666.21/041 50/60HZ 230V ,15S-30H
EC7666.21/045 50/60HZ 230V ,15S-30H
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-999M
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-999S
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-9999S
EC7801.32 DC24V 0,01-9,99S
EC7801.32 DC24V 0,1-99,9S
EC7801.32 DC24V 0,1-999,9S
EC7801.32 DC24V 1-999M
EC7801.32 DC24V 1-999S
EC7801.81 AC50/60HZ 110V 0,01-9,99S
EC7801.81 AC50/60HZ 110V 1-999M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V ,01-99,99M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V ,01-99,99S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999S
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999M
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999S
EC7801.81 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S
EC7801.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 0,1-9,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 0,1-99,9S
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 1-999M
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 1-999S
EC7801.81 AC50/60HZ 42V 0,01-9,99S
EC7801.81 DC24V 0,01-0,99S
EC7801.81 DC24V 0,01-9,99M
EC7801.81 DC24V 0,01-9,99S
EC7801.81 DC24V 0,01-99,99S
EC7801.81 DC24V 0,1-9,9S
EC7801.81 DC24V 0,1-99,9M
EC7801.81 DC24V 0,1-99,9S
EC7801.81 DC24V 0,1-999,9S
EC7801.81 DC24V 1-99M
EC7801.81 DC24V 1-99S
EC7801.81 DC24V 1-999M
EC7801.81 DC24V 1-999S
EC7801.81 DC24V 1-9999S
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 0,01-0,99S
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 0,1-9,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 1-99S
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9H
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99H
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99M
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99S
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9M
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 1-99M
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 1-99S
EC9621.81 AC50/60HZ 240V 0,1-999,9S
EC9621.81 AC50/60HZ 42V 0,01-0,99S
EC9621.81 AC50/60HZ110V ,001-9,999S
EC9621.81 AC50/60HZ110V 0,01-99,99S
EC9621.81 AC50/60HZ230V ,001-9,999S
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99H
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99M
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S
EC9621.81 AC50/60HZ240V ,001-9,999S
EC9621.81 AC50/60HZ240V 0,01-99,99M
EC9621.81 DC24V 0,001-9,999S
EC9621.81 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.81 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.81 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.81 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.81 DC24V 0,1-999,9S
EC9621.81 DC24V 1-99H
EC9621.81 DC24V 1-99M
EC9621.81 DC24V 1-99S
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99H
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99M
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99S
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99H
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99M
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 999,9M
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 999,9S
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 1-9,9M
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 1-99S
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 99,99M
EC9621.81/03 AC50/60HZ230V 0,1-9,9H
EC9621.81/03 AC50/60HZ230V 0,1-9,9S
EC9621.81/03 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99H
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.81/03 DC24V 0,01-999,9S
EC9621.81/03 DC24V 0,1-9,9M
EC9621.81/03 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.81/03 DC24V 0,1-999,9M
EC9621.81/03 DC24V 1-99H
EC9621.81/03 DC24V 1-99M
EC9621.81/03 DC24V 1-99S
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 9,9S
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 9,999S
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.81/05 DC24V 0,001-9,999S
EC9621.81/05 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.81/05 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.81/05 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.81/05 DC24V 0,1-9,9M
EC9621.81/05 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.81/05 DC24V 0,1-999,9M
EC9621.81/05 DC24V 1-99S
EC9621.81/05 50/60HZ230V 0,1-999,9S
EC9621.81/06 AC50/60HZ 230V 999,9S
EC9621.81/06 AC50/60HZ 240V 99,99S
EC9621.81/06 DC24V 0,01-99,99H
EC9621.81/110 AC50/60HZ 110V 99,99M
EC9621.81/110 AC50/60HZ 110V 99,99S
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 99,99M
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 999,9S
EC9621.81/110 AC50/60HZ 240V 99,99S
EC9621.81/110 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.81/110 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.81/112 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 110V 0,01-0,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 110V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 127V 0,01-0,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 127V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9H
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-9,9M
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-99M
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-99S
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99H
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99M
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9M
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,01-0,99S
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,1-999,9S
EC9621.82 AC50/60HZ 42V 0,1-9,9S
EC9621.82 AC50/60HZ110V ,001-9,999S
EC9621.82 AC50/60HZ110V 0,01-99,99S
EC9621.82 AC50/60HZ127V 0,01-99,99S
EC9621.82 AC50/60HZ230V ,001-9,999S
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99H
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99M
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S
EC9621.82 AC50/60HZ240V ,001-9,999S
EC9621.82 AC50/60HZ240V 0,01-99,99S
EC9621.82 DC24V 0,001-9,999S
EC9621.82 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99H
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.82 DC24V 0,1-9,9M
EC9621.82 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.82 DC24V 0,1-999,9M
EC9621.82 DC24V 0,1-999,9S
EC9621.82 DC24V 1-99M
EC9621.82 DC24V 1-99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 9,9S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 99,99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 999,9S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 127V 99,99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 127V 999,9S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 1-99H
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 9,9S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99H
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99M
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 999,9M
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 999,9S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 24V 99,99M
EC9621.82/03 AC50/60HZ 24V 99,99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 240V 99,99M
EC9621.82/03 AC50/60HZ 240V 99,99S
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99H
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99M
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99S
EC9621.82/03 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.82/03 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.82/03 DC24V 0,1-999,9S
EC9621.82/03 DC24V 1-99M
EC9621.82/03 DC24V 1-99S
EC9621.82/03 50/60HZ 24V 0,1-999,9S
EC9621.95 AC230V 0,01-99,99S
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 1-99S
EC9621.95 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S
EC9621.95 DC24V 0,001-9,999S
EC9621.95 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99H
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99M
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.95 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.95 DC24V 0,1-999,9S
EC9621.95 DC24V 1-99H
EC9621.95 DC24V 1-99S
EC9621.95/03 AC50/50HZ 24V 99,99S
EC9621.95/03 AC50/60HZ 230V 99,99S
EC9621.95/03 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S
EC9621.95/03 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.95/03 DC24V 0,01-99,99H
EC9621.95/03 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.95/03 DC24V 0,1-9,9S
EC9621.95/03 DC24V 0,1-999,9S
EC9621.95/03 DC24V 1-99S
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 0,99S
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 9,999S
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 999,9S
EC9621.95/05 AC50/60HZ 24V 0,99S
EC9621.95/05 DC24V 0,001-9,999S
EC9621.95/05 DC24V 0,01-0,99S
EC9621.95/05 DC24V 0,01-99,99S
EC9621.95/05 DC32V 0,01-0,99S
EC9901.32 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
EC9901.32 AC50/60HZ 127V 0,5-10M
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 15-300S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 3-60M
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 3-60S
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 5-100S
EC9901.32 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
EC9901.32 AC50/60HZ 24V 3-60M
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10H
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
EC9901.32 DC24V 0,05-1S
EC9901.32 DC24V 0,15-3H
EC9901.32 DC24V 0,15-3S
EC9901.32 DC24V 0,5-10H
EC9901.32 DC24V 0,5-10M
EC9901.32 DC24V 0,5-10S
EC9901.32 DC24V 1,5-30M
EC9901.32 DC24V 1,5-30S
EC9901.32 DC24V 15-300S
EC9901.32 DC24V 3-60M
EC9901.32 DC24V 5-100H
EC9901.32 DC24V 5-100S
EC9901.32/03 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
EC9901.32/03 AC50/60HZ 110V 1,5-30S
EC9901.32/03 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
EC9901.32/03 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
EC9901.32/03 AC50/60HZ 230V 5-100H
EC9901.32/03 AC50/60HZ 240V 5-100H
EC9901.32/03 DC24V 0,05-1S
EC9901.32/03 DC24V 0,15-3S
EC9901.32/03 DC24V 0,5-10S
EC9901.32/03 DC24V 1,5-30S
EC9901.32/03 DC24V 15-300S
EC9901.32/03 DC24V 5-100S
EC9901.81 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
EC9901.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
EC9901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
EC9901.81 AC50/60HZ 110V 15-300S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 3-60M
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 3-60S
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 5-100H
EC9901.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
EC9901.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3H
EC9901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
EC9901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
EC9901.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30H
EC9901.81 AC50/60HZ 24V 3-60M
EC9901.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
EC9901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30M
EC9901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
EC9901.81 DC24V 0,05-1S
EC9901.81 DC24V 0,15-3H
EC9901.81 DC24V 0,15-3S
EC9901.81 DC24V 0,5-10H
EC9901.81 DC24V 0,5-10M
EC9901.81 DC24V 0,5-10S
EC9901.81 DC24V 1,5-30H
EC9901.81 DC24V 1,5-30M
EC9901.81 DC24V 1,5-30S
EC9901.81 DC24V 15-300S
EC9901.81 DC24V 3-60M
EC9901.81 DC24V 3-60S
EC9901.81 DC24V 5-100H
EC9901.81 DC24V 5-100S
EC9901.81/03 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
EC9901.81/03 AC50/60HZ 230V 3-60M
EC9901.81/03 AC50/60HZ 230V 3-60S
EC9901.81/03 AC50/60HZ 230V 5-100S
EC9901.81/03 AC50/60HZ 24V 3-60M
EC9901.81/03 AC50/60HZ 240V 1,5-30M
EC9901.81/03 DC24V 0,15-3H
EC9901.81/03 DC24V 0,5-10H
EC9901.81/03 DC24V 0,5-10M
EC9901.81/03 DC24V 0,5-10S
EC9901.81/03 DC24V 1,5-30M
EC9901.81/03 DC24V 1,5-30S
EC9901.81/03 DC24V 15-300S
EC9901.81/03 DC24V 3-60M
EC9901.81/03 DC24V 5-100S
EC9901.81/201 AC50/60HZ 230V 1S
EC9901.81/201 AC50/60HZ110V 0,05-1S
EC9901.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
EC9901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30H
EC9901.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M
EC9901.82 AC50/60HZ 127V 3-60M
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 15-300S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 3-60M
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 3-60S
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 5-100H
EC9901.82 AC50/60HZ 230V 5-100S
EC9901.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M
EC9901.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
EC9901.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
EC9901.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
EC9901.82 AC50/60HZ 240V 3-60M
EC9901.82 DC24V 0,05-1S
EC9901.82 DC24V 0,15-3H
EC9901.82 DC24V 0,15-3S
EC9901.82 DC24V 0,5-10M
EC9901.82 DC24V 0,5-10S
EC9901.82 DC24V 1,5-30H
EC9901.82 DC24V 1,5-30M
EC9901.82 DC24V 1,5-30S
EC9901.82 DC24V 15-300S
EC9901.82 DC24V 3-60M
EC9901.82 DC24V 5-100H
EC9901.82 DC24V 5-100S
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 0,15-3H
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 0,5-10H
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 1,5-30H
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 3-60M
EC9901.82/03 AC50/60HZ 230V 5-100H
EC9901.82/03 DC24V 0,15-3H
EC9901.82/03 DC24V 0,5-10M
EC9901.82/03 DC24V 0,5-10S
EC9901.82/03 DC24V 1,5-30S
EC9901.82/03 DC24V 15-300S
EC9901.82/03 DC24V 3-60M
EC9901.82/03 DC24V 5-100S
EF7610.24 AC50/60HZ 110V 0,15-3M
EF7610.24 AC50/60HZ 110V 0,2-6S
EF7610.24 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
EF7610.24 AC50/60HZ 110V 2-60M
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 2-60H
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 2-60M
EF7610.24 AC50/60HZ 230V 2-60S
EF7610.24 AC50/60HZ 24V 0,2-6H
EF7610.24 AC50/60HZ 24V 0,2-6S
EF7610.24 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
EF7610.24 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
EF7610.24 AC50/60HZ 24V 2-60S
EF7610.24/002 AC50/60HZ 110V 0,5-6S
EF7610.24/002 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
EF7610.24/002 AC50/60HZ 24V 0,5-6S
EF7610.24/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3M
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 1-30H
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 1-30M
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 1-30S
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60H
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60M
EF7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60S
EF7610.32 AC50/60HZ 24V 0,15-3M
EF7610.32 AC50/60HZ 240V 0,2-6H
EF7610.32/004 AC50/60HZ 110V 3M
EF7610.32/004 AC50/60HZ 110V 30M
EF7610.32/004 AC50/60HZ 230V 30M
EF7610.32/012 AC50/60HZ 230V 16M
EF7610.32/100 AC50/60HZ 110V 2-60M
EF7610.32/100 AC50/60HZ 230V 2-60H
EF7610.32/100 AC50/60HZ 230V 2-60S
EF7610.32/106 AC50/60HZ 230V 1-30H
EF7610.32/106 AC50/60HZ 230V 2-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EF7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
EF7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EF7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EF7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EF7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EF7616.24 AC50/60HZ 48V 0,2S-60H
EF7616.24/001 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.24/001 50/60HZ 110V0,15S-30H
EF7616.24/001 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.24/001 50/60HZ 230V,15-1000S
EF7616.24/001 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7616.24/001 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7616.24/002 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.24/004 AC50/60HZ24V 0,2S-60H
EF7616.24/004 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.24/004 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.24/004 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7616.24/006 AC50/60HZ 230V 30M
EF7616.24/014/60 AC110V 0,5-6S
EF7616.24/014/60 AC24V 0,5-6S
EF7616.24/100 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.24/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.24/100 50/60HZ 230V,15-1000S
EF7616.24/100 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7616.24/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.24/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7616.24/100 50/60HZ 240V0,15S-30H
EF7616.24/100/001 AC50/60HZ110V 60H
EF7616.24/100/004 AC50/60HZ 24V 60H
EF7616.24/100/004 AC50/60HZ230V 60H
EF7616.24/60 AC50/60HZ230V ,15S-30H
EF7616.24/60 AC50/60HZ24V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EF7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EF7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EF7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EF7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H
EF7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
EF7616.32 AC50/60HZ 48V 0,2S-60H
EF7616.32/002 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.32/002 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7616.32/002 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.32/002 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7616.32/004 AC50/60HZ110V ,2S-60H
EF7616.32/004 AC50/60HZ230V ,2S-60H
EF7616.32/007 50/60HZ 110V0,15S-30H
EF7616.32/007 50/60HZ 230V ,15S-30H
EF7616.32/007 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.32/100 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S
EF7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H
EF7616.32/100 50/60HZ 230V ,15S-30H
EF7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S
EF7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S
EF7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H
EF7616.32/60 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7616.32/60 50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7616.32/60 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7666.22/007 50/60HZ 127V 0,2S-60H
EF7666.22/007 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7666.22/007 50/60HZ 230V,15-1000S
EF7666.22/007 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7666.22/007 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7666.22/007 50/60HZ 240V,15-1000S
EF7666.22/007 50/60HZ 48V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EF7666.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EF7666.24 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EF7666.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7666.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EF7666.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-30H
EF7666.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EF7666.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EF7666.24 AC50/60HZ 380V 0,15S-30H
EF7666.24 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S
EF7666.24/60 AC/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7666.24/60 AC/60HZ 127V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EF7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EF7666.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 120V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EF7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EF7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7666.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EF7666.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7666.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EF7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EF7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EF7666.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EF7666.32/002 AC50/60HZ24V 0,2S-60H
EF7666.32/002 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7666.32/002 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EF7666.32/005 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EF7666.32/005 50/60HZ 230V0,15S-30H
EF7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EF7666.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH5861/002
EH5861/003
EH5861/004
EH5861/005
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 22K
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 23K
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 38K
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 40K
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 44K
EH5878.05 AC24,42,110,230,400V 50K
EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 10K
EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 18K
EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 44K
EH5878.05 AC24,42,230,400,500V 50K
EH5878.05/107 AC24,42,110,230,400V
EH5990 AC230V 50/60Hz
EH5990 DC24V
EH5991 AC230V 50/60Hz
EH5991 DC24V
EH5994 AC230V 50/60Hz
EH5994 DC24V
EH5994/100 DC24V
EH5995 AC230V 50/60Hz
EH5995 DC24V
EH5995/100 DC24V
EH5996 AC230V 50/60Hz
EH5996 DC24V
EH5996/100 DC24V
EH7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M
EH7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6S
EH7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M
EH7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S
EH7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60S
EH7610.21 AC50/60HZ 220V 1,5-30S
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M
EH7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S
EH7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M
EH7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6S
EH7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M
EH7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60S
EH7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6H
EH7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M
EH7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60H
EH7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60M
EH7610.21 AC50/60HZ 42V 0,2-6S
EH7610.21 AC50/60HZ 42V 2-60H
EH7610.21 AC50/60HZ 42V 2-60M
EH7610.21/60 AC50/60HZ 220V 2-60M
EH7610.21/60 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EH7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H
EH7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60H
EH7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M
EH7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60S
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 120/6M
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6M/30S
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M
EH7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60S/5S
EH7610.22/034 AC50/60HZ 240V 26H/2H
EH7610.24 AC50/60HZ 230V 2-60M
EH7610.24 AC50/60HZ 240V 0,2-6H
EH7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 120V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EH7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-1000S
EH7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H
EH7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H
EH7616.24 DC12V 0,15S-30H
EH7616.24 DC24V 0,15-1000S
EH7616.24 DC24V 0,15S-30H
EH7616.24 DC24V 0,2S-60H
EH7616.24/009 KM DC24V M AC220V 60H
EH7616.24/010 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH7616.24/010 50/60HZ 230V0,15S-30H
EH7616.24/011 50/60HZ 220V 0,2S-60H
EH7616.24/011 50/60HZ110V 0,15S-30H
EH7616.24/011 50/60HZ230V 0,15S-30H
EH7616.24/013 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH7616.24/013 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EH7616.24/100 DC24V 0,15S-1000S
EH7616.24/100 DC24V 0,15S-30H
EH7616.24/100 DC24V 0,2S-60H
EH7616.24/100 50/60HZ 110V 0,2S-60H
EH7616.24/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH7616.24/100 50/60HZ 230V,15-1000S
EH7616.24/100 50/60HZ 230V0,15S-30H
EH7616.24/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H
EH7616.24/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H
EH7616.24/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EH7616.24/100 50/60HZ 240V,15-1000S
EH7616.24/100 50/60HZ 240V0,15S-30H
EH7616.24/100 50/60HZ 48V 0,15S-30H
EH7616.24/100/60 AC50/60 115V 1000S
EH7616.24/100/60 AC50/60HZ 115V 60H
EH7616.24/107 DC24V 0,15S-30H
EH7616.24/107 50/60HZ 230V0,15S-30H
EH7616.24/60 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EH7616.24/60 50/60HZ 240V 0,2S-60H
EH7616.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EH7616.82 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EH7616.82 DC24V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S
EH7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H
EH7666.21 AC50/60HZ 12V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H
EH7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S
EH7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H
EH7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H
EH7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S
EH7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H
EH7666.21 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H
EH7666.21 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H
EH7666.21 DC24V 0,15-1000S
EH7666.21 DC24V 0,15S-30H
EH7666.21 DC24V 0,2S-60H
EH9997.11 AC/DC110V US=70-160V
EH9997.11 AC/DC220V US=160-300V
EH9997.11 AC/DC24V US=12-70V
EH9997.11 AC/DC24V US=160-300V
EH9997.11 AC/DC24V US=70-160V
EH9997.11 AC/DC42V US=12-70V
EH9997.11 AC/DC48V US=12-70V
EH9997.11 AC/DC60V US=12-70V
EH9997.11 AC110-127V US=12-70V
EH9997.11 AC110-127V US=160-300V
EH9997.11 AC110-127V US=70-160V
EH9997.11 AC220-240V US=12-70V
EH9997.11 AC220-240V US=160-300V
EH9997/001 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/001 AC/DC48V US=12-70V
EH9997/001 AC/DC60V US=12-70V
EH9997/001 AC110-127V US=70-160V
EH9997/002 AC220-240V US=160-300V
EH9997/010 AC220-240V US=160-300V
EH9997/013 AC/DC110V US=70-160V
EH9997/013 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/013 AC/DC24V US=70-160V
EH9997/013 AC/DC42V US=12-70V
EH9997/013 AC/DC48V US=12-70V
EH9997/013 AC/DC60V US=12-70V
EH9997/013 AC110-127V US=70-160V
EH9997/013 AC220-240V US=12-70V
EH9997/013 AC220-240V US=160-300V
EH9997/016 AC220-240V US=160-300V
EH9997/026 AC/DC42V US=12-70V
EH9997/032 AC110-127V US=70-160V
EH9997/037 AC220-240V US=160-300V
EH9997/042 AC110-127V US=70-160V
EH9997/042 AC220-240V US=160-300V
EH9997/044 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/044 AC/DC42V US=12-70V
EH9997/044 AC/DC48V US=12-70V
EH9997/044 AC110-127V US=12-70V
EH9997/044 AC110-127V US=70-160V
EH9997/044 AC220-240V US=160-300V
EH9997/049 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/050 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/050 AC/DC42V US=12-70V
EH9997/050 AC110-127V US=70-160V
EH9997/050 AC220-240V US=160-300V
EH9997/057 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/057 AC/DC60V US=12-70V
EH9997/057 AC110-127 US=70-160V
EH9997/058 AC220-240V US=160-300V
EH9997/059 AC220-240V US=12-70V
EH9997/060 AC110-127V US=70-160V
EH9997/061 AC220-240V US=160-300V
EH9997/063 AC220-240V US=160-300V
EH9997/064 AC220-240V US=160-300V
EH9997/065 AC220-240V US=160-300V
EH9997/066 AC220-240V US=160-300V
EH9997/067 AC110-127V US=160-300V
EH9997/068 AC220-240V US=160-300V
EH9997/069 AC220-240V US=160-300V
EH9997/070 AC220-240V US=160-300V
EH9997/071 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/071 AC110-127V US=70-160V
EH9997/071 AC220-240V US=160-300V
EH9997/072 AC/DC24V US=AC/DC12-70V
EH9997/072 AC110-127V US=70-160V
EH9997/072 AC220-240V US=160-300V
EH9997/073 AC110-127V US=160-300V
EH9997/073 AC110-127V US=70-160V
EH9997/073 AC220-240V US=160-300V
EH9997/074 AC/DC110V US=70-160V
EH9997/074 AC/DC220V US=160-300V
EH9997/074 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/074 AC110-127V US=70-160V
EH9997/074 AC220-240V US=12-70V
EH9997/074 AC220-240V US=160-300V
EH9997/075 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/075 AC220-240V US=160-300V
EH9997/076 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/077 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/078 AC220-240V US=160-300V
EH9997/079 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/080 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/081 AC220-240V US=160-300V
EH9997/084 AC/DC110V US=70-160V
EH9997/084 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/084 AC/DC42V US=12-70V
EH9997/084 AC/DC48V US=12-70V
EH9997/084 AC/DC60V US=12-70V
EH9997/084 AC110-127V US=70-160V
EH9997/084 AC220-240V US=160-300V
EH9997/085 AC/DC60V US=12-70V
EH9997/085 AC220-240V US=160-300V
EH9997/086 AC220-240V US=160-300V
EH9997/087 AC/DC110V US=70-160V
EH9997/087 AC/DC220V US=160-300V
EH9997/087 AC220-240V US=12-70V
EH9997/087 AC220-240V US=160-300V
EH9997/088 AC110-127V US=70-160V
EH9997/088 AC220-240V US=160-300V
EH9997/089 AC/DC220V US=160-300V
EH9997/089 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/090 AC220-240V US=160-300V
EH9997/091 AC/DC24V US=12-70V
EH9997/092 AC220-240V US=160-300V
EH9997/093 AC/DC110V US=70-160V
EH9997/094 AC/DC110V US=70-160V
EO7860.81 AC/DC24V 0,05M-10H
EO7860.81 AC/DC24V 0,05S-10M
EO7860.81 AC220-240V 0,05M-10H
EO7860.81 AC220-240V 0,05S-10M
EO7860.82 AC/DC24V 0,05M-10H
EO7860.82 AC/DC24V 0,05S-10M
EO7860.82 AC110-127V 0,05-10M
EO7860.82 AC110-127V 0,05M-10H
EO7860.82 AC220-240V 0,05M-10H
EO7860.82 AC220-240V 0,05S-10M
EO7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
EO7864.81 AC/DC24V+AC110-127V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.81 AC/DC42V
EO7864.81 AC/DC42V
EO7864.81 AC/DC48V
EO7864.82 AC/DC24V+AC110-127V
EO7864.82 AC/DC24V+AC110-127V
EO7864.82 AC/DC24V+AC110-127V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC24V+AC220-240V
EO7864.82 AC/DC42V
EO7864.82 AC/DC42V
EO9920.82/200 AC/DC24-240V ,05S-30H
EP5966 AC/DC110-240V UH AC110V 1S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 1S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 10S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 20MS
EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 3S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC230V 60S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC24V 1S
EP5966 AC/DC110-240V UH AC24V 3S
EP5966 AC/DC110-240V UH DC230V 1S
EP5966 AC/DC110-240V UH DC24V 1S
EP5966 AC/DC110-240V UH DC24V 10S
EP5966 AC/DC110-240V UH DC24V 20MS
EP5966 AC/DC110-240V UH DC24V 3S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC110V 1S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC230V 1S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC230V 10S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC230V 20MS
EP5966 AC/DC24-60V UH AC230V 3S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC24V 1S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC24V 10S
EP5966 AC/DC24-60V UH AC24V 20MS
EP5966 AC/DC24-60V UH AC24V 3S
EP5966 AC/DC24-60V UH DC24V 1S
EP5966 AC/DC24-60V UH DC24V 10S
EP5966 AC/DC24-60V UH DC24V 20MS
EP5966 AC/DC24-60V UH DC24V 3S
EP5966/100 AC110-240V UH AC230V 1S
EP5966/101 AC/DC24-60V UH DC24V 3S
EP5967 AC/DC110-240V UH AC110V 1S
EP5967 AC/DC110-240V UH AC230V 1S
EP5967 AC/DC110-240V UH AC230V 10S
EP5967 AC/DC110-240V UH AC230V 3S
EP5967 AC/DC110-240V UH AC24V 3S
EP5967 AC/DC110-240V UH DC24V 1S
EP5967 AC/DC110-240V UH DC24V 20mS
EP5967 AC/DC24-60V UH AC230V 1S
EP5967 AC/DC24-60V UH AC230V 10S
EP5967 AC/DC24-60V UH AC230V 3S
EP5967 AC/DC24-60V UH AC24V 1S
EP5967 AC/DC24-60V UH AC24V 10S
EP5967 AC/DC24-60V UH AC24V 3S
EP5967 AC/DC24-60V UH DC24V 1S
EP5967 AC/DC24-60V UH DC24V 10S
EP5967 AC/DC24-60V UH DC24V 20mS
EP5967 AC/DC24-60V UH DC24V 3S
EP5967/100 AC/DC24-60V UH DC24V 1S
EP5967/100 AC/DC24-60V UH DC24V 3S
EP9970 AC50/60HZ 110V 10S
ET3146/001 M. GRIFF+BEFEST.-TEILEN
ET4048-0-47
ET4048-23 MIT SICHERUNGSBÜGEL KURZ
ET4048-24 OHNE SICHERUNGSBÜGEL
ET4048-25 MIT SICHERUNGSBÜGEL
ET7001.404.034
ET7001.405.034
ET7001.406.034
ET7001.407.034
ET9620-11        STECKFASSUNG
GB9024  20A AC50/60HZ 400V 15S
GB9024  20A AC50/60HZ 400V 60S
GB9024  20A AC50/60HZ 480V 60S
GB9024  40A AC50/60HZ 400V 60S
GB9034  40A AC50/60HZ 230V
GB9034  40A AC50/60HZ 400V
GB9034  60A AC50/60HZ 230V
GB9034  60A AC50/60HZ 400V
GB9034 100A AC50/60HZ 230V
GB9034 100A AC50/60HZ 400V
GB9034 200A AC50/60HZ 230V
GB9034 200A AC50/60HZ 400V
GB9034 400A AC50/60HZ 230V
GB9034 400A AC50/60HZ 400V
GB9034 600A AC50/60HZ 400V
GB9034/0001  40A AC50/60HZ 400V
GB9034/0011  60A AC50/60HZ 400V
GB9034/0101  40A AC50/60HZ 400V
GB9034/0101  60A AC50/60HZ 400V
GB9034/0101 100A AC50/60HZ 400V
GB9034/0101 200A AC50/60HZ 400V
GB9034/0111  40A AC50/60HZ 400V
GB9034/0111  60A AC50/60HZ 400V
GB9034/0111 100A AC50/60HZ 400V
GB9034/0111 200A AC50/60HZ 400V
GB9034/1101  40A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1101  60A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1101 100A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1101 200A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1111  60A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1111 200A AC50/60HZ 200-690V
GB9034/1111 400A AC50/60HZ 200-690V
GC9012 3AC50/60HZ 230V 3KW
GC9012 3AC50/60HZ 280V 3KW
GC9012 3AC50/60HZ 400V 1,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 400V 11KW
GC9012 3AC50/60HZ 400V 3KW
GC9012 3AC50/60HZ 400V 5,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 400V 7,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 440V 5,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 460V 3KW
GC9012 3AC50/60HZ 500V 11KW
GC9012 3AC50/60HZ 500V 3KW
GC9012 3AC50/60HZ 500V 5,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 500V 7,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 550V 11KW
GC9012 3AC50/60HZ 550V 5,5KW
GC9012 3AC50/60HZ 575V 5,5KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 230V 3KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 400V 1,5KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 400V 3KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 400V 5,5KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 415V 5,5KW
GC9012/001 3AC50/60HZ 480V 5,5KW
GC9012/004 3AC50/60HZ 400V 11KW
GC9012/004 3AC50/60HZ 400V 7,5KW
GC9012/010 3AC50/60HZ 400V 1,5KW
GC9012/010 3AC50/60HZ 400V 11KW
GC9012/010 3AC50/60HZ 400V 5,5KW
GC9012/010 3AC50/60HZ 400V 7,5KW
GC9012/010 3AC50/60HZ 500V 1,5KW
GC9012/011 3AC50/60HZ 400V 1,5KW
GC9012/011 3AC50/60HZ 400V 3KW
GC9012/011 3AC50/60HZ 400V 5,5KW
GC9012/031 3AC50/60HZ 400V 1,5KW
GE9015 3AC50/60HZ 400V 11KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 15KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 22KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 30KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 37KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 55KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 7,5KW 20S
GE9015 3AC50/60HZ 400V 7,5KW 60S
GE9015 3AC50/60HZ 440V 11KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 440V 55KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 500V 15KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 500V 30KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 500V 37KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 500V 55KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 500V 7,5KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 690V 11KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 690V 18KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 690V 37KW  20S
GE9015 3AC50/60HZ 690V 45KW  20S
GF9016 3AC200-480V UH DC24V 22KW
GF9016 3AC400-600V UH DC24V 11KW
GF9016 3AC400-600V UH DC24V 18,5KW
GF9016 3AC50/60Hz200V UHDC24V 11KW
GF9016 3AC50/60Hz200V UHDC24V 5,5KW
GF9016 3AC50/60HZ 230V  7,5KW
GF9016 3AC50/60HZ 230V 11KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V  7,5KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 11KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 15KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 22KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 25KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 30KW
GF9016 3AC50/60HZ 400V 37KW
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  15KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  22KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  30KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  37KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  45KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  55KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  75KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V  90KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V 110KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V 18,5KW
GI9014 3AC200-440V UH DC24V 7,5KW
GI9014 3AC200-575V UH AC440V/AC230V
GI9015 3AC200-525V  23A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V  43A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V  53A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V  76A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 105A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 105A UH DC24V
GI9015 3AC200-525V 1200A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 145A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 170A UH AC/DC24V
GI9015 3AC200-525V 170A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 200A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 220A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 255A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 380A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 430A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 650A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 790A UH AC230V
GI9015 3AC200-525V 930A UH AC230V
GW5313           für GI9014/15
GW5314           für GI9014/15
GW5316      FINGER-HANDRÜCKENSCHUTZ
GW5318      FINGERSCHUTZ
HA5601.48 DC110V          (/2136B3)
HA5601.48 DC24V           (/2133B3)
HA5601.48/001 DC24V       (/2143B3)
HA5601.48/002 AC230V      (/2332B3)
HA5601.48/002 DC24V       (/2123B3)
HA5601.52 DC24V           (/2103B3)
HA5601.52/001 DC110V      (/2116B3)
HA5601.52/001 DC24V       (/2113B3)
HA5601.52/002 AC230V      (/2331B3)
HA5601.52/002 DC110V      (/2096B3)
HA5601.52/002 DC12V       (/2092B3)
HA5601.52/002 DC24V       (/2093B3)
HA5602.54 DC24V           (/2063B3)
HA5603.59 DC24V           (/2193B3)
HA5611.48 DC110V          (/2506B3)
HA5611.48 DC24V           (/2503B3)
HA5611.48 DC5V            (/2767B3)
HA5611.48/001 DC24V       (/2513B3)
HA5611.48/001 DC60V       (/2515B3)
HA5611.48/002 DC24V       (/2493B3)
HA5611.48/012 DC24V      (/2493B3W)
HA5611.52 DC110V          (/2536B3)
HA5611.52 DC12V           (/2532B3)
HA5611.52 DC24V           (/2533B3)
HA5611.52 DC6V            (/2531B3)
HA5611.52 DC60V           (/2535B3)
HA5611.52/001 DC110V      (/2546B3)
HA5611.52/001 DC24V       (/2543B3)
HA5611.52/002 DC24V       (/2523B3)
HA5612.50/002 DC24V       (/2433B3)
HC3093.01/100 DC24V
HC3093.11/300 AC/DC24V
HC3093.11/300 AC220-240V
HC3093.11/301 AC/DC24V
HC3093.11/301 DC48V
HC3093.11/310 AC/DC24V
HC3093.11/311 AC/DC24V
HC3093.11/311 AC220-240V
HC3093.11/320 AC/DC24V
HC3093.20/300 AC/DC24V
HC3093.20/311 AC/DC24V
HC3093.20/311 AC220-240V
HC3093.20/401 AC/DC24V
HC3093.20/401 DC110V
HC3096.48 DC24V
HC3096.48 DC48V
HC3096.48 DC6V
HC3096.48/001 DC24V
HC3096.48/001 DC60V
HC3096.48/002 DC24V
HC3096.48/400 DC24V
HC3096.48/500 DC24V
HC3096.48/501 DC24V
HC3096.48/511 DC24V
HC3096.48/700 DC24V
HC3096.48/900 DC24V
HC3096.48/900 DC60V
HC3096.48/902 DC110V
HC3096.48/912 DC110V
HC3096.48/912 DC24V waschdicht
HC3096.52 DC110V
HC3096.52 DC12V
HC3096.52 DC20V
HC3096.52 DC24V
HC3096.52 DC36V
HC3096.52 DC48V
HC3096.52/001 DC24V
HC3096.52/002 DC24V
HC3096.52/500 DC24V
HC3096.52/501 DC24V
HC3096.52/900 DC12V
HC3096.52/900 DC24V
HC3096.52/900 DC36V
HC3096.52/900 DC48V
HC3096.52/901 DC24V
HC3096.52/901 DC60V
HC3096.52/902 DC24V
HC3096/100
HC3096/101
HC3096/102 DC24V
HC3096/102 DC60V
HC3096N.48/400/61 DC24V
HC3096N.48/900/61 DC24V
HC3096N.52/400/61 DC24V
HC3096N.52/900/61 DC24V
HC3096N/102/61 DC24V
HC3096N/103/61 DC24V
HK3087N.16 DC24V
HL3094.48 AC230V
HL3094.48 DC110V
HL3094.48 DC24V
HL3094.48/001 AC230V
HL3094.48/001 DC24V
HL3094.48/002 DC24V
HL3094.48/500 DC110V
HL3094.48/500 DC24V
HL3094.48/500 DC36V
HL3094.48/505 DC36V
HL3094.48/901 DC24V
HL3094.48/910 DC24V
HL3094.52 AC230V
HL3094.52 DC12V
HL3094.52 DC24V
HL3094.52/002 DC24V
HL3094.52/400 DC48V
HL3094.52/500 DC24V
HL3094.52/501 DC24V
HL3094.52/900 DC110V
HL3094.52/900 DC48V
HL3094.52/902 DC24V
HL3094/100
HL3094/101
HL3094/102
HL3096.18 DC110V
HL3096.18 DC24V
HL3096.18/001 DC24V
HL3096.18/002 DC24V
HL3096.18/004D DC24V
HL3096.18/400 DC24V
HL3096.18/401 DC60V
HL3096.18/900 DC24V
HL3096.18/901 DC24V
HL3096.18/901 DC60V
HL3096.18/911 DC110V
HL3096.18/911 DC24V
HL3096.48/920 DC24V
HL3096.50 DC24V
HL3096.50 DC48V
HL3096.50/401 DC24V
HL3096.50/900 DC24V
HL3096.50/900 DC60V
HL3096.50/901 DC24V
HL3096.54 DC110V
HL3096.54 DC24V
HL3096.54 DC48V
HL3096.54/001 DC24V
HL3096.54/004D DC24V
HL3096.54/400 DC24V
HL3096.54/401 DC24V
HL3096.54/500 DC24V
HL3096.54/900 DC36V
HL3096.54/900 DC72V
HL3096.54/901 DC110V
HL3096.54/902 DC24V
HL3096.54/911 DC24V
HL3096.54/911 DC48V
HL3096.60 DC110V
HL3096.60 DC24V
HL3096.60 DC48V
HL3096.60/001 DC24V
HL3096.60/004D DC24V
HL3096.60/010 DC24V
HL3096.60/011 DC24V
HL3096.60/500 DC24V
HL3096.60/900 DC24V
HL3096/100
HL3096/101
HL3096/102 DC24V
HL3096/102 DC60V
HL3096/103 DC24V
HL3096N.18/400/61 DC24V
HL3096N.18/900/61 DC24V
HL3096N.50/400 DC24V
HL3096N.50/900/61 DC24V
HL3096N.50/901/61 DC48V
HL3096N.50/911/61 DC48V
HL3096N.54/400/61 DC24V
HL3096N.54/900/61 DC24V
HL3096N.54C/900 DC24V
HL3096N.60/400 DC24V
HL3096N.60/900/61 DC24V
HL3096N.60/901/61 DC24V
HL3096N/102/61 DC24V
HL3096N/102/61 DC60V
HO3094.18/902 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3094.54/902 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3094/102  mit Freilaufdiode + LED
HO3095.57/001 DC24V
HO3095.57/901 DC60V m.Freilaufd+LED
HO3095.58/401 DC60V mit LED
HO3095.58/902 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3095.59/902 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3095.63/900 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3095.63/901 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3095.63/902 DC24V m.Freilaufd+LED
HO3095/101       mit Freilaufdiode
HO3095/102 DC24V mit Freilaufd.+LED
IG3051.01 AC/DC24V
IG3051.01 AC50/60HZ 110V
IG3051.01 AC50/60HZ 230V
IK3050.11 AC/DC24V
IK3050.11 AC/DC48V
IK3050.11 AC50/60HZ 230-240V
IK3070.01 AC50/60HZ 230V
IK3070.01 AC50/60HZ 24V
IK3070.01 DC24V
IK3070.01/002 DC24V
IK3070.01/008 DC24V
IK3070.01/200 AC/DC24V
IK3070.01/200 AC50/60HZ 220-240V
IK3070.02 AC50/60HZ 230V
IK3070.02 DC24V
IK3070.02/00B AC50/60HZ 230V
IK3070.02/00B DC24V
IK3070.02/00C DC24V
IK3070.02/002 AC50/60HZ 230V
IK3070.02/002 DC24V
IK3070.02/008 DC24V
IK3070.02/010 DC24V
IK3070.02/012 DC24V
IK3070.02/018 DC24V
IK3070.02/10C DC24V
IK3070.02/100 DC24V
IK3070.02/108 DC24V
IK3070.02/11C DC24V
IK3070.02/111 DC24V
IK3070.11 AC50/60HZ 230V
IK3070.11 DC24V
IK3070.11/00B AC50/60HZ 230V
IK3070.11/00C DC24V
IK3070.11/00D DC24V
IK3070.11/001 AC50/60HZ 230V
IK3070.11/002 AC50/60HZ 230V
IK3070.11/002 AC50/60HZ 24V
IK3070.11/002 DC24V
IK3070.11/008 DC24V
IK3070.11/02B DC24V
IK3070.11/100 AC50/60HZ 230V
IK3070.11/102 AC50/60HZ 230V
IK3070.12/00B AC230V 50/60HZ
IK3070.12/00B DC24V
IK3070.12/00D DC24V
IK3070.12/001 AC230V 50/60HZ
IK3070.12/001 DC24V
IK3070.12/01B AC50/60HZ 230V
IK3070.12/01D DC110V
IK3070.12/01D DC24V
IK3070.12/011 AC230V 50/60HZ
IK3070.12/11A DC24V
IK3070.12/11B/107 AC50/60HZ 230V
IK3070.16/01B AC230V 50/60HZ
IK3070.16/01B DC24V
IK3070.91/00B AC50/60HZ 230V
IK3070.91/00B DC24V
IK3070.91/001 AC50/60HZ 230V
IK3070.91/001 DC24V
IK3070.95/00B AC50/60HZ 230V
IK3070.95/00B DC24V
IK3070.95/001 AC50/60HZ 230V
IK3070.95/001 DC24V
IK3071.11 AC/DC110-127V
IK3071.11 AC/DC220-240V
IK3071.11 AC/DC24V
IK3071.11 AC/DC48V
IK3071.11 AC/DC60V
IK3071.11/004 AC/DC220-240V
IK3071.11/004 AC/DC24V
IK3071.11/004 AC/DC60V
IK3071.11/100 AC/DC110-127V
IK3071.11/100 AC/DC220-240V
IK3071.11/100 AC/DC24V
IK3071.11/100 AC/DC60V
IK3071.11/500 AC/DC220-240V
IK3071.12 AC/DC110-127V
IK3071.12 AC/DC20V
IK3071.12 AC/DC220-240V
IK3071.12 AC/DC24V
IK3071.12 AC/DC48V
IK3071.12 AC/DC60V
IK3071.12/004 AC/DC110-127V
IK3071.12/004 AC/DC220-240V
IK3071.12/004 AC/DC24V
IK3071.12/004 AC/DC60V
IK3071.12/120 AC/DC220-240V
IK3071.12/120 AC/DC24V
IK3076.11 AC/DC12V
IK3076.11 AC/DC24V
IK3076.11 AC/DC42V
IK3076.11 AC/DC48V
IK3076.11 AC/DC8V
IK3076.11 AC50/60HZ 110-130V
IK3076.11 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.11 DC110V
IK3076.11 DC80V
IK3076.11/004 AC/DC24V
IK3076.11/004 AC/DC42V
IK3076.11/004 AC/DC48V
IK3076.11/004 AC/DC8V
IK3076.11/004 AC50/60HZ 110-130V
IK3076.11/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.11/007 AC/DC110V
IK3076.11/007 AC/DC24V
IK3076.11/007 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.11/107 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.11/211 AC50/60HZ 230V
IK3076.11/227 DC220V
IK3076.12 AC/DC12V
IK3076.12 AC/DC20V
IK3076.12 AC/DC24V
IK3076.12 AC/DC42V
IK3076.12 AC/DC48V
IK3076.12 AC/DC60V
IK3076.12 AC/DC8V
IK3076.12 AC50/60HZ 110-130V
IK3076.12 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12 DC110V
IK3076.12 DC125V
IK3076.12/004 AC/DC12V
IK3076.12/004 AC/DC24V
IK3076.12/004 AC/DC36V
IK3076.12/004 AC/DC42V
IK3076.12/004 AC/DC48V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 110-130V
IK3076.12/004 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/007 AC/DC110V
IK3076.12/007 AC/DC24V
IK3076.12/007 AC/DC48V
IK3076.12/007 AC50/60HZ 230-240V
IK3076.12/100 AC/DC24V
IK3076.12/100 AC50/60HZ 220-240V
IK3076.12/227 DC220V
IK3079.02 AC/DC24V
IK3079.02/100 AC/DC24V
IK3079.06/011 AC/DC65V
IK3079.12 AC/DC24V
IK3079.12 AC/DC60V
IK3079.12 AC230V
IK3079.12/100 AC/DC24V
IK3079.12/103 DC24V
IK3079.16 AC/DC24V
IK3079.16/023 AC230V
IK3079.16/100 AC/DC24V
IK3079.16/101 AC/DC24V
IK3079.16/103 DC24V
IK5115/001 AC50HZ 230V
IK5115/002 AC50HZ 230V
IK5115/100 AC50HZ 230V
IK5115/101 AC50HZ 230V
IK5115/102 AC50HZ 230V
IK5115/107 AC50HZ 230V
IK7813.81 AC/DC12V 0,1-1S
IK7813.81 AC/DC12V 1-10M
IK7813.81 AC/DC12V 1-10S
IK7813.81 AC/DC12V 10-100S
IK7813.81 AC/DC12V 3-30M
IK7813.81 AC/DC24V 0,1-1S
IK7813.81 AC/DC24V 1-10M
IK7813.81 AC/DC24V 1-10S
IK7813.81 AC/DC24V 10-100S
IK7813.81 AC/DC24V 3-30M
IK7813.81 AC/DC24V 3-30S
IK7813.81 AC/DC24V 6-60M
IK7813.81 AC110-127V 1-10M
IK7813.81 AC110-127V 1-10S
IK7813.81 AC110-127V 6-60M
IK7813.81 AC220-240V 0,1-1S
IK7813.81 AC220-240V 1-10M
IK7813.81 AC220-240V 1-10S
IK7813.81 AC220-240V 10-100S
IK7813.81 AC220-240V 3-30M
IK7813.81 AC220-240V 3-30S
IK7813.81 AC220-240V 6-60M
IK7813.81/010 AC220-240V 3-30S
IK7813.81/107 AC220-240V 0,4S
IK7813.81/107 AC220-240V 5S
IK7814.81 AC/DC12V 0,25-640M
IK7814.81 AC/DC12V 0,25-640S
IK7814.81 AC/DC24V 0,25-640M
IK7814.81 AC/DC24V 0,25-640S
IK7814.81 AC220-240V 0,25-640M
IK7814.81 AC220-240V 0,25-640S
IK7814.81/107 AC220-240V 0,25-640S
IK7815.71 AC/DC12V 0,1-1S
IK7815.71 AC/DC12V 1-10M
IK7815.71 AC/DC12V 1-10S
IK7815.71 AC/DC12V 10-100S
IK7815.71 AC/DC12V 3-30M
IK7815.71 AC/DC12V 6-60M
IK7815.71 AC/DC24V 0,1-1S
IK7815.71 AC/DC24V 1-10S
IK7815.71 AC/DC24V 10-100S
IK7815.71 AC/DC24V 6-60M
IK7815.71 AC110-127V 0,1-1S
IK7815.71 AC220-240V 0,1-1S
IK7815.71 AC220-240V 0,3-3S
IK7815.71 AC220-240V 1-10M
IK7815.71 AC220-240V 1-10S
IK7815.71 AC220-240V 1,5-30S
IK7815.71 AC220-240V 10-100S
IK7815.71 AC220-240V 6-60M
IK7815.71/200 AC220-240V 1-10S
IK7816.81 AC/DC12V 0,1-1S
IK7816.81 AC/DC12V 1-10S
IK7816.81 AC/DC12V 10-100S
IK7816.81 AC/DC24V 0,1-1S
IK7816.81 AC/DC24V 1-10S
IK7816.81 AC/DC24V 10-100S
IK7816.81 AC110-127V 1-10S
IK7816.81 AC220-240V 0,1-1S
IK7816.81 AC220-240V 1-10S
IK7816.81 AC220-240V 10-100S
IK7816.81 AC220-240V 6-60M
IK7816.81/200 AC220-240V 1-10S
IK7817.81/200 AC/DC12-48V 0,05S-30H
IK7817N.81/200 AC/DC12-240V
IK7817N.81/500 AC/DC12-240V
IK7817N.81/800 AC/DC12-240V 0,06-6S
IK7818.38 AC/DC24V 30S/100MS
IK7818.38 AC/DC24V 30S/35MS
IK7818.38 AC/DC24V 60S/35MS
IK7818.38 AC220-240V 10S/100MS
IK7818.38 AC220-240V 10S/35MS
IK7818.38 AC220-240V 100S/100MS
IK7818.38 AC220-240V 100S/35MS
IK7818.38 AC220-240V 30S/100MS
IK7818.38 AC220-240V 30S/35MS
IK7818.38 AC220-240V 60S/35MS
IK7819.81 AC/DC110-240V 0,05-1S
IK7819.81 AC/DC110-240V 0,15-3S
IK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
IK7819.81 AC/DC110-240V 1,5-30S
IK7819.81 AC/DC110-240V 15-300S
IK7819.81 AC/DC110-240V 5-100S
IK7819.81 AC/DC24V 0,05-1S
IK7819.81 AC/DC24V 0,15-3S
IK7819.81 AC/DC24V 0,5-10S
IK7819.81 AC/DC24V 1,5-30S
IK7819.81 AC/DC24V 15-300S
IK7819.81 AC/DC24V 5-100S
IK7819.81 AC/DC42-60V 0,05-1S
IK7819.81 AC/DC42-60V 0,15-3S
IK7819.81 AC/DC42-60V 0,5-10S
IK7819.81 AC/DC42-60V 1,5-30S
IK7819.81 AC/DC42-60V 15-300S
IK7819.81/001 AC/DC110-240V 0,5-10S
IK7819.81/001 AC/DC110-240V 1,5-30S
IK7819.81/107 AC/DC110-240V 3S
IK7819.81/107 AC/DC110-240V 5-100S
IK7819.81/800 AC/DC110-240V 0,26S
IK7819.81/800 AC/DC110-240V 60MS
IK7820.73 AC/DC24V 0,25-640S
IK7820.73 AC110-240V 0,25-640M
IK7820.73 AC110-240V 0,25-640S
IK7820.73/001 AC50/60HZ110-240V 50S
IK7823.81 AC/DC24V 0,25-640M
IK7823.81 AC/DC24V 0,25-640S
IK7823.81 AC110-240V 0,25-640M
IK7823.81 AC110-240V 0,25-640S
IK7825.81 AC50HZ 110V 0,05-1S
IK7825.81 AC50HZ 110V 0,5-10S
IK7825.81 AC50HZ 230V 0,05-1S
IK7825.81 AC50HZ 230V 0,5-10M
IK7825.81 AC50HZ 230V 0,5-10S
IK7825.81 AC50HZ 230V 1,5-30M
IK7825.81 AC50HZ 230V 1,5-30S
IK7825.81 AC50HZ 230V 3-60M
IK7825.81 AC50HZ 230V 5-100S
IK7825.81 AC50HZ 24V 0,05-1S
IK7825.81 AC50HZ 24V 0,5-10S
IK7825.81 AC50HZ 24V 3-60M
IK7825.81 AC50HZ 24V 5-100S
IK7825.81 AC50HZ 42V 0,05-1S
IK7825.81 AC50HZ 42V 0,5-10S
IK7825.81 AC50HZ 48V 0,05-1S
IK7825.81 AC50HZ 48V 0,5-10S
IK7825.81 AC60HZ 110V 0,05-1S
IK7825.81 AC60HZ 110V 0,5-10S
IK7825.81 AC60HZ 230V 0,05-1S
IK7825.81 AC60HZ 230V 0,5-10S
IK7825.81 AC60HZ 230V 3-60M
IK7825.81 AC60HZ 48V 0,05-1S
IK7825.81 AC60HZ 48V 0,5-10S
IK7825.81 DC24V 0,05-1S
IK7825.81 DC24V 0,5-10M
IK7825.81 DC24V 0,5-10S
IK7825.81 DC24V 5-100S
IK7825.82 AC50HZ 110V 0,5-10S
IK7825.82 AC50HZ 230V 0,05-1S
IK7825.82 AC50HZ 230V 0,5-10M
IK7825.82 AC50HZ 230V 0,5-10S
IK7825.82 AC50HZ 230V 1,5-30M
IK7825.82 AC50HZ 230V 1,5-30S
IK7825.82 AC50HZ 230V 15-300S
IK7825.82 AC50HZ 230V 3-60M
IK7825.82 AC50HZ 230V 5-100S
IK7825.82 AC50HZ 24V 0,05-1S
IK7825.82 AC50HZ 24V 0,5-10S
IK7825.82 AC50HZ 24V 1,5-30S
IK7825.82 AC50HZ 24V 5-100S
IK7825.82 AC50HZ 42V 0,5-10S
IK7825.82 AC50HZ 48V 0,05-1S
IK7825.82 AC50HZ 48V 0,5-10S
IK7825.82 AC60HZ 110V 0,5-10S
IK7825.82 AC60HZ 230V 0,5-10S
IK7825.82 AC60HZ 48V 0,05-1S
IK7825.82 AC60HZ 48V 0,5-10S
IK7825.82 DC24V 0,05-1S
IK7825.82 DC24V 0,5-10M
IK7825.82 DC24V 0,5-10S
IK7825.82 DC24V 3-60M
IK7825.82 DC24V 5-100S
IK7826.71 AC50HZ 230V 0,05-1S
IK7826.71 AC50HZ 24V 0,05-1S
IK7826.71 DC24V 0,05-1S
IK7827.81 AC50HZ 230V 0,05-1S
IK7827.81 AC50HZ 230V 0,5-10S
IK7827.81 AC50HZ 24V 0,05-1S
IK7827.81 AC50HZ 24V 0,5-10S
IK7827.81 AC50HZ 24V 5-100S
IK7827.81 DC24V 0,05-1S
IK7827.81 DC24V 0,5-10S
IK7827.81 DC24V 5-100S
IK7827.81/100 AC50HZ 230V 0,5-10S
IK7854.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
IK7854.81/300 ACDC12-240V ,05S-300H
IK8701.01 AC/DC12V
IK8701.01 AC/DC24V
IK8701.01 AC50HZ 110V
IK8701.01 AC50HZ 12V
IK8701.01 AC50HZ 120V
IK8701.01 AC50HZ 230V
IK8701.01 AC50HZ 24V
IK8701.01 AC50HZ 400V
IK8701.01 AC50HZ 42V
IK8701.01 AC50HZ 48V
IK8701.01 AC50HZ 8V
IK8701.01 AC60HZ 230V
IK8701.01 AC60HZ 24V
IK8701.01 DC110V
IK8701.01 DC12V
IK8701.01 DC220V
IK8701.01 DC24V
IK8701.01 DC60V
IK8701.01/001 AC50HZ 110V
IK8701.01/001 AC50HZ 12V
IK8701.01/001 AC50HZ 230V
IK8701.01/001 AC50HZ 24V
IK8701.01/001 AC50HZ 400V
IK8701.01/001 DC24V
IK8701.01/001 DC48V
IK8701.01/001 DC60V
IK8701.01/003 AC50HZ 230V
IK8701.01/003 DC24V
IK8701.01/006 AC50HZ 230V
IK8701.01/006 AC50HZ 24V
IK8701.01/006 AC60HZ 230V
IK8701.01/006 DC110V
IK8701.01/006 DC125V
IK8701.01/006 DC220V
IK8701.01/006 DC24V
IK8701.01/006 DC48V
IK8701.01/007 AC50HZ 230V
IK8701.01/007 AC50HZ 24V
IK8701.01/007 AC50HZ 400V
IK8701.01/007 DC24V
IK8701.01/008 DC24V
IK8701.01/010 DC110V
IK8701.01/010 DC125V
IK8701.01/010 DC24V
IK8701.01/010 DC48V
IK8701.01/013 DC48V
IK8701.01/014 AC/DC110V
IK8701.01/014 AC/DC12V
IK8701.01/014 AC/DC230V
IK8701.01/014 AC/DC24V
IK8701.01/014 AC/DC36V
IK8701.01/014 AC/DC48V
IK8701.01/014 AC/DC6V
IK8701.01/014 AC/DC8V
IK8701.01/016 DC24V
IK8701.01/024 DC24V
IK8701.01/027 DC24V
IK8701.01/027 DC60V
IK8701.01/032 DC24V
IK8701.01/032 DC48V
IK8701.01/034 DC24V
IK8701.01/034 DC48V
IK8701.02 AC/DC230V
IK8701.02 AC/DC24V
IK8701.02 AC50HZ 110V
IK8701.02 AC50HZ 12V
IK8701.02 AC50HZ 127V
IK8701.02 AC50HZ 230V
IK8701.02 AC50HZ 24V
IK8701.02 AC50HZ 240V
IK8701.02 AC50HZ 42V
IK8701.02 AC50HZ 8V
IK8701.02 AC60HZ 110V
IK8701.02 AC60HZ 230V
IK8701.02 AC60HZ 42V
IK8701.02 DC110V
IK8701.02 DC12V
IK8701.02 DC24V
IK8701.02 DC250V
IK8701.02 DC30V
IK8701.02 DC48V
IK8701.02 DC60V
IK8701.02/001 AC50HZ 230V
IK8701.02/001 AC50HZ 24V
IK8701.02/001 DC24V
IK8701.02/003 AC50HZ 230V
IK8701.02/003 DC24V
IK8701.02/007 AC/DC230V
IK8701.02/007 AC/DC24V
IK8701.02/008 DC24V
IK8701.02/009 AC50HZ 230V
IK8701.02/014 AC/DC12V
IK8701.02/014 AC/DC230V
IK8701.02/014 AC/DC24V
IK8701.02/014 AC/DC36V
IK8701.02/014 AC/DC48V
IK8701.02/014 AC/DC6V
IK8701.02/014 AC/DC8V
IK8701.02/701 DC24V
IK8701.05 AC50HZ 230V
IK8701.05 AC50HZ 24V
IK8701.05 AC50HZ 8V
IK8701.05/006 AC50HZ 230V
IK8701.05/006 AC50HZ 24V
IK8701.05/006 DC110V
IK8701.05/006 DC125V
IK8701.05/006 DC24V
IK8701.05/010 DC125V
IK8701.05/010 DC24V
IK8701.05/014 AC/DC12V
IK8701.05/014 AC/DC230V
IK8701.05/014 AC/DC24V
IK8701.05/014 AC/DC36V
IK8701.05/014 AC/DC48V
IK8701.05/014 AC/DC6V
IK8701.06 AC50HZ 24V
IK8701.06 DC24V
IK8701.06/001 AC50HZ 230V
IK8701.06/001 DC24V
IK8701.06/014 AC/DC12V
IK8701.06/014 AC/DC230V
IK8701.06/014 AC/DC24V
IK8701.06/014 AC/DC48V
IK8701.11 AC/DC24V
IK8701.11 AC50HZ 110V
IK8701.11 AC50HZ 12V
IK8701.11 AC50HZ 230V
IK8701.11 AC50HZ 24V
IK8701.11 AC50HZ 400V
IK8701.11 AC50HZ 42V
IK8701.11 AC50HZ 8V
IK8701.11 AC60HZ 110V
IK8701.11 AC60HZ 230V
IK8701.11 DC110V
IK8701.11 DC12V
IK8701.11 DC230/220V
IK8701.11 DC24V
IK8701.11 DC48V
IK8701.11 DC5V
IK8701.11 DC60V
IK8701.11/001 AC50HZ 110V
IK8701.11/001 AC50HZ 230V
IK8701.11/001 DC230V
IK8701.11/001 DC24V
IK8701.11/005 DC24V
IK8701.11/008 DC24V
IK8701.11/009 AC50HZ 230V
IK8701.11/014 AC/DC110V
IK8701.11/014 AC/DC12V
IK8701.11/014 AC/DC230V
IK8701.11/014 AC/DC24V
IK8701.11/014 AC/DC36V
IK8701.11/014 AC/DC48V
IK8701.11/014 AC/DC6V
IK8701.11/024 DC24V
IK8701.11/700 AC50HZ 230V
IK8701.12 AC/DC12V
IK8701.12 AC/DC220V
IK8701.12 AC/DC24V
IK8701.12 AC/DC48V
IK8701.12 AC/DC8V
IK8701.12 AC16 2/3HZ 110V
IK8701.12 AC16 2/3HZ 230V
IK8701.12 AC50/60HZ 400V
IK8701.12 AC50HZ 110V
IK8701.12 AC50HZ 12V
IK8701.12 AC50HZ 120V
IK8701.12 AC50HZ 230V
IK8701.12 AC50HZ 24V
IK8701.12 AC50HZ 240V
IK8701.12 AC50HZ 400V
IK8701.12 AC50HZ 42V
IK8701.12 AC50HZ 48V
IK8701.12 AC50HZ 6V
IK8701.12 AC50HZ 60V
IK8701.12 AC50HZ 70V
IK8701.12 AC50HZ 8V
IK8701.12 AC60HZ 110V
IK8701.12 AC60HZ 120V
IK8701.12 AC60HZ 230V
IK8701.12 AC60HZ 24V
IK8701.12 DC110V
IK8701.12 DC12V
IK8701.12 DC125V
IK8701.12 DC220/230V
IK8701.12 DC24V
IK8701.12 DC48V
IK8701.12 DC60V
IK8701.12/001 AC/DC24V
IK8701.12/001 AC50HZ 110V
IK8701.12/001 AC50HZ 230V
IK8701.12/001 AC50HZ 24V
IK8701.12/001 AC50HZ 240V
IK8701.12/001 AC60HZ 120V
IK8701.12/001 DC110V
IK8701.12/001 DC125V
IK8701.12/001 DC230V
IK8701.12/001 DC24V
IK8701.12/002 AC50HZ 230V
IK8701.12/005 DC125V
IK8701.12/005 DC24V
IK8701.12/008 DC110V
IK8701.12/008 DC120V
IK8701.12/008 DC220/230V
IK8701.12/008 DC24V
IK8701.12/009 AC50HZ 230V
IK8701.12/014 AC/DC12V
IK8701.12/014 AC/DC230V
IK8701.12/014 AC/DC24V
IK8701.12/014 AC/DC36V
IK8701.12/014 AC/DC48V
IK8701.12/014 AC/DC6V
IK8701.12/023 AC50HZ 230V
IK8701.12/024 DC110V
IK8701.12/024 DC125V
IK8701.12/024 DC220V
IK8701.12/024 DC24V
IK8701.12/024 DC48V
IK8701.12/024 DC60V
IK8701.12/027 DC220V
IK8701.12/027 DC24V
IK8701.12/033 AC50HZ 230V
IK8701.12/700 AC50HZ 230V
IK8702.01 AC50/60HZ 230V
IK8702.01 AC50/60HZ 24V
IK8702.01/200 AC50/60HZ 230V
IK8702.01/200 AC50/60HZ 24V
IK8715 10-37A
IK8715 13-40A
IK8715 23-54A
IK8715 6-20A
IK8715/003 6-40A
IK8717.01 AC50/60HZ 230-240V
IK8717.01 AC50/60HZ 24V
IK8717.01 AC50/60HZ 42V
IK8717.01 DC24V
IK8717.01/110 AC50/60HZ 230V
IK8717.11 AC50/60HZ 110V
IK8717.11 AC50/60HZ 230-240V
IK8717.11 AC50/60HZ 42V
IK8717.11 DC24V
IK8717.11 DC48V
IK8800.01 AC50HZ 110V
IK8800.01 AC50HZ 12V
IK8800.01 AC50HZ 230V
IK8800.01 AC50HZ 24V
IK8800.01 AC50HZ 240V
IK8800.01 AC50HZ 36V
IK8800.01 AC50HZ 400V
IK8800.01 AC50HZ 42V
IK8800.01 AC50HZ 48V
IK8800.01 AC50HZ 6V
IK8800.01 AC50HZ 8V
IK8800.01 AC60HZ 115V
IK8800.01 AC60HZ 127V
IK8800.01 AC60HZ 220V
IK8800.01 AC60HZ 240V
IK8800.01 AC60HZ 42V
IK8800.01 DC110V
IK8800.01 DC12V
IK8800.01 DC220V
IK8800.01 DC24V
IK8800.01 DC36V
IK8800.01 DC48V
IK8800.01 DC6V
IK8800.01 DC60V
IK8800.01/001 AC50HZ 230V 5UM AU
IK8800.01/001 DC24V 5UM AU
IK8800.01/008 AC50HZ 230V
IK8800.01/008 AC50HZ 24V
IK8800.01/008 DC24V
IK8800.01/015 AC50HZ 230V
IK8800.02 AC50HZ 110V
IK8800.02 AC50HZ 12V
IK8800.02 AC50HZ 230V
IK8800.02 AC50HZ 24V
IK8800.02 AC50HZ 240V
IK8800.02 AC50HZ 36V
IK8800.02 AC50HZ 400V
IK8800.02 AC50HZ 42V
IK8800.02 AC50HZ 48V
IK8800.02 AC50HZ 6V
IK8800.02 AC50HZ 60V
IK8800.02 AC50HZ 8V
IK8800.02 AC60HZ 110V
IK8800.02 AC60HZ 220V
IK8800.02 DC110V
IK8800.02 DC12V
IK8800.02 DC220V
IK8800.02 DC24V
IK8800.02 DC36V
IK8800.02 DC48V
IK8800.02 DC60V
IK8800.11 AC50HZ 110V
IK8800.11 AC50HZ 12V
IK8800.11 AC50HZ 220V
IK8800.11 AC50HZ 230V
IK8800.11 AC50HZ 24V
IK8800.11 AC50HZ 240V
IK8800.11 AC50HZ 36V
IK8800.11 AC50HZ 380V
IK8800.11 AC50HZ 42V
IK8800.11 AC50HZ 48V
IK8800.11 AC50HZ 6V
IK8800.11 AC50HZ 8V
IK8800.11 AC60HZ 110V
IK8800.11 AC60HZ 120V
IK8800.11 AC60HZ 127V
IK8800.11 AC60HZ 220V
IK8800.11 AC60HZ 24V
IK8800.11 AC60HZ 240V
IK8800.11 DC110V
IK8800.11 DC12V
IK8800.11 DC220V
IK8800.11 DC24V
IK8800.11 DC36V
IK8800.11 DC48V
IK8800.11 DC6V
IK8800.11 DC60V
IK8800.11/001 AC50HZ 110V 5UM AU
IK8800.11/001 AC50HZ 230V 5UM AU
IK8800.11/021 AC50HZ 230V
IK8800.12 AC50HZ 110V
IK8800.12 AC50HZ 12V
IK8800.12 AC50HZ 230V
IK8800.12 AC50HZ 24V
IK8800.12 AC50HZ 240V
IK8800.12 AC50HZ 36V
IK8800.12 AC50HZ 400V
IK8800.12 AC50HZ 415V
IK8800.12 AC50HZ 42V
IK8800.12 AC50HZ 48V
IK8800.12 AC50HZ 60V
IK8800.12 AC50HZ 8V
IK8800.12 AC60HZ 110V
IK8800.12 AC60HZ 127V
IK8800.12 AC60HZ 200V
IK8800.12 AC60HZ 220V
IK8800.12 AC60HZ 24V
IK8800.12 AC60HZ 240V
IK8800.12 AC60HZ 380V
IK8800.12 AC60HZ 440V
IK8800.12 AC60HZ 48V
IK8800.12 DC110V
IK8800.12 DC12V
IK8800.12 DC220V
IK8800.12 DC24V
IK8800.12 DC36V
IK8800.12 DC48V
IK8800.12 DC60V
IK8800.12/001 AC50HZ 110V 5UM AU
IK8800.12/001 AC50HZ 230V 5UM AU
IK8800.12/001 DC24V 5UM AU
IK8800.12/001 DC48V 5UM AU
IK8800.12/015 AC50HZ 230V
IK8800.12/019 AC50HZ 200...220V
IK8800.12/019 AC50HZ 220...230V
IK8802.01 AC/DC12V
IK8802.01 AC/DC24V
IK8802.01/003 AC/DC24V
IK8802.01/023 AC/DC230V
IK8802.11 AC/DC12V
IK8802.11 AC/DC24V
IK8802.11/004 AC/DC24V
IK8802.11/005 AC/DC24V
IK8802.11/008 AC/DC42V
IK8802.11/023 AC/DC230V
IK8802.12 AC/DC12V
IK8802.12 AC/DC24V
IK8802.12 AC/DC42V
IK8802.12/005 AC/DC24V
IK8802.12/009 AC/DC24V
IK8802.12/010 AC/DC12V
IK8802.12/023 AC/DC110V
IK8802.12/023 AC/DC230V
IK8802.12/023 AC/DC240V
IK8802.12K/009 AC/DC24V
IK8805.01 AC50HZ 230V
IK8805.01 AC50HZ 24V
IK8805.01 AC50HZ 240V
IK8805.01 AC50HZ 48V
IK8805.01 DC24V
IK8805.01 DC48V
IK8805.11 AC50HZ 230V
IK8805.11 AC50HZ 24V
IK8805.11 AC50HZ 42V
IK8805.11 AC50HZ 48V
IK8805.11 DC24V
IK8807.01 AC/DC24V
IK8807.01 AC50/60HZ 230V
IK8807.01 AC50/60HZ 42V
IK8807.02 AC/DC24V
IK8807.02 AC/DC48V
IK8807.02 AC50/60HZ 230V
IK8807.02 AC50/60HZ 42V
IK8808 0,06-160M
IK8808 0,06-160S
IK8808/120 0,06-160S
IK8808/130 AC/DC24-60V 0,2-2S
IK8808/130 AC/DC24-60V 2-20S
IK8808/130 AC/DC60-240V 2-20S
IK8810.41 AC230V 0,5-10M
IK8810.41/001 AC230V 0,5-10M
IK8810.41/002 AC230V 0,5-10M
IK8810.41/003 AC230V 0,5-10M/2-40M
IK8810.41/004 AC230V 0,5-10M
IK8810.41/004 AC230V 3-60M
IK8810.41/005 AC230V 0,5-10M
IK8813.81 AC240V MAX.250V 0,5-10M
IK8813.81 AC240V MAX.250V 1-20M
IK8813.81 AC240V MAX.250V 3-60M
IK8813.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
IK8813.81 AC50/60HZ 230V 1-20M
IK8813.81 AC50/60HZ 230V 15-300M
IK8813.81 AC50/60HZ 230V 3-60M
IK8814.41 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
IK8814.41 AC50/60HZ 230V 1-20M
IK8814.41 AC50/60HZ 230V 3-60M
IK8825.41 AC50/60HZ 230V 5/20M
IK8830.02 AC50HZ 12V
IK8830.02 AC50HZ 230V
IK8830.02 AC50HZ 24V
IK8831.02 AC50HZ 12V
IK8831.02 AC50HZ 230V
IK8831.02 AC50HZ 24V
IK8832 AC/DC24V
IK8832 AC50/60HZ 230V
IK8832/100 AC/DC24V
IK8832/100 AC50/60HZ 230V
IK8839.01/150 1A MAX.40A AC50HZ230V
IK8839.05/150 1A MAX.40A AC50HZ230V
IK8839.11 1A MAX.20A AC/DC24V
IK8839.11 1A MAX.20A AC/DC42-48V
IK8839.11 1A MAX.20A AC110-127V
IK8839.11 1A MAX.20A AC220-240V
IK8839.11 175mA MAX.20A AC/DC24V
IK8839.11 175mA MAX.20A AC/DC42-48V
IK8839.11 175mA MAX.20A AC110-127V
IK8839.11 175mA MAX.20A AC220-240V
IK8839.11 600mA MAX.20A AC/DC24V
IK8839.11 600mA MAX.20A AC220-240V
IK8839.11 750mA MAX.20A AC110-127V
IK8839.11 750mA MAX.20A AC220-240V
IK8839.11/001 1A MAX.20A AC/DC24V
IK8839.11/001 1A MAX.20A AC110-127V
IK8839.11/001 1A MAX.20A AC220-240V
IK8839.11/001 175mA MAX.20A
IK8839.11/001 175mA MAX.20A
IK8839.11/001 750mA MAX.20A
IK8839.11/004 1A MAX.20A AC220-240V
IK8839.11/004 175mA MAX.20A
IK8839.11/004 600mA MAX.20A
IK8839.11/004 750mA MAX.20A
IK8839.11/100 1A MAX.20A AC/DC24V
IK8839.11/100 1A MAX.20A AC220-240V
IK8839.11/100 175mA MAX.20A
IK8839.11/100 175mA MAX.20A
IK8839.11/100 175mA MAX.20A
IK8839.11/100 600mA MAX.20A
IK8839.11/100 750mA MAX.20A
IK8839.11/100 750mA MAX.20A
IK8839.11/100 750mA MAX.20A
IK8839.11/100 750mA MAX.20A
IK8839.11/101 1A MAX.20A AC220-240V
IK8839.11/102 1A MAX.20A AC/DC24V
IK9044 DC24V
IK9044/100 DC24V
IK9044/120 DC24V
IK9046 DC24V
IK9055.11/004/60 50-50000IPM DC24V
IK9055.11/200/60 50-50000IPM DC24V
IK9055.11/60 10-10000HZ   UH DC24V
IK9055.11/60 2-2000HZ     UH DC24V
IK9055.11/60 50-50000IPM   UH DC24V
IK9055.11/802/60 750-6000HZ DC24V
IK9065.11 3AC400V 0,1-2A
IK9065.11 3AC400V 0,4-8A
IK9065.11/100 3AC230V 0,4-8A
IK9065.11/100 3AC400V 0,1-2A
IK9065.11/100 3AC400V 0,4-8A
IK9076.11 DC24V <0,1A
IK9076.11 DC24V <0,3A
IK9076.11 DC24V <0,4A
IK9076.11 DC24V <0,7A
IK9078.01 AC50/60HZ 230V
IK9094.11 AC/DC24V 0-150C
IK9094.11 AC/DC24V 100-250C
IK9094.11 AC/DC24V 200-350C
IK9094.11/001 AC/DC24V 0-150C
IK9094.11/001 AC/DC24V 100-250C
IK9094.11/001 AC/DC24V 200-350C
IK9094.11/001 AC/DC48V 0-150C
IK9094.11/010 AC/DC24V -50...+25C
IK9094.11/010 AC/DC24V 0-150C
IK9138.20 AC/DC24V
IK9138.20/100 AC/DC24V
IK9139 AC0,175A MAX.5A
IK9139 AC0,5A MAX.20A
IK9139 AC0,75A MAX.20A
IK9139 AC1A MAX.20A
IK9139 AC10A MAX.40A
IK9139 AC16A MAX.40A
IK9139 AC3A MAX.20A
IK9139 AC5A MAX.20A
IK9139 AC5A MAX.40A
IK9139 AC6A MAX.20A
IK9139/100 AC0,75A MAX.20A
IK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 110V
IK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 230V
IK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 400V
IK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 230V
IK9144.11 DC24V 0,1-20S
IK9144.11/200 DC24V 0,1-20S
IK9168 3AC50/60HZ 230/400V
IK9169.11 3/N AC380-415/220-240V
IK9170.11 3/N AC110/63,5V 0,9-1,3UN
IK9170.11 3/N AC400/230V 0,9-1,3UN
IK9170.11/001 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9170.11/002 3/NAC110/64V ,9-1,3UN
IK9170.11/002 3/NAC400/230V,9-1,3UN
IK9170.11/003 3AC350V 0,9-1,3UN
IK9170.11/003 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9170.11/030 3/NAC110/63,5V ,9-1,3
IK9170.11/030 3/NAC400/230V,9-1,3UN
IK9170.11/030 3/NAC415/240V,9-1,3UN
IK9170.11/031 3AC110V 0,9-1,3UN
IK9170.11/031 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9170.11/031 3AC440V 0,9-1,3UN
IK9170.11/032 3/NAC400/230V,9-1,3UN
IK9170.11/032 3/NAC415/240V,9-1,3UN
IK9170.11/033 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9170.11/041 3AC220V 0,9-1,3UN
IK9170.11/041 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9170.11/042 3/NAC400/230V,9-1,3UN
IK9170.11/043 3AC220V 0,9-1,3UN
IK9170.11/043 3AC400V 0,9-1,3UN
IK9171.11 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN
IK9171.11 3/N AC220/127V ,55-1,05UN
IK9171.11 3/N AC400/230V ,55-1,05UN
IK9171.11 3/N AC415/240V ,55-1,05UN
IK9171.11 3/N AC440/254V ,55-1,05UN
IK9171.11/001 3AC100V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC220V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC288V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC415V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC440V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/001 3AC500V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/002 3/N AC400/230V
IK9171.11/003 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/004 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/030 3AC110/64V ,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC220/127V,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC415/240V,55-1,05UN
IK9171.11/030 3AC440/254V,55-1,05UN
IK9171.11/031 3AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/031 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/031 3AC415V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/031 3AC440V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/031 3AC500V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/032 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/033 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/034 3AC220V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/034 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/034 3AC440V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/034 3AC500V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/040 3AC110/64V ,55-1,05UN
IK9171.11/040 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/040 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/040 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/040 3AC415/240V,55-1,05UN
IK9171.11/041 3AC220V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/041 3AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/041 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/041 3AC440V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/041 3AC500V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/042 3AC400/230V,55-1,05UN
IK9171.11/042 3AC500/290V,55-1,05UN
IK9171.11/043 3AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/043 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/044 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/044 3AC500V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/045 3AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/200 3/N AC400/230V 0,85UN
IK9171.11/200 3AC400/230V ,7/0,74UN
IK9171.11/201 3AC220V 0,7UN4%
IK9171.11/201 3AC230V 0,7UN4%
IK9171.11/201 3AC230V 0,85UN4%
IK9171.11/201 3AC400V 0,7UN4%
IK9171.11/201 3AC400V 0,85UN4%
IK9171.11/201 3AC415V 0,7UN4%
IK9171.11/201 3AC500V 0,85UN4%
IK9171.11/204 3AC110V 0,7UN4%
IK9171.11/204 3AC400V 0,7UN4%
IK9171.11/204 3AC400V 0,85UN4%
IK9171.11/204 3AC440V 0,7UN4%
IK9171.11/204 3AC500V 0,7UN4%
IK9171.11/204 3AC500V 0,85UN4%
IK9171.11/205 3AC400V 0,7UN4%
IK9171.11/210 3/N AC400/230V 0,85UN
IK9171.11/220 3/N AC380/220V 0,75UN
IK9171.11/220 3/N AC400/230V 0,85UN
IK9171.11/230 3/N AC220/127V 0,7UN
IK9171.11/230 3/N AC400/230V 0,7UN
IK9171.11/230 3/N AC400/230V 0,75UN
IK9171.11/230 3/N AC400/230V 0,85UN
IK9171.11/231 3AC400V 0,7UN4%
IK9171.11/231 3AC400V 0,85UN4%
IK9171.11/234 3AC400V 0,7UN4%
IK9171.11/234 3AC400V 0,85UN4%
IK9171.11/240 3/N AC380/220V 0,75UN
IK9171.11/240 3/N AC400/230V 0,75UN
IK9171.11/240 3/N AC415/240V 0,75UN
IK9171.11/241 3AC400V 0,85UN4%
IK9171.11/803 3AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9171.11/804 3AC400V 0,55-1,05UN1%
IK9172.11 AC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 AC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 AC42V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 DC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 DC48V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11 DC60V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 AC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 AC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 DC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 DC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/001 DC48V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/030 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/030 DC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 AC42V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/031 DC60V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/041 AC110V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/041 AC230V 0,9-1,3UN4%
IK9172.11/200 DC24V 1,1UN4%
IK9173.11 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11 AC24V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11 AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11 AC42V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11 DC110V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11 DC48V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11 DC60V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/001 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/001 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/001 AC24V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/001 AC400V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/001 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/020 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/030 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/030 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/030 AC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 AC60V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/030 DC110V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 DC125V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 DC48V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/030 DC60V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/031 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/031 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/031 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/031 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/040 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 AC24V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 AC42V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 AC48V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/040 DC110V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/040 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/040 DC48V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/041 AC110V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/041 AC230V 0,55-1,05UN4%
IK9173.11/041 DC24V 0,7-1,0UN4%
IK9173.11/200 AC110V 0,7UN4%
IK9173.11/200 AC127V 0,7UN4%
IK9173.11/200 AC230V 0,7UN4%
IK9173.11/200 AC230V 0,85UN4%
IK9173.11/200 AC24V 0,7UN4%
IK9173.11/200 AC24V 0,85UN4%
IK9173.11/200 AC400V 0,85UN4%
IK9173.11/200 DC110V 0,7/0,9UN
IK9173.11/200 DC110V 0,85UN4%
IK9173.11/200 DC24V 0,7UN4%
IK9173.11/200 DC24V 0,85UN4%
IK9173.11/200 DC48V 0,7UN4%
IK9173.11/210 AC230V 0,85UN4% 0,5S
IK9173.11/210 AC24V 0,85UN4% 0,5S
IK9173.11/230 AC230V 0,7UN4%
IK9173.11/230 AC230V 0,85UN4%
IK9173.11/230 AC24V 0,85UN4%
IK9173.11/240 AC220V ,75UN4% 2-200S
IK9173.11/240 AC220V 0,75UN4% 5-15M
IK9173.11/800 UH DC19-34V UM DC10V
IK9173.11/801 AC110V 0,7-1,05UN4%
IK9178 3AC50/60HZ 400V
IK9179.11 3AC50/60HZ 230V
IK9179.11 3AC50/60HZ 400V
IK9270.11 AC/DC24V 0,1-15A
IK9270.11 AC/DC24V 5-750mA
IK9270.11 AC115-127V 0,1-15A
IK9270.11 AC220-240V 0,1-15A
IK9270.11/010 AC/DC24V 0,1-15A
IK9270.11/010 AC/DC24V 5-750mA
IK9270.11/010 AC115-127V 0,1-15A
IK9270.11/010 AC220-240V 0,1-15A
IK9270.11/800 AC/DC24V 0,01-0,1A
IK9270.11/810 AC/DC24V 0,01-0,1A
IK9271.11 AC/DC24V 0,1-15A
IK9271.11 AC115-127V 0,1-15A
IK9271.11 AC220-240V 0,03-0,3A
IK9271.11 AC220-240V 0,1-15A
IK9271.11 AC220-240V 5-750mA
IK9271.11/010 AC/DC24V 0,1-15A
IK9271.11/010 AC/DC24V 5-750mA
IK9271.11/010 AC220-240V 0,1-15A
IK9271.11/800 AC220-240V 0,01-0,1A
IK9271.11/810 AC/DC24V 0,01-0,1A
IK9272.11 AC115-127V 1-10A 0,1-20S
IK9272.11 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S
IK9272.11 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S
IK9272.11 AC220-240V 1-10A 0,1-20S
IK9272.11 AC220-240V 50-500mA
IK9272.11/010 AC115-127V 0,5-5A
IK9272.11/010 AC115-127V 50-500mA
IK9272.11/010 AC220-240V 0,1-1A
IK9272.11/010 AC220-240V 0,5-5A
IK9272.11/010 AC220-240V 1-10A
IK9272.11/010 AC220-240V 3-30mA
IK9272.11/010 AC220-240V 50-500mA
IK9272.11/010 DC24V 1-10A
IK9272.11/011 AC220-240V 5A
IK9272.11/011 AC220-240V 50mA
IK9272.11/100 AC115-127V 0,1-1A
IK9272.11/100 AC115-127V 1-10A
IK9272.11/100 AC220-240V 0,1-1A
IK9272.11/100 AC220-240V 0,5-5A
IK9272.11/100 AC220-240V 1-10A
IK9272.11/110 AC220-240V 0,1-1A
IK9272.11/110 AC220-240V 0,5-5A
IK9272.11/110 AC220-240V 1-10A
IK9272.11/110 AC220-240V 50-500mA
IK9273.11 AC115-127V 0,1-1A
IK9273.11 AC115-127V 0,5-5A
IK9273.11 AC115-127V 1-10A
IK9273.11 AC220-240V 0,1-1A
IK9273.11 AC220-240V 0,5-5A
IK9273.11 AC220-240V 1-10A
IK9273.11 AC220-240V 20-200mA
IK9273.11 AC220-240V 50-500mA
IK9273.11/010 AC115-127V 0,5-5A
IK9273.11/010 AC220-240V 0,1-1A
IK9273.11/010 AC220-240V 0,5-5A
IK9273.11/010 AC220-240V 1-10A
IK9273.11/010 AC220-240V 50-500mA
IK9273.11/100 AC115-127V 0,5-5A
IK9273.11/100 AC220-240V 0,5-5A
IK9273.11/100 AC220-240V 1-10A
IK9273.11/100 AC220-240V 50-500mA
IK9273.11/110 AC220-240V 0,1-1A
IK9273.11/110 AC220-240V 0,5-5A
IK9273.11/110 AC220-240V 1-10A
IK9906.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
IK9906.81/500 AC/DC12-240V,05S-300H
IK9962.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
IK9962.81/300 AC/DC12-240V,05S-300H
IL5201/20006 AC400/230V 640M
IL5504.22 DC24V
IL5507.90/100 0-10V DC24V
IL5507.90/110 0-20mA DC24V
IL5508.90/100 0-10V DC24V
IL5508.90/110 0-20mA DC24V
IL5508.90/122 PT100 DC24V
IL5512 DC24V
IL5513.24 AC230V
IL5513.24 DC24V
IL5513.28
IL5880.12 AC50-400HZ 115V
IL5880.12 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12 AC50-400HZ 24V
IL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12 AC50-400HZ 440V
IL5880.12 AC50-400HZ 480-500V
IL5880.12 DC12V
IL5880.12 DC24V
IL5880.12/001 AC50-400HZ 115V
IL5880.12/001 AC50-400HZ 480-500V
IL5880.12/100 DC12V
IL5880.12/100 DC12V
IL5880.12/100 DC24V
IL5880.12/100 DC24V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 115V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 24V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 42V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 440V
IL5880.12/200 AC50-400HZ 480-500V
IL5880.12/200 DC12V
IL5880.12/200 DC24V
IL5880.12/201 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/300 AC50-400HZ 115V
IL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/300 AC50-400HZ 380-415V
IL5880.12/300 DC12V
IL5880.12/300 DC24V
IL5880.12/800 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/800 DC24V
IL5880.12/802 AC50-400HZ 220-240V
IL5880.12/802 DC24V
IL5881.12 DC12-280V UH AC220-240V
IL5881.12 DC12-280V UH AC380-415V
IL5881.12 DC12-280V UH DC24V
IL5881.12 DC24-500V UH AC220-240V
IL5881.12 DC24-500V UH DC12V
IL5881.12 DC24-500V UH DC24-60V
IL5881.12 DC24-500V UH DC24V
IL5881.12/010 DC24-500V UH DC24V
IL5881.12/010 DC24-500V 20-500K-OHM
IL5881.12/100 DC12-280V 10-500K-OHM
IL5881.12/100 DC12-280V 5-200K-OHM
IL5881.12/100 DC24-280V 25K-1M-OHM
IL5881.12/101 DC12-280V 5-200K-OHM
IL5881.12/201 DC24-500V UH DC24V
IL5881.12/300 DC12-280V 5-200K-OHM
IL5881.12/410 DC24-500V UH DC24V
IL5881.12/800 DC110V 1-50K-OHM
IL5881.12/800 DC24V 0,2-10K-OHM
IL5881.12/801 DC12-280V 5-200K-OHM
IL5881.12/802 DC24-500V 50K-OHM
IL5882.12/002 ACDC24-230V 10A tv=5S
IL5882.12/002 ACDC24-230V 30A tv=5S
IL5882.38 AC/DC12V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38 AC/DC24-230V 30A tv=5S
IL5882.38/010 ACDC24-230V 10A tv=5S
IL5882.38/801 ACDC24-230V 10A
IL5882.38/802 AC/DC24-230V 0,3A
IL5990 AC/DC24V 1S
IL5990 AC/DC24V 10S
IL5990 AC/DC24V 3S
IL5990 AC50/60HZ 230V 1S
IL5990 AC50/60HZ 230V 10S
IL5990 AC50/60HZ 230V 3S
IL5991 AC/DC24V 1S
IL5991 AC/DC24V 10S
IL5991 AC/DC24V 3S
IL5991 AC50/60HZ 230V 1S
IL5991 AC50/60HZ 230V 10S
IL5991 AC50/60HZ 230V 3S
IL7824.21 DC24V 0,1-1S
IL7824.21 DC24V 0,3-3S
IL7824.21/100 DC24V 0,1S
IL7824.21/100 DC24V 0,5S
IL7824.21/100 DC24V 1S
IL7824.21/100 DC24V 3S
IL7990.81/107 AC220-240V 0,4S/3S
IL8701.02/006 AC/DC110V
IL8701.02/006 AC/DC24V
IL8701.02/006 AC50HZ 230V
IL8701.02/006 DC110V
IL8701.02/006 DC125V
IL8701.02/006 DC220V
IL8701.02/006 DC24V
IL8701.02/006 DC48V
IL8701.02/006 DC60V
IL8701.02/010 DC110V
IL8701.02/010 DC125V
IL8701.02/010 DC220V
IL8701.02/010 DC24V
IL8701.02/010 DC48V
IL8701.02/013 DC48V
IL8701.02/032 DC110V
IL8701.02/032 DC24V
IL8701.03/017 DC110V
IL8701.04 AC50HZ 400V
IL8701.04 DC12V
IL8701.06/006 AC50HZ 115V
IL8701.06/006 AC50HZ 230V
IL8701.06/006 AC50HZ 24V
IL8701.06/006 AC60HZ 67V
IL8701.06/006 DC110V
IL8701.06/006 DC125V
IL8701.06/006 DC220V
IL8701.06/006 DC24V
IL8701.06/006 DC48V
IL8701.06/006 DC60V
IL8701.13 AC50HZ 12V
IL8701.13 AC50HZ 125V
IL8701.13 AC50HZ 230V
IL8701.13 AC50HZ 24V
IL8701.13 AC50HZ 240V
IL8701.13 AC50HZ 42V
IL8701.13 AC60HZ 230V
IL8701.13 DC110V
IL8701.13 DC12V
IL8701.13 DC125V
IL8701.13 DC24V
IL8701.13 DC48V
IL8701.13/001 AC50HZ 230V
IL8701.13/001 DC24V
IL8701.13/027 DC24V
IL8701.14 AC50HZ 110V
IL8701.14 AC50HZ 120V
IL8701.14 AC50HZ 230V
IL8701.14 AC50HZ 24V
IL8701.14 AC50HZ 42V
IL8701.14 AC50HZ 60V
IL8701.14 AC50HZ 63,5V
IL8701.14 AC60HZ 120V
IL8701.14 AC60HZ 230V
IL8701.14 DC110V
IL8701.14 DC12V
IL8701.14 DC125V
IL8701.14 DC220V
IL8701.14 DC24V
IL8701.14 DC48V
IL8701.14 DC60V
IL8701.14/001 AC50HZ 110V
IL8701.14/001 AC50HZ 12V
IL8701.14/001 AC50HZ 230V
IL8701.14/001 AC50HZ 24V
IL8701.14/001 DC230V
IL8701.14/001 DC24V
IL8701.14/001 DC240V
IL8701.14/002 AC50HZ 230V
IL8701.14/005 DC24V
IL8701.14/008 DC110V
IL8701.14/008 DC220V
IL8701.14/008 DC24V
IL8701.14/024 DC110V
IL8701.14/024 DC220V
IL8701.14/024 DC24V
IL8701.14/025 DC60V
IL8701.14/027 DC24V
IL8701.14/700 DC220V
IL8701.16/006 AC50HZ 230V
IL8701.16/006 DC110V
IL8701.16/006 DC220V
IL8701.16/006 DC24V
IL8701.16/006 DC48V
IL8701.16/010 DC48V
IL8701.16/010 DC80V
IL8701.16/013 DC48V
IL8800.03 AC50HZ 230V
IL8800.03 AC50HZ 24V
IL8800.03 AC50HZ 42V
IL8800.03 AC60HZ 230V
IL8800.03 DC24V
IL8800.04 AC50HZ 110V
IL8800.04 AC50HZ 12V
IL8800.04 AC50HZ 230V
IL8800.04 AC50HZ 24V
IL8800.04 AC50HZ 240V
IL8800.04 AC50HZ 36V
IL8800.04 AC50HZ 400V
IL8800.04 AC50HZ 42V
IL8800.04 AC50HZ 48V
IL8800.04 AC50HZ 8V
IL8800.04 AC60HZ 110V
IL8800.04 AC60HZ 127V
IL8800.04 AC60HZ 230V
IL8800.04 DC110V
IL8800.04 DC12V
IL8800.04 DC120V
IL8800.04 DC220V
IL8800.04 DC24V
IL8800.04 DC36V
IL8800.04 DC42V
IL8800.04 DC48V
IL8800.04 DC60V
IL8800.04/001 DC24V 5µmAu
IL8800.04/015 AC50HZ 230V
IL8800.04/015 AC50HZ 24V
IL8800.13 AC50HZ 110V
IL8800.13 AC50HZ 230V
IL8800.13 AC60HZ 230V
IL8800.13 DC24V
IL8800.14 AC50HZ 12V
IL8800.14 AC50HZ 230V
IL8800.14 AC50HZ 24V
IL8800.14 AC50HZ 36V
IL8800.14 AC50HZ 42V
IL8800.14 AC50HZ 48V
IL8800.14 AC50HZ 6V
IL8800.14 DC110V
IL8800.14 DC12V
IL8800.14 DC220V
IL8800.14 DC24V
IL8800.14 DC36V
IL8800.14 DC48V
IL8800.14/001 DC24V 5µmAu
IL8805.02 AC50HZ 230V
IL8805.02 AC50HZ 24V
IL8805.02 AC50HZ 48V
IL8805.02 DC110V
IL8805.02 DC230V
IL8805.02 DC24V
IL8805.02 DC48V
IL8805.03 AC50HZ 230V
IL8805.03 AC50HZ 24V
IL8805.04 AC50HZ 230V
IL8805.04 AC50HZ 24V
IL8805.04 AC50HZ 48V
IL8805.04 DC24V
IL8805.12 AC50/60HZ 127V
IL8805.12 AC50HZ 230V
IL8805.12 AC50HZ 24V
IL8805.12 AC50HZ 48V
IL8805.12 DC24V
IL8805.12 DC48V
IL8805.13 AC50HZ 230V
IL8805.13 AC50HZ 24V
IL8805.14 AC50HZ 230V
IL8805.14 AC50HZ 24V
IL8805.14 AC50HZ 48V
IL8805.14 DC24V
IL8805.14 DC48V
IL8809.01 AC50HZ 230V
IL8809.02 AC50HZ 230V
IL8809.02 AC50HZ 24V
IL8839.95 750mA max20A AC220-240V
IL9017 AC230V 1,5KW
IL9017/300 AC230V 1,5KW
IL9055.11/004/60 100-10000IPM
IL9055.11/60 100-10000IPM UH AC230V
IL9055.11/60 2-2000HZ UH AC230V
IL9055.11/60 2-2000HZ UH AC48V
IL9055.11/60 50-50000IPM UH AC230V
IL9059.11 3AC380-690V 40-80Hz
IL9069.12 3/N AC220/127V
IL9069.12 3/N AC400/230V
IL9069.12 3/N AC415/240V
IL9069.12 3/N AC440/254V
IL9069.12/500 3/NAC400/230V 0,1-20S
IL9070.12 3/N AC230/400V 0,9-1,3UN
IL9070.12 3/N AC57/100V 0,9-1,3UN
IL9070.12/001 3AC100V 0,9-1,3UN
IL9070.12/001 3AC115V 0,9-1,3UN
IL9070.12/001 3AC220V 0,9-1,3UN
IL9070.12/001 3AC400V 0,9-1,3UN
IL9070.12/001 3AC500V 0,9-1,3UN
IL9070.12/010 3/NAC230/400V,9-1,3UN
IL9070.12/100 3/NAC230/400V,9-1,3UN
IL9070.12/100 3/NAC240/415V,9-1,3UN
IL9070.12/101 3AC115V 0,9-1,3UN 20S
IL9070.12/141 3AC115V 0,9-1,3UN 1S
IL9070.12/501 3AC400V 0,9-1,3UN
IL9070.12/511 3AC115V 0,9-1,3UN
IL9070.12/541 3AC400V 0,9-1,3UN
IL9071.12 3/N AC400/230V 0,7UN4%
IL9071.12 3/N AC400/230V 0,85UN4%
IL9071.12 3/N AC415/240V 0,7UN4%
IL9071.12 3/N AC415/240V 0,85UN4%
IL9071.12/001 3AC100V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/001 3AC115V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/001 3AC230V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,7UN
IL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9071.12/011 3AC220V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/011 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/013 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,7UN
IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,7UN
IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9071.12/100 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9071.12/102 3AC400V ,85UN4% Tv=1S
IL9071.12/102 3AC400V 0,7UN4% Tv=1S
IL9071.12/107 3/N AC400/230V
IL9071.12/107SK 3/N AC400/230V
IL9071.12/110 3/N AC400/230V ,7UN4%
IL9071.12/110 3/N AC400/230V,85UN4%
IL9071.12/110 3/N AC400/230V,85UN4%
IL9071.12/111 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/117 3/N AC400/230V
IL9071.12/207 3/N AC400/230V Tv=1S
IL9071.12/207 3/NAC400/230V Tv=0,5S
IL9071.12/501 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/507 3/N AC400/230V ,1-20S
IL9071.12/511 3AC115V 0,55-1,05UN5%
IL9071.12/517 3/N AC200/115V ,1-20S
IL9071.12/517 3/N AC400/230V ,1-20S
IL9071.12/800 3AC400V 0,55-1,05UN5%
IL9075.01 AC50...400HZ 110-127V
IL9075.01 AC50...400HZ 220-240V
IL9075.01 AC50...400HZ 380-415V
IL9075.01/001 AC50...400HZ 110-127V
IL9075.01/001 AC50...400HZ 220-240V
IL9075.01/001 AC50...400HZ 380-415V
IL9075.01/001 AC50...400HZ 400-440V
IL9075.01/010 AC50...400HZ 110-127V
IL9075.01/010 AC50...400HZ 220-240V
IL9075.01/010 AC50...400HZ 380-415V
IL9075.01/010 AC50...400HZ 380-415V
IL9075.01/011 AC50...400HZ 380-415V
IL9075.01/200 AC50/60HZ 380-415V
IL9075.12 AC50...400HZ 110V
IL9075.12 AC50...400HZ 230V
IL9075.12 AC50...400HZ 400V
IL9075.12/001 AC50...400HZ 110V
IL9075.12/001 AC50...400HZ 230V
IL9075.12/001 AC50...400HZ 400V
IL9075.12/010 AC50...400HZ 110V
IL9075.12/010 AC50...400HZ 230V
IL9075.12/010 AC50...400HZ 400V
IL9075.12/011 AC50...400HZ 230V
IL9075.12/011 AC50...400HZ 400V
IL9077.11/801 3AC415V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC100/58V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC110/64V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC220/127V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC400/230V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC415/240V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC440/254V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC480/277V 0,1-20S
IL9077.12 3/N AC500/290V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC100V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC115V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC220V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC400V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC415V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC440V 0,1-20S
IL9077.12/001 3AC500V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC100V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC115V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC220V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC400V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC415V 0,1-20S
IL9077.12/003 3AC480V 0,1-20S
IL9077.12/005 AC230V 0,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC100/58V 0,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC110/64V 0,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC220/127V ,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC400/230V ,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC415/240V ,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC440/254V ,1-20S
IL9077.12/010 3/N AC480/277V ,1-20S
IL9077.12/011 3AC100V 0,1-20S
IL9077.12/011 3AC115V 0,1-20S
IL9077.12/011 3AC230V 0,1-20S
IL9077.12/011 3AC400V 0,1-20S
IL9077.12/011 3AC440V 0,1-20S
IL9077.12/013 3AC400V 0,1-20S
IL9077.12/800 3/N AC400/230V 1-60S
IL9077.12/800 3AC400V 1-60S
IL9079.12 3AC230/400V 0,8UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC100V 0,8UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC115V 0,8UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC220V 0,8UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC400V 0,8UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC400V 0,9UN 0,2-2S
IL9079.12/001 3AC500V 0,72UN 0,2-2S
IL9079.12/002 3AC127/220V,55-1,05UN
IL9079.12/002 3AC230/400V,55-1,05UN
IL9079.12/002 3AC240/415V,55-1,05UN
IL9079.12/002 3AC57/100V ,55-1,05UN
IL9079.12/002 3AC64/110V ,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC100V 0,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC115V 0,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC230V 0,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC440V 0,55-1,05UN
IL9079.12/003 3AC500V 0,55-1,05UN
IL9086.38 3AC50/60HZ 230/400V
IL9086.38/100 3AC50/60HZ 230/400V
IL9086.38/100 3AC50/60HZ 254/440V
IL9087.11 3AC50/60HZ 230/132V
IL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
IL9087.12 3AC50/60HZ 230/132V
IL9087.12 3AC50/60HZ 400/230V
IL9094.11 AC110V 0-150C
IL9094.11 AC230V 0-150C
IL9094.11 AC230V 100-250C
IL9094.11/010 AC230V -50...+25C
IL9094.11/010 AC230V 0-150C
IL9095.38 3AC50/60HZ 400V
IL9144.11 0,1-20S UH AC230V
IL9151.12 2-450K-OHM AC110V 0,2-20S
IL9151.12 2-450K-OHM AC230V 0,2-20S
IL9151.12 2-450K-OHM AC24V 0,2-20S
IL9151.12 2-450K-OHM DC24V 0,2-20S
IL9163.12 AC/DC24V
IL9163.12 AC50/60HZ 110V
IL9163.12 AC50/60HZ 230V
IL9163.12 AC50/60HZ 400V
IL9163.12/100 AC/DC24V
IL9163.12/100 AC50/60HZ 110V
IL9163.12/100 AC50/60HZ 127V
IL9163.12/100 AC50/60HZ 230V
IL9163.12/100 AC50/60HZ 240V
IL9171.12 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN
IL9171.12 3/N AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12 3/N AC415/240V ,55-1,05UN
IL9171.12 3/N AC500/290V ,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC100V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC110V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC127V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC220V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN
IL9171.12/001 3AC500V 0,55-1,05UN
IL9171.12/002 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/010 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC100/57V  ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC110/63V  ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC110/63V  ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC220/127V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC415/240V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC480/277V ,55-1,05UN
IL9171.12/030 AC500/290V ,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC100V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC220V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC440V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC480V 0,55-1,05UN
IL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN
IL9171.12/032 AC110/63V ,55-1,05UN
IL9171.12/032 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/032 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/033 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/034 3AC110V 0,55-1,05UN
IL9171.12/034 3AC290V 0,55-1,05UN
IL9171.12/034 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/040 AC110/63V  ,55-1,05UN
IL9171.12/040 AC400/230V ,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC100V 0,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC110V 0,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC230V 0,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/041 3AC500V 0,55-1,05UN
IL9171.12/043 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/044 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,7UN
IL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/201 3AC110V 0,85UN
IL9171.12/201 3AC230V 0,7UN
IL9171.12/201 3AC230V 0,85UN
IL9171.12/201 3AC400V 0,7UN
IL9171.12/201 3AC400V 0,85UN
IL9171.12/201 3AC500V 0,85UN
IL9171.12/204 3AC400V 0,7UN
IL9171.12/210 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/230 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/231 3AC400V 0,7UN
IL9171.12/231 3AC400V 0,85UN
IL9171.12/231 3AC500V 0,7UN
IL9171.12/234 3AC400V 0,85UN
IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9171.12/241 3AC400V 0,7UN
IL9171.12/242 3/N AC400/230V 0,7UN
IL9171.12/800 3AC400V 0,55-1,05UN
IL9171.12/801 3/N AC400/230V 0,85UN
IL9176.12 3AC50/60HZ 110/63,5V
IL9176.12 3AC50/60HZ 400/230V
IL9176.12/108 3AC50/60HZ 400/230V
IL9270.11/500 AC/DC24V 0,1-50A
IL9270.11/500 AC/DC42-48V 0,1-50A
IL9270.11/500 AC220-240V 0,1-50A
IL9270.11/510 AC/DC24V 0,1-50A
IL9270.11/510 AC220-240V 0,1-50A
IL9270.12 AC/DC24V 0,1-15A
IL9270.12 AC115-127V 0,1-15A
IL9270.12 AC220-240V 0,1-15A
IL9270.12/010 AC/DC24V 0,1-15A
IL9270.12/010 AC/DC24V 10mA-1,5A
IL9270.12/010 AC220-240V 0,1-15A
IL9271.11/500 AC/DC24V 0,1-50A
IL9271.11/500 AC220-240V 0,1-50A
IL9271.11/501 AC220-240V 100mA
IL9271.11/510 AC/DC24V 0,1-50A
IL9271.11/510 AC/DC42-48V 0,1-50A
IL9271.11/510 AC220-240V 0,1-50A
IL9271.12 AC/DC24V 0,1-15A
IL9271.12 AC220-240V 0,1-15A
IL9271.12/010 AC220-240V 0,01-1,5A
IL9271.12/010 AC220-240V 0,1-15A
IL9277.12 AC/DC24V 0,1-15A
IL9277.12 AC115-127V 0,1-15A
IL9277.12 AC220-240V 0,1-15A
IL9277.12 AC400-440V 0,1-15A
IL9277.12/010 AC/DC24V 0,1-15A
IL9277.12/010 AC220-240V 0,1-15A
IL9837.11 2-500HZ UH AC230V
IL9837.11 5-200HZ UH AC115V
IL9837.11 5-200HZ UH AC230V
IL9837.11 5-200HZ UH AC400V
IL9837.11 5-200HZ UH DC24V
IL9837.11/500 1-300HZ UH AC230V
IL9837.11/500 1-300HZ UH DC24V
IL9837.11/504 1-300HZ UH AC230V
IL9837.11/504 5-200HZ UH AC230V
IL9837.11/504 5-200HZ UH AC400V
IL9837.11/504 5-200HZ UH DC24V
IL9837.12 5-200HZ UH AC400V
IL9837.12/500 1-300HZ UH AC230V
IL9837.12/504 1-300HZ UH AC230V
IN3076.15/007 AC/DC110V
IN5201/30003 Uab=AC80V,Uan=AC90V
IN5504.22 DC24V
IN5509.23/100 DC24V
IN5880.12/711 AC50-400HZ 220-240V
IN5880.12/800 AC50-400HZ 220-240V
IN7824.21 DC24V 0,5-5S
IN7824.21 DC24V 1-10S
IN7824.21/100 DC24V 10S
IN7824.21/100 DC24V 5S
IN8701.03/006 DC24V
IN8701.04/006 AC50HZ 110V
IN8701.04/006 AC50HZ 230V
IN8701.04/006 DC110V
IN8701.04/006 DC220V
IN8701.04/006 DC24V
IN8701.04/006 DC48V
IN9017/100 4-20mA AC115V 150W
IN9017/100 4-20mA AC230V 300W
IN9017/100 4-20mA AC48V 75W
IN9017/200 0-10V AC115V 150W
IN9017/200 0-10V AC230V 300W
IN9017/211 0-10V AC230V 300W
IN9017/300 4-20mA AC230V 300W
IP3070.02/022 DC24V
IP3070.11/022 DC24V
IP3070/40014 DC24V
IP3078.18 AC/DC24V
IP3078.18 AC50/60HZ 110-130V
IP3078.18 AC50/60HZ 220-240V
IP3078.18 DC110V
IP3078.48 AC/DC24V
IP3078.50 AC/DC24V
IP3078.50 AC50/60HZ 220-240V
IP3078.52 AC/DC24V
IP3078.52 AC/DC48V
IP3078.52 AC50/60HZ 220-240V
IP3078.52 DC110V
IP3078.52/107 AC50/60HZ 220-240V
IP3078.54 AC/DC24V
IP3078.54 AC/DC48V
IP3078.54 AC50/60HZ 220-240V
IP3078.54/004 AC/DC24V
IP5201/20002
IP5201/20009 AC230V 50/60HZ 1,5kW
IP5201/40015 UM3AC110/63,5V  DC110V
IP5201/40015 UM3AC110/63,5V  DC48V
IP5502.08 DC24V
IP5502.08/100 DC24V
IP5503.28 DC24V
IP5503.28/100 DC24V
IP5512 DC24V
IP5513.25 AC230V
IP5513.25 DC24V
IP5513.29
IP5592 UH AC230V US DC24V 350mA
IP5592/107 UH AC230V US DC24V 350mA
IP5880.12 AC/DC110-240V
IP5880.12/711 AC50-400HZ 220-240V
IP5883.83 AC/DC24-80V
IP5883.83 AC/DC80-230V
IP5883.83/001 AC/DC24-80V
IP5883.83/001 AC/DC80-230V
IP5883.83/070 AC/DC24-80V
IP5883.83/070 AC/DC80-230V
IP5883.83/071 AC/DC80-230V
IP5883.83/140 AC/DC24-80V
IP5883.83/140 AC/DC80-230V
IP5924.02 AC/DC24V
IP5924.02 AC/DC48V
IP5924.02 AC110V 50/60HZ
IP5924.02 AC230V 50/60HZ
IP5924.04 AC/DC24V
IP5924.04 AC/DC48V
IP5924.04 AC110V 50/60HZ
IP5924.04 AC230V 50/60HZ
IP5924.48 AC/DC24V
IP5924.48 AC/DC48V
IP5924.48 AC110V 50/60HZ
IP5924.48 AC230V 50/60HZ
IP9075.12 AC50...400HZ 380-440V
IP9075.12 AC50...400HZ 480-550V
IP9075.12 AC50...400HZ 600-690V
IP9075.12/010 AC50...400HZ 380-440V
IP9075.12/010 AC50...400HZ 480-550V
IP9075.12/010 AC50...400HZ 600-690V
IP9077.39 3/N AC100/57V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC110/64V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
IP9077.39 3/N AC415/240V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC100V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC115V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC115V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC230V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC400V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC415V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC440V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC480V 0,1-20S
IP9077.39/001 3AC500V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC100V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC115V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC230V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC400V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC415V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC440V 0,1-20S
IP9077.39/002 3AC500V 0,1-20S
IP9077.39/801 3/N AC110/64V 0,1-20S
IP9109.17/030 AC230V 0,55-1,05UN
IP9109.17/107 AC230V 50/60HZ 0,9UN
IP9109.27/107 AC230V 50/60HZ 0,7UN
IP9110.11/117 3/N AC400/230V 0,9UN
IP9110.44/107 3/N AC400/230V 0,9UN
IP9111/107 AC230V
IP9270.12 AC/DC24V 0,1-1A 0,1-20S
IP9270.12 AC/DC24V 0,5-5A 0,1-20S
IP9270.12 AC/DC24V 1-10A 0,1-20S
IP9270.12 AC/DC24V 1,5-15A 0,1-20S
IP9270.12 AC115+127V 0,5-5A 0,1-20S
IP9270.12 AC115+127V 1-10A 0,1-20S
IP9270.12 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S
IP9270.12 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S
IP9270.12 AC220-240V 1-10A 0,1-20S
IP9270.12 AC220-240V 1,5-15A ,1-20S
IP9270.12 AC400-440V 1-10A
IP9270.12/010 AC/DC24V 0,1-1A
IP9270.12/010 AC/DC24V 0,5-5A
IP9270.12/010 AC/DC24V 1,5-15A
IP9270.12/010 AC220-240V 0,1-1A
IP9270.12/010 AC220-240V 0,5-5A
IP9270.12/010 AC220-240V 1-10A
IP9270.12/010 AC220-240V 1,5-15A
IP9270.12/010 AC400-440V 0,5-5A
IP9271.12 AC/DC24V 0,1-1A
IP9271.12 AC/DC24V 0,5-5A
IP9271.12 AC/DC24V 1-10A
IP9271.12 AC/DC24V 1,5-15A
IP9271.12 AC115+127V 0,5-5A
IP9271.12 AC115+127V 1,5-15A
IP9271.12 AC220-240V 0,1-1A
IP9271.12 AC220-240V 0,5-5A
IP9271.12 AC220-240V 1-10A
IP9271.12 AC220-240V 1,5-15A
IP9271.12/010 AC/DC24V 0,5-5A
IP9271.12/010 AC/DC24V 1-10A
IP9271.12/010 AC220-240V 0,1-1A
IP9271.12/010 AC220-240V 0,5-5A
IP9271.12/010 AC220-240V 1-10A
IP9271.12/010 AC220-240V 1,5-15A
IP9277.39 AC/DC24V 0,1-1A
IP9277.39 AC/DC24V 0,5-5A
IP9277.39 AC/DC24V 1-10A
IP9277.39 AC/DC24V 1,5-15A
IP9277.39 AC115V 0,5-5A
IP9277.39 AC220-240V 0,1-1A
IP9277.39 AC220-240V 0,5-5A
IP9277.39 AC220-240V 1-10A
IP9277.39 AC220-240V 1,5-15A
IP9277.39 AC400-440V 0,5-5A
IP9277.39/002 AC220-240V 0,1-1A
IP9277.39/002 AC220-240V 0,5-5A
IP9277.39/002 AC220-240V 1,5-15A
IP9277.39/002 AC400-440V 0,5-5A
IP9277.39/002 AC400-440V 1,5-15A
IP9277.39/010 AC/DC24V 1,5-15A
IP9277.39/010 AC220-240V 0,1-1A
IP9277.39/010 AC220-240V 0,5-5A
IP9277.39/010 AC220-240V 1-10A
IP9277.39/010 AC220-240V 1,5-15A
IP9277.39/010 AC400-440V 1,5-15A
IP9278.12 AC/DC24V AC1-15A 0,1-20S
IP9278.12 AC220-240V AC1-15A ,1-20S
IR5879.12/107 AC230V 50/75K-OHM
IR5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IR5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
IR9027 AC400V 5,5KW
IR9112/710  AC230V
IS5201/30002 AC400/230V 50/60HZ
IS9112/711 AC230V
IS9112/712 AC230V
KE4196.29/B00
KE4196.29/001
KE4196.29/011
LG3096.18/300 AC230-240V
LG3096.48 DC24V
LG3096.48/300 AC110-115V
LG3096.48/300 AC230-240V
LG3096.48PC DC24V
LG3096.48PC/304 AC230-240V
LG3096.48PS DC24V
LG3096.52 DC110V
LG3096.52 DC24V
LG3096.52 DC48V
LG3096.52/004 DC24V
LG3096.52/300 AC230-240V
LG3096.52/304 AC230-240V
LG3096.52PC DC24V
LG3096.52PC/304 AC230-240V
LG3096.52PS DC24V
LG3096.52PS/304 AC230-240V
LG3096.54PC/004 DC24V
LG3096.54PC/304 AC230-240V
LG3096.60 DC24V
LG3096.60/001 DC24V
LG3096.60/004 DC24V
LG3096.60/300 AC110-115V
LG3096.60/300 AC230-240V
LG3096.60/304 AC230-240V
LG3096.60/304/60 AC110-115V
LG3096.60/304/60 AC230-240V
LG3096.60PC DC24V
LG3096.60PC/004 DC24V
LG3096.60PC/004 DC48V
LG3096.60PS DC24V
LG3096.60PS/300 AC230-240V
LG5130
LG5924.02/61 AC50/60HZ 110V
LG5924.02/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.02/61 DC24V
LG5924.02PC/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.02PC/61 DC24V
LG5924.02PS/61 DC24V
LG5924.04/61 AC50/60HZ 110V
LG5924.04/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.04/61 DC24V
LG5924.04PC/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.04PC/61 DC24V
LG5924.04PS/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.04PS/61 DC24V
LG5924.48/61 AC50/60HZ 110V
LG5924.48/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.48/61 DC24V
LG5924.48PC/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.48PC/61 DC24V
LG5924.48PS/61 AC50/60HZ 230V
LG5924.48PS/61 DC24V
LG5925.02/61 AC/DC24V
LG5925.02/61 AC50/60HZ 110-115V
LG5925.02/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.02/900/61 DC24V
LG5925.02PC/61 AC/DC24V
LG5925.02PS/61 AC/DC24V
LG5925.02PS/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.02PS/920 DC24V
LG5925.03 AC/DC24V
LG5925.03 AC50/60HZ 230V
LG5925.03/034 AC/DC24V
LG5925.03PC AC/DC24V
LG5925.03PS AC50/60HZ 230V
LG5925.04/61 AC/DC24V
LG5925.04/61 AC50/60HZ 110-115V
LG5925.04/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.04/900/61 DC24V
LG5925.04PC/61 AC/DC24V
LG5925.04PC/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.04PS/61 AC/DC24V
LG5925.04PS/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.04PS/900/61 DC24V
LG5925.04PS/920 DC24V
LG5925.48/61 AC/DC24V
LG5925.48/61 AC50/60HZ 110-115V
LG5925.48/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.48/900/61 DC24V
LG5925.48/920 DC24V
LG5925.48PC/61 AC/DC24V
LG5925.48PC/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.48PC/900/61 DC24V
LG5925.48PS/61 AC/DC24V
LG5925.48PS/61 AC50/60HZ 230V
LG5925.48PS/900/61 DC24V
LG5925.54/61 AC/DC24V
LG5925.54PS/61 AC/DC24V
LG5928.41/001/61 DC24V 3S
LG5928.41/001/61 DC24V 5S
LG5928.41/001/61 DC24V 60S
LG5928.41/61 DC24V 0,1-1S
LG5928.41/61 DC24V 0,3-3S
LG5928.41/61 DC24V 0,5-5S
LG5928.41/61 DC24V 1-10S
LG5928.41/61 DC24V 3-30S
LG5928.41/61 DC24V 30-300S
LG5928.41/61 DC24V 6-60S
LG5928.41/61 DC24V 60-600S
LG5928.41PC/001/61 DC24V 10S
LG5928.41PC/61 DC24V 0,1-1S
LG5928.41PC/61 DC24V 3-30S
LG5928.41PS/61 DC24V 0,3-3S
LG5928.41PS/61 DC24V 0,5-5S
LG5928.41PS/61 DC24V 1-10S
LG5928.41PS/61 DC24V 3-30S
LG5929.54/100/61 AC/DC110-115V
LG5929.54/100/61 AC/DC24V
LG5929.54/100/61 AC230-240V
LG5929.54/61 AC/DC24V
LG5929.54/61 AC230-240V
LG5929.54PC/61 AC/DC24V
LG5929.54PS/100/61 AC/DC24V
LG5929.60/100/61 AC/DC24V
LG5929.60/100/61 AC110-115V
LG5929.60/100/61 AC230-240V
LG5929.60/61 AC/DC110-115V
LG5929.60/61 AC/DC24V
LG5929.60/61 AC230-240V
LG5929.60PC/100/61 AC/DC24V
LG5929.60PC/61 AC/DC24V
LG5929.60PC/61 AC230-240V
LG5929.60PS/100/61 AC/DC24V
LG5929.60PS/61 AC/DC24V
LG5929.60PS/61 AC230-240V
LG5933.48 AC24V
LG5933.48 DC24V
LG5933.48PC AC24V
LG5933.48PC DC24V
LG5933.48PS AC24V
LG5933.48PS DC24V
LG5944.02 AC/DC24V
LG5944.02/010 AC/DC24V
LG5944.02/110 AC/DC24V
LG5944.02PC AC/DC24V
LG7927.97/61 AC/DC24V 1-10S
LG7927.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97/61 AC/DC24V 30-300S
LG7927.97/61 AC/DC24V 6-60S
LG7927.97PC/61 AC/DC24V 1-10S
LG7927.97PC/61 AC/DC24V 3-30S
LG7927.97PC/61 AC/DC24V 30-300S
LG7927.97PS/61 AC/DC24V 1-10S
LG7927.98PC/61 AC/DC24V 0,1-1S
LG7927.98PC/61 AC/DC24V 1-10S
LG7927.98PS/61 AC/DC24V 0,1-1S
LG7927.98PS/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.97/001/61 AC/DC24V 3S
LG7928.97/61 AC/DC24V 0,1-1S
LG7928.97/61 AC/DC24V 0,3-3S
LG7928.97/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.97/61 AC/DC24V 3-30S
LG7928.97/61 AC/DC24V 30-300S
LG7928.97/61 AC/DC24V 6-60S
LG7928.97PC/61 AC/DC24V 0,3-3S
LG7928.97PC/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.97PC/61 AC/DC24V 3-30S
LG7928.97PS/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.98/61 AC/DC24V 0,3-3S
LG7928.98/61 AC/DC24V 3-30S
LG7928.98PC/61 AC/DC24V 0,1-1S
LG7928.98PC/61 AC/DC24V 0,3-3S
LG7928.98PC/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.98PS/61 AC/DC24V 0,1-1S
LG7928.98PS/61 AC/DC24V 0,3-3S
LG7928.98PS/61 AC/DC24V 0,5-5S
LG7928.98PS/61 AC/DC24V 1-10S
LG7928.98PS/61 AC/DC24V 3-30S
LH5946.48/61 0,2-4V UH DC24V 0,2-6S
LH5946.48/61 0,2-4V UHAC115V 0,2-6S
LH5946.48/61 0,2-4V UHAC230V 0,2-6S
LH5946.48/61 20-400mV UH AC115V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48/61 20-400mV UH AC400V
LH5946.48/61 20-400mV UH DC24V
LH5946.48PC/61 0,2-4V UH AC230V
LH5946.48PC/61 0,2-4V UH DC24V
LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC115V
LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48PC/61 20-400mV UH AC400V
LH5946.48PC/61 20-400MV UH DC24V
LH5946.48PS/61 0,2-4V UH AC230V
LH5946.48PS/61 0,2-4V UH DC24V
LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC115V
LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC230V
LH5946.48PS/61 20-400mV UH AC400V
LH5946.48PS/61 20-400mV UH DC24V
LK5894.12/010 UH=DC20-30V
LK5894.12/110 UH=DC20-30V
LK5894.12/111 UH=DC20-30V
LK5895.12/010 UH=DC20-30V
LK5895.12/011 UH=DC20-30V
LK5896.13/100 UH=DC20-30V
LK5896.13/101 UH=DC20-30V
LK5896.13/900 UH=DC20-30V
LK5896.13/900 UH=DC20-30V AL1K-500K
MB7851.82/024 AC/DC24V+AC220-240V
MB7854.82 AC50/60HZ 110V E10S/A30S
MB7854.82 AC50/60HZ 110V E10S/A300S
MB7854.82 AC50/60HZ 110V E30S/A30S
MB7854.82 AC50/60HZ 92V E10S/A10S
MB7854.82/10 AC/DC24V E10S/A10M
MB7854.82/10 AC/DC24V E10S/A30S
MB7854.82/10 AC110V E10S/A30S
MB8804.12 AC/DC220V
MB9053 DC0,5-5A UH AC110V 1S
MB9908.82 AC50/60HZ 92-127V 0,5-10S
MB9989.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MB9989.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MB9989.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MB9989.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MH5880.38/500 DC24V
MH9055.12 1-120000IPM AC/DC110-230V
MH9055.39/500 1-120000IPM Hyst.=5%
MH9055.39/505 1-120000IPM Hyst.=5%
MH9064.12 AC/DC0,2-5V UH=AC230V
MH9064.12 AC/DC24-600V
MH9064.12 AC/DC24-600V
MH9064.12 AC/DC24-600V UH=DC24V
MH9064.12PC AC/DC24-600V
MH9064.12PC AC/DC24-600V UH=DC24V
MH9143.38 +/-5Hz UH AC/DC110-230V
MH9143.39       +/-5Hz UH AC230V
MH9143.39       +/-5Hz UH DC24V
MH9143.39   +/-5Hz UH AC/DC110-230V
MH9143.39/600 45-65Hz UH AC115V
MH9143.39/600 45-65Hz UH AC230V
MH9143.39/600 45-65Hz UH AC400V
MH9143.39/600 45-65Hz UH DC24V
MH9151.12 0,1-10K AC230V 0,2-20S
MH9300.12/022 3AC24-400V AC12A
MH9300.12/022 3AC24-400V AC12A
MH9300.12/022 3AC24-400V AC12A
MH9300.12/022 3AC24-690V AC12A
MH9300.12/022 3AC24-690V AC12A
MH9300.12/022 3AC24-690V AC12A
MH9300.12PS/022 3AC24-690V AC12A
MH9300.12PS/022 3AC24-690V AC12A
MH9352.12/003 3/N AC380-440V50/60Hz
MH9352.13/002 3AC85-550V  >U=AC300V
MH9397.12/010 3AC24-400V AC12A
MH9452  DC24V
MH9837.12 1,5-200HZ UH ACDC110-230V
MH9837.12 5-600HZ UH AC/DC110-230V
MH9837.12/008 5-600Hz UH DC24V
MH9837.38/500 2x1.5-200HZ Tv=0
MH9837.38/500 2x5-600HZ Tv=0
MH9837.38/508 2x1,5-200HZ Tv=0
MI 907 A  AC50HZ 230V 0,5-10S
MI 907 A  AC60HZ 115V 0,15-3S
MI 907 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
MI 907 AC50/60HZ 24V 0,15-3S
MI 907 AC50/60HZ 24V 0,3-6S
MI 907 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
MI 907 AC50/60HZ 24V 1,5-30S
MI 907 AC50/60HZ 24V 3-60S
MI 907 AC50/60HZ 24V 5-100S
MI 907 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
MI 907 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
MI 907 AC50/60HZ 42V 0,3-6S
MI 907 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
MI 907 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
MI 907 AC50/60HZ 42V 3-60S
MI 907 AC50/60HZ 42V 5-100S
MI 907 AC50/60HZ 48V 0,05-1S
MI 907 AC50/60HZ 48V 0,15-3S
MI 907 AC50/60HZ 48V 0,3-6S
MI 907 AC50/60HZ 48V 0,5-10S
MI 907 AC50/60HZ 48V 1,5-30S
MI 907 AC50HZ 110V 0,05-1S
MI 907 AC50HZ 110V 0,15-3S
MI 907 AC50HZ 110V 0,3-6S
MI 907 AC50HZ 110V 0,5-10S
MI 907 AC50HZ 110V 1,5-30S
MI 907 AC50HZ 110V 3-60S
MI 907 AC50HZ 110V 5-100S
MI 907 AC50HZ 230V 0,05-1S
MI 907 AC50HZ 230V 0,15-3S
MI 907 AC50HZ 230V 0,3-6S
MI 907 AC50HZ 230V 0,5-10S
MI 907 AC50HZ 230V 1,5-30S
MI 907 AC50HZ 230V 3-60S
MI 907 AC50HZ 230V 5-100S
MI 907 AC50HZ 230V 9-180S
MI 907 AC50HZ 240V 0,05-1S
MI 907 AC50HZ 240V 0,15-3S
MI 907 AC50HZ 240V 0,3-6S
MI 907 AC50HZ 240V 0,5-10S
MI 907 AC50HZ 240V 1,5-30S
MI 907 AC50HZ 240V 3-60S
MI 907 AC50HZ 240V 5-100S
MI 907 AC60HZ 110V 0,05-1S
MI 907 AC60HZ 110V 0,15-3S
MI 907 AC60HZ 110V 0,3-6S
MI 907 AC60HZ 110V 0,5-10S
MI 907 AC60HZ 110V 1,5-30S
MI 907 AC60HZ 110V 3-60S
MI 907 AC60HZ 110V 5-100S
MI 907 AC60HZ 115V 0,05-1S
MI 907 AC60HZ 115V 0,15-3S
MI 907 AC60HZ 115V 1,5-30S
MI 907 AC60HZ 120V 0,05-1S
MI 907 AC60HZ 120V 0,15-3S
MI 907 AC60HZ 120V 0,5-10S
MI 907 AC60HZ 127V 0,3-6S
MI 907 AC60HZ 127V 0,5-10S
MI 907 AC60HZ 230V 0,05-1S
MI 907 AC60HZ 230V 0,15-3S
MI 907 AC60HZ 230V 0,3-6S
MI 907 AC60HZ 230V 0,5-10S
MI 907 AC60HZ 230V 1,5-30S
MI 907 AC60HZ 230V 3-60S
MI 907 AC60HZ 230V 5-100S
MI 907 AC60HZ 230V 9-180S
MI 907 AC60HZ 240V 0,15-3S
MI 907 AC60HZ 240V 0,3-6S
MI 907 AC60HZ 240V 0,5-10S
MI 907 DC24V 0,05-1S
MI 907 DC24V 0,15-3S
MI 907 DC24V 0,3-6S
MI 907 DC24V 0,5-10S
MI 907 DC24V 1,5-30S
MI 907 DC24V 3-60S
MI 907 DC24V 5-100S
MI 907 DC42V 0,15-3S
MI 907 DC42V 0,5-10S
MI 907 DC60V 0,15-3S
MI 907 DC60V 1,5-30S
MI 907.03 A AC50/60HZ230V 0,1-0,15S
MI 907.03 AC50/60HZ 230V 0,1-0,15S
MI 907.05 AC50HZ 230V 0,05-1S
MI 907.19 AC50/60HZ 120V 0,15-3S
MI 907.19 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
MI 907.19 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
MI 938 AC50/60HZ 110V
MI 938 AC50/60HZ 230V
MI 938 AC50/60HZ 24V
MI 938 AC50/60HZ 240V
MI 938 AC50/60HZ 42V
MK3046.13 DC24V
MK3046.13/100 DC24/48V
MK3046.29 DC24V
MK3046.29 DC48V
MK3046.29/004 DC24V
MK3046.29/100 DC24/48V
MK3047 DC48V
MK3047.11/101 DC60V
MK3047/002 DC24V
MK3047/010 DC48V
MK3047/012 DC24V
MK3047/013 DC24V
MK3047/100 DC48V
MK3047/101 DC60V
MK3047/102 DC24V
MK3047/110 DC48V
MK3047/111 DC60V
MK3047/112 DC24V
MK3047/115 DC48V
MK3047/117 DC24V
MK3096N.18/100 DC72V
MK3096N.48 DC110V
MK3096N.48 DC24V
MK3096N.48/004 DC24V
MK3096N.52 DC24V
MK3096N.52 DC48V
MK3096N.52/004 DC24V
MK3096N.60 DC24V
MK3096N.60 DC48V
MK3096N.60/100 DC24V
MK3096N.60PS DC110V
MK3096N.60PS DC24V
MK3096N.60PS/100 DC110V
MK3096N.60PS/100 DC72V
MK5130N
MK5880N.12 AC50-400HZ 220-240V
MK5880N.12 AC50-400HZ 24V
MK5880N.12 AC50-400HZ 380-415V
MK5880N.12 DC12V
MK5880N.12 DC24V
MK5880N.12PC AC50-400HZ 220-240V
MK5880N.12PS AC50-400HZ 220-240V
MK5880N.38/200 AC50-400HZ 220-240V
MK5880N.38/200 AC50-400HZ 380-415V
MK5880N.38/200 DC24V
MK5880N.38/200 DC48V
MK5880N.38PC/200 DC24V
MK5880N.38PS/200 AC50-400HZ220-240V
MK5880N.38PS/200 AC50-400HZ380-415V
MK5880N.38PS/200 DC24V
MK7614.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60M
MK7614.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60M
MK7614.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60M
MK7614.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60M
MK7614.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30M
MK7614.32 AC50/60HZ 42V 0,2S-60M
MK7614.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30M
MK7614.32/002 50/60HZ220V 0,15S-30M
MK7614.32/100 AC240V 0,2S-60M
MK7614.32/100 AC50/60HZ24V 0,2S-60M
MK7614.32/100 AC50/60HZ42V 0,2S-60M
MK7614.32/100 50/60HZ 110V 0,2S-60M
MK7614.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60M
MK7614.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30M
MK7614.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30M
MK7614.32/100 50/60HZ 48V 0,15S-30M
MK7614.32/100 50/60HZ 48V 0,2S-60M
MK7614.32/100 50/60HZ110V 0,15S-30M
MK7614.32/100 50/60HZ230V 0,15S-30M
MK7614.32/120 50/60HZ240V 0,15S-30M
MK7803.81 AC/DC24V 0,1-999S
MK7803.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999S
MK7803.81/110 AC/DC24V 0,01-9,99S
MK7803.81/110 AC/DC24V 1-999MS
MK7803.82 AC/DC24V 0,1-999S
MK7803.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999S
MK7803.82/100 AC/DC24V 0,1-999S
MK7803.82/100 50/60HZ 230V 0,1-999S
MK7803.82/110 AC/DC24V 1-999MS
MK7803.82/110 AC230V 0,01-9,99S
MK7803.82/110 AC230V 0,1-99,9S
MK7830N.81 AC/DC24V+AC230V
MK7830N.82 AC/DC24V+AC230V
MK7830N.82PC AC/DC24V+AC230V
MK7830N.82PS AC/DC24V+AC230V
MK7850N.82/200 AC/DC12-240V
MK7850N.82/200/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82/210/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82/300/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82/302 AC/DC12-240V
MK7850N.82/500/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PC/200/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PC/300/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PC/500/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PS/200/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PS/300/61 AC/DC12-240V
MK7850N.82PS/500/61 AC/DC12-240V
MK7851 AC/DC12V 0,05-1S
MK7851 AC/DC12V 0,15-3S
MK7851 AC/DC12V 0,5-10S
MK7851 AC/DC12V 1,5-30S
MK7851 AC/DC12V 15-300S
MK7851 AC/DC12V 3-60S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 15-300S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 3-60S
MK7851 AC/DC24V+AC110-127V 5-100S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S
MK7851 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
MK7851 AC/DC24V+42V 0,15-3S
MK7851 AC/DC24V+42V 0,5-10S
MK7851 AC/DC24V+42V 5-100S
MK7851.81/100 AC/DC12V 0,5-10S
MK7851.81/100 AC220-240V 0,15-3S
MK7851.81/100 AC220-240V 0,5-10S
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/100 AC/DC24V 0,5-10S
MK7851.82/100 AC220-240V 15-300S
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC110-127V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7851.82/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7852.81 AC/DC24V
MK7852.81 AC/DC42-48V
MK7852.81 AC50/60HZ 110-127V
MK7852.81 AC50/60HZ 220-240V
MK7852.81/001 AC50/60HZ 220-240V
MK7852.81/101 AC50/60HZ 220-240V
MK7852.82 AC/DC24V
MK7852.82 AC/DC42-48V
MK7852.82 AC50/60HZ 110-127V
MK7852.82 AC50/60HZ 220-240V
MK7853 AC415V  10S  35MS
MK7853 AC415V  30S  35MS
MK7853 AC415V  30S 100MS
MK7853 AC415V  60S 100MS
MK7853 AC440V  60S 35MS
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC110-127V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7853/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7853/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7853/024 AC/DC24V+AC220-240V 35MS
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V
MK7853/024 AC/DC24V+AC380-400V 30S
MK7853/100 AC220-240V 10S  35MS
MK7853/100 AC220-240V 10S  80MS
MK7853/100 AC220-240V 100S  35MS
MK7853/100 AC220-240V 100S 100MS
MK7853/100 AC220-240V 30S  35MS
MK7853/100 AC220-240V 60S 100MS
MK7853/100 AC50/60HZ 48V 10S 80MS
MK7853/102 AC220-240V 30S 35MS
MK7853/61 AC110-127V 30S 35MS
MK7853/61 AC220-240V 10S 100MS
MK7853N AC/DC24V   10S  100MS
MK7853N AC/DC24V   60S   35MS
MK7853N AC220-240V 10S  100MS
MK7853N AC220-240V 30S   35MS
MK7853N AC220-240V 30S  100MS
MK7854N.82/040/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/500/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82PC/61 AC/DC12-240V
MK7854N.82PS/61 AC/DC12-240V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7855.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7855.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
MK7855.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
MK7855.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7855.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
MK7855.81/61 AC110-127V 0,25-640S
MK7855.82 AC/DC24V 0,25-640M
MK7855.82 AC/DC24V 0,25-640S
MK7855.82 AC/DC42V 0,25-640M
MK7855.82 AC/DC42V 0,25-640S
MK7855.82 AC50/60HZ 110-127V 640M
MK7855.82 AC50/60HZ 110-127V 640S
MK7855.82 AC50/60HZ 220-240V 640M
MK7855.82 AC50/60HZ 220-240V 640S
MK7855.82 AC50/60HZ 48V 0,25-640S
MK7855.82/61 AC/DC24V 0,25-640S
MK7855.82/61 AC110-127V 0,25-640S
MK7855/110 AC110-127V+220-240V 640S
MK7856.71/007 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/010 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.71/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7856.72/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC/DC42V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC/DC48V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7857.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7857.81/120 AC/DC24V+AC220-240V
MK7857.81/120 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.32 AC/DC24V 0,25-640M
MK7858.32 AC/DC42V 0,25-640S
MK7858.32 AC/DC48V 0,25-640S
MK7858.32/006 AC110-127V 640S
MK7858.32/006 AC220-240V 640S
MK7858.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.81 AC/DC42V 0,25-640S
MK7858.81 AC/DC48V 0,25-640M
MK7858.81 AC/DC48V 0,25-640S
MK7858.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.81/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.81/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.82 AC/DC42V 0,25-640M
MK7858.82 AC/DC42V 0,25-640S
MK7858.82 AC/DC48V 0,25-640M
MK7858.82 AC/DC48V 0,25-640S
MK7858.82/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.82/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK7858.82/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.82/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK7858.82/100 AC/DC24V 0,1-512S
MK7858.82/100 AC110-127V 0,1-512S
MK7858.82/100 AC220-240V 0,1-512S
MK7858.82/120 AC220-240V 0,25-640S
MK7858/110 AC110-127+220-240V 640S
MK7858/110 AC110-127V+AC220-240V
MK7858/134 UC24V+AC110-127+220-240V
MK7863.81 AC/DC24V 0,05-1S
MK7863.81 AC/DC24V 0,15-3S
MK7863.81 AC/DC24V 0,5-10S
MK7863.81 AC/DC24V 1,5-30S
MK7863.81 AC/DC24V 15-300S
MK7863.81 AC/DC24V 5-100S
MK7863.81 AC/DC42V 0,05-1S
MK7863.81 AC/DC42V 0,15-3S
MK7863.81 AC/DC42V 0,5-10S
MK7863.81 AC/DC42V 1,5-30S
MK7863.81 AC/DC42V 15-300S
MK7863.81 AC/DC42V 5-100S
MK7863.81 AC/DC48V 0,5-10S
MK7863.81 AC/DC48V 1,5-30S
MK7863.81 AC/DC48V 15-300S
MK7863.81 AC/DC60V 1,5-30S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
MK7863.81 AC50/60HZ 415V 0,15-3S
MK7863.81 AC50/60HZ 415V 0,5-10S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ110-127V 5-100S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,05-1S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,15-3S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,5-10S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 1,5-30S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
MK7863.81 AC50/60HZ220-230V 5-100S
MK7863.81/120 AC/DC24V 0,05-1S
MK7863.81/120 AC/DC24V 0,15-3S
MK7863.81/120 AC/DC24V 1,5-30S
MK7863.81/120 AC/DC24V 15-300S
MK7863.81/120 AC/DC24V 5-100S
MK7863.81/120 AC110-127V 1,5-10S
MK7863.81/120 AC220-230V 0,05-1S
MK7863.81/120 AC220-230V 0,15-3S
MK7863.81/120 AC220-230V 0,5-10S
MK7863.81/120 AC220-230V 1,5-30S
MK7863.81/120 AC220-230V 15-300S
MK7863.81/120 AC220-230V 5-100S
MK7873.82 AC/DC24-240V 0,05-1S
MK7873.82 AC/DC24-240V 0,15-3S
MK7873.82 AC/DC24-240V 0,5-10S
MK7873.82 AC/DC24-240V 1,5-30S
MK7873.82 AC/DC24-240V 15-300S
MK7873.82 AC/DC24-240V 5-100S
MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,05-1S
MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,15-3S
MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,5-10S
MK7873.82/004 AC/DC24-240V 5-100S
MK7873.82/200 AC/DC24-240V 120S
MK7873N.82/300 AC/DC24-240V 1,5-30M
MK7873N.82/500 DC110V 0,7-0,8UN
MK7873N.82/500 DC110V 0,7-0,8UN
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,05-1S
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,15-3S
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,5-10S
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 1,5-30S
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 15-300S
MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 5-100S
MK7873N.82PC/61 ACDC24-240V 0,5-10S
MK7873N.82PS/61 AC/DC24-240V 5-100S
MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 0,05-1S
MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 0,15-3S
MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 0,5-10S
MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 15-300S
MK8804.12 AC/DC110V
MK8804.12 AC/DC12V
MK8804.12 AC/DC127V
MK8804.12 AC/DC230-240V
MK8804.12 AC/DC24V
MK8804.12 AC/DC42V
MK8804.12 AC/DC48V
MK8804.12 AC/DC60V
MK8804.12/001 AC/DC110V
MK8804.12/001 AC/DC127V
MK8804.12/001 AC/DC230-240V
MK8804.12/001 AC/DC24V
MK8804.12/001 AC/DC60V
MK8804.12/003 AC/DC110V
MK8804.12/003 AC/DC24V
MK8804.12/004 AC50/60HZ 220-240V
MK8804.12/120 AC/DC230-240V
MK8804.13 AC/DC110V
MK8804.13 AC/DC127V
MK8804.13 AC/DC230-240V
MK8804.13 AC/DC24V
MK8804.13 AC/DC42V
MK8804.13 AC/DC48V
MK8804.13 AC/DC60V
MK8804.13/001 AC/DC110V
MK8804.13/001 AC/DC230-240V
MK8804.13/001 AC/DC24V
MK8804.13/001 AC/DC42V
MK8804.13/001 AC/DC60V
MK8804.13/004 AC/DC24V
MK8804.13/004 AC50/60HZ 220-240V
MK8804.13/120 AC/DC230-240V
MK8804N.12 AC/DC220-240V
MK8804N.12 AC/DC24V
MK8804N.12PC AC/DC24V
MK8804N.12PS AC/DC24V
MK8804N.13 AC/DC24V
MK8804N.14 AC/DC110-115V
MK8804N.14 AC/DC12V
MK8804N.14 AC/DC127V
MK8804N.14 AC/DC220-240V
MK8804N.14 AC/DC24V
MK8804N.14 AC/DC60V
MK8804N.14/001 AC/DC220-240V
MK8804N.14/001 AC/DC24V
MK8804N.14PC AC/DC220-240V
MK8804N.14PC AC/DC24V
MK8804N.14PS AC/DC110-115V
MK8804N.14PS AC/DC220-240V
MK8804N.14PS AC/DC24V
MK8804N.14PS AC/DC42-48V
MK8804N.14PS/001 AC/DC220-240V
MK8852.12 AC/DC180-240V
MK8852.12 AC/DC24V
MK8852.12 AC/DC30-80V
MK8852.12 AC/DC96-150V
MK8852.12/002 AC/DC180-240V
MK8852.12/002 AC/DC24V
MK8852.12/002 AC/DC30-80V
MK9003.12/00100 ATEX AC110V
MK9003.12/00100 ATEX AC230V
MK9003.12/00100 ATEX AC24V
MK9003.12/00100 ATEX AC400V
MK9003.12/00100 ATEX DC24V
MK9003.12/01100 ATEX AC230V
MK9003.12/10110 ATEX AC110V
MK9003.12/10110 ATEX AC230V
MK9003.12/10110 ATEX AC24V
MK9003.12/10110 ATEX AC400V
MK9003.12/10110 ATEX DC24V
MK9003.12/10120 ATEX DC24V
MK9003.12/11110 ATEX AC230V
MK9003.12/11110 ATEX AC24V
MK9003.12/11120 ATEX AC230V
MK9040N.12 3AC230V 50/60HZ
MK9040N.12 3AC400V 50/60HZ
MK9040N.12/001 3AC400V 50/60HZ
MK9040N.12/010 3AC400V 50/60HZ
MK9040N.12/011 3AC400V 50/60HZ
MK9040N.12PC/011 3AC400V 50/60HZ
MK9052.11 AC50/60HZ 110V
MK9052.11 AC50/60HZ 127V
MK9052.11 AC50/60HZ 230V
MK9052.11 AC50/60HZ 24V
MK9052.11 AC50/60HZ 240V
MK9052.11 AC50/60HZ 415V
MK9052.11 AC50/60HZ 42V
MK9052.11 AC50/60HZ 48V
MK9052.11 DC24V
MK9052.11/100 AC50/60HZ 110V
MK9052.11/100 AC50/60HZ 230V
MK9052.11/100 AC50/60HZ 24V
MK9052.11/100 AC50/60HZ 240V
MK9052.11/100 AC50/60HZ 42V
MK9052.11/100 DC24V
MK9052.12 AC50/60HZ 110V
MK9052.12 AC50/60HZ 127V
MK9052.12 AC50/60HZ 230V
MK9052.12 AC50/60HZ 24V
MK9052.12 AC50/60HZ 240V
MK9052.12 AC50/60HZ 42V
MK9052.12 AC50/60HZ 48V
MK9052.12 DC24V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 110V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 127V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 24V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 240V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 380V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 400V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 415V
MK9052.12/100 AC50/60HZ 42V
MK9052.12/100 DC24V
MK9053 AC0,1-1A UH AC110V 1S
MK9053 AC0,1-1A UH AC110V 5S
MK9053 AC0,1-1A UH AC230V 1S
MK9053 AC0,1-1A UH AC230V 5S
MK9053 AC0,1-1A UH AC24V 1S
MK9053 AC0,1-1A UH AC24V 5S
MK9053 AC0,1-1A UH AC240V 1S
MK9053 AC0,1-1A UH AC240V 5S
MK9053 AC0,1-1A UH AC42V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC110V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC110V 5S
MK9053 AC0,5-5A UH AC127V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC127V 5S
MK9053 AC0,5-5A UH AC230V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC230V 5S
MK9053 AC0,5-5A UH AC24V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC24V 5S
MK9053 AC0,5-5A UH AC240V 1S
MK9053 AC0,5-5A UH AC240V 5S
MK9053 AC0,5-5A UH AC42V 1S
MK9053 AC1-10A UH AC110V 1S
MK9053 AC1-10A UH AC110V 5S
MK9053 AC1-10A UH AC230V 1S
MK9053 AC1-10A UH AC230V 5S
MK9053 AC1-10A UH AC24V 1S
MK9053 AC1-10A UH AC24V 5S
MK9053 AC1-10A UH AC240V 1S
MK9053 AC1-10A UH AC240V 5S
MK9053 AC1-10A UH AC42V 1S
MK9053 AC2-20MA UH AC110V 1S
MK9053 AC2-20MA UH AC110V 5S
MK9053 AC2-20MA UH AC230V 1S
MK9053 AC2-20MA UH AC230V 5S
MK9053 AC2-20MA UH AC24V 1S
MK9053 AC2-20MA UH AC240V 1S
MK9053 AC20-200MA UH AC110V 1S
MK9053 AC20-200MA UH AC230V 1S
MK9053 AC20-200MA UH AC230V 5S
MK9053 AC20-200MA UH AC24V 1S
MK9053 AC30-300MA UH AC230V 1S
MK9053 AC30-300MA UH AC230V 5S
MK9053 AC30-300MA UH AC24V 1S
MK9053 AC50-500MA UH AC110V 5S
MK9053 AC50-500MA UH AC230V 1S
MK9053 AC50-500MA UH AC230V 5S
MK9053 AC50-500MA UH AC24V 1S
MK9053 AC50-500MA UH AC240V 5S
MK9053 DC0,1-1A UH AC110V 1S
MK9053 DC0,1-1A UH AC110V 5S
MK9053 DC0,1-1A UH AC127V 1S
MK9053 DC0,1-1A UH AC230V 1S
MK9053 DC0,1-1A UH AC230V 5S
MK9053 DC0,1-1A UH AC240V 1S
MK9053 DC0,1-1A UH AC42V 1S
MK9053 DC0,5-5A UH AC110V 1S
MK9053 DC0,5-5A UH AC110V 5S
MK9053 DC0,5-5A UH AC127V 1S
MK9053 DC0,5-5A UH AC127V 5S
MK9053 DC0,5-5A UH AC230V 1S
MK9053 DC0,5-5A UH AC230V 5S
MK9053 DC0,5-5A UH AC240V 1S
MK9053 DC0,5-5A UH AC42V 1S
MK9053 DC1-10A UH AC110V 1S
MK9053 DC1-10A UH AC230V 1S
MK9053 DC1-10A UH AC230V 5S
MK9053 DC1-10A UH AC24V 1S
MK9053 DC1-10A UH AC240V 1S
MK9053 DC1-10A UH AC42V 1S
MK9053 DC2-20MA UH AC110V 1S
MK9053 DC2-20MA UH AC110V 5S
MK9053 DC2-20MA UH AC127V 1S
MK9053 DC2-20MA UH AC230V 1S
MK9053 DC2-20MA UH AC230V 5S
MK9053 DC2-20MA UH AC24V 1S
MK9053 DC2-20MA UH AC24V 5S
MK9053 DC20-200MA UH AC110V 1S
MK9053 DC20-200MA UH AC230V 1S
MK9053 DC20-200MA UH AC230V 5S
MK9053 DC20-200MA UH AC24V 1S
MK9053 DC30-300MA UH AC230V 1S
MK9053 DC50-500MA UH AC230V 1S
MK9053 DC50-500MA UH AC230V 5S
MK9053 DC50-500MA UH AC24V 1S
MK9053/011 AC0,1-1A AC110V 1S
MK9053/011 AC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/011 AC0,1-1A AC230V 5S
MK9053/011 AC0,1-1A AC240V 1S
MK9053/011 AC0,5-5A AC110V 1S
MK9053/011 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/011 AC0,5-5A AC230V 5S
MK9053/011 AC0,5-5A AC24V 1S
MK9053/011 AC0,5-5A AC240V 1S
MK9053/011 AC0,5-5A AC240V 5S
MK9053/011 AC1-10A AC110V 1S
MK9053/011 AC1-10A AC230V 1S
MK9053/011 AC1-10A AC230V 5S
MK9053/011 AC1-10A AC24V 5S
MK9053/011 AC2-20MA AC230V 1S
MK9053/011 AC20-200MA AC230V 1S
MK9053/011 AC20-200MA AC230V 5S
MK9053/011 AC30-300MA AC230V 1S
MK9053/011 AC50-500MA AC230V 1S
MK9053/011 AC50-500MA AC24V 1S
MK9053/011 DC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/011 DC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/011 DC0,5-5A AC240V 5S
MK9053/011 DC1-10A AC230V 1S
MK9053/011 DC1-10A AC230V 5S
MK9053/011 DC2-20MA AC110V 5S
MK9053/011 DC2-20MA AC230V 1S
MK9053/011 DC2-20MA AC230V 5S
MK9053/011 DC20-200MA AC230V 1S
MK9053/011 DC50-500MA AC230V 1S
MK9053/012 AC0,1-1A AC110V 1S
MK9053/012 AC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/012 AC0,1-1A AC230V 5S
MK9053/012 AC0,1-1A AC240V 1S
MK9053/012 AC0,1-1A AC240V 5S
MK9053/012 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/012 AC0,5-5A AC230V 5S
MK9053/012 AC0,5-5A AC240V 1S
MK9053/012 AC1-10A AC230V 1S
MK9053/012 AC1-10A AC230V 5S
MK9053/012 AC1-10A AC240V 1S
MK9053/012 AC1-10A AC240V 5S
MK9053/012 AC2-20MA AC110V 5S
MK9053/012 AC2-20MA AC230V 1S
MK9053/012 AC2-20MA AC230V 5S
MK9053/012 AC20-200MA AC230V 1S
MK9053/012 AC20-200MA AC230V 5S
MK9053/012 AC30-300MA AC230V 1S
MK9053/012 AC30-300MA AC230V 5S
MK9053/012 AC50-500MA AC110V 1S
MK9053/012 AC50-500MA AC110V 5S
MK9053/012 AC50-500MA AC230V 1S
MK9053/012 AC50-500MA AC230V 5S
MK9053/012 AC50-500MA AC240V 5S
MK9053/012 DC0,1-1A AC110V 1S
MK9053/012 DC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/012 DC0,1-1A AC230V 5S
MK9053/012 DC0,5-5A AC110V 1S
MK9053/012 DC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/012 DC0,5-5A AC24V 5S
MK9053/012 DC1-10A AC230V 1S
MK9053/012 DC1-10A AC230V 5S
MK9053/012 DC2-20MA AC230V 1S
MK9053/012 DC2-20MA AC230V 5S
MK9053/012 DC2-20MA AC24V 1S
MK9053/012 DC20-200MA AC230V 1S
MK9053/012 DC30-300MA AC230V 1S
MK9053/012/60 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/013 AC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/013 AC0,1-1A AC230V 5S
MK9053/013 AC0,5-5A AC110V 1S
MK9053/013 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/013 AC0,5-5A AC230V 5S
MK9053/013 AC0,5-5A AC240V 5S
MK9053/013 AC1-10A AC110V 1S
MK9053/013 AC1-10A AC230V 1S
MK9053/013 AC1-10A AC230V 5S
MK9053/013 AC1-10A AC240V 5S
MK9053/013 AC2-20MA AC230V 1S
MK9053/013 AC2-20MA AC230V 5S
MK9053/013 AC2-20MA AC24V 1S
MK9053/013 AC20-200MA AC230V 1S
MK9053/013 AC20-200MA AC230V 5S
MK9053/013 AC30-300MA AC230V 5S
MK9053/013 AC50-500MA AC230V 1S
MK9053/013 DC0,1-1A AC110V 1S
MK9053/013 DC0,1-1A AC230V 5S
MK9053/013 DC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/013 DC0,5-5A AC230V 5S
MK9053/013 DC1-10A AC230V 1S
MK9053/013 DC1-10A AC230V 5S
MK9053/013 DC1-10A AC42V 1S
MK9053/013 DC2-20mA AC110V 1S
MK9053/013 DC2-20MA AC230V 1S
MK9053/013 DC2-20MA AC230V 5S
MK9053/013 DC20-200MA AC230V 1S
MK9053/100 AC0,1-1A AC230V 1S
MK9053/100 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/100 AC0,5-5A AC24V 5S
MK9053/100 AC1-10A AC230V 1S
MK9053/100 DC2-20MA AC230V 1S
MK9053/100 DC2-20MA UH AC230V 5S
MK9053/111 AC0,5-5A AC110V 1S
MK9053/112 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/113 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/60 AC0,1-1A AC24V 1S
MK9053/60 AC0,5-5A AC110V 1S
MK9053/60 AC0,5-5A AC127V 1S
MK9053/60 AC0,5-5A AC230V 1S
MK9053/60 AC1-10A AC127V 1S
MK9053/60 AC1-10A AC127V 300MS
MK9053/60 AC1-10A AC230V 1S
MK9053/60 AC1-10A AC230V 300MS
MK9053/60 DC1-10A AC110V 1S
MK9053N.12/010 AC,1-1A AC/DC80-230V
MK9053N.12/010 AC,5-5A AC/DC80-230V
MK9053N.12/010 AC,5-5A AC/DC80-230V
MK9053N.12/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V
MK9053N.12/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V
MK9053N.12/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V
MK9053N.12/010 AC1-10A AC/DC24-80V
MK9053N.12/010 AC1-10A AC/DC80-230V
MK9053N.12/010 AC1-10A Tv=0-100s
MK9053N.12/010 AC16 2/3Hz 20-200mA
MK9053N.12/010 AC2-20mA Tv=0-20s
MK9053N.12/010 AC2-20mA Tv=0-20s
MK9053N.12/010 AC20-200mA Tv=0-20s
MK9053N.12/010 AC30-300mA Tv=0-20s
MK9053N.12/010 AC30-300mA Tv=0-20s
MK9053N.12/010 AC50-500mA Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC2-20mA Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC20-200mA Tv=0-20s
MK9053N.12/011 AC50-500mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC0,1-1A Tv=0-60s
MK9053N.12/012 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC0,5-5A Tv=0-60s
MK9053N.12/012 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC2-20mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC20-200mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC30-300mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC30-300mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC50-500mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC50-500mA Tv=0-20s
MK9053N.12/012 AC80-800mA Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC2-20mA Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC20-200mA Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC30-300mA Tv=0-20s
MK9053N.12/013 AC50-500mA Tv=0-20s
MK9053N.12/030 DC,5-5A AC/DC80-230V
MK9053N.12/032  Ian DC7mA,Iab DC6mA
MK9053N.12/110 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12/110 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/110 AC1-10A Tv=0-2s
MK9053N.12/110 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/110 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/111 AC0,5-5A Tv=0-100s
MK9053N.12/111 AC1-10A Tv=0-100s
MK9053N.12/112 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12/112 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V
MK9053N.12PC/010 AC,1-1A ACDC24-80V
MK9053N.12PC/010 AC,5-5A ACDC24-80V
MK9053N.12PC/010 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12PC/010 AC1-10A ACDC24-80V
MK9053N.12PC/110 AC1-10A Tv=0-2s
MK9053N.12PS/010 AC,1-1A ACDC24-80V
MK9053N.12PS/010 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12PS/010 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12PS/012 AC0,1-1A Tv=0-20s
MK9053N.12PS/013 AC1-10A Tv=0-20s
MK9053N.12PS/031 IabAC2A ACDC24-80V
MK9053N.12PS/610 AC0,5-5A Tv=0-20s
MK9053N.12PS/610 AC1-10A Tv=0-20s
MK9054 AC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054 AC0,5-5V UH AC230V 5S
MK9054 AC0,5-5V UH AC24V 1S
MK9054 AC0,5-5V UH AC240V 1S
MK9054 AC1-10V UH AC230V 5S
MK9054 AC1-10V UH AC24V 5S
MK9054 AC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054 AC15-150MV UH AC230V 5S
MK9054 AC15-150MV UH AC240V 1S
MK9054 AC25-250V UH AC110V 1S
MK9054 AC25-250V UH AC127V 1S
MK9054 AC25-250V UH AC127V 5S
MK9054 AC25-250V UH AC230V 1S
MK9054 AC25-250V UH AC230V 5S
MK9054 AC25-250V UH AC24V 1S
MK9054 AC25-250V UH AC24V 5S
MK9054 AC25-250V UH AC240V 5S
MK9054 AC5-50V UH AC110V 1S
MK9054 AC5-50V UH AC230V 1S
MK9054 AC5-50V UH AC230V 5S
MK9054 AC5-50V UH AC24V 1S
MK9054 AC5-50V UH AC240V 1S
MK9054 AC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054 AC50-500MV UH AC230V 5S
MK9054 AC50-500V UH AC100V 5S
MK9054 AC50-500V UH AC110V 1S
MK9054 AC50-500V UH AC110V 5S
MK9054 AC50-500V UH AC127V 1S
MK9054 AC50-500V UH AC127V 5S
MK9054 AC50-500V UH AC230V 1S
MK9054 AC50-500V UH AC230V 5S
MK9054 AC50-500V UH AC24V 1S
MK9054 AC50-500V UH AC240V 5S
MK9054 DC0,5-5V UH AC110V 1S
MK9054 DC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054 DC0,5-5V UH AC230V 5S
MK9054 DC0,5-5V UH AC24V 1S
MK9054 DC0,5-5V UH AC24V 5S
MK9054 DC0,5-5V UH AC240V 1S
MK9054 DC0,5-5V UH AC240V 5S
MK9054 DC1-10V UH AC110V 1S
MK9054 DC1-10V UH AC230V 1S
MK9054 DC1-10V UH AC230V 5S
MK9054 DC1-10V UH AC24V 1S
MK9054 DC15-150MV UH AC110V 1S
MK9054 DC15-150MV UH AC110V 5S
MK9054 DC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054 DC15-150MV UH AC230V 5S
MK9054 DC15-150MV UH AC240V 1S
MK9054 DC25-250V UH AC110V 1S
MK9054 DC25-250V UH AC110V 5S
MK9054 DC25-250V UH AC127V 1S
MK9054 DC25-250V UH AC230V 1S
MK9054 DC25-250V UH AC230V 5S
MK9054 DC25-250V UH AC240V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC110V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC110V 5S
MK9054 DC5-50V UH AC127V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC127V 5S
MK9054 DC5-50V UH AC230V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC230V 5S
MK9054 DC5-50V UH AC24V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC240V 1S
MK9054 DC5-50V UH AC240V 5S
MK9054 DC50-500MV UH AC110V 1S
MK9054 DC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054 DC50-500MV UH AC230V 5S
MK9054 DC50-500MV UH AC24V 1S
MK9054 DC50-500MV UH AC240V 1S
MK9054 DC50-500V UH AC110V 1S
MK9054 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054 DC50-500V UH AC24V 1S
MK9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 5S
MK9054/011 AC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054/011 AC15-150MV UH AC240V 1S
MK9054/011 AC15-150MV UH AC240V 5S
MK9054/011 AC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/011 AC25-250V UH AC230V 5S
MK9054/011 AC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/011 AC50-500MV UH AC110V 1S
MK9054/011 AC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/011 AC50-500V UH AC230V 5S
MK9054/011 AC50-500V UH AC240V 1S
MK9054/011 AC50-500V UH AC240V 5S
MK9054/011 DC0,5-5V UH AC110V 1S
MK9054/011 DC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054/011 DC0,5-5V UH AC230V 5S
MK9054/011 DC0,5-5V UH AC240V 1S
MK9054/011 DC1-10V UH AC230V 1S
MK9054/011 DC1-10V UH AC230V 5S
MK9054/011 DC1-10V UH AC24V 5S
MK9054/011 DC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054/011 DC15-150MV UH AC230V 5S
MK9054/011 DC15-150MV UH AC240V 1S
MK9054/011 DC25-250V UH AC110V 1S
MK9054/011 DC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/011 DC25-250V UH AC230V 5S
MK9054/011 DC25-250V UH AC240V 1S
MK9054/011 DC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/011 DC5-50V UH AC230V 5S
MK9054/011 DC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054/011 DC50-500V UH AC110V 1S
MK9054/011 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/012 AC0,5-5V UH AC110V 1S
MK9054/012 AC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054/012 AC0,5-5V UH AC230V 5S
MK9054/012 AC0,5-5V UH AC240V 5S
MK9054/012 AC0,5-5V UH AC42V 1S
MK9054/012 AC25-250V UH AC110V 5S
MK9054/012 AC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/012 AC25-250V UH AC230V 5S
MK9054/012 AC25-250V UH AC24V 5S
MK9054/012 AC25-250V UH AC240V 1S
MK9054/012 AC25-250V UH AC240V 5S
MK9054/012 AC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/012 AC5-50V UH AC230V 5S
MK9054/012 AC5-50V UH AC24V 1S
MK9054/012 AC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054/012 AC50-500V UH AC110V 1S
MK9054/012 AC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/012 AC50-500V UH AC230V 5S
MK9054/012 AC50-500V UH AC240V 5S
MK9054/012 DC0,5-5V UH AC110V 1S
MK9054/012 DC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054/012 DC0,5-5V UH AC42V 1S
MK9054/012 DC1-10V UH AC230V 1S
MK9054/012 DC1-10V UH AC230V 5S
MK9054/012 DC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054/012 DC15-150MV UH AC230V 5S
MK9054/012 DC15-150MV UH AC42V 5S
MK9054/012 DC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/012 DC25-250V UH AC230V 5S
MK9054/012 DC5-50V UH AC110V 5S
MK9054/012 DC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/012 DC5-50V UH AC230V 5S
MK9054/012 DC5-50V UH AC24V 5S
MK9054/012 DC5-50V UH AC240V 1S
MK9054/012 DC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054/012 DC50-500V UH AC110V 5S
MK9054/012 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/012/60 DC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/013 AC1-10V UH AC230V 1S
MK9054/013 AC15-150MV UH AC230V 1S
MK9054/013 AC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/013 AC25-250V UH AC230V 5S
MK9054/013 AC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/013 AC50-500MV UH AC230V 1S
MK9054/013 AC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/013 AC50-500V UH AC230V 5S
MK9054/013 DC0,5-5V UH AC230V 1S
MK9054/013 DC15-150MV UH AC230V 5S
MK9054/013 DC25-250V UH AC230V 1S
MK9054/013 DC5-50V UH AC230V 1S
MK9054/013 DC5-50V UH AC230V 5S
MK9054/013 DC5-50V UH AC240V 1S
MK9054/013 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/013 DC50-500V UH AC230V 5S
MK9054/013 DC50-500V UH AC240V 1S
MK9054/100 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/111 DC1-10V UH AC230V 1S
MK9054/111 DC50-500V UH AC230V 1S
MK9054/200 AC25-250V UH DC24V
MK9054N.12/010 AC,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC0,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC1-10V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC15-150mV Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC25-250V Tv=2-200S
MK9054N.12/010 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC50-500V Tv=0-100S
MK9054N.12/010 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/010 AC6-60mV Tv=0-20S
MK9054N.12/011 AC0,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/011 AC15-150mV Tv=0-20S
MK9054N.12/011 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12/011 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/011 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/012 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12/012 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/012 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/012 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/012 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC0,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC0,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/013 AC50-500V Tv=0-20S
MK9054N.12/031 Uan DC57V, Uab DC55V
MK9054N.12/031 Uan DC72V, Uab DC70V
MK9054N.12/110 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12/110 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12/112 AC0,5-5V Tv=0-20S
MK9054N.12/112 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12PC/010 AC6-60mV Tv=0-20S
MK9054N.12PS/011 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12PS/011 AC5-50V Tv=0-20S
MK9054N.12PS/012 AC25-250V Tv=0-20S
MK9054N.12PS/013 AC25-250V Tv=0-20S
MK9055N.12 ,15-20000HZ AC230V+DC24V
MK9055N.12 1-120000IPM AC230V+DC24V
MK9055N.12/005 1-120000IPM
MK9055N.12/006 1-120000IPM
MK9055N.12/007 1-120000IPM
MK9055N.12/010 1-120000IPM
MK9055N.12/017 1-120000IPM
MK9055N.12PC 0,15-20000HZ
MK9055N.12PS 0,15-20000HZ
MK9055N.38/500 0,15-20000Hz Hyst.5%
MK9055N.38/500 1-120000IPM Hyst.=5%
MK9055N.38/506 1-120000IPM Hyst.=5%
MK9055N.38/510 1-120000IPM Hyst.=5%
MK9056.12 AC50/60HZ 100-127V
MK9056.12 AC50/60HZ 208V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12 AC50/60HZ 220-400V
MK9056.12 AC50/60HZ 380-500V
MK9056.12 AC50/60HZ 42-60V
MK9056.12/070 AC50/60HZ 380-500V
MK9056.12/100 AC400HZ 100-127V
MK9056.12/100 AC400HZ 220-240V
MK9056.12/100 AC400HZ 280V
MK9056.12/60 AC50/60HZ 220-240V
MK9056.12/60 AC50/60HZ 380-500V
MK9056.12/61 AC50/60HZ 380-500V
MK9056N.12 AC50/60HZ 100-127V
MK9056N.12 AC50/60HZ 220-240V
MK9056N.12 AC50/60HZ 380-500V
MK9056N.12/004 AC50/60HZ 380-500V
MK9056N.12PC AC50/60HZ 380-500V
MK9056N.12PS AC50/60HZ 380-500V
MK9059.11 UM AC15-150HZ 100-750V
MK9059.11 UM AC15-150HZ 150-750V
MK9064N.11 AC/DC0,2-5V UH=DC24V
MK9064N.11 AC/DC12-300V UH=DC24V
MK9064N.11PC AC/DC12-300V UH=DC24V
MK9065.11 AC110-127V 0,5-10A
MK9065.11 AC220-240V 0,1-2A
MK9065.11 AC220-240V 0,5-10A
MK9065.11 AC380-415V 0,1-2A
MK9065.11 AC380-415V 0,5-10A
MK9065.11/400 AC220-240V 0,5-10A
MK9065.20 3AC220-240V 0,1-2A
MK9065.20 3AC220-240V 0,5-10A
MK9065.20 3AC380-415V 0,1-2A
MK9065.20 3AC380-415V 0,5-10A
MK9065.20/400 3AC220-240V 0,5-10A
MK9143N.38       +/-5Hz  UH AC230V
MK9143N.38       +/-5Hz  UH DC24V
MK9143N.38/050   +/-5Hz  AC400V
MK9143N.38/400   +/-5Hz  UH AC230V
MK9143N.38/600  45-65Hz  UH AC115V
MK9143N.38/600  45-65Hz  UH AC230V
MK9143N.38/600  45-65Hz  UH AC400V
MK9143N.38/600  45-65Hz  UH DC24V
MK9143N.38/801  45-65Hz  UH DC24V
MK9151.11 0,02-4,5M-OHM AC220-240V
MK9151.11 0,02-4,5M-OHM AC24V
MK9151.11 0,02-4,5M-OHM DC24V
MK9151.11 0,6-10K-OHM AC220-240V
MK9151.11 0,6-500K-OHM AC110-127V
MK9151.11 0,6-500K-OHM AC220-240V
MK9151.11 2-450K-OHM AC110-127V
MK9151.11 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.11 2-450K-OHM AC24V
MK9151.11 2-450K-OHM AC380-415V
MK9151.11 2-450K-OHM AC42-48V
MK9151.11 2-450K-OHM DC24V
MK9151.11/001 2-450K-OHM AC110-127V
MK9151.11/001 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.11/001 2-450K-OHM AC24V
MK9151.11/001 2-450K-OHM AC42-48V
MK9151.11/001 2-450K-OHM DC24V
MK9151.11/002 ,02-4,5M UHAC220-240V
MK9151.11/002 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.11/002 2-450K-OHM AC24V
MK9151.11/002 2-450K-OHM DC24V
MK9151.11/004 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.11/106 2-450K-OHM AC110-127V
MK9151.11/106 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.11/106 2-450K-OHM DC24V
MK9151.11/800 2-15K-OHM AC110-127V
MK9151.11/800 2-15K-OHM AC220-240V
MK9151.11/800 2-15K-OHM AC24V
MK9151.11/800 2-15K-OHM DC24V
MK9151.12 0,02-4,5M-OHM DC24V
MK9151.12 0,6-500K-OHM AC110-127V
MK9151.12 2-450K-OHM AC110-127V
MK9151.12 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12 2-450K-OHM AC24V
MK9151.12 2-450K-OHM AC380-415V
MK9151.12 2-450K-OHM AC42-48V
MK9151.12 2-450K-OHM DC24V
MK9151.12/001 2-450K-OHM AC110-127V
MK9151.12/001 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12/001 2-450K-OHM DC24V
MK9151.12/002 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12/002 2-450K-OHM AC24V
MK9151.12/002 2-450K-OHM DC24V
MK9151.12/005 400K AC220-240V Tv40S
MK9151.12/106 2-450K-OHM AC220-240V
MK9151.12/106 2-450K-OHM DC24V
MK9151.12/800 2-15K-OHM DC24V
MK9151N.12 0,02-4,5M AC230V 0,2-20S
MK9151N.12 2-450K AC110V 0,2-20S
MK9151N.12 2-450K AC230V 0,2-20S
MK9151N.12 2-450K AC24V 0,2-20S
MK9151N.12 2-450K AC240V 0,2-20S
MK9151N.12 2-450K DC24V 0,2-20S
MK9151N.12/001 2-450K AC115V ,2-20S
MK9151N.12/001 2-450K AC230V ,2-20S
MK9151N.12/001 2-450K AC24V 0,2-20S
MK9151N.12/001 2-450K AC400V ,2-20S
MK9151N.12/001 2-450K DC24V 0,2-20S
MK9151N.12/002 2-450K AC230V ,2-20S
MK9151N.12/002 2-450K AC24V 0,2-20S
MK9151N.12/002 2-450K DC24V 0,2-20S
MK9151N.12PC 2-450K DC24V 0,2-20S
MK9151N.12PS/001 2-450K AC115V
MK9162.11 AC50/60HZ 230V
MK9162.11 AC50/60HZ 24V
MK9162.11 AC50/60HZ 48V
MK9162.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC/DC24V
MK9163N.12 AC50/60HZ 110V
MK9163N.12 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12 AC50/60HZ 240V
MK9163N.12 AC50/60HZ 400V
MK9163N.12/010 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12/010 ATEX AC50/60HZ 110V
MK9163N.12/010 ATEX AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/010 ATEX AC50/60HZ 400V
MK9163N.12/100 AC/DC24V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 110V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 240V
MK9163N.12/100 AC50/60HZ 400V
MK9163N.12/100/61 AC50/60HZ 110V
MK9163N.12/100/61 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/110 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12/110 ATEX AC50/60HZ 110V
MK9163N.12/110 ATEX AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/110 ATEX AC50/60HZ 400V
MK9163N.12/200 AC/DC24V
MK9163N.12/200 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12/210 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12/210 ATEX AC50/60HZ110V
MK9163N.12/210 ATEX AC50/60HZ230V
MK9163N.12/61 AC50/60HZ 110V
MK9163N.12PC AC50/60HZ 230V
MK9163N.12PC/010 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12PC/010 ATEX AC50/60Hz230V
MK9163N.12PC/100 AC/DC24V
MK9163N.12PC/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12PC/110 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12PS AC/DC24V
MK9163N.12PS/010 ATEX AC50/60HZ230V
MK9163N.12PS/100 AC/DC24V
MK9163N.12PS/100 AC50/60HZ 230V
MK9163N.12PS/110 ATEX AC/DC24V
MK9163N.12PS/110 ATEX AC50/60HZ230V
MK9163N.12PS/210 ATEX AC50/60HZ230V
MK9300N.11/022 3AC24-400V AC12A
MK9300N.11PS/PA022 3AC24-400V AC12A
MK9300N.11PS/022 3AC24-400V AC12A
MK9397N.11/010 3AC24-400V AC12A
MK9837N.12 1,5-200HZ UH AC230V
MK9837N.12 1,5-200HZ UH DC24V
MK9837N.12 5-600HZ UH AC230V
MK9837N.12/050 1,5-200HZ UH AC230V
MK9837N.12/050 1,5-200HZ UH AC400V
MK9837N.12/050 1,5-200HZ UH DC24V
MK9837N.12/050 5-600HZ UH DC24V
MK9837N.38/500 2x5-600HZ UH AC230V
MK9837N.38/550 2x1,5-200HZ Tv=0
MK9903.81 AC/DC24V 0,05-1S
MK9903.81 AC/DC24V 0,15-3S
MK9903.81 AC/DC24V 0,5-10M
MK9903.81 AC/DC24V 0,5-10S
MK9903.81 AC/DC24V 1,5-30M
MK9903.81 AC/DC24V 1,5-30S
MK9903.81 AC/DC24V 15-300S
MK9903.81 AC/DC24V 3-60M
MK9903.81 AC/DC24V 3-60S
MK9903.81 AC/DC24V 5-100S
MK9903.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
MK9903.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
MK9903.81 AC50/60HZ 127V 0,5-10S
MK9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,05-1S
MK9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,5-10S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10M
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S
MK9903.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
MK9903.81 AC50/60HZ 48V 0,05-1S
MK9903.81 AC50/60HZ 48V 0,5-10S
MK9903.81 AC50/60HZ 48V 15-300S
MK9903.81 AC50/60HZ 48V 3-60M
MK9903.81 AC50/60HZ 48V 5-100S
MK9903.81 AC50/60HZ 500V 3-60S
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10M
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30M
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60M
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60S
MK9903.81 AC50/60HZ110-127V 5-100S
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30M
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 15-300S
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 3-60M
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 3-60S
MK9903.81 AC50/60HZ220-240V 5-100S
MK9903.81 AC50/60HZ230-240V 0,15-3S
MK9906 AC/DC12V 0,5-10S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3H
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10M
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30M
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 15-300S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 3-60M
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 3-60S
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 5-100H
MK9906 AC/DC24V+AC110-127V 5-100S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10H
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30H
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 3-60M
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 5-100H
MK9906 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
MK9906 AC/DC24V+AC250V 0,05-1S
MK9906 AC/DC24V+AC380-500V 0,5-10S
MK9906 AC/DC42-48V 0,05-1S
MK9906 AC/DC42-48V 0,15-3H
MK9906 AC/DC42-48V 0,15-3S
MK9906 AC/DC42-48V 0,5-10M
MK9906 AC/DC42-48V 0,5-10S
MK9906 AC/DC42-48V 1,5-30M
MK9906 AC/DC42-48V 1,5-30S
MK9906 AC/DC42-48V 15-300S
MK9906 AC/DC42-48V 3-60M
MK9906 AC/DC42-48V 3-60S
MK9906 AC/DC42-48V 5-100S
MK9906.32 AC/DC12V 0,15-3S
MK9906.32 AC/DC12V 0,5-10M
MK9906.32 AC/DC12V 15-300S
MK9906.32 AC/DC42-48V 1,5-30S
MK9906.32 AC/DC42-48V 15-300S
MK9906.32 AC/DC42-48V 3-60S
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.32/071 AC/DC12V 0,15-3S
MK9906.32/071 AC/DC24V+AC110-127V
MK9906.32/071 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906.82/071 AC/DC24V+AC220-240V
MK9906N.82 AC/DC12-240V 0,05S-300H
MK9906N.82/500 AC/DC12-240V
MK9906N.82/600 AC230V 0,5-10M
MK9906N.82/600 AC230V 1,5-30M
MK9906N.82/600 AC230V 1,5-30S
MK9906N.82/600 DC24V 0,5-10S
MK9906N.82/600 DC24V 15-300S
MK9906N.82/608 DC24V 0,5-10S
MK9906N.82/608 DC24V 1,5-30S
MK9906N.82/608/61 DC24V 1,5-30S
MK9906N.82/61 AC/DC12-240V,05S-300H
MK9906N.82PC AC/DC12-240V ,05S-300H
MK9906N.82PC/500 AC/DC12-240V
MK9906N.82PC/600 DC24V 0,5-10S
MK9906N.82PC/61 AC/DC12-240V
MK9906N.82PS/61 AC/DC12-240V
MK9908 AC/DC24V 0,05-1S
MK9908 AC/DC24V 0,15-3S
MK9908 AC/DC24V 0,5-10S
MK9908 AC/DC24V 1,5-30S
MK9908 AC/DC24V 15-300S
MK9908 AC/DC24V 3-60S
MK9908 AC/DC24V 5-100S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 0,05-1S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 0,15-3S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 0,5-10S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 1,5-30S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 15-300S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 3-60S
MK9908 AC50/60HZ 220-240V 5-100S
MK9908 AC50/60HZ 24V 0,05-1S
MK9908 AC50/60HZ 24V 0,5-10S
MK9908 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
MK9908 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
MK9908 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
MK9908 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
MK9908 AC50/60HZ 42V 15-300S
MK9908 AC50/60HZ 42V 3-60S
MK9908 AC50/60HZ 42V 5-100S
MK9908 AC50/60HZ 48V 0,5-10S
MK9908 AC50/60HZ 48V 1,5-30S
MK9908 AC50/60HZ 48V 5-100S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 0,05-1S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 0,15-3S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 0,5-10S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 1,5-30S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 15-300S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 3-60S
MK9908 AC50/60HZ 92-127V 5-100S
MK9908.82/120 AC220-240V 0,15-3S
MK9961.35 AC/DC24V 0,05-1S
MK9961.35 AC/DC24V 0,15-3S
MK9961.35 AC/DC24V 0,5-10S
MK9961.35 AC/DC24V 1,5-30S
MK9961.35 AC/DC24V 15-300S
MK9961.35 AC/DC24V 3-60S
MK9961.35 AC/DC24V 30-600S
MK9961.35 AC/DC24V 5-100S
MK9961.35 AC/DC42V 0,05-1S
MK9961.35 AC/DC42V 0,15-3S
MK9961.35 AC/DC42V 0,5-10S
MK9961.35 AC/DC42V 15-300S
MK9961.35 AC/DC42V 30-600S
MK9961.35 AC50/60HZ 110-127V 3-60S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 15-300S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 3-60S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 30-600S
MK9961.35 AC50/60HZ 230V 5-100S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 15-300S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 30-600S
MK9961.35 AC50/60HZ 240V 5-100S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 15-300S
MK9961.35 AC50/60HZ110-127V 30-600S
MK9961.81 AC/DC24V 0,05-1S
MK9961.81 AC/DC24V 0,15-3S
MK9961.81 AC/DC24V 0,5-10S
MK9961.81 AC/DC24V 1,5-30S
MK9961.81 AC/DC24V 15-300S
MK9961.81 AC/DC24V 3-60S
MK9961.81 AC/DC24V 30-600S
MK9961.81 AC/DC24V 5-100S
MK9961.81 AC/DC42V 0,05-1S
MK9961.81 AC/DC42V 0,5-10S
MK9961.81 AC/DC42V 1,5-30S
MK9961.81 AC/DC42V 15-300S
MK9961.81 AC/DC42V 3-60S
MK9961.81 AC/DC42V 30-600S
MK9961.81 AC/DC42V 5-100S
MK9961.81 AC50/60HZ 110-127V 3-60S
MK9961.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 15-300S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 3-60S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 30-600S
MK9961.81 AC50/60HZ 230V 5-100S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 3-60S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 30-600S
MK9961.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
MK9961.81 AC50/60HZ110-127V 30-600S
MK9961.81/61 AC/DC24V 15-300S
MK9961.81/61 AC/DC24V 3-60S
MK9961.81/61 AC50/60HZ 230V 0,15-3S
MK9961.81/61 AC50/60HZ 230V 15-300S
MK9961.83 AC50/60HZ 230V 0,05-1S
MK9961.83 AC50/60HZ 230V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,05-1S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,15-3S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 0,5-10S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 15-300S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 3-60S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC42V 5-100S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,05-1S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,15-3S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 0,5-10S
MK9962 AC/DC24V+AC/DC48V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3H
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 15-300S
MK9962 AC/DC24V+AC110-127V 3-60M
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10H
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30H
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 3-60M
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 5-100H
MK9962 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
MK9962.81/004    AC220-240V 0,5-10S
MK9962.81/004    AC220-240V 15-300S
MK9962.81/004 AC/DC24V 15-300S
MK9962.81/004 AC50/60HZ220V 0,05-1S
MK9962.81/006 AC50/60HZ220V 0,5-10S
MK9962.81/020 AC/DC24V 0,05-1S
MK9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10H
MK9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10M
MK9962.81/020 AC/DC24V 1,5-30M
MK9962.81/020 AC/DC24V 1,5-30S
MK9962.81/020 AC/DC24V 3-60M
MK9962.81/020 AC/DC48V 0,15-3S
MK9962.81/020 AC/DC48V 0,5-10M
MK9962.81/020 AC110-127V 0,5-10M
MK9962.81/020 AC110-127V 0,5-10S
MK9962.81/020 AC110-127V 1,5-30M
MK9962.81/020 AC220-240V 0,05-1S
MK9962.81/020 AC220-240V 0,15-3H
MK9962.81/020 AC220-240V 0,15-3S
MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10H
MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10M
MK9962.81/020 AC220-240V 0,5-10S
MK9962.81/020 AC220-240V 1,5-30M
MK9962.81/020 AC220-240V 1,5-30S
MK9962.81/020 AC220-240V 15-300S
MK9962.81/020 AC220-240V 3-60M
MK9962.81/020 AC220-240V 5-100S
MK9962.81/030 AC220-240V 0,05-1S
MK9962.81/61 AC/DC24V 0,5-10M
MK9962.81/61 AC50/60HZ110-127V 1S
MK9962.82/004 AC/DC24V 1,5-30S
MK9962.82/004 AC/DC24V 15-300S
MK9962.82/020 AC/DC24V 0,05-1S
MK9962.82/020 AC/DC24V 0,15-3S
MK9962.82/020 AC/DC24V 0,5-10M
MK9962.82/020 AC/DC24V 0,5-10S
MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30H
MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30M
MK9962.82/020 AC/DC24V 1,5-30S
MK9962.82/020 AC/DC24V 15-300S
MK9962.82/020 AC/DC24V 5-100S
MK9962.82/020 AC/DC48V 0,05-1S
MK9962.82/020 AC110-127V 0,05-1S
MK9962.82/020 AC110-127V 0,15-3S
MK9962.82/020 AC110-127V 1,5-30M
MK9962.82/020 AC110-127V 5-100H
MK9962.82/020 AC220-240V 0,05-1S
MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-10H
MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-3H
MK9962.82/020 AC220-240V 0,15-3S
MK9962.82/020 AC220-240V 0,5-10M
MK9962.82/020 AC220-240V 0,5-10S
MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30H
MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30M
MK9962.82/020 AC220-240V 1,5-30S
MK9962.82/020 AC220-240V 15-300S
MK9962.82/020 AC220-240V 3-60M
MK9962.82/020 AC220-240V 5-100H
MK9962.82/020 AC220-240V 5-100S
MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 10M
MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 40S
MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30M
MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30S
MK9962N.82/300/61 AC/DC12-240V
MK9962N.82/61 ACDC12-240V 0,05-300H
MK9962N.82PS/61 AC/DC12-240V
MK9988.51 AC/DC24V
MK9988.51 AC/DC42V
MK9988.51 AC/DC48V
MK9988.51 AC50/60HZ 110V
MK9988.51 AC50/60HZ 127V
MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V
MK9988.51/010 AC110V 0,15-0,25S
MK9988.51/010 AC220-240V 0,15-0,25S
MK9988.51/012 AC110V 1,5-2,5S
MK9988.51/012 AC220-240V 1,5-2,5S
MK9988.52 AC/DC24V
MK9988.52 AC/DC42V
MK9988.52 AC/DC48V
MK9988.52 AC50/60HZ 110V
MK9988.52 AC50/60HZ 127V
MK9988.52 AC50/60HZ 220-240V
MK9989 AC/DC12V 0,05-1S
MK9989 AC/DC12V 0,15-3S
MK9989 AC/DC12V 0,5-10S
MK9989 AC/DC12V 1,5-30S
MK9989 AC/DC12V 15-300S
MK9989 AC/DC12V 3-60M
MK9989 AC/DC12V 5-100S
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,05-1S
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,15-3S
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 0,5-10S
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 1,5-30S
MK9989 AC/DC24V+AC110-127V 5-100S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,05-1S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3H
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,15-3S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10M
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 0,5-10S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 15-300S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 3-60S
MK9989 AC/DC24V+AC220-240V 5-100S
MK9989 AC/DC24V+AC380-500V 0,05-1S
MK9989 AC/DC42-48V 0,05-1S
MK9989 AC/DC42-48V 0,5-10S
MK9989 AC/DC42-48V 1,5-3S
MK9989 AC/DC42-48V 1,5-30S
MK9989 AC/DC42-48V 5-100S
MK9989.16/100 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.72/001 AC110-127V 0,05-1S
MK9989.77 AC/DC12V 0,15-3S
MK9989.77 AC/DC12V 0,5-10S
MK9989.77 AC/DC42-48V 0,05-1S
MK9989.77 AC/DC42-48V 0,5-10S
MK9989.77 AC/DC42-48V 1,5-30S
MK9989.77 AC/DC42-48V 15-300S
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V
MK9994
MK9994.002
MK9995
ML3045.11 AC/DC24 + AC220-240V
ML3045.11/001 AC/DC24V
ML3045.11/100 AC/DC24V + AC110-127V
ML3045.11/100 AC/DC24V + AC220-240V
ML3059.11 AC/DC12-240V
ML3059.12 AC/DC12-240V
ML3059.12/100 AC/DC12-240V
ML3059.12/200 AC/DC12-240V
ML7853 AC/DC24V 10S 100MS
ML7853 AC/DC24V 10S 35MS
ML7853 AC/DC24V 100S 35MS
ML7853 AC/DC24V 30S  35MS
ML7853 AC/DC24V 30S 100MS
ML7853 AC/DC24V 60S  35MS
ML7853 AC/DC24V 60S 100MS
ML7853 AC/DC42V 10S 100MS
ML7853 AC/DC42V 100S 35MS
ML7853 AC/DC42V 30S 100MS
ML7853 AC/DC42V 30S 35MS
ML7853 AC/DC42V 60S 100MS
ML7853 AC/DC42V 60S 35MS
ML7853 AC50/60HZ 110-127V 30S 100MS
ML7853 AC50/60HZ 110-127V 30S 35MS
ML7853 AC50/60HZ 110-127V 60S 100MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S  35MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S  80MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 10S 100MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 100S 35MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 30S 100MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 30S 35MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 60S  35MS
ML7853 AC50/60HZ 220-240V 60S 100MS
ML7853 AC50/60HZ 415-440V 30S  35MS
ML7853 AC50/60HZ220-240V 100S 100MS
ML7853/001 AC/DC42V 30S 100MS
ML7853/001 AC220-240V 30S 100MS
ML7853/61 AC/DC24V 30S 100MS
ML7853/61 AC110-127V  30S  35MS
ML7853/61 AC110-127V 1,5-30S 100MS
ML7853/61 AC220-240V 30S 100MS
ML7863.81 AC/DC24V 0,05-1S
ML7863.81 AC/DC24V 0,15-3S
ML7863.81 AC/DC24V 0,5-10S
ML7863.81 AC/DC24V 1,5-30S
ML7863.81 AC/DC24V 15-300S
ML7863.81 AC/DC24V 5-100S
ML7863.81 AC/DC42V 0,05-1S
ML7863.81 AC/DC42V 0,15-3S
ML7863.81 AC/DC42V 0,5-10S
ML7863.81 AC/DC42V 1,5-30S
ML7863.81 AC/DC42V 15-300S
ML7863.81 AC/DC42V 5-100S
ML7863.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S
ML7863.81 AC50/60HZ 220-230V 5-100S
ML7863.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S
ML7863.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S
ML7863.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S
ML7863.81 AC50/60HZ 240V 15-300S
ML7863.81 AC50/60HZ 240V 5-100S
ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
ML7863.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,05-1S
ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,15-3S
ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 0,5-10S
ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 1,5-30S
ML7863.81 AC50/60HZ220-230V 15-300S
ML7863.81/050 AC/DC24V 1,5-30S
ML7863.81/101 AC220-230V 0,15-3S
ML7863.81/101 AC220-230V 1,5-10S
ML7863.81/101 AC220-230V 1,5-30S
ML7863.81/101 AC220-230V 15-300S
ML7863.81/101 AC220-230V 30-600S
ML7863.81/101 AC220-230V 5-100S
ML9052.11 AC50/60HZ 42V
ML9052.11 AC50/60HZ 48V
ML9701.11 AC/DC0,5-1A
ML9701.11 AC/DC0,8-1,6A
ML9701.11 AC/DC1,5-3A
ML9701.11 AC/DC2,5-5A
ML9701.11 AC/DC4-8A
ML9701.11 AC/DC6-12A
ML9701.11 AC/DC8-16A
ML9702.11 AC50/60HZ 110V
ML9702.11 AC50/60HZ 127V
ML9702.11 AC50/60HZ 230V
ML9702.11 AC50/60HZ 24V
ML9702.11 AC50/60HZ 240V
ML9702.11 DC110V
ML9702.11 DC127V
ML9702.11 DC220V
ML9702.11 DC24V
ML9702.11 DC240V
ML9702.11 DC48V
ML9702.11 DC60V
ML9702.11 DC80V
ML9903.81 AC/DC24V 0,05-1S
ML9903.81 AC/DC24V 0,15-3S
ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10H
ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10M
ML9903.81 AC/DC24V 0,5-10S
ML9903.81 AC/DC24V 1,5-30M
ML9903.81 AC/DC24V 1,5-30S
ML9903.81 AC/DC24V 15-300S
ML9903.81 AC/DC24V 3-60M
ML9903.81 AC/DC24V 3-60S
ML9903.81 AC/DC24V 5-100S
ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,05-1S
ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S
ML9903.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S
ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60M
ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60S
ML9903.81 AC50/60HZ 220-240V 5-100S
ML9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,05-1S
ML9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,5-10S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 3-60M
ML9903.81 AC50/60HZ 42V 5-100S
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10M
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30M
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60M
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 3-60S
ML9903.81 AC50/60HZ110-127V 5-100S
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3H
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10H
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30M
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S
ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 15-300S
ML9903.81 AC50/60HZ230-240V 0,15-3S
ML9903.81/001 AC220-240V 0,5-10S
ML9903.81/001 AC220-240V 15-300S
ML9903.81/001 AC220-240V 5-100S
ML9903.81/003 50/60HZ 230-240V 0,6S
ML9903.81/003 50/60HZ 230-240V 3S
ML9903.81/004 AC/DC24V 0,5-10S
ML9903.81/004 AC/DC24V 1,5-30S
ML9903.81/124 AC/DC24+42V 0,02-0,2S
ML9903.81/124 AC/DC24+42V 0,5-10S
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC110-127V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+AC220-240V
ML9903.81/124 AC/DC24V+42V 0,5-10M
ML9903.81/124 AC/DC24V+42V 1,5-30S
ML9962.81 AC/DC24V 0,05-1S
ML9962.81 AC/DC24V 0,15-3S
ML9962.81 AC/DC24V 0,5-10M
ML9962.81 AC/DC24V 0,5-10S
ML9962.81 AC/DC24V 1,5-30M
ML9962.81 AC/DC24V 1,5-30S
ML9962.81 AC/DC24V 15-300S
ML9962.81 AC/DC24V 3-60M
ML9962.81 AC/DC24V 5-100S
ML9962.81 AC/DC42V 0,05-1S
ML9962.81 AC/DC42V 0,15-3S
ML9962.81 AC/DC42V 0,5-10M
ML9962.81 AC/DC42V 0,5-10S
ML9962.81 AC/DC42V 1,5-30M
ML9962.81 AC/DC42V 1,5-30S
ML9962.81 AC/DC42V 15-300S
ML9962.81 AC/DC42V 5-100S
ML9962.81 AC/DC48V 0,5-10M
ML9962.81 AC/DC48V 0,5-10S
ML9962.81 AC/DC48V 15-300S
ML9962.81 AC50/60HZ 110-127V 3-60M
ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60M
ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 3-60S
ML9962.81 AC50/60HZ 220-240V 5-100S
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10M
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30M
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S
ML9962.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,05-1S
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3H
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,15-3S
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10H
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10S
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30H
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30M
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 1,5-30S
ML9962.81 AC50/60HZ220-240V 15-300S
ML9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10M
ML9962.81/020 AC/DC24V 0,5-10S
ML9962.81/020 AC220-240V 0,5-10M
ML9962.81/020 AC220-240V 5-100S
ML9962.81/300 AC/DC24V 1,5-30S
NA5001.01.10
NA5001.01.20
NA5002.01.34
NA5005.01.34
NA5010.01.10
NA5010.01.20
NB5010.01.06
NB5010.01.16
NB5010.13.16
NC5002.01.34
ND5015/024/61
ND5015/035/61
ND5015/070/61
ND5016/024
ND5016/035
ND5016/070
ND5017/024
ND5017/070
ND5018/030
ND5018/035
ND5018/070
ND5018/105
ND5018/140
ND5018/210
ND5019/020
ND5019/030
ND5019/035
ND5019/070
ND5019/105
NE5020.92/001/0011 DC24V
NE5020.92/0011
NE5020.92/0110
NE5020.92/1001
NE5020.92/1100
NE5021.02
NE5021.22/100
NI5061.43        NOT-HALT-GERÄT
OA5529/180     ST/BU nicht gekreuzt
OA5630.12 DC110V
OA5640
OA5810/900  90Grad abgewinkelt
OA5810/901  mit 2,5m Kabel
OA5811/200 Steck./Steck. n.gekreuzt
OA6920 USB-A an Mini-B (5pol.)
OA8820.01 AC230V
OA8823.84 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
OA8823.84 AC50/60HZ 230V 2-20M
OA8823.84 AC50/60HZ 230V 3-60M
OA8823.84 AC50/60HZ 24V 3-60M
OA8823.84 DC24V 2-20M
OA8824.41 AC50/60HZ 230V 0,5-10M
OA8824.41 AC50/60HZ 230V 2-20M
OA8824.41 AC50/60HZ 230V 3-60M
OA8825.41 AC50/60HZ 230V 5/20M
OA8860.12 AC50/60HZ 230V
OA8860.14 AC50/60HZ 230V
PH9260.91 AC24-240V AC100A
PH9260.91 AC24-240V AC100A
PH9260.91 AC24-240V AC125A
PH9260.91 AC24-240V AC25A
PH9260.91 AC24-240V AC25A
PH9260.91 AC24-240V AC50A
PH9260.91 AC24-240V AC50A
PH9260.91 AC48-480V AC100A
PH9260.91 AC48-480V AC125A
PH9260.91 AC48-480V AC25A
PH9260.91 AC48-480V AC25A
PH9260.91 AC48-480V AC50A
PH9260.91 AC48-480V AC50A
PH9260.91 AC48-600V AC100A
PH9260.91 AC48-600V AC25A
PH9260.91 AC48-600V AC50A
PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A
PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A
PH9260.91/000/01 AC24-240V AC25A
PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A
PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A
PH9260.91/000/01 AC48-600V AC25A
PH9260.91/000/02 AC24-240V AC50A
PH9260.91/000/02 AC24-240V AC50A
PH9260.91/000/02 AC48-480V AC125A
PH9260.91/000/02 AC48-480V AC50A
PH9260.91/000/02 AC48-480V AC50A
PH9260.91/000/02 AC48-600V AC50A
PH9260.91/001 AC48-480V AC100A
PH9260.91/001/02 AC48-480V AC100A
PH9260.91/020 AC100-240V AC25A
PH9260.91/020 AC100-240V AC50A
PH9260.91/020 AC200-480V AC25A
PH9260.91/020 AC200-480V AC50A
PH9260.91/042 AC48-480V AC25A
PH9260.91/042 AC48-480V AC50A
PH9260.91/042/02 AC48-480V AC25A
PH9260.91/042/02 AC48-480V AC50A
PH9260.91/100 AC24-240V AC50A
PH9260.91/100 AC48-480V AC50A
PH9260.91/100 AC48-600V AC50A
PH9260.91/100 AC48-600V AC50A
PH9260.91/100 AC48-600V AC50A
PH9260.91/100/02 AC24-240V AC50A
PH9260.91/100/02 AC48-480V AC50A
PH9260.91/120 AC100-240V AC50A
PH9260.91/120 AC200-480V AC50A
PH9260.91/120/02 AC200-480V AC50A
PH9260.92 AC48-480V 2xAC48A
PH9260.92/000/02 AC48-480V 2xAC32A
PH9270.91     AC200-480V AC40A
PH9270.91/000/01 AC200-480V AC25A
PH9270.91/000/02 AC200-480V AC40A
PH9270.91/001 AC200-480V AC10A
PH9270.91/001 AC200-480V AC40A
PH9270.91/001/02 AC200-480V AC40A
PH9270.91/002 AC200-480V AC40A
PH9270.91/002 AC24-110V AC40A
PH9270.91/002/02 AC24-110V AC40A
PH9270.91/003/02 AC24-240V AC45A
PH9270.91/006 AC200-480V AC10A
PH9270.91/006 AC200-480V AC40A
PH9270.91/100 AC200-480V AC40A
PH9270.91/100/02 AC200-480V AC40A
PH9270.91/101/02 AC200-480V AC40A
PK9260.91 AC48-460V AC24A
PK9260.91 AC48-460V AC32A
PK9260.91 AC48-460V AC32A
PK9260.91 AC48-460V AC48A
PK9260.91 AC48-460V AC72A
PK9260.91/000/03 AC24-240V AC10A
PK9260.91/000/03 AC48-460V AC10A
PK9260.91/000/04 AC24-240V AC20A
PK9260.91/000/04 AC48-460V AC20A
PK9260.91/001 AC48-460V AC88A
PK9260.91/011/00 AC48-460V AC24A
PK9260.91/100/04 AC48-600V AC20A
PK9260.91/100/06 AC48-600V AC60A
PK9261.91/000/04 AC48-460V AC15A
PN3145/51/01/012            deutsch
PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 120S
PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 6S
PS 328.01 6UV AC50HZ 230V 60S
PS 328.01 6UV AC60HZ 110V 120S
PS 328.01/037 4UF AC50HZ 230V 60S
PS 328.02  8UV AC50HZ 24V 120S
PS 328.02 12UF AC50HZ 230V 144S
PS 328.02 12UV AC50HZ 230V 120S
PS 328.02 12UV AC50HZ 230V 90S
PS 328.02 7UV AC50HZ 230V 120S
PS 328.02 7UV AC50HZ 42V 20S
RE5910/001 ohne IR,      B1-B4:BPDV
RE5910/001 ohne IR, B1-B4:BPDV
RE5910/002 mit IR,       B1-B4:BPDV
RE5910/003 ohne IR,      B1-B4:BPSV
RE5910/004 mit IR,       B1-B4:BPSV
RE5910/004 mit IR,       B1-B4:BPSV
RE5910/005 o.IR,B1-B3:BPSV B4:COM3R
RE5910/006 mit IR,       B3-B4:COM3
RE5910/007 ohne IR,      B3-B4:COM3
RE5910/008 ohne IR,      B3-B4:COM2
RE5910/009023 o.IR, B3:BPSV B4:COM2
RE5910/010
RE5910/011 230Vac/5Vdc
RE5910/012 24Vdc/5Vdc
RE5910/013 230Vac/5Vdc
RE5910/020 grün programmiert
RE5910/021 orange programmiert
RE5910/030  2 Drehzahlen in Farbe
RE5910/032 spez.Bewegung der Knöpfe
RE5910/033 ws unbeschriftet a=48Stk
RE5910/034 spez. Funktion 2,a=30Stk
RE5910/040       1/4-433-434MHz-BNC
RE5910/041       1/2-433-434MHz-BNC
RE5910/042       Kabel 2M
RE5910/043       Kabel 5M
RE5910/044    Kabel 5M + 2 Antennen
RE5910/045       Kabel 50cm
RE5910/046
RE5910/051       für Sender
RE5910/060       für Infra-rot
RE5910/061       für IR-Modul
RE5910/070       für Sender
RE5910/071       für Sender
RE6910/001       1mW 64 Kanäle
RE6910/002       10mW 25 Kanäle
RE6910/010       LADESCHALE
RE6910/020   ZU FUNK-ZUSTIMMTASTER
RE6910/070   ZU FUNK-ZUSTIMMTASTER
RK5942.01 DC24V
RK5942.01PCA DC24V
RK5942.02 DC24V
RK5942.03 DC24V
RK7813.32 AC230V+AC/DC24V
RK7813.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7813.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7813.82 AC230V+AC/DC24V
RK7814.32 AC230V+AC/DC24V
RK7814.81/61 AC110-127V+AC/DC24V
RK7814.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7814.82 AC230V+AC/DC24V
RK7815.71/61 AC110-127V+AC/DC24V
RK7815.71/61 AC230V+AC/DC24V
RK7815.77 AC230V+AC/DC24V
RK7816.81/61 AC110-127V+AC/DC24V
RK7816.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7816.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7817.32 AC230V+AC/DC24V
RK7817.81 DC12V 0,02S-300H
RK7817.81/61 AC110-127V+AC/DC24V
RK7817.81/61 AC230V+AC/DC24V
RK7817.82 AC230V+AC/DC24V
RK8810.41/001 AC230V 0,5-10M
RK8810.41/003 AC230V unbed.0,5-10M/
RK8810.41/003 AC230V 0,5-10M/2-40M
RK8810.41/004 AC230V 3-60M
RK8810.41/004 AC230V 3-60M unbedr.
RK8810.41/005 AC230V 0,5-10M unbedr
RK8810.41/100 AC230V 0,5-10M
RK8810.41/100 AC230V 0,5-10M unbedr
RK8832 AC/DC24V
RK8832/100 AC/DC24V
RK8832/100 AC50/60HZ 230V
RK9179.11 3AC50/60HZ 400V
RK9871.71 3/N AC400/230V 50/60HZ
RK9871.72 3/N AC400/230V 50/60HZ
RK9871.72/100 3/N AC400/230V50/60HZ
RK9872.11 3/N AC400/230V 50/60HZ
RK9872.11/100 AC110V 50/60HZ
RK9872.11/110 3/N AC400/230V50/60HZ
RL5596 UHAC/DC85-265V USDC24V 350mA
RL9836.11/61 DC24-130V 4-20% 0-30S
RL9836.11/61 DC50-250V 4-20% 0-30S
RN5883.12/001/61 AC/DC24-80V 0-10S
RN5883.12/001/61 ACDC80-230V 0-10S
RN5883.12/010/61 ACDC80-230V 0-10S
RN5883.12/011/61 AC/DC24-80V 0-10S
RN5883.12/020 AC/DC24-80V 10-3000mA
RN5883.12/020 ACDC80-230V 10-3000mA
RN5883.12/021 AC/DC24-80V 10-3000mA
RN5883.12/021 ACDC80-230V 10-3000mA
RN5883.12/61 AC/DC24-80V  10-3000mA
RN5883.12/61 AC/DC80-230V 10-3000mA
RN5883.12/800/61 AC/DC80-230V Tv=0s
RN5883.12/802/61 AC/DC80-230V Tv=0S
RN5897.12/010 UH=AC/DC24-60V
RN5897.12/010 UH=AC/DC85-230V
RN5897.12/010 UH=DC12-24V
RN5897.12/300 UH=AC/DC24-60V
RN5897.12/300 UH=AC/DC85-230V
RN5897.12/300 UH=DC12-24V
RP5810S DC24V
RP5812PC DC24V
RP5812S DC24V
RP5812S/001 DC24V
RP5888.12 AC/DC24-80V 5K...5M-OHM
RP5888.12 AC/DC80-230V 5K...5M-OHM
RP5898           ZUBEHOER
RP5990PC DC24V
RP5990S AC230V
RP5990S DC24V
RP5990S/100 AC230V
RP5990S/100 DC24V
RP5991PC DC24V
RP5991S AC230V
RP5991S DC24V
RP5991S/100 AC230V
RP5991S/100 DC24V
RP5994PC AC230V          BASISMODUL
RP5994PC/100 DC24V       BASISMODUL
RP5994S AC230V           BASISMODUL
RP5994S DC24V            BASISMODUL
RP5994S/100 AC230V       BASISMODUL
RP5994S/100 DC24V        BASISMODUL
RP5995PC/100 DC24V ERWEITERUNGSMOD.
RP5995S AC230V    ERWEITERUNGSMODUL
RP5995S DC24V     ERWEITERUNGSMODUL
RP5995S/100 AC230V ERWEITERUNGSMOD.
RP5995S/100 DC24V ERWEITERUNGSMODUL
RP9140.12/200 UNAC230V 5A UHAC230V
RP9140.12/200 UNAC230V 5A UHAC400V
RP9140.12/200 UNAC400V 5A UHAC230V
RP9140.12/201 UN3AC110V 5A UHAC230V
RP9140.12/201 UN3AC230V 5A UHAC230V
RP9140.12/201 UN3AC400V 5A UHAC230V
RP9140.12/201 UN3AC400V 5A UHAC400V
RP9140.12/201 UN3AC440V 5A UHAC110V
RP9140.12/201 UN3AC440V 5A UHAC440V
RP9140.12/210 UNAC230V 5A UHAC230V
RP9140.12/211 UN3AC110V 5A UHAC230V
RP9140.12/211 UN3AC400V 5A UHAC230V
RP9140.12/211 UN3AC400V 5A UHAC400V
RP9210/100 3AC400V50/60HZ 1-10S
RP9210/200 3AC400V50/60HZ 1-10S
RP9210/300 3AC400V50/60HZ 0,1-1S
RP9210/300 3AC400V50/60HZ 1-10S
RP9210/802 3AC400V 50/60HZ 1-10S
RP9800.12 3/N AC300/173V tw=90S
RP9800.12 3/N AC315/182V tw=90S
RP9800.12 3/N AC400/230V tw=180S
RP9800.12 3/N AC400/230V tw=90S
RP9800.12/001 3/N AC400/230V tw=30S
RP9800.12/500 3/N AC400/230V tw=90S
RP9810.13 3/N AC400/230V >30KVA
RP9810.13/100 3/N AC400/230V <30KVA
RP9810.13/101 3/N AC400/230V <30KVA
RP9810.13/102 3/N AC400/230V <30KVA
RP9811.03 3/N AC400/230V
RP9811.03 3/N AC400/230V
RR5886  AC/DC85-265V
RR5887.12 AC/DC85-265V
RR5887.12/001 AC/DC85-265V
SK3076.11 AC/DC12V
SK3076.11 AC/DC24V
SK3076.11 AC50/60HZ 230-240V
SK3076.12 AC/DC24V
SK3076.12 AC50/60HZ 230-240V
SK3076.12 DC110V
SK3076.12/004 AC/DC48V
SK7813.81 AC/DC24V 1-10M
SK7813.81 AC/DC24V 1-10S
SK7813.81 AC220-240V 1-10M
SK7813.81 AC220-240V 1-10S
SK7813.81 AC220-240V 10-100S
SK7814.81 AC/DC24V 0,25-640S
SK7815.71 AC/DC24V 0,1-1S
SK7815.71 AC220-240V 0,1-1S
SK7816.81 AC/DC24V 1-10S
SK7816.81 AC220-240V 1-10S
SK7817N.81/200 AC/DC12-240V
SK7817N.81/500 AC/DC12-240V
SK7819.81 AC/DC110-240V 0,05-1S
SK7819.81 AC/DC110-240V 0,15-3S
SK7819.81 AC/DC110-240V 0,5-10S
SK7819.81 AC/DC110-240V 1,5-30S
SK7819.81 AC/DC110-240V 15-300S
SK7819.81 AC/DC110-240V 5-100S
SK7819.81 AC/DC42-60V 1,5-30S
SK7819.81 AC/DC42-60V 15-300S
SK7820.73 AC/DC24V 0,25-640S
SK7820.73 AC110-240V 0,25-640S
SK7823.81 AC/DC24V 0,25-640S
SK7823.81 AC110-240V 0,25-640S
SK7854.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
SK7854.81/300 ACDC12-240V ,05S-300H
SK8702.01 AC50/60HZ 230V
SK8702.01 AC50/60HZ 24V
SK8832 AC/DC24V
SK8832 AC50/60Hz 230V
SK8832/100 AC/DC24V
SK9055.11/004/60 50-50000IPM DC24V
SK9065.11 3AC230V 0,4-8A
SK9065.11 3AC400V 0,1-2A
SK9065.11 3AC400V 0,4-8A
SK9065.11/100 3AC400V 0,1-2A
SK9065.11/100 3AC400V 0,4-8A
SK9065.11/110 3AC400V 0,4-8A
SK9065.11/800 3AC400V 0,4-8A
SK9076.11 DC24V <0,3A
SK9076.11 DC24V <0,7A
SK9094.11 AC/DC24V 0-150C
SK9094.11/001 AC/DC24V 0-150C
SK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 230V
SK9143.11 AC50/60HZ +/-10% 400V
SK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 110V
SK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 230V
SK9143.11/001 AC50/60HZ +/-10% 400V
SK9144.11 DC24V 0,1-20S
SK9168 3AC50/60HZ 230/400V
SK9169.11 3/N AC380-415/220-240V
SK9170.11 3/N AC110/63,5V 0,9-1,3UN
SK9170.11 3/N AC400/230V 0,9-1,3UN
SK9170.11/001 3AC400V 0,9-1,3UN
SK9170.11/001 3AC440V 0,9-1,3UN
SK9170.11/002 3/NAC400/230V,9-1,3UN
SK9170.11/003 3AC400V 0,9-1,3UN
SK9170.11/031 3AC400V 0,9-1,3UN
SK9170.11/032 3/NAC400/230V,9-1,3UN
SK9170.11/043 3AC400V 0,9-1,3UN
SK9171.11 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN
SK9171.11 3/N AC220/127V ,55-1,05UN
SK9171.11 3/N AC400/230V ,55-1,05UN
SK9171.11/001 3AC230V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/001 3AC400V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/001 3AC415V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/001 3AC500V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/030 3AC110/63V ,55-1,05UN
SK9171.11/030 3AC400/230V,55-1,05UN
SK9171.11/031 3AC110V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/031 3AC400V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/040 3AC400/230V,55-1,05UN
SK9171.11/041 3AC110V 0,55-1,05UN4%
SK9171.11/200 3/N AC400/230V 0,7UN
SK9171.11/200 3/N AC400/230V 0,85UN
SK9171.11/201 3AC400V 0,7UN4%
SK9171.11/201 3AC400V 0,85UN4%
SK9171.11/201 3AC415V 0,85UN4%
SK9171.11/201 3AC500V 0,7UN4%
SK9171.11/204 3AC400V 50HZ 0,7UN4%
SK9171.11/211 3AC400V 50HZ 0,8UN4%
SK9172.11 AC230V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11 AC24V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11 DC24V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11/001 DC110V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11/001 DC24V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4%
SK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4%
SK9173.11 AC110V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11 AC230V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11 AC24V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11 DC110V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11 DC125V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11 DC24V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11 DC60V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/001 DC110V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/001 DC24V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/001 DC60V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/030 AC110V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11/030 AC230V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11/030 DC110V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/030 DC24V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/030 DC60V 0,7-1,0UN4%
SK9173.11/040 AC230V 0,55-1,05UN4%
SK9173.11/200 AC230V 0,7UN4%
SK9173.11/200 AC230V 0,85UN4%
SK9173.11/200 DC110V 0,85UN4%
SK9173.11/200 DC24V 0,85UN4%
SK9173.11/230 AC230V 0,7UN4%
SK9178 3AC50/60HZ 400V
SK9179.11 3AC50/60HZ 400V
SK9270.11 AC/DC24V 0,1-15A
SK9270.11 AC115-127V 0,1-15A
SK9270.11 AC220-240V 0,1-15A
SK9270.11/010 AC/DC24V 0,1-15A
SK9270.11/010 AC220-240V 0,1-15A
SK9270.11/800 AC/DC24V 0,01-0,1A
SK9271.11 AC/DC24V 0,1-15A
SK9271.11 AC220-240V 0,1-15A ,1-20S
SK9271.11/010 AC220-240V 0,1-15A
SK9272.11 AC220-240V 0,1-1A
SK9272.11 AC220-240V 0,5-5A
SK9272.11 AC220-240V 1-10A 0,1-20S
SK9272.11/010 AC220-240V 0,5-5A
SK9272.11/010 AC220-240V 1-10A
SK9272.11/010 AC220-240V 50-500mA
SK9272.11/100 AC115-127V 0,5-5A
SK9272.11/100 AC220-240V 0,5-5A
SK9273.11 AC115-127V 0,1-1A
SK9273.11 AC220-240V 0,5-5A
SK9273.11 AC220-240V 1-10A
SK9273.11 AC220-240V 50-500mA
SK9273.11 DC24V 0,1-1A
SK9273.11/010 AC220-240V AC50-500mA
SK9273.11/010 AC220-240V 0,5-5A
SK9273.11/110 AC220-240V 1-10A
SK9906.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
SK9906.81/500 AC/DC12-240V,05S-300H
SK9962.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H
SL5201/20007CT   AC220-240V 5-50A
SL5880.12 AC50-400HZ 220-240V
SL5880.12 AC50-400HZ 380-415V
SL5880.12 AC50-400HZ 480-500V
SL5880.12 DC24V
SL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V
SL5880.12/200 AC50-400HZ 24V
SL5880.12/200 AC50-400HZ 380-415V
SL5880.12/200 AC50-400HZ 480-500V
SL5880.12/200 DC24V
SL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V
SL5880.12/300 AC50-400HZ 380-415V
SL5880.12/300 DC24V
SL5881.12 DC12-280V UH AC220-240V
SL5881.12 DC12-280V UH DC24V
SL5881.12 DC24-500V UH DC24V
SL5881.12/010 DC24-500V UH DC24V
SL5881.12/100 DC12-280V
SL5881.12/300 DC12-280V 0,5-20S
SL5881.12/802 DC12-280V 5-200K-OHM
SL5881.12/803 DC110V UH DC24V
SL5882.12/002 ACDC24-230V 10A tv=5S
SL5882.38 AC/DC12V 10A tv=5S
SL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S
SL5882.38 AC/DC24-230V 30A tv=5S
SL5990 AC/DC24V 1S
SL5990 AC/DC24V 3S
SL5990 AC230V 1S
SL5990 AC230V 10S
SL5990 AC230V 3S
SL5991 AC/DC24V 1S
SL5991 AC50/60HZ 230V 1S
SL5991 AC50/60HZ 230V 10S
SL5991 AC50/60HZ 230V 3S
SL9017 AC230V 1,5KW
SL9055.11/60 2-2000HZ UH AC230V
SL9059.11 3AC380-690V 40-80Hz
SL9065.11CT/100 3AC400V 5-100A
SL9069.12 3/N AC220/127V
SL9069.12 3/N AC400/230V
SL9069.12/500 3/NAC400/230V 0,1-20S
SL9070.12 AC230/400V 0,9-1,3UN
SL9070.12/001 3AC400V 0,9-1,3UN
SL9070.12/100 3/NAC230/400V,9-1,3UN
SL9071.12 3/N AC400/230V 0,7UN4%
SL9071.12 3/N AC400/230V 0,85UN4%
SL9071.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN5%
SL9071.12/001 3AC440V 0,55-1,05UN5%
SL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,7UN
SL9071.12/010 3/N AC400/230V 0,85UN
SL9071.12/011 3AC400V 0,55-1,05UN5%
SL9071.12/011 3AC440V 0,55-1,05UN5%
SL9071.12/111 3AC400V 0,55-1,05UN5%
SL9071.12/117 3/N AC400/230V
SL9075.01 AC50...400HZ 380-415V
SL9075.01/001 AC50...400HZ 380-415V
SL9075.01/011 AC50...400HZ 380-415V
SL9075.12 AC50...400HZ 230V
SL9075.12 AC50...400HZ 400V
SL9075.12/001 AC50...400HZ 110V
SL9075.12/001 AC50...400HZ 400V
SL9075.12/010 AC50...400HZ 400V
SL9077.12 3/N AC400/230V 0,1-20S
SL9077.12/001 3AC100V 0,1-20S
SL9077.12/001 3AC115V 0,1-20S
SL9077.12/001 3AC400V 0,1-20S
SL9077.12/003 3AC400V 0,1-20S
SL9077.12/010 3/N AC100/58V 0,1-20S
SL9077.12/010 3/N AC400/230V ,1-20S
SL9077.12/013 3AC400V 0,1-20S
SL9077.12/800 3/N AC400/230V 1-60S
SL9077.12/804 3AC400V 0,1-20S
SL9079.12 3AC230/400V 0,8UN 0,2-2S
SL9079.12/001 3AC400V 0,8UN 0,2-2S
SL9079.12/002 3AC230/400V,55-1,05UN
SL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
SL9079.12/003 3AC440V 0,55-1,05UN
SL9079.12/003 3AC500V 0,55-1,05UN
SL9079.12/103 3AC400V 0,8-1,05UN
SL9079.12/103 3AC440V 0,8-1,05UN
SL9079.12/103 3AC500V 0,7-1,05UN
SL9086.38 3AC50/60HZ 230/400V
SL9086.38/100 3AC50/60HZ 230/400V
SL9087.11 3AC50/60HZ 400/230V
SL9087.12 3AC50/60HZ 400/230V
SL9094.11 AC230V 0-150C
SL9094.11/010 AC230V 0-150C
SL9144.11 0,1-20S UH AC230V
SL9144.11/200 0,1-20S UH AC230V
SL9151.12 2-450K-OHM AC127V 0,2-20S
SL9151.12 2-450K-OHM AC230V 0,2-20S
SL9151.12 2-450K-OHM DC24V 0,2-20S
SL9163.12 AC/DC24V
SL9163.12 AC50/60HZ 230V
SL9163.12/100 AC/DC24V
SL9163.12/100 AC50/60HZ 230V
SL9171.12 3/N AC110/63V 0,55-1,05UN
SL9171.12 3/N AC220/127V ,55-1,05UN
SL9171.12 3/N AC400/230V ,55-1,05UN
SL9171.12/001 3AC400V 0,55-1,05UN
SL9171.12/001 3AC500V 0,55-1,05UN
SL9171.12/030 AC110/63V 0,55-1,05UN
SL9171.12/030 AC400/230V ,55-1,05UN
SL9171.12/031 3AC110V 0,55-1,05UN
SL9171.12/031 3AC400V 0,55-1,05UN
SL9171.12/031 3AC500V 0,55-1,05UN
SL9171.12/040 AC110/63V 0,55-1,05UN
SL9171.12/040 AC400/230V ,55-1,05UN
SL9171.12/041 3AC110V 0,55-1,05UN
SL9171.12/041 3AC400V 0,55-1,05UN
SL9171.12/200 3/N AC400/230V 0,85UN
SL9171.12/201 3AC400V 0,85UN
SL9171.12/230 3/N AC400/230V 0,85UN
SL9171.12/231 3AC110V 0,7UN
SL9171.12/240 3/N AC400/230V 0,85UN
SL9171.12/241 3AC500V 0,85UN
SL9270.11/500 AC/DC24V 0,1-50A
SL9270.11/500 AC220-240V 0,1-50A
SL9270.11/510 AC220-240V 0,1-50A
SL9270.12/003 AC220-240V 0,1-15A
SL9270.12/010 AC/DC24V 0,1-15A
SL9270.12/010 AC220-240V 0,1-15A
SL9270.12CT AC/DC24V 0,5-100A
SL9270.12CT AC220-240V 0,5-100A
SL9270.12CT/010 AC/DC24V 0,5-100A
SL9270.12CT/010 AC220-240V 0,5-100A
SL9271.11/500 AC220-240V 0,1-50A
SL9271.11/510 AC/DC24V 0,1-50A
SL9271.11/510 AC220-240V 0,1-50A
SL9271.12 AC/DC24V 0,1-15A
SL9271.12 AC220-240V 0,1-15A
SL9271.12/010 AC220-240V 0,1-15A
SL9271.12CT AC/DC24V 0,5-100A
SL9271.12CT AC220-240V 0,5-100A
SL9271.12CT/012 DC72V IabAC2A Tv=0
SL9277.12 AC/DC24V 0,1-15A
SL9277.12 AC115-127V 0,1-15A
SL9277.12 AC220-240V 0,1-15A
SL9277.12/010 AC/DC24V 0,1-15A
SL9277.12/010 AC115-127V 0,1-15A
SL9277.12/010 AC220-240V 0,1-15A
SL9277.12CT AC/DC24V 0,5-100A
SL9277.12CT AC115-127V 0,5-100A
SL9277.12CT AC220-240V 0,5-100A
SL9277.12CT/010 AC/DC24V 0,5-100A
SL9277.12CT/010 AC220-240V 0,5-100A
SL9837.11 5-200HZ UH AC115V
SL9837.11 5-200HZ UH AC127V
SL9837.11 5-200HZ UH AC230V
SL9837.11 5-200HZ UH AC240V
SL9837.11 5-200HZ UH DC24V
SL9837.11/500 1-300HZ UH AC127V
SL9837.11/500 1-300HZ UH AC230V
SL9837.11/500 1-300HZ UH DC24V
SL9837.11/504 1-300HZ UH DC24V
SN7920 AC/DC24-230V 0,05S-300H
SN7920/001 AC/DC24-230V 0,05S-300H
SP3070.11/022 DC24V
SP3078.48 AC50/60HZ 220-240V
SP3078.54 AC/DC24V
SP3078.54 AC/DC48V
SP9075.12 AC50...400HZ 480-550V
SP9075.12 AC50...400HZ 600-690V
SP9075.12/010 AC50...400HZ 600-690V
SP9077.39 3/N AC100/57V 0,1-20S
SP9077.39 3/N AC400/230V 0,1-20S
SP9077.39/001 3AC100V 0,1-20S
SP9077.39/001 3AC400V 0,1-20S
SP9077.39/002 3AC400V 0,1-20S
SP9270.12 AC/DC24V 0,1-1A 0,1-20S
SP9270.12 AC/DC24V 0,5-5A 0,1-20S
SP9270.12 AC/DC24V 1-10A 0,1-20S
SP9270.12 AC/DC24V 1,5-15A 0,1-20S
SP9270.12 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S
SP9270.12 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S
SP9270.12 AC220-240V 1-10A 0,1-20S
SP9270.12 AC220-240V 1,5-15A ,1-20S
SP9270.12/010 AC/DC24V 0,5-5A
SP9270.12/010 AC220-240V 0,5-5A
SP9270.12CT AC/DC24V 0,5-5A
SP9270.12CT AC/DC24V 10-100A
SP9270.12CT AC/DC24V 2,5-25A
SP9270.12CT AC/DC24V 5-50A
SP9270.12CT AC/DC24V 7,5-75A
SP9270.12CT AC220-240V 0,5-5A
SP9270.12CT AC220-240V 10-100A
SP9270.12CT AC220-240V 2,5-25A
SP9270.12CT AC220-240V 5-50A
SP9270.12CT AC220-240V 7,5-75A
SP9270.12CT/010 AC/DC24V 0,5-5A
SP9270.12CT/010 AC/DC24V 10-100A
SP9270.12CT/010 AC/DC24V 2,5-25A
SP9270.12CT/010 AC/DC24V 7,5-75A
SP9270.12CT/010 AC220-240V 0,5-5A
SP9270.12CT/010 AC220-240V 2,5-25A
SP9270.12CT/010 AC220-240V 5-50A
SP9270.12CT/010 AC220-240V 7,5-75A
SP9271.12 AC/DC24V 0,1-1A
SP9271.12 AC/DC24V 0,5-5A
SP9271.12 AC/DC24V 1-10A
SP9271.12 AC/DC24V 1,5-15A
SP9271.12 AC220-240V 0,1-1A
SP9271.12 AC220-240V 0,5-5A
SP9271.12 AC220-240V 1-10A
SP9271.12 AC220-240V 1,5-15A
SP9271.12/010 AC220-240V 0,5-5A
SP9271.12/010 AC220-240V 1,5-15A
SP9271.12CT AC/DC24V 0,5-5A
SP9271.12CT AC/DC24V 10-100A
SP9271.12CT AC/DC24V 2,5-25A
SP9271.12CT AC/DC24V 5-50A
SP9271.12CT AC/DC48V 2,5-25A
SP9271.12CT AC220-240V 0,5-5A
SP9271.12CT AC220-240V 10-100A
SP9271.12CT AC220-240V 2,5-25A
SP9271.12CT AC220-240V 5-50A
SP9271.12CT AC220-240V 7,5-75A
SP9271.12CT/010 AC220-240V 10-100A
SP9271.12CT/010 AC220-240V 5-50A
SP9277.39 AC/DC24V 0,1-1A
SP9277.39 AC/DC24V 0,5-5A
SP9277.39 AC/DC24V 1,5-15A
SP9277.39 AC220-240V 0,1-1A
SP9277.39 AC220-240V 0,5-5A
SP9277.39 AC220-240V 1-10A
SP9277.39 AC220-240V 1,5-15A
SP9277.39 AC400-440V 0,1-1A
SP9277.39 AC400-440V 0,5-5A
SP9277.39/002 AC220-240V 0,5-5A
SP9277.39/002 AC220-240V 1,5-15A
SP9277.39/002 AC400-440V 0,5-5A
SP9277.39/002 AC400-440V 1-10A
SP9277.39/010 AC/DC24V 0,5-5A
SP9277.39/010 AC/DC24V 1-10A
SP9277.39/010 AC/DC24V 1,5-15A
SP9277.39/010 AC220-240V 0,1-1A
SP9277.39/010 AC220-240V 1-10A
SP9277.39/010 AC400-440V 0,1-1A
SP9277.39CT AC/DC24V 0,5-5A
SP9277.39CT AC/DC24V 10-100A
SP9277.39CT AC/DC24V 5-50A
SP9277.39CT AC220-240V 0,5-5A
SP9277.39CT AC220-240V 10-100A
SP9277.39CT AC220-240V 2,5-25A
SP9277.39CT AC220-240V 5-50A
SP9277.39CT AC220-240V 7,5-75A
SP9277.39CT/002 AC220-240V 0,5-5A
SP9277.39CT/002 AC220-240V 2,5-25A
SP9277.39CT/002 AC220-240V 7,5-75A
SP9277.39CT/010 AC/DC24V 5-50A
SP9278.12 AC/DC24V AC1-15A
SP9278.12CT AC/DC24V AC4-50A
SP9278.12CT AC/DC24V AC8-100A
SP9278.12CT AC220-240V AC4-50A
SP9278.12CT AC220-240V AC8-100A
SP9278.12CT/001 AC/DC24V AC4-50A
SP9278.12CT/001 AC/DC24V AC8-100A
SP9278.12CT/100 AC/DC24V AC8-100A
SP9278.12CT/100 AC220-240V AC4-50A
SP9278.12CT/101 AC/DC24V AC4-50A
SX9033 3AC400V   3KW 4-6A
SX9033 3AC400V   4KW 4-6A
SX9033 3AC400V 5,5KW 6-10A
SX9033 3AC400V 7,5KW 10-16A
SX9033/100 3AC400V 25A
SX9033/400 3AC400V 7,5KW 16-24A
SX9097 3AC230V AC12A
SX9097 3AC230V AC8A
SX9097 3AC400V AC8A
SX9240.01/02000 AC230V 11,5A 0-10V
SX9240.01/02005 AC230V 11,5A 0-10V
SX9240.01/02105 AC230V 11,5A 0-5V
SX9240.03 3AC400V 2,5A 0-10V
SX9240.03/P02000 3AC400V 11,5A
SX9240.03/00005 3AC400V 2,5A 0-10V
SX9240.03/00300 3AC400V 2,5A 0-10V
SX9240.03/01000 3AC400V   5A 0-10V
SX9240.03/01005 3AC400V 5A 0-10V
SX9240.03/01010 3AC200-480V 5A
SX9240.03/02000 3AC400V 11,5A 0-10V
SX9240.03/02005 3AC400V 11,5A 0-10V
SX9240.03/10000 3AC400V  2,5A 0-10V
SX9240.03/12000 3AC400V 11,5A 0-10V
SX9240.03/12010 3AC200-480V 11,5A
SX9240.03/20000 3AC400V 2,5A 0-10V
SX9240.03/21000 3AC400V  5A  0-10V
SX9240.03/22000 3AC400V 11,5A 0-10V
SX9240.03/22010 3AC200-480V   11,5A
SX9240.03/31300 3AC400V  5A  4-20mA
SX9240.03/31305 3AC400V  5A  4-20mA
SX9240.03/32300 3AC400V11,5A 4-20mA
UF6925.03 DC8-36V
UF6925.22 DC8-36V
UG3076.12PS/007 DC110V
UG3076.12PS/007 DC220V
UG3076.12PS/007 DC48V
UG3076.15PS/007 AC/DC110V
UG3076.15PS/007 AC/DC230V
UG3076.15PS/007 AC/DC24V
UG3076.15PS/007 AC/DC48V
UG3088.52PS/100 DC110V
UG3088.54PS AC230V
UG3088.54PS DC220V
UG3088.57PS AC110V
UG3088.57PS DC110V
UG3088.59PS DC110V
UG3088.59PS DC24V
UG3088.59PS DC48V
UG3096.57 AC115V
UG3096.57 DC110V
UG3096.57 DC24V
UG3096.57 DC48V
UG3096.57PS AC115V
UG3096.57PS DC110V
UG3096.57PS DC220V
UG3096.57PS DC24V
UG3096.57PS DC48V
UG3096.58PS DC48V
UG3096.59 DC110V
UG3096.59PS DC110V
UG3096.59PS DC220V
UG3096.59PS DC24V
UG3096.63 DC110V
UG3096.63 DC24V
UG3096.63/800 DC110V
UG3096.63/800 DC24V
UG3096.63PS DC110V
UG3096.63PS DC220V
UG3096.63PS DC24V
UG3096.63PS/800 DC110V
UG3096.63PS/800 DC220V
UG3096.63PS/800 DC24V
UG3096.63PS/800 DC48V
UG6911.10  8E 2 zweikanalige Ausg.
UG6912.02  2 zweikanalige Ausgänge
UG6912.04  4 zweikanalige Ausgänge
UG6912.14 zur Kont.-Erweiter. OSSD
UG6912.28 zur Kont.-Erweiter. OSSD
UG6913.08  8E
UG6913.16 16E
UG6914.04/000
UG6914.04/008
UG6916.10  8E 2 zweikanalige Ausg.
UG6917/002
UG6917/102
UG6917/112
UG6917/202
UG6917/222
UG6917/302
UG6917/332
UG6929.54PC/100/61 AC/DC24V
UG6929.62PC AC/DC24V
UG6929.62PS AC/DC24V
UG6929.62PS/100 AC/DC24V
UG6951           CANopen
UG6952           PROFIBUS DP
UG6954           PROFINET
UG6955           ETHERNET IP
UG6960.04PC/100/61 DC24V 300S
UG6960.04PC/500/61 DC24V 300M
UG6960.04PC/600/61 DC24V 300S
UG6960.04PC/601/61 DC24V 3S
UG6960.04PC/800/61 DC24V 300S
UG6960.04PS/100/61 DC24V 300M
UG6960.04PS/100/61 DC24V 300S
UG6960.04PS/100/61 DC24V 600S
UG6960.04PS/600/61 DC24V 300M
UG6960.04PS/600/61 DC24V 300S
UG6960.04PS/800/61 DC24V 300M
UG6960.04PS/800/61 DC24V 300S
UG6960.04PS/800/61 DC24V 600S
UG6960.04PT/100/61 DC24V 300S
UG6960.04PT/300/61 DC24V 300S
UG6960.04PT/600/61 DC24V 300M
UG6960.04PT/600/61 DC24V 300S
UG6960.04PT/800/61 DC24V 300S
UG6961.02PC/100/61 DC24V 300S
UG6961.02PS/100/61 DC24V 300M
UG6961.02PS/100/61 DC24V 300S
UG6961.02PS/400/61 DC24V 300S
UG6961.02PS/600/61 DC24V 300M
UG6961.02PS/600/61 DC24V 300S
UG6961.02PS/800/61 DC24V 300S
UG6961.04PS/100/61 DC24V 300S
UG6961.04PS/600/61 DC24V 300M
UG6961.04PT/100/61 DC24V 300S
UG6970.04PC/61 DC24V
UG6970.04PS/61 DC24V
UG6970.04PT/61 DC24V
UG6980.02PS/61 DC24V
UG6980.04PC/61 DC24V
UG6980.04PS/100/61 DC24V
UG6980.04PS/600/61 DC24V
UG6980.04PS/61 DC24V
UG8851.14PS AC/DC24-240V
UG8851.19PS AC/DC24-240V
UG9019.11/110 3AC200-480V 9A  1-10S
UG9075.12PS 3/N AC110/64V 50/60HZ
UG9075.12PS 3/N AC240/140V+400/230V
UG9256.11/001/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/010/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/011/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/100/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/101/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/110/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/111/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/130/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/140/61 3AC200-480V 1-10S
UG9256.11/200/61 3AC200-480V 0-1S
UG9256.11/201/61 3AC200-480V 0-1S
UG9256.11/231/61 3AC200-480V 0-1S
UG9256.11/311/61 3AC200-480V 0-1S
UG9256.11/411/61 3AC200-480V 9A
UG9256.11/61 3AC200-480V 9A 1-10S
UG9256.11/806 3AC200-480V 9A 0-1S
UH3096.79PS DC110V
UH3096.79PS DC220V
UH3096.79PS DC24V
UH3096.79PS DC48V
UH3096.80PS DC110V
UH3096.80PS DC24V
UH3096.80PS/800 DC110V
UH3096.80PS/800 DC220V
UH3096.80PS/801 DC110V
UH3096.80PS/801 DC220V
UH3096.80PS/801 DC24V
UH5892.11PS UH AC/DC85-230V 30K
UH5947.04PC/001/61 AC/DC110-240V
UH5947.04PC/001/61 DC24V
UH5947.04PC/200/61 DC24V
UH5947.04PC/61 AC/DC110-240V
UH5947.04PC/61 DC24V
UH5947.04PS/001/61 AC/DC110-240V
UH5947.04PS/001/61 DC24V
UH5947.04PS/100/61 DC24V
UH5947.04PS/101/61 DC24V
UH5947.04PS/200/61 DC24V
UH5947.04PS/61 AC/DC110-240V
UH5947.04PS/61 DC24V
UH5947.04PT/001/61 DC24V
UH5947.04PT/100/61 DC24V
UH5947.04PT/101/61 DC24V
UH5947.04PT/200/61 DC24V
UH5947.04PT/61 DC24V
UH9018 3AC400V 50/60Hz 1,5kW
UH9018 3AC400V 50/60Hz 3kW
UH9018 3AC400V 50/60Hz 5,5kW
UH9018/100 3AC400V 50/60Hz 7,5kW
UP5862
UP5864 UP Klemmen fest
UP5864/010 UP Klemmen steckbar
UP5864/011 UP Klemmen steckbar
UP5864/100 AP Klemmen fest
UP5864/110 AP Klemmen steckbar
UP5864/200 EINBAU Klemmen fest
UP5864/210 EINBAU Klemmen steckbar
ZS 700.00
ZS 700.02
ZS 700.04
ZS 700.06 verschließbar
ZS 700.07 verschließbar
ZS 700.70
ZS 700.71
ZS 700.72
ZS 700.80
ZS 700.81
ZS 700.82

 

 

Copyright © 2022, ZWODLtd

Транспортные услуги и комплексные поставки промышленного оборудования.

Политика конфиденциальности

X
3 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например. для 1 + 3 введите 4.